Necenzurujeme.cz

Než zase ČT začne lhát

Titulková zpráva ČT24: Povinné očkování vojáků v Německu je v pořádku... Po loňské jednostranné propagandě covid-vakcinace jsem dohledala bližší informace.

www.berliner-zeitung.de: Spolkový správní soud v SRN zamítl stížnost dvou vojáků (nejsem si jista hodností) na to, že spolkové ministerstvo obrany zahrnulo do seznamu povinných druhů očkování i covid-vakcinaci (jde o seznam druhů očkování, jež jsou vojáci povinni strpět, aby vyloučili onemocnění infekční nemocí a mohli řádně plnit vojenské úkoly). Vojáci poukazovali mj. na své základní ústavní právo tělesné nedotknutelnosti, ale také na to, že covid-očkování není dostatečně vědecky ověřené a nebrání ani nákaze, ani onemocnění. 

Soudce při odůvodňování rozsudku: sice se mohou vyskytnout vedlejší účinky a šetření dat má mezery, ale dospěl k závěru, že užitek covid-očkování převažuje rizika. Toto rozhodnutí se týká jen dvou vojáků; u spolkového správního soudu probíhají další řízení s vojáky různých útvarů v této věci. 

U prvních dvou vojáků soud potvrdil, že očkování riziko nákazy jen snižuje, ale mělo by bránit těžkému průběhu nemoci o 90 % (moje pozn.: zpravidla jde o mladé zdravé muže, u nichž lze namítat, že vážnější průběh covidu nenastane, zato jim více hrozí některé nežádoucí účinky, např. se u věku 12 - 30 let v SRN registruje vyšší počet případů myokarditidy a perikarditidy - zánět srdce, viz dále). Během řízení soud vyslechl znalce Institutu P. Ehrlicha (PEI): podle něj očkování i proti omikronu ještě poskytuje relevantní ochranu, pozitivní efekt převyšuje riziko. Podle aktuálního doporučení Institutu R. Kocha to platí také pro mladé dospělé pod 60 let. 

Avšak správní soud, který se zároveň odvolal na Spolkový ústavní soud, jenž nezakázal povinné očkování zdravotníků, nakonec dodal: příslušné ministerstvo musí povinné očkování sledovat a hodnotit; příkazy (nařízení) musí být vždy přezkoumávány, zda jsou nadále z hlediska změněných okolností ještě přiměřené a rozumné. Např. před nařízením doplňující dávky vakcíny znovu zvážit poznatky, protože nebezpečí z viru klesá a aktuálně používané očkovací látky se stávají méně účinné. 

(Dlužno uvést, že i vojáci se mohou vyhnout očkování, pokud existuje lékařem potvrzená zdravotní kontraindikace.)

Po rozsudku jeden ze stěžovatelů uvedl, že rozhodnutí bude muset uznat. Druhý voják ještě nechal otevřené, zda se nyní nechá očkovat, nevyloučil výpověď (ze služebního poměru). 

Redakce v dalším článku: Spolková vláda zvažuje, zda zachovat povinné očkování ve zdravotnických a sociálních zařízeních v r. 2023. Možné změny budou přezkoumány a projednány se spolkovými zeměmi a dalšími subjekty. Na vládu se s dotazy obrátila poslanecká frakce CDU/CSU. Studie COVIMO (namátkové šetření) v době 10.-27.1.22: proočkovanost zdravotnického personálu 96,9 %. Online dotazování nemocničního personálu mezi říjnem a listopadem 2021: 92 % plně očkovaných, 4 % neočkovaných. 

Místopředseda FDP W. Kubicki: povinné očkování od konce 2021 nepřiměřené a protiústavní - omikron probíhá s mírnými příznaky a hlavně nechrání druhé osoby před nákazou, i očkovaný se nakazí.Povinné očkování ve zdravotnických a sociálních zařízeních by se nemělo prodlužovat. 

(Jak patrno, v Rakousku i v SRN se počítá s průběžným hodnocením předpisů a praxe, změněné okolnosti mohou znamenat zrušení povinnosti; v Rakousku nyní má Národní rada formálně zákon zrušit, povinné očkování se v praxi nevymáhalo - zákon byl od počátku pozastaven v jeho platnosti.)

Na www.pei.de lze zadat "Sicherheitsberichte", úřední zprávy Institutu P. Ehrlicha o vedlejších účincích či komplikacích po covid-očkování, mně na prvním místě naskočila zpráva za období 27.12.20-31.12.21 (ale na webu jsou i aktuálnější, pro ukázku jednoho z rizik pro mladší mužské vojáky postačí i mnou nyní uvedená):

Mladších mužů se mj. týká život ohrožující vedlejší účinek, uznaný i při Evropské lékové agentuře - myokarditida a perikarditida, prošla jsem mj. stránky 24, 27 (zpráva má 46 stran): Hned na str. 5 se uvádí: u 2 mRNA vakcín jsou známy jako závažné, velmi vzácné riziko myo-/perikarditida, nejčastěji se vyskytuje u mladých mužů a u dětí a mladistvých 12-17 let mužského pohlaví, zvláště po 2. dávce. Většina pacientů reaguje dobře na léčbu a rychle se uzdraví, v jednotlivých případech byl pozorován závažný a také smrtelný průběh.

Data z více zemí vč. SRN: riziko myo-/perikarditidy u mladších lidí po Moderna (Spikevax) je vyšší než po Comirnaty, proto komise pro očkování STIKO doporučila pro osoby pod 30 let Comirnaty. Mladí muži 18-29 let jsou častěji dotčeni než staří lidé (moje pozn.: nejen já mám podezření, že úmrtí seniorů po očkování se ne vždy hlásí, lékař usoudí na zhoršení chronické nemoci, např. problémy se srdcem; v SRN na to poukazují např. někteří patologové). 

Hlášení myo- / perikarditidy po doplňující dávce je nižší než po základním očkování.

Celkových podezření na závažné nežádoucí účinky (všechny druhy komplikací) bylo ke konci loňského roku nahlášeno 29 786 (na 148,7 mil. dávek); úmrtí po očkování nahlášeno 2255. V 85 případech, v nichž pacienti na známá rizika vakcinace (např. myo- a perikarditida, trombóza či krvácení) zemřeli v časové spojitosti, PEI hodnotil tyto případy jako možnou nebo pravděpodobnou příčinnou spojitost (např. po Comirnaty hlášeno 1671 úmrtí). Celkově bylo nahlášeno 244 576 podezření na vedlejší účinky či komplikace.

Mně tedy mj. vyšlo, že cca na 148 700 dávek bylo nahlášeno 2,2 úmrtí. 

Vraťme se však k mladším mužům (mezi vojáky nejvíce zastoupeni), u nichž ve statistice významněji vystupuje do popředí myo- a perikarditida. PEI na str. 24 uvádí, že se tyto vedlejší účinky mohou vyskytnout u dětí i dospělých, u mladých mužů častěji (66 %) než u žen. Dále: muži mezi 20 - 50 roky mají nejvyšší riziko pro perikarditidu; existuje také kombinace myoperikarditis. 

Hlášení myo-/perikarditidy po Comirnaty: u mužů celkem 1511; 18-29 let 467 případů, 30-39 let 257, 40-49 let 191, 50-59 let 202... 

Po 3. dávce myo- / perikarditida: na 100 000 dávek 18-29 let 1,1 po Comirnaty, 2,98 po Spikevax. 

PEI dodává, že není žádný rizikový signál, protože za rok ve všeobecné populaci existuje na 100 000 osob 38,5 případu myo- / perikarditidy ve věku 18-29 let (r. 2020).

(Moje pozn.: loni jsem četla v jedné zprávě PEI, že výskyt tohoto vedlejšího účinku po covid-očkování u mladých mužů je vyšší než podle odborné literatury ve všeobecné populaci. Úřední zprávy je třeba probádat víc do hloubky, např. jaká data úřad využil ke svým tvrzením - např. hodnocení jen do 21 dnů po očkování, někdy se část dat nehodnotí, protože není známa očkovací látka.

Na str. 28 výsledek hlášení myo- / perikarditidy po covid-očkování: 1 % úmrtí, 3 % přetrvávající postižení, 17 % neznámo, 14 % "stav obnoven" (obnoveno zdraví nebo původní stav před očkováním zatížený zdravotním problémem?), 14 % všeobecný stav pacienta zlepšen, 51 % případů k době hlášení lékařem (či jiným subjektem) zdraví neobnoveno.

V časové spojitosti bylo hlášeno 18 úmrtí na základě myo- / perikarditidy; v 5 případech PEI na základě pitvy hodnotil spojitost s očkováním jako možnou.

Moje pozn.: pokud uvážíme 148,7 mil. dávek, pak vzniká dojem, že závažných komplikací po očkování "není moc", ale mnozí němečtí lékaři průběžně poukazují na to, že si myslí, že stav hlášení je podhodnocen (lékaři přiznávají, že k hlášení nejsou příliš ochotni), je také otázka, jak seriózně se rozdělují hlášení na běžnější či závažná (lékaři ale mají hlásit ta, kdy očkovaný skončí v nemocnici, musí vyhledat lékařskou pomoc, má život ohrožující stav, dojde k úmrtí či invaliditě). V některých zemích lékové úřady konstatují, že závažná hlášení činí cca 30 % ze všech hlášení, v jiných je prezentována nižší míra těch závažných.

PEI: na webu nabízí i informaci k očkovací látce proti opičím neštovicím - Imvanex (v USA má jiný název): vakcína obsahuje nereplikující se formu viru vakcínie Ankara, která je příbuzná viru pravých neštovic. Zda se rozšíří indikace očkovací látky, která byla v r. 2013 v EU povolena ve vztahu ke klasickým neštovicím, také na ty opičí, to se nyní začalo hodnotit. Vychází se z výsledků laboratorního sledování (ne-klinická data), jež ukazují, že očkovací látka spouští produkci protilátek a může přispět k ochraně před nemocí.

Zvláštnosti řízení (přezkoumávání dat): hodnotí se data, jež jsou k dispozici, předtím, než firma podá formální žádost na rozšíření indikace... PEI dodává: opičí neštovice se vyskytují vzácně, zpravidla mají mírné příznaky, jen velmi vzácně smrtelný průběh. Vakcína by podle úřadu neměla způsobit onemocnění neštovicemi ani přenést nákazu na kontaktní osobu očkovaného... Podle dat z Afriky: ochrana před opičími neštovicemi nejméně 85 %. 

Při čtení další zprávy PEI - změna nařízení k testování na covid-19 - jsem si říkala, zda české ministerstvo zdravotnictví v této oblasti zareagovalo na předpisy EU: PEI podle pravidel EU  nově upravil seznam antigenních rychlotestů - ty by měly být nově certifikovány a už nestačí jen prohlášení výrobce, že jeho test je O.K. Naše ministerstvo by tedy mohlo kouknout např. na tabulku PEI - hodnocení senzitivity antigen-rychlotestů (jednak jde o větší spolehlivost diagnózy, jednak jde o peníze zdravotních pojišťoven, aby zbytečně neplatily za chybné testování). 

U EK lze hledat společný seznam covid-antigenních rychlotestů.

Článek o rozhodnutí německého soudu o povinném očkování vojáků:

www.berliner-zeitung.de/news/gericht-corona-impfpflicht-fuer-soldaten-ist-rechtmaessig-li.244385.

 

 

 

 

 

Štítky článku: cenzura

prestiž 1: 10,40 přečteno 351×

1 Hodnotit článek 4

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Než zase ČT začne lhát

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse