Necenzurujeme.cz

Z uzdravených dělají očkované

Proč se tak snaží donutit i přirozeně imunní k vakcinaci? Na datech z Rakouska a Německa lze zkoušet hledat některé důvody. Korektnost vědy v nejistotě.

Proč pořád tolik hysterie kolem covid-očkování? Například šéf německého Sdružení smluvních lékařů A. Gassen pro Rheinische Post uvedl, že podporuje v SRN uvolňování omezujících opatření (vládní plán pro jejich postupné rušení): Zformulovat plán svobody je nyní nejdůležitější úkol politiků. Německo se musí s koronavirem naučit žít. 

Lidé si myslí, že pandemie skončí, když nikdo na covid-19 nezemře, ale to je omyl, covid zůstane součástí nemocnosti. Ovšem i podle Institutu R. Kocha (RKI) omikronová vlna nezpůsobila stoupající trend závažně nemocných. 

Přestože zástupce jedné německé organizace pro intenzivní péči (internisté) by byl opatrnější, uvolňoval by pomaleji, web RKI potvrzuje i nadále stabilní počet covid-pacientů v nemocnicích (přes růst počtu pozitivně otestovaných): na JIP je covidem vytíženo 10 % jejich kapacit, tj. 2262 pacientů, což v přepočtu (SRN má cca 83 mil. obyv.) odpovídá zhruba české realitě (200 - 300 pacientů). 

www.focus.de: bavorský premiér M. Söder (CSU) trvá na uvolnění pravidel (omikronu lze otevřít dveře, uvolnit obchody, kulturu, sport), navíc další politik z CDU odmítl dosavadní návrhy na zavedení všeobecného povinného očkování v SRN od 18 let, ale spolkový ministr zdravotnictví K. Lauterbach (SPD) varuje před předčasným uvolňováním (dokud byl loni v opozici, byl prý - podle Berliner Zeitung z 11.11.21 - např. proti pravidlu 2G s tím, že i očkovaní musí počítat s nákazou, jejich ochrana se vytrácí). 

Podle německých médií je dnes ve hře fakt, že k 19. březnu zanikne nařízení o covid-opatřeních (např. roušky, odstupy, kontakty, covid-pas), pokud tato opatření Spolkový sněm neprodlouží o další tři měsíce (může tak učinit jen jednou); spolkové země by mohly činit ev. odchylky jen v souladu se zákonem o infekčních nemocech. SPD potvrdila, že se projedná, zda prodloužení je nezbytné. 

Mezi politiky není konsensus. Mezitím soudy v některých spolkových zemích začaly "uvolňovat" život občanů samy. Podle www.berliner-zeitung.de nyní ruší 2G (jen pro očkované a uzdravené) v maloobchodu Hesensko, v Berlíně toto pravidlo chce nyní zrušit frakce  FDP (online obchody mají zisk, zato kamenné prodejny bojují o přežití, tady se nikdo moc nenakazí, stačí rouška, nákup psacích potřeb, hraček či oděvu není větší riziko). Soudy zrušily pravidlo 2G např. v Bavorsku, Bádensku či Dolním Sasku.

Německá FDP kritizuje předsedu Institutu R. Kocha L. Wielera za pochybení - škrtnutím pera zkrátil statut "uzdravený" z 6 měsíců na tři měsíce, bez jakéhokoli ohlášení. Zástupce Zelených se předsedy RKI naopak zastal s tím, že tu jde o korektní odborníky. 

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Genesenennachweis.html: 

Dokumenty RKI čtu zhruba dva roky, v čase (od loňského jara) jsem nabyla osobní pocit, že se na tyto odborníky zvyšuje politický tlak (nejprve uváděli, že "reinfekce uzdravených jsou extrémně vzácné", pak se o imunitě uzdravených už moc nezmiňovali, poté v podstatě začali jakoby přizpůsobovat imunitu uzdravených klesající ochraně očkovaných vakcínami; místy přemýšlím, zda si tito odborníci sami sobě občas nevědomky odporují nebo píší pro veřejnost mezi řádky, Češi tento způsob komunikace znají z doby před listopadem 1989).

Z dokumentu k prokazování statutu uzdravený na výše uvedeném odkazu u RKI: zkracuje se délka platnosti potvrzení o uzdravení z infekce u neočkovaných osob na 3 měsíce. Stupeň a doba ochrany po prodělání infekce se liší podle věku, závažnosti nemoci aj. (moje pozn.: už z tohoto vyjádření je jasné, že imunitu lidí je třeba více brát podle jejich individuálních dispozic - někdo by mohl prokázat svými protilátkami imunitu delší období, ale z následujích informací pochopíme, že tu moc nejde o skutečnou imunitu lidí, jde tu více o přání politiků - očkovat každého bez rozlišování individuálních zdravotních dispozic).

Zkrácení doby platnosti certifikátu pro uzdravené (ale i očkované) RKI odůvodňuje tím, aby bezpříznakový infikovaný nepřenesl nákazu na jiné osoby (v jiných dokumentech ovšem RKI v minulosti vysvětloval, že ne každý pozitivně otestovaný je infekční a že sám PCR test to neumí rozlišit). Dále RKI: "Studie pro přenosnost varianty omikron uzdravenými ještě nejsou k dispozici." "Existující studie (v závěru se odkazuje asi na tři, nejméně jedna nebyla nezávisle oponovaná, jsou spíše z UK, zatím nevím, jaký vzorek účastníků a za jakých podmínek), jež poukazují na to, že neočkovaní uzdravení mají často reinfekci" (moje pozn.: od konce loňského roku jsem sledovala každý týden data RKI o reinfekcích u omikronu, činily stabilně cca 1 % z celkově nakažených omikronem, tomu se nedá říkat "častá reinfekce", zvláště když mezi infikovanými je vyšší procento očkovaných, viz mé předchozí příspěvky k SRN). 

U uzdravených se RKI dále zmiňuje o ochraně před omikronem (moje poz.: jde o zatím nejmírněji se chovající variantu viru), která má klesat např. na 60 % (britská studie SIREN), ovšem u očkovaných 15 týdnů po druhé dávce vakcíny se účinnost očkovacích látek vůči omikronu ohledně příznakového onemocnění silně redukuje na méně než 20 %. 

Dále: o rozsahu a době ochrany po infekci s omikronem a riziku reinfekce (nové nákazy) omikronem nejsou zatím žádná data. To platí také pro reinfekci s delta. 

Taková "starost" o zdraví uzdravených, přitom až dosud v SRN stačí těm uzdraveným, aby si dopřáli jen jednu dávku vakcíny, a stanou se "plně očkovanými" (přece jen větší důvěra k přirozené imunitě?), nyní ovšem jen na 3 měsíce (s cílem nabízet další dávku). Zásadně mi na tom vadí nevědeckost, jež spočívá v tom, že se u uzdravených před ev. vakcinací nepřezkoumá stav jejich přirozené imunity (je vědecké nabízet lidem vakcíny, navíc v experimentálním režimu a s projevujícími se nežádoucími účinky u části očkovaných, bez znalosti jejich aktuální imunity? tato má otázka se týká nejen uzdravených z nákazy, ale i těch očkovaných - občané v SRN si své protilátky někdy nechávají ověřit z vlastní iniciativy, jejich zájem zveřejňují laboratoře). 

Berliner Zeitung 11.11.21 (Intensivmediziner): nemocniční šéflékař a zástupce vedení německé společnosti pro intenzivní a urgentní medicínu U. Janssen uvádí, že téměř každý druhý covid-pacient od 60 let na JIPkách byl očkován, jejich počet roste; podle RKI bylo (loni na podzim) už 150 000 případů infekce po plné vakcinaci. (Tedy nejde jen o "nakažlivější" omikron, šlo i o variantu delta, kdy klesala účinnost vakcín, o reinfekce uzdravených se tehdy nikdo nestaral.)

Moje pozn. na okraj: pokud někdo tvrdí, že výzkumná studie něco prokazuje, pak se ptám, kdo ji financoval, kolik jakých účastníků (např. celkový zdravotní stav, vzdělání, pracovní profese - míra expozice nákaze), v jakých podmínkách se co a jak zkoumalo, např. "doba ochrany vakcínou" - v jakém časovém období po očkování se ověřovaly protilátky. Pokud dnes německá komise pro očkování STIKO doporučila zdravotníkům a některým rizikovým občanům už i 4. dávku, pak je zřejmé, že přinejmenším části populace nestačí ani 3. dávka (a vadí mi, že nejsou vypořádány spory mezi odborníky - zda mají další dávky vakcín smysl či zda nemohou představovat riziko - vědecká nejistota se projevila i na úrovni Evropské lékové agentury, zmínky byly i v českých médiích).

RKI ve výše uvedeném dokumentu odkazuje na novelizované vládní nařízení: kdo je plně očkován, např. při vstupu do Německa. Osobám uzdraveným z infekce zatím stačila jen jedna dávka vakcíny, a staly se "plně očkovanými" hned v den aplikace vakcíny (!). (Je přece jen větší důvěra k přirozené imunitě?)

A co překvapuje ještě víc: Uzdravený má mít prodělání covidu potvrzené buď PCR testem, anebo i testem na protilátky (!). (Možná že SRN do jisté míry uznává test na protilátky s ohledem např. na Švýcarsko? Nebo tu zapracovaly některé německé odborné organizace, jež poukazovaly na spolehlivost testů na protilátky?)

O poměrech v Rakousku dobře vypovídá stručný (na rozdíl ode mne) článek na Echo24.cz od rakousko-slovenského novináře Martina Leidenfrosta: má dvě dávky vakcíny, ale pochybuje o třetí dávce; původně nechtěl mít nic společného s protestujícími Rakušany v ulicích, pak se rozhodl osobně podpořit tzv. neočkované.

Určitý obrázek si můžeme udělat na základě parlamentních interpelací v Rakousku, při nichž vládu atakuje opoziční FPÖ; i když něco můžeme brát s rezervou ("pomsta" za povinné očkování?), některé "dotazy" opozice jsou znepokojující, když lze ověřit fakta:

www.parlament.gv.at/PAKT/JMAB: Např. dotaz na ministra zdravotnictví ohledně toho, že se dosavadní farma-lobistka, ředitelka firmy Pharming, má stát novou šéfkou ve vládní organizaci AGES, a to pro oblast kontroly nad trhem s léčivy (vč. vakcín). Léčivé přípravky jsou v AGES citlivou oblastí, v níž se rozhoduje o jejich povolování, o klinických studiích, kontroluje se jejich bezpečnost; také organizace Transparency Österreich prý upozorňuje na možný střet zájmů.

Další interpelace se týká "skupiny lékařů kolem prezidenta Rakouské lékařské komory", kteří se (údajně) nechovají dobře k pacientům a ignorují vedlejší účinky vakcín (někteří prý uvádějí, že na to nemají čas a že je mohou očkovaní nahlásit sami apod. - text písemného dotazu na ministra je proložen ofocenými "důkazy"). 

Další dotazy opozice na vládu se týkají např. odměn za plné očkování, obsahu látek ve vakcíně BioNTech, lockdownu pro neočkované (aby byl zcela kompletně zrušen), dále mělo jít o interpelaci ohledně nákupu a objednávání - podle opozice - nepřiměřeného množství dávek vakcín do budoucna.

Rakousko má patrně poněkud odlišnější formu takovýchto "dotazů" od ČR, zatím si musím počkat na odpovědi vládních činitelů. 

www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/J/J_09648/index.html.

www.wochenblick.at/brisant/szekeres-aerztegruppe-sie-hassen-patienten-und-ignorieren-nebenwirkungen.

www.kurier.at (5.2.22): odborníci komise GECKO (doporučení pro rakouskou vládu) uvádějí, že podle analýz dat se 85 % - 93 % Rakušanů již setkalo s koronavirem, buď jsou z infekce již uzdraveni nebo prostřednictvím očkování, ke 4. dávce se vyjádřili, že "možná na podzim" (vidíme tedy i některé odborné rozdíly mezi Rakouskem a Německem; SRN už 4. dávku doporučila, v Rakousku musí uzdravený absolvovat dvě dávky, aby se stal "očkovaným", v SRN stačí jedna). Podle GECKO bude omikron zřejmě brzy jako chřipka (! - moje otázka: bude se tedy povinně očkovat proti chřipce?, tentýž dotaz padl i v interpelacích, resp. zda se bude zavádět povinné očkování také proti jiným nemocem). 

Pokud virus zůstane při klasických podvariantách omikronu, pak by se mohl stát klasickou chřipkou, očkování by se odehrávalo jako při chřipce - vyplývá z článku (zatím se očkuje proti chřipce jen dobrovolně). 

V jednom z předchozích příspěvků k SRN jsem uvedla, že německý Institut RKI "schovává" uzdravené pod pojem "ne plně očkovaní" (zahrnuje k uzdraveným i zčásti očkované), nicméně z dat RKI jednoznačně vyplývá, že v nemocnicích jsou lidé s reinfekcí (podruhé pozitivně otestovaní) i po připočtění zčásti očkovaných zastoupeni nejméně ze všech ostatních skupin (11 % "ne plně očkovaných" vč. uzdravených neočkovaných versus 33 % plně očkovaných po nákaze hospitalizovaných). 

V ČR veřejnoprávní média poslušně opakují informace od ÚZIS (s požehnáním MZ ČR), že "je podezření na x reinfekcí" u uzdravených; jsem zvědavá, zda u některých byl proveden PCR test, kolik z těchto podruhé pozitivně otestovaných - v minulosti již uzdravených - mělo příznaky nemoci či zda jde převážně jen o "podezření" na základě antigentestů či jen (málo spolehlivých) samotestů. 

Je to velmi zarážející: na národní i mezinárodní úrovni se jakoby pohrdá možnou existencí přirozené imunity, jejíž vznik u části populace by výrazně zlevnil náklady (na testování, na nákup vakcín aj.). Pokud by se přirozenou imunitou uzdravených skutečně pohrdalo (či se v ní nevěřilo), pak zaráží to, že úřady různých zemí nejsou schopny věrohodně či vůbec nijak doložit dostatečně ověřený počet "podruhé nemocných" (reinfekcí u uzdravených). Muselo by jít o rovnocenné porovnání: pokud do statistiky infikovaných po plné vakcinaci zahrnujeme jen příznakové jedince, pak by i u reinfekcí muselo jít o ověřené příznaky nemoci (nikoli jen o podezření na reinfekci). A proč nám ÚZIS (ČT) pravidelně vedle podezření na reinfekci nesděluje také každý den počet infikovaných po očkování?

Ani SÚKL (lékový úřad v ČR) nezveřejňuje jasný počet infikovaných po očkování, tito jedinci jsou v jeho přehledech "zamlženi" ve škatulkách různých jiných obtíží po očkování (např. by mě zajímalo, zda jsou lidé, kteří mají po očkování "chřipce podobné příznaky", otestováni na covid-19).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štítky článku: Covid

prestiž 1: 12,68 přečteno 315×

1 Hodnotit článek 7

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Z uzdravených dělají očkované

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse