Necenzurujeme.cz

Vakcína na opičí neštovice

Koupilo ji Dánsko. Z čeho mají děti hepatitidu "nejasné příčiny"? Vedlejší účinky covid-vakcín podle německých úřadů. Tabuizované soukromí Putina.

Švédský zdravotní úřad www.folkhalsomyndigheten.se (monkeypox - opičí neštovice): zatímco v ČR se lidé s opičími neštovicemi drží (podle zpráv v ČT) v nemocnicích, v západních zemích jsou spíše doma (jen ambulantní kontrola, pokud je třeba). Švédský úřad (podobně je tomu např. v UK) uvádí, že pokud postižené jedinci nemají komplikace, nepotřebují být v nemocnici. Podle ECDC je v Evropě registrováno 118 případů opičích neštovic a zdá se, že se týkají spíše sexuálních kontaktů mezi muži.

Ve Švédsku byly k 25.5. ohlášeny dva případy, zpravidla jde o mírný průběh; v Africe v minulosti z šetření vyplynula i úmrtí (již jsem o tom psala, jde spíše o případy, kdy jedinec má např. dříve nerozpoznanou další nemoc, např. HIV). 

www.sum.dk: dánské ministerstvo zdravotnictví oznamuje zakoupení 200 dávek vakcíny Imvanex proti opičím neštovicím, v zemi jsou jen dva případy. ECDC předpokládá, že se nemoc bude ve všeobecné populaci šířit jen málo, pro Evropu je to neobvyklá nákaza. Dánské úřady budou vakcínu nabízet jen úzkým kontaktům s infikovanými, kdy půjde o osobu s rizikem závažného průběhu, příslušní lékaři musejí mít speciální povolení od lékového úřadu. Nepůjde o rutinní očkování, ale jen o mimořádné povolení za zvláštních podmínek u jednotlivých případů.

Švédský zdravotní úřad se zabývá rovněž případy hlášené hepatitidy "z neznámé příčiny"; ve Švédsku je registrováno 9 případů zánětu jater (akutní hepatitis) u dětí s neznámou příčinou; úřad informuje zdravotníky, aby tuto záležitost sledovali zejména u dětí, když příčina onemocnění není jasná; případy se hlásí i ECDC. Děti onemocněly mezi listopadem 2021 a dubnem 2022. 

Podobné případy byly mj. hlášeny v UK, Nizozemí, Dánsku, USA a Japonsku, uvádí úřad (hepatitis in children with unknow cause). Je to velmi neobvyklé (akutní hepatitis neznámé příčiny), ale může se to stát. Hlavní hypotézou je, že jde o adenovirovou infekci; adenoviry je velká skupina virů, jež mohou způsobit respirační i intestinální infekce, ale závažné infekce zřídka. Jsou různé varianty virem indukované hepatitis (A - E). Existuje také hepatitis způsobená jinými infekcemi, avšak také toxiny a autoimunitní reakcí, kdy imunitní systém reaguje nesprávně a napadne tělo, vysvětluje úřad. 

Příznaky: zežloutnutí kůže a očního bělma, někdy jsou hlášeny zvracení, průjem, nevolnost. 

www.telegraph.co.uk/news/2022/05/27/hepatitis-cases-now-investigated-children-10: většina dětí (v UK) je ve věku 3-5 let podle úředních informací, část z nich přes 10 let; v UK žádné dítě s hepatitis neznámé příčiny nezemřelo, ale některé potřebují transplantaci jater. Podle WHO jde globálně o 650 případů, z nich 9 úmrtí (globálně míra úmrtnosti kolem 1 %). Předpokládá se, že to souvisí s adenovirovou infekcí, jež normálně způsobí příznaky nachlazení. 

Přes 70 % dětí postižených hepatitis nejasné příčiny mělo nedávno adenovirovou infekci. Úřady se nedomnívají, že to má spojitost s covid-infekcí nebo covid-vakcinací, ale nemají odpověď, proč virus obvykle způsobující příznaky nachlazení může vést ke stovkám případů hepatitidy. Normálně má v UK hepatitis kolem 20 dětí, 11krát méně, než je hlášeno začátkem dubna. 

Zástupce úřadu UKHSA: šetříme to spolu s dalšími zeměmi. Standardní hygienická opatření (mytí rukou) redukuje šíření vč. adenovirových infekcí. Pravděpodobnost, že děti dostanou žloutenku, je extrémně nízká. Případy onemocnění jater u dětí do 10 let dosáhly 222, děti přes 10 let se šetří jako "malá skupina".

www.msn.com (severe hepatitis in children): podle WHO je globálně 650 "mysteriózních" případů závažné hepatitidy u dětí, nejméně 38 potřebuje transplantaci jater, ale 9 už zemřelo. V Evropě 222 případů (UK, Severní Irsko). 

Podle evropských dat: 75 % dětí se závažnou hepatitidou je mladších 5 let; 60 % ze 181 dětí bylo pozitivně otestováno na adenovirus; ze 188 testovaných na covid-19 bylo pozitivních jen 12 %. Z celkového počtu případů v Evropě jen 63 mělo covid-očkování, uvádí se v článku, ale zároveň, že 84 % bylo očkováno proti covid-19, příčina je ale zatím nejasná (moje pozn.: čísla mi tu poněkud neseděla - z jakého počtu se dospělo k 84 %). Jednou z možných příčin je adenovirus, ale to nevysvětluje více závažné případy, uvádí článek. 

www.cbs58.com (30.5.): šíření hepatitidy A, kdy americké úřady FDA a CDC spolu s Kanadou šetří podezření na jahody; ty zakoupené mezi 5.3.-25.4. by se neměly jíst, potenciálně mohou být něčím dotčené; ze 17 případů z několika míst je 12 hospitalizováno. 

www.fullfact.org/health/hepatitis-liver-damage-children-breastfeeding-vaccine: Tento informační zdroj se pokouší vysvětlit nekorektnost zprávy na sociálních sítích, podle níž se hepatitis měla vyskytnout hlavně dětí mezi 1 měsícem a 4 roky, jež byly kojeny nejméně 12 měsíců matkami očkovanými proti covid-19. 

Fullfact k tomu uvádí: nedávné případy hepatitidy u dětí v Anglii se týkají hlavně věku 3-4 roky a není důkaz, že byly kojeny v posledních 12 měsících očkovanými matkami, že by měly spojitost s covid-vakcinací. Podle britského úřadu UKHSA - úřední sdělení z 3.5.: v UK bylo identifikováno 163 případů akutní hepatitis u dětí pod 16 let v r. 2022. Z nich 118 bylo v Anglii, většinou 3-4 roky; v informaci úřadu "není zmínka o kojení a covid-vakcinace není šetřena jako potenciální příčina", uvádí Fullfact. V dokumentu úřadu nebyla zaznamenána covid-vakcinace v případech pod 5 let, které činí 75 % případů hepatitis. Je evidováno méně než 5 případů starších dětí mezi pacienty, jež byly očkovány proti covid-19.

Článek na sociálních sítích poukazuje na výskyt hepatitidy u 11-16letých, z nichž většina měla být očkována nejméně jednou dávkou. Fullfact ale namítá, že úřad UKHSA ve své informaci nemá detailní údaje o věku, pouze to, že méně než 5 starších dětí bylo očkováno proti covidu. 

Podle WHO hypotéza, že jde o vedlejší účinky covid-vakcinace, není v současnosti podporována, protože drtivá většina dotčených dětí nebyla očkována. (Moje pozn.: v některých zemích jsem našla informace, např. v SRN, vč. úředních zpráv, že rodiče po dohodě s lékařem někdy nechali očkovat i mladší děti, ač to nebylo státem doporučeno, v médiích se dali slyšet i lékaři, že když o to rodič požádá, že neodmítnou - a podle mě se může stát, že to není vždy úřadům ohlášeno.)

Na Fullfact odborník uvádí: převažuje hypotéza, že to souvisí s adenovirovou infekcí; někteří lidé si řeknou, že AstraZeneca použila adenovirus, ale ten detekovaný u dětí je zcela odlišný od toho, jenž byl užit u AstraZenecy. V této vakcíně je šimpanzí adenovirus, u dětí se vyskytuje lidský adenovirus, geneticky se liší.

Ze 163 případů akutní hepatitis u dětí v UK bylo 126 testováno na adenovirus a ten byl detekován u 91 dětí. Mluvčí UKHSA: všechny adenoviry detekované v krvi dotčených dětí ukázaly, že jde o odlišný typ (41) vůči tomu, který se užil ve 2 vakcínách schválených v UK - AstraZeneca používá šimpanzí (typ 5) a Janssen používá lidský typ adenoviru (26). Janssen se v UK nevyužívala a byla darována jiným zemím. 

(Osobně z toho jako bývalá investigativní novinářka trochu cítím "nesdílnost" úřadů, neochotu říct víc, např. kolik dětí v Africe čím bylo očkováno proti covid-19.)

Loni jsem u německého Institutu P. Ehrlicha, který zveřejňuje obšírnější zprávy o hlášených vedlejších účincích covid-vakcín (www.pei.de, Sicherheitsberichte), zjistila, že v SRN byly lékaři hlášeny případy hepatitis v časové spojitosti s covid-očkováním. 

Také www.diesituation.wordpress.com (31.12.21) uvádí, že 16. zpráva Institutu PEI obsahuje informaci o hepatitis po očkování (16. Sicherheitsbericht des PEI: Hepatitis nach der Impfung).

Na www.pei.de jsem tedy znovu vyhledala Sicherheitsbericht 23.12.21 (zpráva o bezpečnosti očkování): na str. 34 se uvádí, že v literatuře byly uvedeny jednotlivé případy autoimunitní hepatitis nebo hepatitis v časové spojitosti s covid-vakcinací. Tab. 13 v dokumentu PEI: v SRN hlášené případy hepatitis nebo autoimunitní hepatitis po covid-očkování - s tím, že institut tuto problematiku dále sleduje.

U věku 12-17 let jeden případ, 18-29 let dva případy, 30-39 let 7 případů, 50-59 let 15 případů atd. - celkově asi 58 případů; míra hlášení 0,4 až 0,6 případu na 1 milión dávek podle druhu covid-vakcíny. (I u institutu PEI cítím menší sdílnost; hlášení hepatitis jako možného nového vedlejšího účinku se vyskytlo již loni, ale "šetří se to", aniž by se tato oblast detailněji či vůbec objasnila.)

To, že rodič a lékař jsou někdy ochotni nechat očkovat dítě jaksi mimo státní pravidla (v SRN mimo doporučení komise pro očkování STIKO), vyplývá ze zprávy institutu PEI ke 4.5.2022 (přehled od počátku očkování od prosince 2020): do 31.3.22 bylo v SRN očkováno přes 172 mil. dávek covid-vakcín, PEI obdržel 296 233 hlášení o podezření na vedlejší účinky; cca v 1 % hlášení jde o úmrtí v časové spojitosti (2810) - u 116 hlášených úmrtí PEI vyhodnotil příčinnou souvislost s očkováním jako možnou či pravděpodobnou.

U dětí obdržel PEI celkem 5862 hlášení podezření na nežádoucí účinky; STIKO pro věk 12-17 let doporučila Comirnaty, u věku 5-11 let doporučila očkování jen při závažných zdravotních rizicích dítěte (že by u něho covid mohl mít těžký průběh). Celkově se 5644 hlášení podezření na vedlejší účinky týkalo dětí 5-17 let, z toho 993 u 5-11 let. Dále PEI uvádí, že 186 podezření na vedlejší účinky se týká dětí mladších 5 let. Jeden novorozenec očkované matky zemřel v den narození, ale PEI to přičítá jiné příčině, nikoli očkování. 

U nové vakcíny Novaxovid je evidováno do 31.3. letošního roku 390 hlášení nežádoucích účinků (např. ochrnutí obličeje). 

Tato druhá, mnou uvedená zpráva PEI, se zaměřuje spíše na jiné hlášené vedlejší účinky, např. tab. 4: nežádoucí reakce po Comirnaty u dětí 5-11 let na 100 000 dávek: menstruační poruchy 5,8 případu; lymfadenopatie 4,2; myokarditida 2,6, tachykardie 2, parestézie 1,5 atd. (jako bývalou redaktorku časopisu pro lékaře mne např. překvapují menstruační poruchy po očkování u dětí pod 11 let: 5,8 případu na 100 000 dávek).

www.morgenpost.de (15.1.22, corona impfung nebenwirkungen hepatitis): Institut PEI má hlášený další, nový vedlejší účinek po covid-očkování, vzácný případ autoimunitní hepatitis.

www.orf.at: Rakouská televize uvádí, že vláda by měla zřejmě dnes zrušit povinnost roušek, patrně kromě zdravotnických zařízení a sociálních ústavů, ale Vídeň jde svou cestou, zde budou roušky i ve veřejné dopravě. Rakouský zákon o povinném covid-očkování bude mimo platnost ještě i přes léto. Podle www.worldometers.info (Austria) je v Rakousku 38 covid-pacientů na JIPkách, což je z celkově pozitivně otestovaných 0,1 %.

Rakouská televize uvádí reakci ruského ministra zahraničí S. Lavrova na "spekulace o nemoci Putina": "Nevěřím, že rozumní lidé u této osoby vidí známky jakékoli nemoci nebo vady." Ruskému prezidentu V. Putinovi bude v říjnu 70 let, objevuje se na veřejnosti "každý den", můžete ho vidět na obrazovkách, číst a poslouchat jeho projevy, řekl Lavrov. Redakce dodává, že Putinovo zdraví a soukromí je v Rusku tabuizováno, téměř se o tom veřejně nemluví. Od začátku invaze nařízené Putinem, který přes 20 let určuje dějiny Ruska,  na Ukrajině zemřely tisíce lidí a milióny Ukrajinců uprchly, konstatuje redakce.

 

 

 

 

Štítky článku: společnost

prestiž 1: 5,32 přečteno 252×

3 Hodnotit článek 1

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Vakcína na opičí neštovice

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse