Necenzurujeme.cz

Jak očkovat uprchlíky

Berlín pomocí šetří, anebo počítá s potřebou rozložit ji na delší čas? M. Schröder - smutná figurka na Putinově šachovnici. Němečtí odborníci na vakcíny vs. Institut P. Ehrlicha.

I v ČR zaznělo v médiích, že se chystá povinné očkování ukrajinských dětí (máme jich asi devět druhů a patrně je vyžadujeme i od cizinců pobývajících u nás delší dobu). Na druhou stranu zde figurují některé protiargumenty: jedinec by měl být očkován při dobrém, stabilním zdravotním stavu, nikoli v nejasném stavu, po traumatu, v nedostatečných životních podmínkách, kdy mohou více hrozit ev. nežádoucí účinky vakcín. Je také pravda, že např. ve Skandinávii, Rakousku, Švýcarsku či UK je očkování dětí dobrovolné; v SRN se vyžaduje pouze očkování proti spalničkám u předškolních dětí, pokud by měly pobývat v městských školkách (když rodiče zajistí jiný druh péče o předškolní dítě, vakcinace není vyžadována zákonem). 

Redakce www.berliner-zeitung.de se tím zabývala včera s tím, že ECDC upozornilo, že na Ukrajině jen asi 35 % lidí má covid-očkování (1,7 % třetí dávku), a často jde o v EU nepovolené vakcíny, např. čínský Sinovac nebo ruský Sputnik. Německý Institut R. Kocha k tomu chystá materiály v ukrajinštině, kdy se bude uprchlíkům nabízet i covid-vakcinace. ECDC pak upozorňuje, že ukrajinské obyvatelstvo patrně nebude vždy očkováno ani proti spalničkám či obrně apod. 

Některé německé spolkové země již zjistily, že mezi uprchlíky je covid-19, mnozí byli umístěni do karantény (např. Hamburk a Brandenburk - míra pozitivity vyšší). Pokud jde o očkování dětí proti různým nemocem, bude v Německu ev. nabídnuto v rámci standardní zdravotní péče (po registraci uprchlíků), ale v zásadě nebude vymáháno - vakcinace dětí je převážně dobrovolná. (V ČR se počítá s tím, že rodič nebude mít vždy k dispozici potvrzení o očkování dítěte, takže prý bude stačit čestné prohlášení.)

Redakce dnes poněkud chmurně popsala na základě svědectví dobrovolníků, že do Berlína se denně dostává přes 13 000 uprchlíků z Ukrajiny, avšak pomoc zdejší vlády (prý) vázne - uprchlíci se prý tlačí např. ve stanu u nádraží, kde někteří odpočívají na matracích, další stojí frontu na čaj nebo polévku; zatím prý první pomoc ležela spíše na dobrovolnících než na berlínských úřadech.

Úřední web www.berlin.de: zde jsou informace pro uprchlíky - ti jsou přerozdělováni do jednotlivých spolkových zemí; bez registrace tu mohou pobývat 90 dnů, ovšem na vlastní náklady. Teprve po zaregistrování (to zatím vázlo, lidé byli úřadem vyzváni k trpělivosti) se uvažuje o některých formách první pomoci (s právem pobytu jeden rok). Pak člověk dostane finanční pomoc (obživa, jakési existenční minimum), právo na zdravotní péči. Pokud člověk nemá kde bydlet (nemá zde přátele), je nabízeno, aby si hledal soukromé ubytování (pronájem), a kdyby se to nedařilo, pak městem zajištěné přenocování v určitých zařízeních "pro první chvíle". K ambulantní péči zdarma se přihlásilo 500 berlínských ordinací.

Bývalý německý kancléř M. Schröder (SPD) je silně kritizován za svou soukromou návštěvu Moskvy, při níž se údajně měl setkat s V. Putinem (ten ho nedávno chválil, což není zrovna dobrá vizitka). Po ruské invazi na Ukrajinu Schröderovi i jeho strana vytkla, že se od Putina nedistancoval a rovněž od svých obchodních vztahů s ruským státním koncernem Gazprom. Způsob informování o Schröderově cestě do Moskvy zahraničními médii, vč. toho, že ho zástupci Ukrajiny údajně žádali o komunikaci s Putinem (v době, kdy ukrajinský ministr zahraničí osobně jednal s ruským protějškem Lavrovem), nabízí zatím jen spekulace, např. co si myslí Putin, že by mu tento v Německu ne příliš oblíbený politik mohl zařídit. Anebo taky mohlo jít o další kremelské fake news.

Redakce Berliner Zeitung tuto zprávu vyřešila tím, že vedle ní zařadila veřejné vystoupení ukrajinského velvyslance v Berlíně A. Melnykova, který mj. ukázal fotografie ruskými útoky zabitých Ukrajinců. Požádal Německo, aby nedělalo s Ruskem žádné obchody. "Bojujeme i za vaši svobodu."

Uvedená redakce měla dnes mezi hlavními články výbušné téma týkající se Pfizerovy vakcíny Comirnaty: www.berliner-zeitung.de/news/chemiker-richten-weitere-fragen-an-das-paul-ehrlich-institut-li.216247: profesoři příslušných vědních disciplín (zejména pro analýzy obsahu léčivých přípravků a jeho dopadu na lidské zdraví) z několika německých univerzit (Lipsko, Tübingen, Norimberk, ale je tu zastoupen i švýcarský Curych) požadují od Institutu P. Ehrlicha (PEI) zodpovězení klíčových otázek týkajících se kvality a bezpečnosti očkovací látky BioNTech (potažmo dalších) vč. umožnění nahlédnout do příslušných dokumentů, které by PEI měl mít k dispozici (a rovněž Evropská léková agentura, EMA).

Redakce přetiskla celý dopis 5 odborníků pro úřad PEI: z celkového textu je jasné, že ani ta nejkvalifikovanější univerzitní pracoviště, která se zajímají mj. o obsah vakcíny Comirnaty, nemají k dispozici stěžejní údaje, odborníci proto odkazují na předpisy, jež by měly přístup k datům umožnit, dále na předpisy, jimiž se má řídit jak EMA, tak PEI.

Sdělte nám, prosím, které informace máte k dispozici ohledně rizika onkogeneze prostřednictvím mRNA očkovací látky v lymfoidních progenitorových buňkách a jak toto riziko hodnotíte; sdělte nám, jak je zajištěno, že kromě spike proteinu se v těle netvoří žádné jiné proteiny; je každá šarže očkovací látky uvedená na trh vaším institutem kontrolována? Existuje nezávislá kontrolní instituce? Má PEI např. zkušební protokoly pro jednotlivé výrobní kroky? Byla firma BioNTech vyzvána agenturou EMA k přezkoumání genotoxicity, popř. karcinogenity? 

Odborníci uvádějí, že je známo riziko onkogeneze prostřednictvím genové terapie v genomu buněk; vakcína může být inkorporována přes reverzní transkriptázu do genomu lidských jaterních buněk (odkaz na www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm).

Vedle otázek týkajících se kvality či bezpečnosti chtějí odborníci také přístup k údajům o vedlejších účincích. Sdělte nám vaši snahu šetřit příčiny hlášených nežádoucích účinků (např. myokarditida zvláště u mladších mužů); je plánováno další šetření k farmakokinetice obsahu očkovací látky (aj.)? 

Pacienti nás informovali, že lékaři vždy nehlásí podezření na vedlejší účinky; existuje povinnost lékařů dotázat se při ověřování diagnózy na očkování v případech možného rizika po vakcinaci?

www.rki.de: V SRN je proti covid-19 očkováno 75,7 % populace, doplňující dávku 57,6 %. Míra covid-hospitalizací je 6,7 na 100 000 obyvatel, od 60 let 14,2 případu. Za den hlášeno přes 262 000 pozitivních a 259 úmrtí; na JIP 2117 pacientů (asi 250 po přepočtu na ČR), tj. 9,5 % kapacit JIP. 

Berliner Zeitung uvádí, že spolkový ministr zdravotnictví K. Lauterbach chce i po 19. březnu ponechat některá covid-opatření (uprchlíkům se rozdávají respirátory). Vládní koalice se po dlouhém jednání prý shodla na novele zákona o infekčních nemocech; pokud ji potvrdí parlament, měly by spolkové země mít možnost samy rychle reagovat na místní situaci - pokud by hrozil tlak na nemocnice, uplatnit znovu např. testování nebo covid-pas (vč. pravidla 2G - vstup jen pro očkované a uzdravené v posledních 3 měsících). Nemusí tedy existovat "epidemie národního rozsahu", stačí jen reagovat na zemské úrovni - zemský parlament by stanovil vlastní covid-opatření, maximálně na 3 měsíce. 

Se souhlasem jedné z parlamentních komor by spolková vláda mohla vydat své nařízení k prokazování očkování, uzdravení a otestování. Např. podle nových vědeckých poznatků měnit časové odstupy mezi dávkami vakcín, další druhy prokazování uzdravení z infekce apod.

www.wienerzeitung.at: Poté, co rakouská vláda přerušila platnost zákona o povinné vakcinaci, odpadá i povinné očkování pro zdravotníky. 

www.az-online.de: Od 16. března musí zdravotníci a ošetřovatelská povolání v určitých zařízeních v Německu prokazovat očkování či uzdravení z covid-19 nebo výjimku z očkování ze zdravotních důvodů. V Dolním Sasku by zaměstnanci nemocnic měli být očkováni z 97 - 98 %, v sociálních ústavech přes 95 %; podle zdejšího ministerstva zdravotnictví je ale proočkovanost vyšší v lůžkových zařízeních, v ambulantních nižší. Někde jde např. o 92 %. 

Zaměstnavatel musí nahlásit neočkované či jedince, u nichž je statut očkování nejasný, zdravotnímu úřadu. Ten bude moci rozhodnout, zda bude uložena pokuta (např. 1500 eur či až 2500 eur), zda zaměstnanec může pracovat např. s respirátorem či bude přeřazen na činnost bez kontaktu s pacienty / klienty, nebo bude vysloven zákaz profesní činnosti. 

 

 

 

 

 

Štítky článku: Covid

prestiž 1: 9,41 přečteno 574×

1 Hodnotit článek 2

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Jak očkovat uprchlíky

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse