Necenzurujeme.cz

Drama v Rakousku

Prezident státu přezkoumá ústavnost zákona o povinném očkování od 18 let. Nevládní organizace poukazují na právní nejistotu. Senzační rozsudek vídeňského soudu k uzdraveným?

Včera jsem online (www.orf.at) sledovala jednání rakouské Spolkové rady, která po delších hádkách 58 hlasy (z 61) potvrdila po Národní radě, že se zavede všeobecné povinné covid-očkování. Proti byla FPÖ, zčásti i SPÖ. Spolkový prezident A. van der Bellen se měl vyjádřit, že urychleně přezkoumá ústavní přiměřenost; všeobecně se očekává, že by zákon mohl začít platit za několik dní. 

www.orf.at/newsroom/livestream/14157672.

Mezitím už rakouská média probírala návrh nařízení k zákonu z pera ministra zdravotnictví, jež má upřesnit některé detaily. Dávám těmto redakcím za pravdu, že zatím není vše zcela jasné, což potvrzují i dosavadní informace na webu ministerstva (tady sice ještě není příslušné nařízení, ale pro řadové občany není snadné vždy vše pochopit).

www.sozialministerium.at (Coronavirus, Massnahmen): Jak to vlastně bude s platností covid-pasu? Nejdříve se uvádí, že od 1. února platí 6 měsíců pro očkované dvěma dávkami nebo pro uzdravené s jednou dávkou, dále že očkovaný s třemi dávkami nebo uzdravený s dvěma dávkami má "pas" na 9 měsíců (pak je tam vsuvka, že osoby pod 18 let mají 7 měsíců k dobru po první očkovací sérii), ovšem dále se uvádí, že od 1. února je zákonný minimální odstup mezi 2. a 3. dávkou zkrácen ze 120 na 90 dní - tedy povinná doplňující dávka po 3 měsících.

U očkovaných s Jannsen: nutné dvě dávky, pak i třetí.

Pokud je někdo uzdravený z covid-19 a k tomu jedna dávka Janssen - platnost pasu zaniká.

A to zdaleka není vše. např. www.heute.at dnes informuje o "překvapení" v návrhu nařízení k zákonu o povinném očkování: úřední dokument prý vedle 4 vakcín uznávaných v EU obsahuje i dvě čínské vakcíny a tři indické (jen Sputnik chybí, uvádí redakce). Druhá dávka vakcíny by měla nastat do 65 dnů, pak během 190 dnů 3. dávka. "Očkovanou osobou" se stane např. z covidu uzdravený plus 2 dávky (moje pozn.: např. UK či USA mají studii o tom, že u uzdraveného druhá dávka nezlepšuje imunitu).

Kdo bude mít dvě dávky a pak se po nákaze uzdraví, potřebuje podle návrhu do 180 dnů ještě třetí dávku (moje pozn.: bez individuálního přezkoumání existence protilátek?). 

Heute poukazuje na případ 69 ženy, která loni po 2. dávce měla utrpět závažné neurologické postižení, odborná lékařka jí diagnostikovala "dlouhodobý covid po očkování" a nedoporučila třetí dávku. Žena prý předložila lékařské potvrzení u vídeňského úřadu, ale patrně jí stejně zanikla platnost covid-pasu. 

www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/6094250/Zwei-SPOeAbweichler_Auch-Bundesrat-beschloss-Impfpflicht-Nehammer: redakce rekapituluje schválení zákona o povinné vakcinaci: výjimky z očkování pro těhotné, uzdravené v posledních 6 měsících, zdravotní kontraindikace (některé redakce uvádějí, že v nařízení se zpřísňuje jejich uznání, snad jen při prokázání nejzávažnějších rizik ohrožení života, ale vyjmuty mají být osoby, jež podstupovaly v posledních 6 měsících chemoterapii; osvobození od očkování smějí vydávat jen někteří specializovaní lékaři, úřední lékaři či lékaři v oblasti infekčních nemocí).

Maximální pokuta 3600 eur; od poloviny března může policie v podstatě kdekoli kontrolovat, zda člověk splnil termín očkování. "Zajímavá" je 3. fáze prosazování očkování: ministerstvo zdravotnictví může podle epidemiologické situace rozhodnout, že je nezbytné, aby všichni odpírači byli automaticky najednou pokutováni.

Někteří členové Spolkové rady získali policejní ochranu, protože dostali např. výhrůžné e-maily, prý ve stylu "musíte počítat s odvetou".

Zástupci zaměstnavatelů v oblasti zdravotní a sociální péče (Diakonie, Charita, Č. kříž aj.) poukázali na velkou právní nejistotu: jaké všechny pracovně právní a odpovědnostně-právní (náhrada za způsobenou škodu) souvislosti zákon bude mít, zemské úřady si prý tyto oblasti vykládají rozdílně, stát by měl zajistit jednotná pravidla. Např. zda lze v nemocnici zavést pravidlo 2G - jen očkovaný nebo uzdravený personál. Právní nejistota může mít následky v podobě soudních sporů a ev. ručení zaměstnavatele. (Moje pozn.: jak se asi bude řešit situace s více neočkovaným personálem v ústavech, kde není náhrada pracovní síly?)

Více rakouských médií trvale udržuje anketní otázky pro čtenáře, zda jsou pro či proti povinnému očkování: v poslední době převažují hlasy proti; lze se domnívat, že k odpůrcům se připojí i část již plně očkovaných, kteří ale nesouhlasí s další "doplňující" dávkou. 

V chystaném nařízení ministerstva tato redakce našla: pro splnění povinnosti očkování jsou nutné tři injekce (podle Kurier.at), dále osoba, která se z covidu uzdravila, potřebuje dvě dávky, pak bude "imunizována"; pro uzdravené je nutná jedna dávka po 180 dnech, pak do 190 dnů další dávka. Povinnost není splněna, když se člověk po 2 dávkách nakazí a uzdraví - není jasný jeho statut očkování. Intervaly mezi očkováním prý také nejsou zcela jasné.

Spolkový kancléř K. Nehammer avizoval 600 eur na pomoc domácnostem kvůli zvyšujícím se cenám mj. plynu (moje pozn.: některé domácnosti stejnou částku patrně zaplatí jako pokutu za neočkování).

Uvolnění z práce těhotných, pokud by měly mít při práci rizikový tělesný kontakt, je prodlouženo do 30. června (ovšem měsíc po porodu se zřejmě musejí očkovat, pokud tak neučiní dříve).

Zatímco vládní politici suverénně rozhodli o nucené vakcinaci populace (z 9miliónového obyvatelstva je nyní na JIPkách cca 188 covid-pacientů), na webu rakouské lékařské komory (nebo vídeňské pobočky www.aekwien.at/faq-covid-impfung) se lze seznámit s přetrvávající vědeckou nejistotou kolem covid-vakcinace. 

Jak dlouho trvá ochrana po třetí dávce? (Slibuje se jen ochrana před závažným onemocněním, nikoli před nákazou.) Komora uvádí, že "nejméně 9 měsíců", ale chybí přímý důkaz. Čtvrtá dávka nyní není doporučována, ev. by tu mělo být zajištěno individuální lékařské přezkoumání: pro zdravotníky více vystavené nákaze ev. 6 měsíců po třetí dávce nebo na přání občana v režimu off label - tj. občan by převzal vlastní odpovědnost za své přání být více očkován. 

Neexistuje žádný důkaz, že doplňující dávka může odvrátit infekci, ale vychází se z toho, že se sníží riziko vážného průběhu, uvádí lékařská komora. (Německá komise pro očkování STIKO na www.rki.de doporučila již i 4. dávku, ale jen pro zvlášť ohrožené skupiny nebo zvlášť nákaze vystavené zdravotníky; u občanů nejdříve 3 měsíce po první doplňující dávce s mRNA, ale u zdravotníků nejdříve až po 6 měsících.)

Ve svých předchozích příspěvcích jsem u několika zemí poukázala na fakt, že loni bylo registrováno přes usilovné očkování více covid-úmrtí než v r. 2020 bez očkování, podle www.worldometers.info/coronavirus/country/s dosazením názvu země. To se týká i ČR. Tato fakta se ale zatím oficiálně či veřejně nehodnotí.

Ve Vídni je avizována pohotovost očkovacích center, ale pozorovatelé uvádějí, že na základě nově přijatého zákona nelze očekávat "vlnu připravenosti k očkování" (www.tagesschau.de). www.sn.at (17.1.): zemské úřady a soudy očekávají stovky tisíc případů sporů kolem očkování.

Při pročítání rakouských i německých médií jsem narazila na "senzační rozsudek" vídeňského správního soudu, podle něhož prý "pro uzdravené z nákazy pandemie končí". 

Např. www.aktuelle-nachrichten.app/sensationsurteil-in-wien-fuer-genesene-ist-die-pandemie-vorbei (stejný článek má Wochenblick.at, Tkp.at, Medforth.org aj.).

Redakce přefotily části zmíněného rozsudku (zatím nevím, zda se podaří přiblížit na mé fotce), šlo by skutečně o převratné soudní rozhodnutí, v němž se soudci měli zastat spolehlivosti přirozené imunity po nemoci. Zatím jsem nemohla rozsudek ověřit přímo na webu vídeňského správního soudu (Verwaltungsgericht Wien), některé zdroje uvádějí, že by měl být za několik dní po nabytí platnosti zveřejněn, moje zkušenost je, že rakouské soudy si dávají víc načas.

www.wochenblick.at/allgemein/sensationsurteil-in-wien-fuer-genesene-ist-die-pandemie-vorbei (senzační rozsudek ve Vídni, pro uzdravené pandemie končí): uzdravení nebo lidé s protilátkami nepředstavují epidemiologické ohrožení...

K soudu se odvolal účastník demonstrace ve Vídni, jež proběhla loni v lednu: neměl roušku (policie ho nahlásila), ale měl k dispozici aktuální potvrzení svých protilátek po covidu. Nyní měl vídeňský správní soud na základě jeho stížnosti rozhodnout, že vládní covid-opatření (nařízení) nejsou použitelná na osoby uzdravené z nákazy či lidi s protilátkami. Účelem nařízení je bránit šíření nákazy, avšak soud vyslovil pochybnosti, zda tuto právní normu lze použít u lidí s potvrzením o existenci neutralizujících protilátek - taková osoba nepřispívá k šíření viru, nepředstavuje epidemiologické riziko. (Nadšení jedinci sdílející tuto informaci se domnívají, že podle soudu se uzdravení nemusí ani testovat, ani nosit roušku. Osobně zatím zůstávám u klíčové oblasti - podle mnoha výzkumných studií se přirozená imunita u většiny uzdravených potvrzuje jako spolehlivá a dlouhodobá, proto např. Švýcarsko začalo uznávat test na protilátky, a podle mnoha odborníků je vhodnější před ev. očkováním ověřit protilátky, např. www.smis-lab.cz.)

Zatím jsem u vídeňského správního soudu našla jen jiné kauzy týkající se covid-19 (např. izolace), ale také např. rozhodnutí, v němž soud konstatuje nepřípustnost "dvojího trestání", tak jsem zvědavá, zda některý Rakušan napadne u soudu skutečnost, že za odepření očkování má dostávat opakované pokuty. www.verwaltungsgericht.wien.gv.at.

Wochenblick.at (beru tuto redakci s jistou rezervou, poněkud inklinuje k FPÖ, osobně preferuju média přísněji nestranná, na druhou stranu v době covid-tabuizování se lidé dovědí víc z nemainstreamových zdrojů) má rovněž článek, že rakouský ústavní soud (VfGH) si od vlády vyžádal zodpovězení některých otázek, patrně v souvislosti s povinným očkováním.

Ministerstvo zdravotnictví má údajně do 18. února odpovědět např. na tyto otázky soudu: Kolik lidí zemřelo "na covid" nebo "s covidem" (kdy zdravotní stav způsobil skutečně covid a kdy šlo jen o pozitivní test); jak vysoké je riziko hospitalizace po onemocnění, popř. po očkování; co způsobuje nadprůměrnou úmrtnost, když není zapříčiněna covidem; zda očkování redukuje úmrtnost. Prý také smysluplnost nošení respirátoru / roušky by mělo ministerstvo doložit. (Zatím musíme vyčkat na potvrzení této informace uvedené redakce.)

Některá rakouská média, např. www.krone.at, propírají, že neočkovaní mají i nadále ztížený život, např. starosta Vídně jim "upírá řízek", nechce zrušit pravidlo 2G (jen očkovaní a uzdravení) v gastro-podnikách. Vídeňáci říkají, že jde "o teror" - Heute.at. Podnikatelé ale chtějí uvolňovat omezení.

Zatímco Skandinávie, a mj. se k tomu chystá v únoru i Švýcarsko (SRF.ch), zrušila používání covid-pasu ve vlastních zemích, Evropská komise se domnívá, že letos v létě ještě budou potřeba a podpořila jejich prodloužení do konce r. 2023.

V Rakousku se vyšetřuje lékař, který prý přes internet vystavoval potvrzení o osvobození z očkování; už v prosinci měl dostat výpověď z lékařské fakulty pro svou kritiku vládních covid-opatření, zúčastnil se také tiskové konference FPÖ a spolupodepsal kritický dopis asi 200 lékařů určený prezidentu lékařské komory (mj. Wochenblick.at).

www.diepresse.com: skandál kolem nákupu PCR testů pro školy, nefungují, dále experti chtějí testování redukovat, navíc finanční prokuratura šetří velkou zakázku, která údajně měla být předražena.

www.derstandard.at: Podle Statistik Austria bylo loni přes 90 000 úmrtí, u mužů klesla délka dožití, v Rakousku v r. 2021 zemřelo více lidí než v průměru v posledních 5 letech před pandemií a více, než se očekávalo vzhledem k věku populace. Dále článek o tom, že lockdowny nic moc neřeší vč. úmrtí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štítky článku: Covid

prestiž 1: 14,22 přečteno 308×

1 Hodnotit článek 9

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Drama v Rakousku

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse