Necenzurujeme.cz

Očkování: každá země jinak

Dnes se na ČT oživila vakcinační kampaň vč. náznaku tlaku na "sjednocení" evropských zemí, aby se lépe čelilo "dezinformacím". Nezaškodí pár faktů.

www.mzcr.cz: české ministerstvo zdravotnictví láká občany na to, že "do ČR dorazily vakcíny upravené na nové varianty" (omikron). Doporučuje se posilující dávka po 4 měsících od 12 let; 4. dávka covid-vakcíny se doporučuje také po 4 měsících od 18 let, zvláště pak osobám od 60 let a zranitelným skupinám (lidem s některou vážnou chronickou nemocí). Už tady se ptám, proč se lidem nabízely původní, nově neupravené vakcíny, když se nejpozději od letoška ukazovalo, že mnoho očkovaných stejně dostane covid-19 (a mají-li jiné vážnější zdravotní problémy, zůstanou i tak vystaveni riziku hospitalizace či úmrtí). Už v tomto sdělení postrádám potřebu rozlišovat více např. starší a mladší a hlavně - zda člověk náhodou nemá dostatečnou imunitu buď po prodělání infekce nebo po základním očkování.

https://ockovani.opendatalab.cz/statistiky: data za týden 29.8.-4.9.2022 (bohužel se nedozvíme, s jak velkým množstvím dat se pracovalo, např. část českých nemocnic ne vždy poskytne údaje, u části pacientů se nezjistí statut očkování; další "zradou" je to, že přepočet hospitalizovaných na 100 000 obyvatel "ve skupině" dává zkreslené výsledky, takže já vycházím ze skutečných fyzických osob, což ukáže někdy zcela jinou realitu).

Např. nově hospitalizovaní na JIP v daném týdnu ("myší" najedeme na příslušný sloupec v grafu, dostaneme i skutečný počet fyzických osob):

60-69 let: 2 neočkovaní a 6 pacientů s posilující dávkou (třetí nebo čtvrtou - bez upřesnění);

70-79 let: 5 neočkovaných, 1 plně očkovaný a 9 s posilující dávkou;

80+: 7 neočkovaných, 1 plně očkovaný, 8 s posilující dávkou.

(Moje pozn.: osobně za dezinformaci považuji tvrzení, že vakcinace zabrání horšímu průběhu infekce či úmrtí, za skutečnou informaci bych považovala, že zpravidla rozhodující je celkový zdravotní stav dotčené osoby, jako lékař bych např. doporučila ověřit si přítomnost protilátek v těle před vakcinací, protože i běžné vedlejší účinky očkování - horečka, dušnost, prudká změna činnosti srdce, tlaku aj. - mohou zranitelnějším jedincům přivodit komplikace, vycházím i z údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv.)

K hospitalizaci se s pozitivním testem na covid-19 přijímají i bezpříznakoví pacienti (patrně z opatrnosti, když jedinec má jiné vážnější nemoci, v minulosti se ovšem psalo v médiích i o podezření, že někdy je pacient přijat kvůli lepší úhradě od pojišťoven), velkou část hospitalizovaných tvoří pacienti v lehkém stavu, nyní jsme měli asi 32 osob ve vážném stavu.

Pokud jde o úmrtí, uvedený informační zdroj (podle oficiálních dat) nesděluje očkovací statut (ač u většiny jistě byla možnost ho ověřit), např. 6.9. byla za den nahlášena 2 úmrtí s covid-19 od 80 let a 3 úmrtí ve věku 70-79 let, u ostatních věkových skupin byla nula.

Německý Institut R. Kocha (www.rki.de, Monatsbericht 1.9.2022): na rozdíl od českých oficiálních zdrojů prozrazuje, že data jsou zpracována jen na základě části hlášení, resp. např. pro přehled o hospitalizacích byla k dispozici data jen pro 74 % pacientů. 

Přehled na str. 14 měsíční zprávy (resp. u hospitalizací a pobytu na JIP jsou zmíněny týden 28.-31.2022) ukazuje mj. osoby od 60 let: nejvyšší počet hospitalizovaných s covid-19 se týkal pacientů s doplňující dávkou, méně bylo neočkovaných; podobně na JIPkách bylo více pacientů s doplňující dávkou vakcíny, méně neočkovaných. 

Neočkovaných s pozitivním testem na covid zemřelo cca 30 %, ale s doplňující dávkou (třetí nebo i čtvrtou?) zemřelo zhruba 50 %. (Nejsem demagog ani odpůrce očkování, takže beru v úvahu, že většina očkovaných patří do starší věkové skupiny, zpravidla s jinými nemocemi, bývají více oslabení, nicméně i v ČR někteří odborníci mají podezření, že tzv. posilující dávky mohou imunitu paradoxně snížit - např. Iniciativa 21, www.chcetetozase.cz.)

Německo doporučuje 2. doplňující dávku osobám od 60 let. V této zemi je covid-očkování povinné pro zdravotníky a personál sociálních ústavů. Institut RKI uvádí, že personál v ošetřovatelských / pečovatelských ústavech má z 22 % jen základní očkování (jen dvě dávky); 5 % těchto pracovníků není vůbec očkováno, rovněž obyvatelé těchto ústavů z 5 % nejsou očkováni (celkově od 60 let nemá žádné covid-očkování 1,9 miliónu lidí). 

RKI se také věnuje míře nefungování vakcinace (člověk je sice očkován, ale covid stejně dostane): od 60 let z očkovaných dvěma dávkami dostalo covid 176 065 lidí a infikovalo se 260 481 jedinců s doplňující dávkou (třetí nebo čtvrtou). Celkem je registrován covid-19 u více než 2,5 miliónu očkovaných (vč. 5-11letých očkovaných; jde o příznakový covid).

Švédský zdravotní úřad www.folkhalsomyndigheten.se: od 1. září se doporučuje doplňující dávku od 65 let  a od 18 let zdravotně rizikovým jedincům (vidíme tedy, že odborníci jednotlivých zemí, vidí tuto problematiku odlišně - neexistuje jednotný celoevropský odborný názor, pokud by tedy někdo prosazoval "absolutní shodu", patrně by to bylo méně "vědecké", znám více oblastí zdravotní péče, kde existují odlišnější názory odborníků, někdy to má souvislost s konkrétním individuálním případem nemoci či mírou zkušeností experta - jeden lékař radí operaci, druhý lékař od ní odrazuje; Evropská komise patrně neručí za očkování v jednotlivých zemích, odpovědnost tu nesou odborníci konkrétní země, kteří očkování doporučí podle určitých rámcových i detailnějších pravidel).

Ředitelka švédského úřadu uvádí: není ještě jasné, zda nově upravené vakcíny budou více chránit proti šíření infekce, ale nakonec končí tím, že nyní dostupné (neupravené) vakcíny chrání před závažným průběhem infekce a úmrtím (proč se tedy vyvinuly nově upravené? - moje otázka). Švédské regiony mají zajistit vakcíny i případně pro další zájemce (nejen senioři, nejen zdravotně rizikoví). Základní očkování se doporučilo od 12 let. 

Švédsko je dlouhodobě založeno výlučně na dobrovolném očkování vůči všem infekčním nemocem; na rozdíl od zemí, kde se vakcinace vynucuje, dosáhlo vyššího podílu očkovaných: dvě dávky má 85,3 % osob od 12 let, tři dávky 66,8 %. 

Zájemců doporučuji publikaci Smrtící medicína a organizovaný zločin - Jak velké farmaceutické firmy zkorumpovaly zdravotnictví, autor Peter C Gotzsche, mj. se stal profesorem klinického výzkumu na Kodaňské univerzitě, publikoval desítky článků v BMJ, Lancet, JAMA aj. Publikace u nás vyšla letos - Bodyart Press s.r.o. I ve vztahu k jiným léčivým přípravkům se zde setkáme s firmami profilujícími se dnes v oblasti covid-vakcín, a není to potěšující, autor mapuje soudní spory aj. 

Autora mj. ukazuje, jak je někdy snadné zkorumpovat lékaře, výzkumníky, odborné lékařské časopisy, jak lze výzkumnou studii upravit tak, aby se určitý přípravek jevil jako vynikající, ač ve skutečnosti může mít i vážnější nežádoucí účinky, nebo je zbytečně dražší než jiný srovnatelný. Když slyším některé redaktory ČT24, jak nám vnucují myšlenku, že v oblasti vakcinace je jen a jen jedna "pravda" a je třeba všechny přinutit, aby ji akceptovali, uchyluju se ke čtení podobných autorů jako je Gotzsche (písmeno o je seversky přeškrtnuté), abych nepřišla o zdravý rozum - věda se vyvíjí ve vysoké míře na základě pochybování, ověřování, přicházení s novým pohledem, odborných sporů. "Jeden názor" jsme poznali před r. 1989, kdy české zdravotnictví v něčem zkostnatělo (málo peněz, málo vědecké svobody, talentovanější lékaři někdy emigrovali, jedna povolená politická strana si zařídila vlastní nemocnici pro prominenty, zbytku národa zpravidla upírala modernější léčebné postupy - vládla protekce, korupce, kritika se nepřipouštěla. 

 

 

 

 

Štítky článku: společnost

prestiž 1: 12,32 přečteno 261×

1 Hodnotit článek 7

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Očkování: každá země jinak

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse