Necenzurujeme.cz

Hrátky politiků s uzdravenými

V Německu se s covid-19 umíralo kolem jednoho procenta; z hlášení o nežádoucích účincích vakcín se 1 % týká úmrtí. Statut uzdravených v rozporu s EU?

Čerstvá aktualita na Novinky.cz: rakouští politici vypustili na veřejnost informaci, že by se povinné očkování proti covid-19 mohlo zrušit, "pokud by to doporučili odborníci". Podobně se dnes vymlouvají na "odborníky" (z nichž mnozí jsou pod politickým tlakem) i němečtí odborníci - jak ve vztahu k uvolňování covid-opatření, tak např. ke statutu "jen" uzdravených (tzn. bez očkování mají přirozenou imunitu). 

Na obě témata mě upozornily články na www.berliner-zeitung.de (statut neočkovaných uzdravených nejistý, šlesvicko-holštýnský premiér podporuje první uvolňování aj.). V jaké situaci se Německo nachází?

www.worldometers.info/coronavirus/country/germany: z 3,4 miliónu pozitivně otestovaných v současnosti je 2274 pacientů ve vážném stavu (0,1 % z celkových aktivních případů nákazy; SRN má 84 mil. obyv., když to vydělíme asi osmi, dostaneme srovnání s ČR, zhruba kolem 200 pacientů). Z pohledu nemocnic je tedy situace příznivá.

Méně příznivě se mi jeví tato fakta: V SRN během pandemie zemřelo s covid-19 celkem 120 580 osob, což má představovat 1 % z registrovaných infikovaných (úmrtnost může být ve skutečnosti nižší, protože skutečně nakažených patrně bylo více). V jednom z posledních příspěvků k Německu jsem podle zprávy Institutu P. Ehrlicha uvedla, že z celkových hlášení podezření na nežádoucí účinky covid-vakcín za loňský rok představovala úmrtí v časové spojitosti s očkováním 1 %; přitom někteří němečtí patologové mají podezření, že se nehlásí všechna úmrtí v časové spojitosti s vakcinací. 

Ať to je či není pravda, vidíme, že tu je známka toho, že vakcinace u nejvíce zdravotně ohrožených významně úmrtnost nesnižuje. K 30.12.21 bylo v SRN 112 512 covid-úmrtí, k 13. únoru letošního roku to už bylo 120 580 (poměrně rychlý přírůstek covid-úmrtí, podobně je tomu i v ČR). Vyšší počet covid-úmrtí za den se v SRN projevil např. loni v prosinci - např. 575, nyní bylo hlášeno např. 231 (z vyšších hodnot).

Z dat německého Institutu R. Kocha (www.rki.de) se situace jeví v podstatě stabilně příznivější: míra hospitalizací 6,4 na 100 000 (od 60 let 12 případů); za 24 hod. hlášeno přes 240 000 pozitivně otestovaných a 226 úmrtí, počet hospitalizovaných pacientů (fyzických osob) stabilní od prosince (kolem 5000 vč. méně vážných stavů). Avšak stále přetrvává neochota německých politiků k rozvolňování pravidel. Patrně jim nestačí, že je plně očkováno 74,7 % populace, doplňující dávku má 55,2 %.

Web spolkové vlády www.bundesregierung.de/breg-de: spolkový kancléř O. Scholz sice uvádí, že "první uvolňování je na dohled", že se o tom diskutuje se spolkovými zeměmi, ovšem přehled opatření spolkových zemí ukazuje vědecky i ústavně obtížně odůvodnitelnou diskriminaci tzv. neočkovaných (přitom část z nich by mohla prokázat své protilátky proti infekci): 

Corona-Schutzmassnahmen: v jednotlivých spolkových zemích vidíme např. 2G (jen pro očkované a uzdravené) nebo 2G Plus (očkovaní a uzdravení mají mít navíc i test) - jde např. o gastropodniky, akce 26 / 3G (s omezením kapacit), respirátory, děti se zatím musely testovat apod. Pokud institut RKI, na který vláda odkazuje, ví, že nákazu mohou přenášet i očkovaní, pak nelze pochopit diskriminaci neočkovaných. (Z pravidelných schůzek předsedy RKI a spolkového ministra zdravotnictví můžeme mít pocit "tlaku" politiků na experty.)

Vládní web v otázkách a odpovědích např. uvádí, že komise pro očkování STIKO doporučuje covid-vakcinaci od 12 let; u dětí 5-11 let bez chronických nemocí je jen malé riziko závažného průběhu covid-19, u nich jsou dosud jen omezená data, nelze ještě hodnotit riziko vedlejších účinků vakcín, ale očkovat se mohou na individuální přání rodičů i bez chronické nemoci.

Kdy jsem plně očkován, např. kvůli pravidlu 2G nebo 3G (přístup na některá místa), ptá se občan a vládní úřad říká: Pro statut "plně očkovaný" (v rámci 3G na pracovištích nebo 2G na akce aj.) jsou nezbytné dvě dávky vakcíny (vč. Janssen).

Statut uzdravených z covid-19 od 15. ledna platí (už jen) 3 měsíce, pak je třeba mít jednu dávku vakcíny a od prvního dne tohoto očkování pak bude člověk brán jako "plně očkovaný". A vláda odkazuje na institut RKI:

www.rki.de (zertifikat genesene) nebo www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Genesenennachweis.html:

Kdy jste "očkovaní" nebo "uzdravení". Rozlišuje se "neočkovaný uzdravený" - platnost certifikátu byla zkrácena ze 6 na 3 měsíce, člověk musí mít prodělání covidu potvrzeno PCR testem nebo antigentestem během 3 měsíců). 

V informacích si RKI místy odporuje: není jednoznačně prokázána potřeba krátit statut (neočkovaný) uzdravený; RKI uvádí, že přirozená imunita je závislá na věku, závažnosti nemoci a variantě viru, což ovšem ve vysoké míře platí i pro očkované, a vyhýbá se faktu, že leckteří neočkovaní uzdravení mohou aktuálně či dlouhodobě opakovaně prokázat své protilátky (politici si přejí tuto oblast tabuizovat?). 

Ovšem co se děje v praxi, na to upozornila redakce www.berliner-zeitung.de s odkazem na některé odborné časopisy z oblasti lékárenství - lékárny totiž vydávají potvrzení o uzdravení. 

Lékárny se zatím řídily či ještě řídí předpisy EU s tím, že Unie nerozlišuje uzdravené podle toho, zda jsou či nejsou očkováni; systém dat a potvrzování statutu uzdravený je podle některých zástupců lékáren nastaven na covid-pas v rámci EU, takže všichni uzdravení mají mít jeho platnost na 6 měsíců, nikoli jen na 3 měsíce. Můžeme tedy spekulovat, zda lékárny prazvláštní přání německých politiků (zkracování platnosti covid-pasu pro neočkované uzdravené) "nepodrývají" odkazem na "technické" záležitosti. Některé subjekty uvádějí, že by se to v Německu mělo dořešit.

Takže zatím ani my nevíme, co bude platit v rámci EU pro cestování: možná ještě nějakou dobu přetrvají rozdílné podmínky v jednotlivých státech, dokud ten chaos místní politiky a hlavně podnikatele a občany nepřestane bavit.

www.berliner-zeitung.de/coronavirus/covid-19-genesenen-zertifikate-wieder-sechs-monate-gueltig-li.211569 (statut neočkovaných uzdravených nejistý, ale zatím se zřejmě zobrazuje nadále 6 měsíců platnost potvrzení, lékárny patrně nepospíchají na zkracování platnosti).

Celkově němečtí politici s rozvolňováním opatření - i když záměr avizují - nechvátají, spíše odkazují na dobu před Velikonocemi; naopak podnikatelé různých oblastí uvolnit chtějí rychleji, také v několika spolkových zemích padlo pravidlo 2G např. v maloobchodu do zapomenutí díky rozhodnutím soudů.

Švýcarsko (zdravotní úřad www.bag.admin.ch nebo curyšský úřad www.zh.ch, covid zertifikat): od 24. ledna se tu statut uzdravených rovněž zkrátil, ale jen z 12 měsíců na 9 měsíců (prodělání nemoci by mělo být pro Švýcarsko potvrzeno PCR nebo antigentestem, pro EU prý jen PCR testem a v EU platí jen 6 měsíců, uvádí curyšský úřad). 

Kdo by chtěl do Švýcarska a nemá uzdravení z covidu potvrzené PCR testem, teoreticky vzato pro život v této zemi by stačilo mít test na protilátky, platil by 3 měsíce, jenže dostat se přes hranice, to už mi připomíná pomalu válečná léta - přes hranice by člověk musel splnit 3G - mít nejprve negativní PCR test, ve Švýcarsku pak vytáhnout z kufru pozitivní test na protilátky. V souhrnu se ukazuje, že v současnosti EU neplní svůj úkol skutečně usnadňovat pohyb lidí, služeb a zboží, naopak jak EU, tak některé evropské země ten pohyb znesnadňují.

Také curyšský úřad uvádí, že uzdravený si může dopřát jednu dávku vakcíny, bude to bráno jako doplňující injekce (ale proč by to člověk s protilátkami měl dělat?), anebo pokud máte dvě dávky, pak jste se nakazil a zase uzdravil, jste "plně očkován", uvádí úřad s tím, že některé země ale vyžadují ještě (další) doplňující dávku...

Vypadá to, že politici se z nejasných důvodů pokoušejí úředně vyrušit či potlačit roli přirozené imunity (z úředních dat různých zemí se přitom dá doložit, že reinfekce u uzdravených i nadále jsou méně časté než počet nakažených po vakcinaci, např. u norského úřadu infekčních nemocí); legrační mi připadá snaha zařadit jedince, kteří se nakazili po druhé či i třetí dávce vakcíny a imunitu snad získají teprve po uzdravení z infekce, stůj co stůj do škatulky "plně očkovaný".

Zmínka rakouských politiků, že by se v této zemi za určitých okolností dalo povinné očkování zrušit, možná navazuje na to, že rakouský ústavní soud předložil ministru zdravotnictví "záludné" otázky, o nichž www.wochenblick.at tvrdí, že ministr na ně odpověď nebude mít (některá data prý určitě nedá dohromady). Když tedy politici navnadí část populace na ev. rušení povinného očkování, možná odvedou pozornost od toho, že se jaksi dostali do pasti svých různých rozhodnutí. 

Včera jsem strávila příjemnou večerní hodinku ve společnosti dvou značně sympatických vídeňských advokátů (www.keine-impfpflicht.at, videa s vystupováním těchto právníků): jsou to chytří pánové, ale i po lidské stránce sympatičtí - pálí si prsty za část rakouských občanů, které vládní opatření dlouhodobě diskriminují - lockdown pro neočkované, pravidlo 2G (neočkovaní takřka v izolaci), povinné očkování. Také oni mj. poukazují na přirozenou imunitu neočkovaných (Rakousko ji loni delší dobu uznávalo v podobě testu na protilátky, pak s cílem donutit zbytek národa k očkování testy na protilátky zrušilo v rámci covid-pasu). Doporučuji pustit si nejaktuálnější vystoupení těchto právníků, jde o vážná témata (např. postihování slušných lidí mezi neočkovanými tresty), ale advokáti mají i smysl pro (černý) humor - pro mě to byla příjemná psychoterapie.

 

 

Štítky článku: Covid

prestiž 1: 10,86 přečteno 284×

1 Hodnotit článek 5

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Hrátky politiků s uzdravenými

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse