Necenzurujeme.cz

Tabu u sporného očkování

Oficiální statistiky různých zemí ukazují, že loni - v roce vakcinace - se s covid-19 často umíralo více než v roce 2020 - bez očkování. Zatím se ministerstva zdravotnictví k věci nevyjadřují.

Na www.worldometers.info/coronavirus/country/us lze postupně zadávat jednotlivé země (např. místo "us" zadat israel, czech-republic, hungary apod.), tento informační zdroj po celou dobu pandemie covid-19 pracoval výlučně s oficiálními daty jednotlivých států (průběžně jsem data kontrolovala u úřadů různých zemí). Nicméně nemusí jít o zcela přesná čísla, metodika statistik v některých zemích se tu a tam trochu měnila, ale rámcově statistiky přece jen vypovídají o realitě. 

Na uvedeném zdroji jsem prošla zejména graf Total Coronavirus Deaths, kdy lze "myší" jet po křivce grafu, nejdříve si ověřit počet covid-úmrtí za r. 2020 (bez očkování) a pak na konci roku 2021 (odečíst hodnotu za rok 2020, aby vyšla hodnota pouze za loňský rok). Tak přijdeme na to, že loni se v řadě zemí přes veškeré očkování (vč. zemí s nejvyšší proočkovaností) umíralo s covid-19 častěji, než v r. 2020. Přitom právě ti nejzranitelnější, senioři či chronicky nemocní, zpravidla byli nejčastěji očkovaní, a to i tzv. doplňujícími dávkami. V některých zemích je výsledek očkování v podstatě obdobný tomu, jak se umíralo s covidem v roce bez vakcinace (žádné zlepšení či žádné významnější).

Pro politiky i odborníky, kteří tak vehementně podporovali vakcinaci, je to samozřejmě zklamání, avšak fakt, že se o této oblasti takřka vůbec veřejně nemluví, není dobrý, politici, úředníci a odborníci by se k realitě měli postavit korektně - diskutovat o všech možných příčinách, poučit se pro příště. Odmyslím-li, že u některých zemí se mohla projevit změna metodiky statistik (tu větší či menší zkreslení čísel, např. teprve dodatečné začlenění úmrtí s covidem v sociálních zařízeních), změna chování obyvatelstva (jsem očkovaný, tak se už nemusím moc chránit před nákazou), zčásti se promítlo i to, že ochrana vakcínou jaksi vyprchávala rychleji, než se původně čekalo, je tu stále o čem diskutovat.

A hlavně je tu otázka, zda státy měly vůbec mít oprávnění stanovit toto očkování jako povinné, když výsledky se zjevně ukazovaly jako sporné přinejmenším už v polovině loňského roku. Investigativní novináři různých zemí pak spolu s částí odborníků poukazují na podezření, že ve věci sehrály částečně negativní roli zájmy farma-firem na svém zisku, připomeňme, že někteří europoslanci uplatnili stížnost na neveřejné části smluv mezi EU a farma-firmami.

Příklad statistik o úmrtí s covid-19 (bez očkování a po vakcinaci):

USA: k 31.12.2020 bylo registrováno 371 333 úmrtí, k 31.12.2021 bylo 850 523 úmrtí.

Izrael: k 31.12.2020 bylo 3373 covid-úmrtí, k 30.12.2021 to bylo 8250 úmrtí.

ČR: k 30.12.2020 šlo o 11 738 úmrtí, k 30.12.2021 neuvěřitelných 36 236 úmrtí.

Maďarsko: k 30.12.2020 registrováno 9429 úmrtí, k 30.12.2021 jde o 39 104 úmrtí.

Slovensko: na konci r. 2020 šlo o 2065 úmrtí, na konci loňského roku 16 598 úmrtí.

Polsko: na konci roku bez očkování 28 556 covid-úmrtí, na konci loňského roku 97 054.

UK: k 31.12.20 šlo o 77 071 úmrtí, k 30.12.21 jde o 152 041 úmrtí.

Rakousko: k 30.12.20 jde o 6709 úmrtí, k 30.12.21 jde o 14 974 úmrtí.

Německo: k 30.12.20 jde o 33 602 úmrtí, k 30.12.21 jde o 112 512 úmrtí.

Francie: k 31.12.20 jde o 64 780 úmrtí, k 31.12.21 je to 123 741 úmrtí.

Itálie: na konci r. 2020 jde o 73 681 úmrtí, na konci loňského roku 137 404.

Švýcarsko: k 30.12.20 jde o 7707 covid-úmrtí, k 30.12.21 jde o 12 347 úmrtí.

Portugalsko: k 30.12.20 registrováno 6842 úmrtí, k 30.12.21 jde o 18 935 úmrtí (tato země např. uvádí, že senioři byli očkováni v podstatě na 100 %, přesto v roce vakcinace umírá s covidem více lidí než v roce bez očkování).

Španělsko: na konci r. 2020 jde o 50 837 úmrtí, na konci r. 2021 je to 89 447 (jedna z mála zemí, kde se objevil "malý pokrok", ovšem úmrtnost v roce 2020 byla patrně vyšší pro organizační nedostatky v péči o nemocné).

Norsko: na konci r. 2020 jde o 440 úmrtí, na konci loňského roku 1327.

Dánsko: na konci r. 2020 je to 1312 úmrtí, na konci loňska 3256. (Někdy může sehrát roli i změna strategie testování: začne-li stát více testovat, zjistí i vyšší počet covid-úmrtí.)

Švédsko: k 30.12.20 jde o 9904 úmrtí, k 30.12.21 je to 15 343 úmrtí (jedna z mála zemí, kde se loni statisticky projevil malý pokles v počtu úmrtí, za "úspěch" očkování to ale jde stěží označit).

Finsko: na konci r. 2020 šlo o 561 úmrtí, na konci loňska 1554 úmrtí. (Možná se i zde začalo loni o něco více testovat? Nicméně výsledek za loňský rok nelze označit jako přesvědčivý úspěch očkování.)

Belgie: k 1.1.21 registrováno 19 326 úmrtí, k 1.1.22 je to 28 331 úmrtí. 

Projdeme-li tedy znovu uvedené země, převažují spíše ty, v nichž se v roce s vakcinací umíralo s covidem o něco častěji než v roce bez očkování. Samostatnou kapitolou pak jsou bývalé postkomunistické země: v ČR, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku se loni (s očkováním) umíralo s nákazou v těle násobně častěji než v r. 2020. Jednou z příčin může být neúčinné omezování života lidí (lockdowny opožděné či chybně koncipované), nedostatečná péče v sociálních ústavech aj. Každopádně se vyšší covid-úmrtnost loni - v roce s očkováním - nevyhnula ani zemím, které měly seniory proočkované v maximální míře (Izrael, Skandinávie, Portugalsko).

Už vzhledem k tomu, že veřejnoprávní ČT tu a tam "oživuje" covid-očkování, aniž by vyvinula snahu hledat na firmách prokazatelně nezávislejší osobnosti či s vyšší odbornou erudicí (nebo dát rovnocenný prostor oborníkům s rozdílnými názory), je třeba si nalít čistého vína ještě před ev. podzimní vlnou (různých) respiračních nemocí - vyžadovat objektivní informování občanů (naděje versus rizika). A to ve vztahu ke všem druhům vakcinace vč. protichřipkové (např. německý Institut R. Kocha má přehled o ne/účinnosti vakcín proti chřipce, jedna z nich měla účinnost cca 13 %, tzn. většina očkovaných tu chřipku stejně mohla dostat bez jakékoli ochrany).

 

 

 

Štítky článku: zdravotnictví

prestiž 1: 12,88 přečteno 233×

1 Hodnotit článek 8

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Tabu u sporného očkování

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse