Necenzurujeme.cz

Švýcarsko: nadměrná úmrtnost

Potvrzují ji nejen novináři, ale také švýcarský statistický úřad - příčiny zatím "nejasné". Z hlášených vedlejších účinků covid-vakcín lékový úřad označuje 39 % jako závažné, bez dalšího dostatečného vysvětlení.

Na téma mě upozornila redakce www.20min.ch (3000 Todesfälle): O 3000 více případů úmrtí, než se očekávalo - nadměrná úmrtnost je záhadou. Už týdny umírá ve Švýcarsku daleko více lidí, než jak prognózoval Spolkový úřad pro statistiku (BFS). V posledních letošních 11 týdnech zemřelo o 1700 lidí více, než se předpokládalo. Ze statistiky úmrtí vyplývá nadměrná úmrtnost. Důvody tohoto neobvyklého fenoménu nejsou jasné.

Podle epidemiologa z univerzity v Bernu: v nedávné historii nikdy nedošlo k tak nepřetržité nadměrné úmrtnosti. Podle dalšího informačního zdroje: nadměrná úmrtnost se projevila v horkém létě 2003, pak při chřipkové vlně v zimě 2015 nebo v posledních dvou zimách za covid-pandemie (vč. té, kdy se již očkovalo). V porovnání s prognózou je ale odchylka extrémní.

V r. 2020 do srpna zemřelo o 1500 lidí více, než se čekalo; v r. 2021 to bylo 1300 lidí, letos už jde o 3000 dodatečných úmrtí. Podle redakce může být částečným vysvětlením, že úřad BFS po nadměrné úmrtnosti v posledních 2 letech počítal s "deficitem úmrtí", a tak očekávanou hodnotu nastavil níže (jak moc lidí předčasně zemře). Nyní však za 3 letní měsíce zemřelo více lidí než v letních měsících 2020 a 2021. Epidemiolog: vlna veder a covid-19 je smrtelná směs (pozn.: z oficiálních dat na www.bag.admin.ch ovšem vyplývá, že covid se nevyhne vč. hospitalizace na JIP a úmrtí ani očkovaným); kdo prodělal covid, může podle odborníka hůře snášet vedra, dále ale dodává: 1700 dodatečných úmrtí v posledních 11 týdnech je však znepokojivé. 

Vyhledala jsem přímý oficiální zdroj: www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-87564.html:

V období 1.1.2021-8.3.2022 bylo lékovým úřadem Swissmedic hodnoceno 13 388 podezření na nežádoucí účinky covid-vakcín (celkově ale bylo hlášeno 42 642 "reakcí", na jedno hlášení v průměru připadá 3,19 nepříznivých reakcí), z nich bylo úřadem 38,6 % (5 165 hlášení) označeno jako závažné. 

(Moje pozn.: podezření na závažné následky očkování nejsou blíže vysvětlena.)

V různé časové spojitosti po očkování bylo nahlášeno 209 úmrtí, úřad usuzuje na "pravděpodobně jiné příčiny" (nikoli vakcinace). (Moje pozn.: např. němečtí patologové vznesli veřejně otázku, proč se nepitvá více zemřelých po očkování, na což jim německé úřady neodpověděly.) Švýcarský lékový úřad uvádí, že poměr prospěch vs. rizika očkování se nemění (převažuje prospěch).

Na 15,6 miliónu dávek bylo nahlášeno např. 377 případů myo- / perikarditidy, z nich 279 bylo po vakcíně firmy Moderna (a 13 po doplňující dávce), s průměrným věkem 36,1 let (v rozmezí 14 - 88 let); úřady říkají, že většinou jde o muže pod 30 let, častěji po Moderna. 

www.zentralplus.ch uvádí rovněž podle úředních dat 42 642 celkových hlášení nepříznivých reakcí, ale na 14,5 miliónu dávek (mou zkušeností je, že úřady v některých zemích uvádějí aktuálnější vyšší počet aplikovaných dávek, zatímco méně aktuální nižší počet hlášení vedlejších účinků). 

Oficiálně na www.admin.ch (státní správa) se uvádí, že jen 48,1 % vedlejších účinků nahlásili zdravotníci, zatímco pacienti a jejich rodiny nahlásili 51,9 % (moje pozn.: lze tedy spekulovat, že ne vše se hlásí tak, jak mají zdravotnická zařízení povinnost). 

Velká část hlášení se týkala věku 18-64 let, osoby od 65 let tvořily podíl v hlášeních 21,4 %. Věk 12-17 let = 1,2 % hlášení. Závažná hlášení kolem 39 % - průměrný věk 53,3 let. U hlášených úmrtí byl věk v průměru 79,3 let (jak ovšem někteří němečtí patologové zveřejnili: ne každý lékař si při prohlídce zemřelého dá do spojitosti ev. očkování, potenciálně tedy může existovat více případů).

www.tagblatt.ch konfrontoval s odborníky případ 39leté, u níž se vyskytl po 2. dávce závažný zánět kosterního svalstva (podobně www.berliner-zeitung.de měl mj. případ známé německé zpěvačky, která po vakcinaci měla paralýzu obličeje a poruchu pohybu těla) - úřady, pokud se vůbec vyjádří, poukazují na to, že jde jen o ojedinělé případy, někdy se ale ukáže, že nejsou vždy lékařem nahlášeny úřadům, jindy lékaři v praxi uvádějí, že měli v ordinaci / nemocnici více obdobných či dalších případů, např. i po očkování se vyskytnou příznaky dlouhodobého covidu).

www.worldometers.info/coronavirus/country/switzerland: na rozdíl od jiných evropských zemí (na konci lze dosadit např. czech-republic, norway, austria aj.) u Švýcarska tento zdroj, který pracuje s oficiální statistikou zemí, nezjistil vyšší covid-úmrtnost v letech, kdy se již očkovalo, oproti roku 2020, ale i tak vidíme na křivce úmrtnosti (jet myší po křivce), že vakcinace významněji covid-úmrtí nesnížila:

k 30.12.2020 má Švýcarsko registrováno 7707 covid-úmrtí; k 31.12.2021 je to celkem 12 368 úmrtí (za r. 2021 to bylo 4661, čili jen mírné snížení úmrtí s pozitivním testem); k 6.9.2022 je celkem registrováno 14 157 covid-úmrtí (za letošní polovinu roku 5918 úmrtí, což se do konce letošního roku bohužel zvýší, opět tedy nevidíme příznivější dopad vakcinace). 

Také v ČR jsme zatím nedostali odpověď ohledně příčin rovněž nadměrné úmrtnosti, ať s covidem nebo bez něj. Příčin bude jistě více, např. odložená ne-covidová zdravotní péče.

Švýcarský statistický úřad www.bfs.admin.ch (Sterblichkeit): V r. 2020 standardizovaná (i ve fyzických osobách) míra úmrtnosti vzrostla; v letech 1970-2019 kontinuálně klesala).

V r. 2020 zemřelo 37 624 mužů a 38 571 žen; v r. 2019 muži 32 756 a ženy 35 024; v r. 2014 zemřelo 30 950 mužů a 32 988 žen... (Museli bychom se podívat ještě i na r. 2021, ale potřebovali bychom vysvětlení odborníků na jednotlivé oblasti zdravotní péče - např. srdeční infarkt se může vyskytnout při covidu, ale také po očkování.)

Úřad konstatuje: letos u osob od 65 let od poloviny června je úmrtnost vyšší, než se čekalo (ale byla vedra); nadprůměrná úmrtnost byla také v období 16.3.-2020-19.4.2020, dále 19.10.2020-31.1.2021, pak 8.11.2021-9.1.2022 (už s očkováním - moje pozn., osoby od 65 let se očkovaly všeobecně více než ostatní skupiny). 

Úřad dále nabízí týdenní úmrtnost u osob od 65 let: k 6.12.2020 šlo o 1962 osob, k 12.12.2021 bylo 1593 úmrtí, k 7.8.2022 bylo nahlášeno 1184 zemřelých. 

Podle grafu Worldometers.info (denně hlášená covid-úmrtí) se úmrtnost letos v období leden - duben zvýšila místy na úroveň jako např. v prosinci 2020 (někdy to mohlo způsobit odložené hlášení lékařů, např. v březnu 2022 se za den zaregistrovalo neuvěřitelných 97 covid-úmrtí, nyní se pohybuje v jednotkách). 

Moje pozn.: tak jako mají jednotlivé země rozdílná doporučení pro covid-vakcinaci (kterému věku, kvůli jakým jiným, chronickým nemocem, po jakém časovém odstupu od poslední dávky), mají i rozdílnější přístup k hodnocení hlášených nežádoucích účinků. Rakousko a ČR přiznaly snad jen jediné úmrtí, jež by mohlo mít souvislost s očkováním, jiné země (SRN aj.) připustily u většího počtu jako pravděpodobnou či možnou příčinu ve vakcinaci, některé země - jako Švýcarsko - sice vyhodnotí, že přes 38 % hlášení se jeví jako závažná, přesto se to blíže nevyjasní - prospěch převažuje nad riziky. Osobně trvám na tom, že zájemce o vakcinaci má vědět, že ne každý očkovaný získá imunitu, někomu mohou i přechodné komplikace po očkování zhoršit jeho jinou nemoc apod. - jsem prostě pro pravdivé informování a svobodné rozhodování jednotlivců. 

Např. švýcarský občan by měl vědět, že na cca 15 000 dávek je nahlášeno 42,6 nepříznivých reakcí, z nich 5,16 je lékovým úřadem označeno jako závažná hlášení. Někdo může říct, že je to nízké riziko, ale občan má právo vědět, že existuje.

Někteří čeští lékaři poukazují především na to, že lidé se mají očkovat, když si vyhodnotí (po pravdivých, dostatečných informacích), že to může být pro jejich zdraví, nikoli kvůli tomu, aby mohli např. snadněji cestovat či získat volný přístup do restaurace v podobě covid-pasu. Někteří naši odborníci ale také připomínají, že u mladších či zdravých lidí může převážit riziko nad individuálním prospěchem (www.chcetetozase.cz), v zahraničí část odborníků lidem doporučuje, aby si nejdřív ověřili testem své protilátky proti infekci a nezatěžovali svůj organismus vakcínou nadbytečně (dokonce i část rakouských lékařů, ač rakouské ministerstvo chce, aby se lidé očkovali i při dostatečné existenci svých protilátek).

Doporučuji publikaci Roberta F. Kennedyho Jr. - Skutečný Anthony Fauci, v níž autor mj. vytýká americkým úřadům karanténu bezpříznakových (často ve skutečnosti nejsou infikovaní či nemocní tak, že by někoho ohrozili), nošení roušek, sociální odloučení (rozdělování prarodičů, rodičů a dětí aj.), chybná rozhodnutí podle autora způsobila zcela zbytečná úmrtí (více než sám covid) vč. poškození ekonomiky. Nazývá to "medicína bez vědy" vč. vytěsňování existence přirozené imunity občanů s cílem donutit je k očkování (finanční zájmy farma-firem nadřazeny veřejnému zdraví). 

Autor, zkušený právník, který se účastnil mnoha soudních sporů, se dotýká také covid-cenzury, kdy se z mainstreamu vyloučili mnozí seriózní, renomovaní odborníci. On sám poznal soudní kauzy, kdy obě strany sporu měly posudek od "renomovaného" odborníka, ale teprve hlubší zkoumání může osvětlit, který odborník má pravdu - ve vědě nejde upřednostnit odborníky více loajální k vládě před těmi, kteří pracují nezávisle na politicích.

 

 

Štítky článku: společnost

prestiž 1: 9,25 přečteno 298×

2 Hodnotit článek 4

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Švýcarsko: nadměrná úmrtnost

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse