Necenzurujeme.cz

"Cizí" částice v krvi očkovaných

Švýcarský časopis upozorňuje na studii italských odborníků: před vakcinací měli lidé krev normální, po očkování nálezy "částic". Už loni ovšem němečtí patologové upozornili na obdobné nálezy v těle zemřelých po očkování. Jak se ne/odškodňují vedlejší účinky?

Švýcarský časopis www.zeitpunkt.ch upozornil na web investigativních novinářů www.transition-news.org, kde dnes bylo možno číst výtah z italské studie výzkumníků.

www.transition-news.org/IMG/pdf/disinfection_01_2022.pdf (zde by měl být text v angličtině, já jsem ho četla v němčině): Quaderno monografico 01/2022, 73 stran, autory jsou odborníci více disciplín (medicína, chemie, biologie, mikrobiologie) z různých italských pracovišť (Miláno aj.). Publikováno v Disinfection - redakce uvádí, že tento časopis není uveden na PubMed (moje pozn.: vědci, kteří mají podezření na některé "nepříjemnosti" u covid-vakcín, se jen tak nedostanou do "oficiálních" publikací, ač jde o zasloužilé profesory různých vědních oborů). 

Italští výzkumníci se zabývali souborem více než 1000 pacientů, u některých měli možnost analyzovat jejich krev ještě před očkováním, pak speciální vyšetření krve provedli i po vakcinaci, např. jeden a dva měsíce po ní (někteří pacienti byli před očkováním buď zcela zdraví nebo i přes některé zdravotní obtíže žili soběstačným životem, ale po vakcinaci se u nich vyskytly závažnější zdravotní problémy). Očkovaní byli se dvěma mRNA vakcínami, buď Pfizer nebo Moderna. 

Jeden měsíc po vakcinaci výzkumníci zjistili u 948 pacientů (94 %), že mají v krvi "cizí" částice (které by neměly být přítomné), a to různé formy či velikosti a nejasného původu, dále shluky červených krvinek. U 12 pacientů bylo provedeno vyšetření krve (speciální mikroskopické analýzy, bohatě doložené snímky) také před vakcinací, kdy se ukázal zcela normální krevní obraz. 

Podle autorů změny konstatované po očkování potvrzují podezření, že je mohly způsobit očkovací látky. U částic usuzují na grafen. Výzkumníci hodlají v tomto šetření pokračovat, prokázání, o jaké částice skutečně jde, zatím zřejmě zahrnuto do studie nebylo - redakce tuto otázku pokládá v komentáři na závěr.

Jako reprezentativní případy za všechny ostatní byly uvedeny čtyři osoby, např. 33letý muž, sportovec, před očkováním bez zdravotních problémů; měsíc po vakcinaci si stěžoval na trvalé bolesti hlavy, na něž nezabíraly léky, na revmatické bolesti kloubů (artralgie), na významnou slabost (astenie) a dušnost při námaze. 

Na snímku nejprve stav krve před očkováním, vedle toho snímek krve měsíc po první dávce vakcíny - změny jsou evidentní, je vidět "částice" a shluk červených krvinek. Dva měsíce po injekci: snímek ukazuje exigenní částice a "kuličky" proteinového fibrinu. Další snímky s vysvětlivkami. U některých pacientů autoři studie usuzují na částice grafenu - snímek 5 týdnů po injekci. Redakce se v komentáři ptá, proč nejsou tyto částice detailněji šetřeny. Jednou z odpovědí je, že jde o výzkumníky nikým neplacené, bez střetu zájmů, kteří se mohou pustit do této činnosti, jen když k tomu seženou potřebné prostředky či příležitost vést studii na určitém pracovišti s nezbytným vybavením. 

U mRNA vakcín se vyskytují lipid-nanočástice, na které měli loni na jaře podezření např. němečtí odborníci, zda nezvyšují riziko nežádoucích účinků vakcín.

Mne zaujal jeden z prezentovaných případů - lékař, který se musel v Itálii očkovat povinně. Měl mít uspokojivé zdraví. Po první dávce vakcíny se u něho vyskytla tachyarytmie, po rozboru krve objeveny částice, jež vypadají jako grafen (forma uhlíku?), přesto šel na druhou dávku, znovu se přezkoumala jeho krev - "cizí" částice v krvi byly evidentní: měl závažné bolesti hlavy, tinitus, arytmitickou tachykardiální krizi (čtenář - odborník ev. poopraví můj překlad co do přesnosti medicínských pojmů).

Také 54letá žena po druhé dávce vakcíny měla závažné bolesti hlavy, astenie, porucha spánku, parestézie, deprese.

Pro zájemce v němčině: www.transition-news.org/studie-partikel-unklarer-herkunft-im-blut-von-geimpften (studie: částice nejasného původu v krvi očkovaných).

V polovině loňského roku (a ještě i na jeho konci v rámci mezinárodní konference v SRN) oslovili s podobnými nálezy veřejnost němečtí patologové, kteří pitvali zemřelé po covid-očkování: mainstreamová média se tématu buď vyhýbala, anebo se zasloužilé zkušené a v odborných kruzích dost uznávané odborníky snažila kritizovat (pamatujeme si, jak se dusily odlišné názory části odborníků i u nás, což i nyní pokračuje, např. se veřejnost neinformuje, že se na ministra V. Válka obrátila skupina českých odborníků s tím, že by se dalšími dávkami vakcín mělo více šetřit, někomu by mohly spíše uškodit). 

Německý lékařský časopis www.aerzteblatt.de (2.8.2021; Heidelberger pathologe) informoval, že šéf patologického institutu při univerzitě v Heidelbergu Peter Schirmacher naléhá na úřady, aby se provádělo více pitev u zemřelých po covid-vakcinaci. On sám vedl výzkum zemřelých po covidu - spolková země Báden-Württembersko mu na to věnovala 1,8 miliónu eur, protože byla šance, že poznatky zlepší léčbu o nemocné a péči o dýchání těchto nemocných. Tento uznávaný patolog neměl zapotřebí "pálit si prsty" se zemřelými po vakcinaci, přesto se pustil do pitev očkovaných, kteří zemřeli, s kolegy (jeho pracoviště spolupracuje se státními zástupci, policií a lékaři).

V prvním kole těchto pitev těch, kteří zemřeli do dvou týdnů po vakcinaci, šlo o 40 pacientů. Schirmacher zveřejnil, že podle nálezů 30 % - 40 % zemřelo "na očkování". Častost úmrtí po očkování je podle něho podhodnocena. Zdůraznil, že nechce šířit paniku a nepatří k odpůrcům očkování, sám se očkoval (moje pozn.: loni byla kolem vakcinace taková hysterie, že se různí odborníci v různých zemích - když chtěli říct něco "nepopulárního" k vakcínám, že se sami očkovali, že nejsou tzv. anti-vaxeři). Jeho veřejné vyjadřování se ovšem nelíbilo mj. Institutu P. Ehrlicha (podléhá politikům, kteří si přáli očkovat a neříkat nic nelichotivého o vakcínách, nicméně Institut PEI.de sám publikuje přehledy o nežádoucích účincích ve formě, která je více transparentní než informace českého SÚKLu). PEI se ohradil proti tvrzení, že lékaři a nemocnice patrně nehlásí všechna úmrtí v časové spojitosti, dr. Schirmacher poukázal na to, že mnozí zemřeli mimo klinické sledování (např. v domově důchodců), kde prohlížející lékař si úmrtí nespojil s očkování, napsal např. "nejasná příčina úmrtí", ale protože šlo např. o seniora s některou chorobou, státní zástupce nenařídil pitvu, usoudilo se automaticky na přirozené úmrtí. 

Schirmacher tedy risknul, že upadne v nemilost u úřadů, ale trvá na tom, že úmrtí po očkování bude více a že ev. z jedné třetiny může jít o spojitost s vakcínami (i on objevil látky, jež ve vakcínách neměly být, či bouřlivé procesy v těle po vakcinaci). Od jeho kritiků zaznělo, že tato vyjádření - uprostřed očkovací kampaně - jsou "nepochopitelná. Schirmacher uvedl, že kritici nejsou odborně kompetentní k odsudkům.

www.aerzteblatt.de/nachrichten/126061/Heidelberger-Pathologe-pocht-auf-mehr-Obduktionen-von-Geimpften (Heidelbergský patolog požaduje více pitev očkovaných). Tento i další němečtí patologové se dál zabývali zemřelými po vakcinaci, v SRN proběhla meinárodní konference k nežádoucím účinkům vakcín, např. se zapojila švédská onkoložka, která se na svém pracovišti po začátku vakcinace údajně setkávala s vyšším počtem ženské rakoviny, než bylo v předchozích letech obvyklé. Marně jsem sháněla výstupy z této konference s účastí odborníků z celého světa: média se zřejmě rozhodla mlčet, ač němečtí patologové je zvali na tiskovou konferenci.

Do médií se jakž takž dostali dva němečtí patologové "v důchodu" (jak někdy zdůraznil mainstream, ovšem např. český významný pediatr J. Švejcar si uchoval duševní svěžest i ve velmi pokročilém věku; patologové důchodci holt nastavili svá záda nelibosti politiků za kolegy, kteří se obávali o své pracovní pozice, kdyby nahlas uvažovali o ev. dalším problému vakcín). 

Loni v září patologové - profesoři A. Burkhardt a W. Lang usspořádali tiskovou konferenci a současně na sociální sítě vpustili video - jaké nálezy v tělech zemřelých po vakcinaci viděli (snímky): opět tu bylo podezření, že příslušná vakcína obsahovala látky, které v ní neměly být, dále tito odvážní pánové mluvili o procesech v těle po očkování, jež nejsou přirozené (v některých zemích, např. v USA, odborníci upozorňovali, že malé procento vakcín se při výrobě (či dalším zacházení s nimi) "nepovedlo" a může za většinu nežádoucích účinků, namísto aby byly tyto šarže staženy, byly distribuovány mj. napříč USA - moje pozn.). 

21.9.21 o tom psal www.welt.de, avšak ten to podle mne nepopsal objektivně, redakce či novinář byli patrně ve vleku politických tlaků či pokynů vedení listu. Pod pojmem Pathologen-Pressekonferenz či Pathologie-Konferenz lze najít více zdrojů.

Jak se ve světě odškodňují nežádoucí účinky vakcín? Spíše neodškodňují, jen některé země mají možná přece jen zdvořilejší úřady.

www.planet-today.com/2022/08/covid-vaccine-injuries-quietly-being.html: (3.8.22).

V r. 2011 Nejvyšší soud USA se vyjádřil, že vakcíny odobně jako ostatní farmaceutické přípravky jsou "nevyhnutelně nebezpečné" (moje pozn.: patrně ve smyslu, že v medicíně existuje vždy nějaké riziko, profesionálové a úřady ovšem mají dbát na jejich minimalizaci a pravdivě předem jedince informovat). K 1.7.2022 nebyl v USA v rámci programu CICP dosud nikdo odškodněn za nežádoucí následky covid-vakcinace, ale 31 žadatelů o odškodnění bylo odmítnuto, protože nebyl splněn důkaz nebo případy nebyly schváleny komisí odborníků (např. postižení po očkování nebylo trvalé). Jen jeden případ (anafylaxe) byl (zatím) postoupen k dalšímu hodnocení jako "vhodný" pro úhradu nákladů (patrně pacient něco z péče po očkování musel sám platit).

Na www.msn.com (25.7.): v USA bylo aplikováno téměř 600 miliónů dávek, 5764 lidí žádá odškodnění, např. se vyskytuje G.-Barré syndrom, krevní sraženiny, myokarditida, alergické reakce. Program CICP hradí jen některé oblasti: např. spoluúčast pacienta či péči po vakcinaci, kterou nehradí pojišťovna, ušlý výdělek,nehradí se bolest ani utrpení (compensate for vaccine injuries, only approved one case).

Planet-today.com: Japonsko zaplatilo rodině, jíž zemřela 91letá členka rodiny po očkování na alergickou reakci a náhlou srdeční příhodu; rodina měla dostat v přepočtu 325 000 USD. Úřady uvedly, že příčinná souvislost "nemohla být odmítnuta". O odškodnění žádalo 3680 lidí, 820 případů bylo schváleno, 62 zamítnuto.

V UK byl jako první odškodněn případ 48letého, který onemocněl 8 dnů po AstraZeneca a zemřel; v květnu 2022 žádalo o odškodnění 1681 lidí. Mluvčí British Medical Journal poukázala na to, že vláda deklarovala, že v některých vzácných případech vakcíny způsobily velmi významné postižení nebo úmrtí, ona věří, že většina kompenzací se týká trombotické trombocytopenie (VITT) nebo mozkové sinus venózní trombózy. 

Ve stejné době (uvádí výše uvedená redakce) Yahoo News informovaly, že v UK je registrováno 444 případů VITT na 49 miliónů dávek a 81 úmrtí. 

Kanada obdržela téměř 800 žádostí o odškodnění, schválila (zatím?) osm - komise uvedla, že existuje pravděpodobná souvislost s postižením, které je závažné a trvalé. Hradí se za úmrtí, pohřebné, nahrazují se náklady na péči, kterou neplatí pojištění.

Norsko loni v červenci odškodnilo 3 oběti krevních sraženin, uvádí Planet-Today; 40letá zemřela, další žena a muž (30letí) poškození, všichni tři byli zdravotníci, byli očkováni vakcínou AstraZeneca. Norsko zastavilo očkování s ní 11.3.21 kvůli hlášení krevních sraženin, úbytku krevních destiček a abnormálnímu krvácení. Norští lékaři konstatovali souvislost mezi vakcínou a postižením. 

Dánsko odškodnilo první případ v květnu 2021, v té době žádalo o odškodnění 158 lidí. Ředitelka rady pro kompenzace pacientů: Často vidíme postižení po očkování, vidíme to i po očkování proti chřipce a dětským nemocem.

www.mdr.de/brisant/impfschaeden-corona-impfung-100.html (27.4.22): očkovací látky vedou k extrémně vzácným případům poškození, počet vzácných případů je mizivě nízký, na 162 miliónu dávek přes 1200 žádostí o odškodnění (tj. 162 000 dávek ku 1,2 žádosti o satisfakci; část potenciálně postižených ovšem např. zemře, bez rodiny, která by cokoli nahlásila - moje pozn.). V SRN se např. vyskytly trombózy nebo zánět srdce. Z více než 1200 žádostí bylo do poloviny ledna schváleno osmnáct. V Německu zemřelo po očkování na mozkovou venózní trombózu 42 lidí. Např. Bavorsko zatím schválilo 4 žádosti z 263, ostatní se teprve budou zpracovávat. 

České ministerstvo zdravotnictví se s tímto tématem na veřejnost rozhodně nehrne, podle zkoumání českých médií je tendence žádosti spíše zamítat, někteří právníci kritizovali, že úřad manipuluje definicemi v neprospěch občanů.

 

 

Štítky článku: cenzura

prestiž 1: 12,15 přečteno 240×

1 Hodnotit článek 7

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

"Cizí" částice v krvi očkovaných

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse