Necenzurujeme.cz

Nejednotná Evropa

EU a její členské státy opět ztížily cestování. A ve jménu čeho? Podívejme se na hospitalizace s covid-19 podle statutu očkování.

www.cnn.iprima.cz (15.2.): Asi 140 000 Čechů přestal platit covid-pas, bez doplňující dávky se jim ztíží cestování. Kdo má více než 9 měsíců po vakcinaci, nebude mu covid-pas fungovat. V řadě zemí je covid-pas ještě vyžadován, v některých je jeho platnost ještě více zkrácena (např. 6 měsíců). 

Moje pozn.: Např. Švýcarsko (www.bag.admin.ch) už covid-pas nevyžaduje ani doma, ani pro lidi, kteří do země přicestují (není třeba se registrovat ani mít covid-pas). Ovšem kantony ještě mohou covid-pas využít (kdyby rostl počet hospitalizovaných) a občan by si také musel být jistý, že např. letecká společnost již nebude covid-pas kontrolovat. Takže v současnosti není nic jisté. 

EU tvoří členské země vč. ČR, proto by se občané měli zajímat, kdo a jak je na evropské úrovni zastupuje; jedna věc je zrušit doma nejpřísnější covid-opatření, druhým problémem ale je bránění normálnímu cestování. A proč? Do cestování se jistě nepohrnou zdravotně zranitelnější jedinci. Politici jednotlivých zemí se obklopili tu lepšími, tu horšími odborníky, každopádně na úrovni jednotlivých států se lze přesvědčit, jak v tom místy "plavou", pokud jde o vědecké poznatky dostupné před politickým rozhodováním, a místy patrně i záměrně "mlží" realitu.

Vakcinace se stala jakousi zvláštní mantrou. Všichni vidíme, že člověk se snadno nakazí i po třetí dávce, naposledy máme zprávu i pozitivním testu u 95leté britské královny Alžběty, nedávno byla pozitivně otestována po třetí dávce vakcíny mj. i rakouská ministryně pro ústavní záležitosti, která tvrdě prosazovala zákon o povinném očkování. 

Už delší dobu nám politici a úředníci říkají: nakazíte se i po očkování, ale snižuje to riziko hospitalizace a úmrtí. Jenže zahraniční i česká data ukazují, že není výjimkou dostat se do nemocnice s covid-19 i po tzv. posilující (třetí) dávce, porovnání let 2020 a 2021 pak u řady zemí ukazuje, že rok vakcinace celkově nesnížil počet covid-úmrtí. A ve jménu poněkud sporných výsledků se i nadále různými způsoby brání normálnímu životu; v Kanadě se zatýkají protestující proti povinnému či vynucovanému očkování (příznivci této formy protestu proti omezování základních práv nyní demonstrují mj. i ve Skandinávii, např. v Oslu či Stockholmu).

A odborníci, kteří se vůbec odváží zveřejnit svůj výzkum přirozené imunity po prodělání infekce, jsou politiky převážně opomíjeni. Ostatně, neúcta vůči přirozeně fungujícímu imunitnímu systému se projevuje i na úrovni EU. Přestože jedinci uzdravení z nákazy mohou prokázat i vyšší hladinu protilátek, test na protilátky není do pravidel zahrnut, naopak se uznává vakcinace, ač dotyčný jedinec nemá fakticky protilátky nijak ověřeny.

www.github.com/HlidacStatu/UZIS_COVID_DATA/blob/main/2022-01-02/IS_COVID19_Hospitalizace_vakcinace_nemocnice_20220102.xlsx: informační zdroj uvádí, že jde o rok utajované reporty ÚZIS zasílané pouze politikům a některým úředníkům; namátkou jsem vybrala letošní 2. leden (hospitalizovaní podle očkování), u některých posledních dnů byla informace jen o očkování (např. některá zdravotnická zařízení aplikovala zřejmě jen jednu dávku vakcíny?!).

V dokumentu o hospitalizovaných jde asi o 140 zdravotnických zařízení, v některých v danou chvíli převažovali neočkovaní pacienti nakažení covid-19, v jiných naopak převážili očkovaní vč. těch s posilovací dávkou, někde byl poměr neočkovaných a očkovaných dost vyvážený. Zde jen malá ukázka: 

FN Královské Vinohrady: 31 neočkovaných, 1 zčásti očkovaný, 26 plné očkování, 7 pacientů s posilovací dávkou;

FN Ostrava: 26 neočkovaných, 2 zčásti očkovaní, 16 plná vakcinace, 6 s posilovací dávkou;

FN Motol: 25 neočkov., 4 zčásti očkov., 19 dokončená vakcinace, 9 posilující dávka;

Psychiatrická nemocnice Brno: 9 neočkov., 21 plně očkovaných, 19 s posilující dávkou. Také např. Psychiatrická nemocnice Bohnice dopadla obdobně - hospitalizovaných s covid-19 bylo více mezi plně očkovanými vč. posilující dávky.

Podobná data mají dnes i země s vyšším podílem očkované populace, např. Dánsko nebo Norsko.

www.fhi.no/nyheter/2022/ukerapport-covid-19-uke-6-er-publisert: norský zdravotní úřad uvádí, že v letošním 6. týdnu mezi novými pacienty se známým statutem očkování, kteří byli hospitalizováni s covid-19 jako hlavní příčinou hospitalizace, bylo 33 % neočkovaných, 21 % se základním očkováním (2 dávky) a 42 % s třetí dávkou vakcíny; celkem šlo o 253 nakažených nových pacientů, z nichž většina byla plně očkována, nejvíce jich pak mělo navíc ještě doplňující dávku. 

V Norsku má 89 % osob od 65 let už i tzv. posilující dávku. Úřad k tomu uvádí, že očkovaní mají zpravidla vyšší věk a více rizikových faktorů, což vede k vyššímu riziku covid-19 než u neočkované populace. K 13.2. mělo 73 % celkové populace plné očkování, 52 % populace doplňující dávku. 

Dále úřad vysvětluje, že v 6. týdnu bylo přijato do nemocnic s covid-19 550 nových pacientů, z nichž 54 % mělo covid-19 jako hlavní příčinu hospitalizace.

V 6. týdnu bylo 34 covid-úmrtí, v 5. týdnu 40 úmrtí, průměrný věk 82 let (72-90 let).

www.worldometers.info/coronavirus/country/norway: k 16. únoru mělo Norsko (5,4 mil. obyv.) téměř milión aktivních případů (pozitivně otestovaných); za den hlášeno např. až přes 19 000 infikovaných, denní úmrtí nyní spíše pod 10.

K 31.12.2020 mělo Norsko 436 covid-úmrtí, k 31.12.2021 už šlo o 1319 úmrtí, k 18. únoru letošního roku jde celkově o 1548 covid-úmrtí. Celkově jde o nízký počet (zajímal by mě způsob vedení statistiky, ale roli tu mohou sehrát různá specifika země), nicméně i tak se loni - v roce očkování - projevil nárůst covid-úmrtí.

Worldometers + Finsko (Finland): rovněž asi poloviční počet obyvatel oproti ČR; na rozdíl od Norska, které takřka vše z covid-opatření zrušilo, Finsko ještě do konce února některé restrikce udržuje (ale spíše lokálně, např. lze ještě použít covid-pas); např. 17. února mělo Finsko téměř 8000 pozitivně otestovaných a 23 úmrtí; z celkových 556 769 aktivních případů je ve vážném stavu 37 pacientů (zdroj zřejmě ale uvádí jen vyšší stupeň intenzivní péče). 

K 31.12.20 (bez očkování) mělo Finsko 561 covid-úmrtí, k 30.12.21 (rok vakcinace) mělo 1554 covid-úmrtí, k 19.2.2022 jde celkově o 2277 covid-úmrtí. Lze sice např. počítat i se změnami v metodice sběru dat, ev. se změnou chování občanů (po odstartování očkování se někteří možná přestali chránit) aj., avšak celkově lze usuzovat, že covid-očkování významněji nesnížilo úmrtnost. U více zemí se také zdá kritický přelom let 2021 a 2022, kdy se ještě rychleji zvýšil počet covid-úmrtí. 

Odborníci při Evropské lékové agentuře se k tomuto statistickému jevu nevyjadřují, resp. z této úrovně zaznělo, že příliš časté další dávky vakcíny by mohly oslabit imunitu, ale jednotlivé evropské země postupují dosti rozdílně (volí odlišné časové intervaly mezi dávkami, nabízejí je rozdílnějším věkovým či jinak pojatým skupinám - zdravotní rizika). Současné vědecké poznatky (s nimiž počítá i český zákon o zdravotních službách) nejsou v západní civilizaci sjednoceny. 

Před pandemií SARS č. 2 bylo v řadě zemí vč. ČR celkem normální ptát se občana před očkováním, zda danou nemoc už neprodělal. Prodělání nemoci se bralo jako (možná) kontraindikace k očkování. A nyní se na to paradoxně zapomíná i na úrovni EU, má snad zase pokračovat diskriminace uzdravených (dá se jim kratší doba platnosti covid-pasu)? Bez vyhodnocení nejnovějších výzkumných studií? A takový nevědecký postoj se v důsledku negativně promítne i do života očkovaných občanů, kteří většinou nepotřebují další dávku vakcíny.

Norská televize (www.tv2.no) a řada zahraničních médií (myslím že se to zkresleně mihlo i českými médii) nedávno informovaly o studii, která se přirozené imunity zastává (byť tu cítím úlitbu ve prospěch očkování - "nejlepší je očkovat se a pak se nakazit!, budete mít superimunitu"). 

Např. www.abc.nyheter.no (22.2.22): studie vědců Rockefellerovy univerzity v New Yorku neradí lidem, aby se záměrně nakazili (zvláště když nic nevědí o funkčnosti svého imunitního systému), ale slibují robustní imunitu těm, kdo se nakazí po očkování. Dodala bych, že se to opět týká většiny, menšině může uškodit nákaza i po plné vakcinaci, ovšem většině podle všech dostupných faktů z různých zemí stačí i jen prodělání nákazy bez očkování. 

Vyplývá to i z výše uvedeného zdroje: přirozená imunita si poradí se všemi variantami viru, lépe než jen vakcína. Přirozená imunita vede k lepší imunitní odpovědi, anebo: pokud měl člověk před očkováním nebo po něm covid-19, může to být lepší ochrana proti viru než tři dávky vakcíny...

Vědci vytvořili v laboratoři virus, resp. "franken spike" (podle Frankensteina) a zkoumali ho ve vztahu ke krevním vzorkům lidí, kteří již měli covid-19 nebo byli očkováni. Ti, kteří měli covid-19, měli větší šanci na získání účinnější imunity než jen očkovaní. Přirozená imunita, úloha bílých krvinek v těle, tzv. buňky s imunologickou pamětí - to je známá záležitost už desítky let, jen se tomu dříve nevěnovala dostatečná pozornost, uvádějí vědci. 

Fungování imunitního systému lidí není jen záležitost vakcinologů, při EU (či EMA) by měli být více slyšeni také imunologové, virologové a mj. i odborníci s většími znalostmi rizik střetu vakcín a přirozené imunity, je tu i otázka neospravedlnitelnosti donucování k (dalšímu) očkování s jeho potenciálními riziky u lidí, kteří mohou prokázat aktuálně svou imunitu - ať po předchozím očkování nebo z jiných důvodů (vzrozená či získaná imunita). 

Norská a švédská televize informují o tom, že kanadský konvoj svobody má své pokračování i ve skandinávských zemích. I v nich policie brání vjezdu vozů s protestujícími do centra měst. 

Napříč Evropou není mj. sjedoceno ani testování uzdravených z nákazy; např. v ČR se testují po 30 dnech od uzdravení, Norsko uzdravené netestuje 2-3 měsíce, protože se někteří z nich delší dobu zobrazují falešně pozitivní na covid-19 (nejde ale o novou nákazu) - zdravotní úřad www.fhi.no (koronasertifikat). Uzdraveným z nákazy, pokud by se z nějakého důvodu potřebovali testovat, úřad radí, aby využili radši antigentest. 

Norské úřady varují své občany před rozdílnými podmínkami v evropských zemích, např. se různí doba izolace při pozitivitě (EU vyžaduje delší izolaci, některé státy ji ale hodlají zrušit, některé již zrušily karanténu). 

Takže zdá se, že letošní dovolená nebude jen o nahodilém počasí, ale paradoxně při omikronu působícím méně hospitalizací bude vyžadovat i větší pozornost vůči covid-opatřením. A kdo ví, jak nám život navíc zkomplikuje i pan Putin.

 

 

 

 

 

 

 

Štítky článku: koronavirus

prestiž 1: 10,94 přečteno 297×

1 Hodnotit článek 5

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Nejednotná Evropa

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse