Necenzurujeme.cz

Experti se střetem zájmů

Nebo pod tlakem politiků. Firma Pfizer zažalována. Názory odborníků na covid-očkování a další opatření se i nadále různí.

Na www.transition-news.org (na platformu upozorňuje švýcarský časopis www.zeitpunkt.ch) lze ke covid-očkování a dalším souvisejícím tématům najít články, jež by česká veřejnoprávní média měla tendenci zcenzurovat. Ale lidé i tak budou mít rozdílné názory (podle vlastních zkušeností či podle toho, co čtou), na některých věcech se ale můžeme shodnout - např. věda, zvláště týkající se ochrany zdraví, by měla být oproštěna od nežádoucího střetu zájmů.

Transition News uvádí příklad dvou epidemioložek, jež v The New York Times získaly značný prostor k propagaci covid-očkování, nyní vysvětlovaly prospěšnost očkování nejmenších dětí ve věku 6 měsíců - 5 let (v době, kdy americký úřad FDA toto očkování zřejmě již doporučil, ale ještě se mělo vyjádřit Centrum pro kontrolu nemocí CDC). Obě odbornice jsou profesorky amerických univerzit, pro veřejnost tak důvěryhodné (spolehnutí na "nezávislost" těchto institucí). Autoři článku ale ukazují, že např. Rachel Widome (univerzita v Minnesotě) přísluší k instituci s četnými finančními vazbami na nadaci Bill and Melinda Gates.

V předchozích letech byla zmíněná nadace jedním z největších sponzorů - univerzita od nadace miliardáře získala v r. 2017 přes 3 milióny USD na výzkumné účely, v r. 2020 se mluvilo o dalších 3 mil. USD za účelem, aby se univerzita podílela na poskytování účinné, dostupné a "škálovatelné" léčbě covid-19. 

Epidemioložky doporučují očkovat děti od 6 měsíců co nejrychleji, mají ve farma-koncerny jako Pfizer plnou důvěru. Pfizer odhaduje, že při 3 dávkách dětí 6 měsíců - 5 let lze zabránit mj. 28 covid-úmrtím a 3416 hospitalizacím v případě omikronu podobné vlny. (K odhadům či propočtům tohoto druhu se ještě vrátím, předem zmíním, že např. německá komise pro očkování STIKO se nehrnula do doporučení covid-očkování ani u dětí 5-11 let, resp. u těch zdravých doporučení vydala se zpožděním s dovětkem, že druhou dávku lze oddálit, čímž se může snížit riziko myokarditidy, přitom jde o oslabenou vakcínu.)

Americké epidemioložky tvrdily, že již přes 400 dětí pod 5 let zemřelo na koronavirus (v článku nebylo jasné, zda jde o globální počet či USA, nebyl znám celkový zdravotní stav dětí ani jejich celková sociální situace); v evropských zemích je covid-úmrtí dětí výjimečné, zpravidla souvisí s jinou závažnou nemocí (např. německá úřední data).

Epidemioložky sice připustily, že malé děti v porovnání s dospělými mají nízké riziko závažného průběhu nákazy, ale posledních 6 měsíců podle nich bylo "nejnebezpečnějším" obdobím i pro ně (nebylo to vysvětleno, celkově klesal počet hospitalizací i úmrtí, navíc loni někteří američtí lékaři upozornili na riziko zaměnění diagnózy covid a RS virus, který je pro malé děti rizikovější než koronavirus).

Transition-news.org (Epidemiologin, die von Bill Gates gesponsert wird, wirbt für mRNA Injektion an).

Redakce dodává, že opakovaně upozorňuje, že covid-očkování dětí může mít vysoké riziko. (Za sebe bych dodala, že by redakce New York Times měla přece jen zkoušet najít odborníky zcela bez vazeb na farma-firmy, jejich ev. rozdílné názory zveřejnit vedle sebe.)

www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO: (Empfehlungen - doporučení, květen 2022). Už u 12letých se německá komise pro očkování STIKO zdráhala vydat všeobecné doporučení ke covid-očkování s tím, že riziko u těchto dětí je nízké; německá média psala o politickém tlaku na tento orgán; STIKO nejprve preferovala jen očkování chronicky vážněji nemocných dětí nebo když mají v rodině někoho více zranitelného. Totéž se opakovalo u dětí 5-11 let: nyní tedy STIKO i u nich doporučila očkování vč. zdravých dětí, ovšem nejprve radí 1 dávku (oslabené vakcíny) s možností časově oddálit druhou dávku a redukovat riziko ev. myokarditidy (vedlejšího účinku vakcín, zánět srdce). Zdravé děti, kteří již absolvovaly dvě dávky, by neměly být dále očkovány (patrně "vzpoura" odborníků proti záměru německých politiků vnucovat obyvatelstvu další a další dávky).

Tlak politiků mj. na německé odborníky se projevil např. v tom, že STIKO doporučuje očkování i u lidí, kteří již covid-19 prodělali (na webu Institutu R. Kocha www.rki.de je tisková konference STIKO - doporučení pro osoby s prodělanou infekcí a dosud ne plně imunizované).

Pro změnu se podívejme na český web sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků www.smis-lab.cz: najdeme tu více zajímavých článků (Pane ministře, opakovaná lež se nestane pravdou; Nežádoucí reakce po covid-očkování; MZ ČR nakoupilo pro letošek vakcíny za 7,6 mld Kč - ochrání nás před těžkým průběhem nemoci?).

Z posledně uvedeného článku: od března 2022 je výskyt covid-19 u očkovaných vyšší než u neočkovaných, ochranný efekt (vakcinace) neustále klesá; ochranný efekt prodělání nákazy (naproti tomu) nijak významně neklesá, výskyt infekce u uzdravených je výrazně nižší než u osob bez prodělání infekce (článek z 12.4.2022; proč nám tuto informaci nesdělí česká veřejnoprávní média?).

Moje pozn.: myslím, že všichni známe onu vakcinační pohádku, kdy nám politici a jim sloužící odborníci postupně říkali, že po očkování se nenakazíme, pak že se sice nakazíme, ale nedostaneme se do nemocnice, pak že se sice i po očkování dostaneme do nemocnice, ale pobydeme tam kratší dobu než neočkovaní atd., ve statistikách různých zemí vč. ČR si ovšem lze ověřit, že loni - s dostupností vakcín - zemřelo s covidem v těle více lidí než v r. 2020, bez očkování (což má více příčin, ale i tak by nám to měli odborníci vysvětlit, nikoli tajit).

www.transition-news.org se dále zmiňuje o (německé) kielské studii, která mj. obhajuje nošení roušek (respirátorů), což nyní doporučuje německý ministr zdravotnictví pro podzim - roušky ve vnitřních prostorách. Osobně nejsem proti rouškám v těsných, přeplněných prostorách v době kašlání, kýchání, vč. chřipkové sezóny, nechala bych to jako doporučení obyvatelstvu, nicméně redakce autorům studie správně vytýká, že se dopustili některých přehmatů: vůbec nijak nevypořádali existenci více jak 150 jiných studií a odborných článků o neúčinnosti roušek a zdravotních škodách při jejich nošení (já jsem proti nadbytečnému, nadměrnému nošení a vědecky méně uváženému, např. Švédsko nenutilo roušky takřka vůbec a zejména ne u dětí, jež by s nimi zacházely spíše nevhodně a nemají s covidem větší problémy). 

Autoři studie svá tvrzení opřeli o tzv. hodnotu R (kolik lidí nakazí jeden pozitivně otestovaný); kritici jim vytkli, že opomíjejí fakt, že pozitivně otestovaný jedinec nemusí být infekční, a citovali např. poradce amerických prezidentů dr. A. Fauciho, který loni v prosince uvedl - PCR test neposkytuje informaci, zda jste (skutečně) infekční či nikoliv, je to pouze možnost k usouzení, zda byste mohli být infekční (proto PCR nelze spolehlivě vztáhnout k hodnotě R). Kritici studie také připomněli, že v době 1. covid-vlny denně jezdilo veřejnou dopravou více než měsíc 30 miliónů Němců bez roušek (a není patrný rozdíl v nemocnosti). 

Dále kritici poukázali na to, že i německý Institut R. Kocha (ještě než na něj zatlačili politici, kteří si na jaře 2021 přáli testovat i bezpříznakové lidi) rovněž uvedl, že "pozitivní" PCR vyšetření nemůže prokázat virálního původce nemoci; z toho má vyplynout: testovat jen osoby s příznaky nemoci, ne zdravé, 1 pozitivní PCR test nevypovídá o nakažlivosti člověka. 

Ohledně tvrzení, že nošení roušek převážně nemá vliv na počet pozitivních lidí, redakce nabízí statistiku amerického státu New York - říjen 2021 až únor 2022, situace v zásadě nezměněna. V USA v některých oblastech, kde byly povinné roušky, byla vyšší covid-úmrtnost než v oblastech bez povinné roušky (moje pozn.: průběh onemocnění a úmrtí nesouvisí jen s rouškou, ale s celkovým zdravotním stavem člověka, s životními a dalšími podmínkami, např. v silně zahuštěné veřejné dopravě se snáze nakazí zdravotně ohrožený jedinec). 

Zájemci se mohou seznámit i se studií z dat 35 evropských zemí za 6 měsíců v zimě 2020-21, korelace mezi nošením roušky a mírou úmrtnosti (Correlation between Mask Compliance and covid-19 Outcomes in Europe): země s vysokou úrovní dodržování nošení ochrany obličeje na tom (prý - studii jsem nečetla) nebyly lépe než země s nízkou úrovní.

Transition News má k dispozici také článek o tom, jak whistleblower B. Jacksonová zažalovala farmaceutického giganta (Pfizer) za údajné nekalé praktiky při testování vakcín. Whistleblowing znamená, že stávající či bývalý zaměstnanec upozorní úřady na nezákonné praktiky. Jackson je bývalá ředitelka (společnost se jí zřejmě zbavila) firmy Ventavia, kterou měla firma Pfizer pověřit v r. 2020 výzkumem mRNA vakcíny; stěžovatelka měla upozornit, že americký úřad FDA nekontroloval testování dobrovolníků v rámci činnosti Ventavia, že byli nasazeni nedostatečně proškolení lékaři, že data o pacientech nebyla vedena bezchybně apod. 

Firma Pfizer naopak uplatnila návrh na zamítnutí žaloby s tím, že je vyjmuta z určitých předpisů (False Claims Act), a to smlouvou s americkou vládou. Pfizer měl podle právníka stěžovatelky uvést, že jde o falešná svědectví a podvodné odborné zprávy. Soudce ale uvedl, že Jacksonové právníci budou mít právo dostávat informace o otázkách souvisejících s návrhem žaloby. 

Jaká je situace v oblasti covid-19? www.koronavirus.mzcr.cz: u nás bylo k 19. červnu jen 63 hospitalizovaných, z nich pouze dva ve vážném stavu. ČT zřejmě proto upozorňuje spíše na přísná opatření v Číně. Německý RKI.de informuje, že hospitalizace činí 3 případy na 100 000 obyvatel (což je nízká hodnota), za den nahlášeno 19 úmrtí (z 83miliónové populace).

Politici v různých zemích se "svíjejí" mezi vědou a tlaky příslušných lobby, např. Transition News informuje, že ve Španělsku probíhá mediální divadlo ohledně 4. dávky vakcíny, kdy ministryně zdravotnictví ji doporučila, ale vláda couvla. Někteří němečtí odborníci zvolili "střední cestu": berlínský virolog Ch. Drosten říká, že nejlepší je, když se člověk po 3. dávce nakazí, pak bude mít dlouhodobou ochranu (zatím v praxi ovšem neprokázanou), imunolog A. Radbruch rovněž uvedl, že očkování a nakažení je nejlepší, ale také že "očkování další vlnu infekce nezažene", protože vakcíny nejsou dostatečně silné.

Nezaškodí přečíst si na www.advokatnidenik.cz (např. z 2.12.21 nebo z 29.4.22) konstatování právníků, jak je v ČR problematické domoci se odškodnění za covid-očkování v případě vážných nežádoucích účinků. Ministerstvo zdravotnictví požaduje od občanů, aby prokázali příčinnou souvislost mezi očkováním a zhoršeným zdravotním stavem, přitom příslušný zákon o tomto prokazování mlčí, počítá se s "pravděpodobností"; vyhláška k této oblasti počítá jen s následky povinného očkování... Právníci mj. konstatují, že ministerstvo nemůže vyžadovat nic, co není stanoveno zákonem - nemůže klást na žadatele o odškodnění vyšší požadavky mimo zákon a rovněž mimo judikaturu na základě dřívějších rozhodnutí českých soudů.

 

 

 

 

 

Štítky článku: zdravotnictví

prestiž 1: 12,14 přečteno 367×

2 Hodnotit článek 7

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Experti se střetem zájmů

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse