Necenzurujeme.cz

Co s Balkánem?

EU do něj vkládá peníze, ale z členství jsou obavy? Čína se chystá na Tchaj-wan? Kdo byli ukrajinští nacionalisté. Donbas připomíná Sudety, Putin Miloševiče. Studie ke zdravotním obtížím po covid-vakcinaci.

Ve chvíli, kdy EU podpořila jako kandidátské země Ukrajinu a Moldavsko, vynořila se otázka - a co balkánské státy? 

www.ec.europa.eu nebo www.european-union.europa.eu: zde lze studovat kandidátské země pro vstup do EU - mj. Albánie, Č. Hora, S. Makedonie či Srbsko. Jsou tu také "potenciální" kandidátské země, které ještě nesplňují požadavky na členství - Bosna a Hercegovina, Kosovo. Podívala jsem se zvláště na Srbsko, z něhož nedávno zazněla určitá podpora Kremlu. Kandiduje už několik dlouhých let; snad aby se tato země "uchlácholila", EU ji podporuje finančně (stejně tak ostatní čekatele), např. se v oficiálním sdělení uvádí podpora zemědělství. Podle EU ale Srbsko potřebuje zvýšit nezávislost soudnictví, boj proti korupci a organizovanému zločinu, svobodu médií aj. EU bude podporovat Srbsko např. v energetice či potravinové bezpečnosti (moje pozn.: loni si prezident A. Vučič pochvaloval smlouvu s Ruskem o dodávkách plynu, jejímž prostřednictvím prý Srbsko ušetří, dále měl uvést, že úspěšná budoucnost Srbska závisí na jednání s Putinem - Pokec24.cz aj.).

V r. 2018 podle Napalete.sk měl Vučič říct, že požádá Putina o pomoc při řešení "situace s Kosovem", začalo rusko-srbské vojenské cvičení v Srbsku. 

Oficiální reakce EU zveřejněná 5.4.2022: V době nevyprovokované a neospravedlnitelné ruské vojenské agrese proti Ukrajině, suverénní nezávislé zemi, očekáváme od Srbska jako kandidátské země usilující o přístup k EU, že se Srbsko bude postupně sbližovat s pozicemi EU vč. prohlášení a omezujících opatření v souladu s rámcem pro jednání mezi EU a Srbskem. 

www.european-union.europa.eu/principles-countries-history/joining-eu_cs.

Britský historik T. Judt (Velká iluze? - Esej o Evropě) neviděl růžově rozšiřování EU (příliv chudých zemí, navíc s nižší laťkou demokracie a vlády práva). EU ale deklaruje "politiku rozšiřování jako investici" do míru v Evropě, do stability a ekonomického růstu - mj. miliardy eur do západního Balkánu. (Podle mne je to stálé dilema: pomáhat či vzít mezi sebe ty problémovější země, aby se více snažily, anebo je nechat izolovanější s tím, že se např. zločin bude stejně přelévat přes hranice. )

www.en.wikipedia.org (Serbia): mj. srbští židé, romové a političtí vězni prožívali otřesné masakry tisíců lidí jak od zahraničních, tak domácích fašistů (vč. chorvatských ustašovců) za 2. sv. války, avšak mezi r. 1991-2001 probíhaly další ("jugoslávské") války, velká část Srbů prý byla proti nezávislosti na Jugoslávii, ovšem v rámci nově utvořené Federální republiky Jugoslávie se setkali namísto "pluralitní" demokracie s novým autoritářským stylem vlády, kdy S. Miloševič (původně komunista) chtěl ovládat ozbrojené síly, média apod. (podle mě putinovský styl) - podporoval vojensky a finančně srbské síly ve válkách; v r. 1996 měli Srbové protestovat proti vládě, někteří emigrovali ze Srbska, protože odmítali sloužit ve válkách na Balkáně. (Nedávno kdosi zmínil, že Putina může potkat osud Miloševiče, který nakonec své úsilí o ovládnutí balkánské říše prohrál, na mezinárodní úrovni byl obviněn z válečných zločinů, zneužití moci a korupce, nakonec zemřel v cele.)

www.bbc.com/news: Top USA generál M. Milley - Čína zjevně rozvíjí schopnost (svou připravenost) zaútočit na Tchaj-wan; útok nehrozí bezprostředně, ale USA ho vidí jako brzký. Rozhodnutí o něm by byla politická volba, řekl generál pro BBC. Čína uvádí, že Tchaj-wan je odtržená provincie, která musí být znovu sjednocena s pevninskou Čínou, a pokud to bude nezbytné, pak donucením. Obvinila USA z podpory jeho nezávislosti s tím, že "rezolutně rozdrtí" jakýkoli takový pokus (o formální uznání nezávislosti). 

Čína posílá desítky válečných letadel do tchajwanské obranné zóny, USA vyslaly námořní lodě do tchajwanských vod. V květnu americký prezident J. Biden: Čína si zahrává s nebezpečím - létáním poblíž Tchaj-wanu. Slíbil chránit ostrov vojensky, pokud by byl napaden. Čína obvinila USA z vměšování do čínských záležitostí: neváhala by bojovat k zabránění tchajwanské nezávislosti. 

USA nemají oficiální diplomatické vztahy s Tchaj-wanem. 

Nedávno americká ministryně financí (podle Fintag.cz, 25.4.22): USA by měly zvážit, zda nenastala doba ke snížení amerických cel u nestrategického čínského zboží.  (Krok k určitému smíru s Čínou?)

Postvakcinační zdravotní problémy - hlášení těchto případů narůstá, i když je úřady nadále označují jako "zřídka se vyskytující". Lze si přečíst:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8979721 (pokud by delší odkaz nefungoval, lze na základním webu zadat "autoimmune post-covid vaccine syndrome"; 5.4.22). Je to v podstatě obdobná informace, jakou jsem včera zveřejnila za SRN. Zajímavé na tom je, že odborníci uvádějí na základě šetření (studií) před covidem (např. r. 2011), že se i po jiných vakcínách (proti chřipce, žloutence) vyskytují určité zdravotní potíže, vč. život ohrožujících. Podle mne se autoři snaží přičíst zdravotní problémy po vakcinaci všemu možnému (jde podle nich o geneticky a imunologicky predisponované jedince, možné riziko je v doplňujících látkách ve vakcínách - adjuvans), jen ne tomu, že by zcela zdravý člověk mohl "nesnášet" vakcíny. Avšak přiznávají, že je třeba dále tuto oblast zkoumat, zatím není plná jistota o příčinách toho, že někteří pacienti nejrůznějšího věku (např. 22 - 86 let, v průměru 50 let), kteří před vakcinací neměli žádné obtíže, po očkování utrpí různá "vzplanutí nemoci". 

Jak ukazuje tabulka v článku č. 1: týká se to všech covid-vakcín vč. ruského Sputniku a post-vakcinační obtíže zasahují v podstatě celé tělo:  trombóza, trombocytopenie, embolie, encefalitida, zánět nervů, postižení jater, štítná žláza, reumatoidní artritida... V jedné zmíněné studii se "vzplanutí nemoci" po očkování vyskytlo u 10,5 % z účastníků; v další studii (přes 5000 účastníků) podpořené evropskou organizací se vztahem k revmatismu, kdy z 83 % šlo o mRNA vakcíny, k očkovacím látkám vztažené nežádoucí účinky byly pozorovány u 37 % pacientů a vzplanutí nemoci u 4,4 % pacientů s revmatickým onemocněním. Připouští se pojem "vakcínou indukovaná nemoc", avšak výzkumníci uvádějí, že se to týká jen minority očkovaných. "NIH" na webu, kde se tyto studie publikují, znamená americký institut zdraví, který je v rukou poradce prezidenta dr. A. Fauciho.

Právě si čtu publikaci J. Lakosila Sudety ve stínu Mnichova: rok 1938 ve vzpomínkách občanů nakloněných jak demokratickému Československu, tak i Hitlerovi. Připomíná mi to ukrajinský Donbas: lidé různého založení vedle sebe žijí docela poklidně (s někým se zdraví, s někým nikoliv), ale na pozadí momentálně mocných toužících po expanzi se ve spolupráci se zahraničím začnou organizovat rozmíšky. V našich pohraničních oblastech žili od středověku převážně lidé německé národnosti (existovala ale smíšená manželství apod.), po vzniku Československa 1918 chtěli Němci 4 autonomní provincie s jejich přičleněním k německému Rakousku, potažmo k nově vznikající Německé republice, čs. armáda potlačovala protesty části německé populace (ne všichni Němci chtěli rozbít Československo) vč. obětí na životech. V r. 1938 se počet obětí místních šarvátek zvýšil na čs. straně. 

V určitých dějinných chvílích lidé nevědí, zda jejich soused je skutečně přítel nebo vrah (u nás se jistě řada incidentů v Sudetech kvůli válce nemohla dostatečně vyšetřit - kdo koho zastřelil či zabil sekerou, očití svědci znepřátelených táborů líčili tutéž událost rozdílně); jsem přesvědčena, že většina Ukrajinců a Rusů na Donbasu chtěla normálně v poklidu žít, většina z nich nyní uprchla směrem západ - jejich odpověď Kremlu. 

Mj. po přečtení Strmé cesty ruské autorky J. Ginzburgové, která si "za nic" odžila téměř 20 let v lágru a vyhnanství na Kolymě, kde v nelítostných podmínkách (zima, hlad, vyčerpávající nucená práce) zemřely milióny Rusů, Ukrajinců a dalších národností Stalinovy říše, jsem na straně Ukrajinců, kteří nechtějí Kremlu dát žádné své území. Pokud se někdo chce vzdát standardní demokracie, nechť se přestěhuje do Ruska.

Na Ukrajině dnes vidíme mnoho slušných lidí, ať prostých nebo intelektuálů. Ale i tato země si prožila své peklo - se Stalinem i Hitlerem, někteří přisluhovali tu prvnímu, tu druhému diktátorovi. Ze zvědavosti jsem si doplňovala své znalosti mj. ve Wikipedii: lidé na Ukrajině nechtěli akceptovat nadvládu Sovětského svazu, už na jeho počátku se vedla ukrajinsko-sovětská válka (Sověti měli samozřejmě drtivou převahu). Někteří se s porážkou nesmířili: v r. 1929 byla ve Vídni založena Organizace ukrajinských nacionalistů, podíleli se i tzv. intelektuálové, např. A. Melnyk jako jeden z vůdců vystudoval ve Vídni. Hlavním cílem bylo obnovit nezávislost Ukrajiny: Melnyk a S. Bandera (narozený v rakousko-uherském císařství) se rozhodli k tomu využít Německa po jeho vpádu do SSSR. 

Jak jsem již uvedla, někteří Ukrajinci (stejně jako Rusové, ale také Čechoslováci - viz 50. léta v Československu - aj.) tu sloužili Stalinovi (obávaná tajná služba NKVD), tu Hitlerovi (např. i mimo tzv. banderovce jako pracovníci německých koncentračních táborů), to se bohužel týká všech národů (kostlivce ve skříni mají i USA, např. bílí rasisté versus "tmavá pleť"). S. Bandera a A. Melnyk (dvě skupiny mezi nacionalisty) ale patrně ne vždy  souhlasili s každým přáním německých nacistů, takže oba byli vězněni gestapem. Melnyk se po 2. sv. válce na Západě dožil vyššího věku, Banderu zavraždili agenti ruského KGB v Mnichově. 

Sověti po válce nehledali skutečné konkrétní viníky některých zločinů: usmrtili, uvěznili a deportovali přes 500 000 ukrajinských civilistů (mezi nimi měli být i členové tzv. ukrajinské povstalecké armády - postiženy byly i jejich rodiny či podporovatelé). 

Současný Kreml, jehož přání poslušně vykonávají tzv. separatisti na Ukrajině (kteří v rozporu s ukrajinskou ústavou zcizili část území), možná poněkud pozapomněl na pojem "ukrajinští neonacisti", dnes se patrně chystá popravit (zavraždit) zajaté Ukrajince i cizince pod pojmem "teroristé" (ač jen bránili přepadenou zemi). Budeme-li k tomu mít příležitost, možná se v budoucnu osvětlí více věcí, např. kdo nyní na ruském území - podle ruských zdrojů - usmrtil explozemi asi tři osoby a poškodil desítky budov (přiznám se, že jako Ukrajinec bych byla v pokušení zvolit odplatu, ale mám podezření na ruskou výrobu alibi před světem, Rusko 4 měsíce devastuje civilní objekty na Ukrajině s tisíci oběťmi).  

Násilí v současném světě má ovšem daleko více podob, např. norská televize www.tv2.no informuje, že přes policejní zákaz demonstrací organizace proti islamizaci Norska (SIAN) jejich členové stejně na 4 místech v Oslu pálili Korán; poté ovšem jejich vůz byl na silnici vytlačen tak, že skončil převrácený na své střeše se zraněním několika osob. Policie šetřila, zda tento incident souvisí s pálením Koránu. 

www.theguardian.com: Milióny Rusů mohou získat necenzurované informace - americká vláda podpořila Open Technology Fund (OTF), ten financuje firmy zajišťující zdarma dostupnost Kremlem blokovaných webových stránek (software VPN). Dvě firmy zajistily anti-cenzurní aplikace pro - odhadem - 4 milióny Rusů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štítky článku: společnost

prestiž 1: -2,87 přečteno 248×

11 Hodnotit článek 1

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Co s Balkánem?

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse