Necenzurujeme.cz

Itálie uvolnila povinné očkování

A ruší nouzový stav kvůli covidu. Donucování k vakcinaci se patrně promítlo do výroby falešných potvrzení. Přes očkování se covid-úmrtnost nezmírnila.

Italské ministerstvo zdravotnictví www.salute.gov.it informuje o případech vyšetřování podezření na falšování tzv. zeleného pasu, resp. vydávání nepravdivých potvrzení o covid-vakcinaci. Předběžné šetření se mj. týká praktického lékaře (zabývají se tím vyšetřovatelé z Říma), který je podezřelý, že vydal asi 13 zájemcům falešné potvrzení o vakcinaci - někteří "očkovaní" se přitom v době "vakcinace" prý nacházeli stovky kilometrů od Říma. Další šetření se zřejmě týkalo ordinace zubního lékaře.

Donucování k očkování osob, jež se mu nechtějí podrobit, zpravidla vždy (např. i v Rakousku) vede i k pokusům obejít příslušný zákon. Itálie přijala zákon o povinném očkování mj. osob od 50 let, které bez splnění této povinnosti nesměly chodit do práce. Nyní vláda oznámila, že tyto osoby již mohou chodit do zaměstnání i bez vakcinace, ale musejí předkládat negativní výsledek testu na covid-19 (www.msn.com). Nicméně u zdravotníků a pracovníků sociálních ústavů vláda trvá na povinném očkování.

K 31. března zaniká platnost nouzového stavu a vláda ho již nechce obnovovat. Do konce dubna se ještě mají nosit roušky např. na pracovištích, v divadle apod. Kdo má pozitivní výsledek testu, musí do izolace, ale kdo se s pozitivním jedincem setká, nemusí do karantény. Vstupovat do země lze bez karantény. Už brzy se podle ministra zdravotnictví R. Speranzy zruší omezení využití kapacit stadionů; ruší se covid-pas pro přístup na řadu míst. 

Asi 90 % Italů od 12 let je plně očkováno, stejně tak jedna třetina dětí ve věku 5 - 12 let. Z 59miliónové populace má asi 38 miliónů doplňující dávku. 

Ovšem podobně jako u různých jiných zemí (Norsko, Dánsko, Rakousko, ČR aj.) covid-vakcinace v podstatě nesnížila covid-úmrtnost (v některých státech se počet úmrtí naopak ještě zvýšil - např. v ČR, u Itálie šlo loni v podstatě o podobný počet úmrtí jako v r. 2020, na přelomu r. 2021 a 2021 došlo k významnějšímu nárůstu covid-úmrtí přes aplikaci doplňující dávky).

www.worldometers.info/coronavirus/country/italy: ze současného jednoho miliónu pozitivně otestovaných je ve vážném či kritickém stavu 473 osob (0 % z infikovaných). 

K 31.12.2020 má Itálie registrováno  74 237 covid - úmrtí, k 31.12.2021 jde celkem o 137 562 těchto úmrtí, k 17.3.2022 je registrováno celkem 157 442 covid-úmrtí.

15.3.2022: hlášeno přes 86 000 pozitivně otestovaných a 180 úmrtí (pro srovnání s ČR vydělit asi šesti - úmrtnost patří spíše k vyšším); 16.3. kolem 75 000 pozitivních a 137 úmrtí, 17. března téměř 80 000 pozitivních a 128 úmrtí.

Osobně jsem přesvědčena, že rozhodování politiků v Itálii není dostatečně založeno na vědeckých poznatcích, stejně tak že se v této zemi instituce příliš nezabývají vyvažováním základních práv občanů a rizik infekční nemoci (Itálie má např. dobře zpracované výzkumné studie o přirozené imunitě občanů v regionech nejsilněji dotčených covidem v r. 2020, k čemuž vláda zřejmě při svém rozhodování nepřihlédla; v době protestů proti povinné vakcinaci např. u ošetřovatelských povolání se soudní instance nechaly slyšet, že ke stížnostem moc přihlížet nebudou, některé budou rovnou zamítat). 

V předchozím příspěvku jsem se dotkla Číny, která ve vztahu ke své více než miliardové populaci publikuje neuvěřitelně nízký počet nakažených, nicméně kvůli němu stále znovu a znovu uzavírá život společnosti. Z Hongkongu unikla informace o vyšším počtu covid-úmrtí. Oproti zemím, které mají pro seniory celkově dobré podmínky (zdravé bydlení, dostupnost zdravotní péče, vyšší životní standard) a mívají vyšší podíl seniorů v populaci (např. až 30 %), Čína má nízký podíl osob od 65 let (podle Wikipedie v angličtině 14,2 %), takže má převážně mladší, patrně i zdravotně odolnější obyvatelstvo (ovšem zčásti může mít zdraví podlomeno kvůli chudším životním podmínkám), celkově se nedá vědecky či medicínsky odůvodnit to, že Čína do nekonečna uzavírá města a podniky kvůli mírné variantě omikron. 

Itálie se se svou prodlevou v rušení covid-omezení řadí k zemím, jež neporovnávají dostatečně odpovědně poměr jejich užitek versus silné zásahy do práv občanů. Německo nyní formou novely zákona o infekčních nemocech chce přehodit "horký brambor" rozhodování o covid-opatřeních převážně na spolkové země: uvidíme, zda se budou řídit primárně obsazeností nemocnic či nakolik v nich zvítězí chuť zemských politiků omezovat práva lidí někdy i nadbytečně a bez vědeckého podkladu (např. upřít někam vstup neočkovaným, byť ve skutečnosti přirozeně imunním po nemoci, a vpustit naopak očkovaného, u něhož není ověřeno, zda se nenakazil). 

Neodpustím si ještě poznámku: Myslím, že p. Putin nás z těchto "covid-legrácek" vyléčí, že nám způsobí horší starosti (tak jako čínský koronavirus oslabil mj. Evropu finančně, nyní se ruská agrese postará o další oslabení Západu v podobě řešení obrany, energií, uprchlictví aj.).

Štítky článku: Covid

prestiž 1: 12,02 přečteno 341×

2 Hodnotit článek 7

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Itálie uvolnila povinné očkování

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse