Necenzurujeme.cz

SRN: Experti hájí uzdravené

Záměr německého ministra zdravotnictví zkrátit statut "uzdravený" z 6 na 3 měsíce rozčílil některé odborníky: v nemocnicích podruhé nakažené takřka nevidíme!

www.berliner-zeitung-de/news/genesene-schutz-vor-infektion-ist-vergleichbar-mit-schutz-nach-impfung-li.208171 - Lékaři: Nevíme o žádných uzdravených na JIPkách.

Zdravotníci, lékaři, virologové projevují své "neporozumění" pro zkrácení doby platnosti statutu uzdravený z infekce s tím, že jejich ochrana před infekcí je srovnatelná s ochranou po očkování. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že dobu statutu "uzdravený" zkrátí ze 6 na 3 měsíce, protože prý vědecké důkazy naznačují, že neočkovaní po prodělání nákazy mají s ohledem na omikron (ve srovnání s deltou) sníženou ochranu.

Na to kriticky reagovalo více odborníků, kteří vyjadřují svůj nesouhlas se spolkovým ministrem K. Lauterbachem. V Itálii, Francii nebo Švýcarsku se u uzdravených z nákazy uznává delší doba imunity. Pokud bude v SRN tato doba zkrácena na 3 měsíce, je vědecky obtížnější to pochopit, a nic na tom nemění ani studie citované Institutem R. Kocha (RKI), které měly tento krok podpořit. 

Zdravotní statistik G. Antes: RKI citované práce nejsou vhodné k tomu, aby se ospravedlnilo zkrácení doby statutu na 3 měsíce. Dokonce i v řadách členů expertní rady spolkové vlády je krok RKI kritizován. Člen této rady H. Streeck: mělo by se o tom diskutovat. Stav dat je nepřehledný - s rozdílnými variantami viru a s možnými kombinacemi uzdravení a očkování, nicméně všechna data ukazují, že ochrana uzdravených před závažným průběhem onemocnění je velmi dobrá.

Podle odborníků je také zapotřebí rozlišovat mezi pozitivním výsledkem testu a závažnou nemocí. Ani RKI, ani vláda nedokázaly odpovědět na otázku, jak mnoho uzdravených po nové infekci muselo být léčeno v nemocnici nebo na JIP.

T. Voshaar, šéf plicní kliniky nemocnice Bethany - Moers se dotázal 17 nemocnic v SRN, z nich odpovědělo 13: až na několik případů na standardních lůžkách a s jedním nejasným statutem nebyl na JIPkách žádný závažný případ kvůli covidu u pacientů, kteří se z nákazy v minulosti uzdravili.

Pro Voshaara jsou výsledky dotazování jasným důkazem, že prodělaná infekce poskytuje dobrou ochranu, zkrácení doby imunity je medicínsky obtížně zdůvodnitelné. Je fatální, že nemáme dostatečná data, aby rozhodování (s významnými dopady) mohlo být na solidní bázi. Je také nutné rozlišit, zda se mluví o reinfekci nebo jen o pozitivním výsledku testu, anebo zda nová infekce vede k vážnému onemocnění.

Na webu RKI pravidelně sleduju informace, donedávna institut zveřejňoval mj. počet reinfekcí vztažených k počtu infikovaných omikronem, ale zčásti byly údaje promíchány s daty o "podezření" na omikron a chybělo i další upřesnění (zda člověk skutečně byl po pozitivním testu infekční či nemocný, stejně tak mohlo jít dříve při prvním pozitivním PCR testu o falešný výsledek, takže by o reinfekci vůbec nešlo - stejná rizika nepřesných dat se patrně projevují i v ČR). Nicméně počet tzv. reinfekcí (ať skutečných či předpokládaných) v SRN vztažených k omikronu se stabilně držel pod 2 % oproti celkovému počtu infikovaných (či pozitivně otestovaných). To je nepatrná hodnota.

Vzhledem k tomu, že v ČR sílí tendence dokazovat, že přirozená imunita moc nefunguje, doporučuju poslední zprávu RKI. Reinfekce byly vypuštěny (nejspíš by bilo do očí, jak jsou nepatrné v porovnání s počtem očkovaných, kteří se nakazili a dokonce byli hospitalizováni; zčásti se promítl nedostatek ne/sbíraných dat v SRN; musela by být např. zodpovězena otázka, zda jde jen o příznakové reinfekce - tato podstatná data chybějí i v ČR - protože mezi plně očkované, kteří se nakazili covid-19, se zahrnují jen příznakové osoby).

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2022-01-27.pdf?_blob=publicationFile (někdy se tyto delší odkazy automaticky nezobrazí, pak stačí na www.rki.de v levém sloupci prvních informací kliknout na Situationsberichte či Wochenbericht).

V SRN se teprve "najíždí" na zveřejňování dat např. o hospitalizovaných podle statutu očkování; až od poloviny loňského prosince vede registr intenzivní péče přijetí pacientů podle očkování; mezi 27.12.21-23.1.22 byl statut očkování znám u 88,1 % hlášených případů na JIP, zčásti tedy statistiky mohou být zkresleny absencí dat o některých nemocných (podobně je tomu i ve švýcarských úředních statistikách). 

Naši odborníci by si i v této poslední zprávě RKI přišli na své z více důvodů, např. i ve vztahu k různým akutním respiračním onemocněním, tedy nejen ve vztahu ke covid-19. Bohužel nelze porovnat hospitalizované či zemřelé s covid-19 po vakcinaci a po ev. reinfekci, ale jak jsem výše uvedla - omikron je mimořádně nakažlivý, ale reinfekcí se moc nezjistilo (naopak se ukazuje slabší ochrana vakcínami, a to i v nejvíce očkované věkové skupině). Zajímavá jsou ale i sama data o očkovaných a neočkovaných s PŘÍZNAKOVÝM covid-19. (V ČR by mě zajímalo, zda se do počtu "reinfekcí" zahrnují jen příznakoví jedinci, nikoli jen pozitivně otestovaní bezpříznakoví.)

Graf 15 na str. 19 zprávy RKI uvádí počet covid-pacientů na JIP bez ohledu na očkování za dva roky: V dubnu 2020 bylo v intenzivní péči nejvíce pacientů - 2905 (RKI ale upozorňuje, že z tohoto období nejsou zcela přesné údaje). V současnosti (k 26.1.22) bylo na JIP s covidem 2363 osob; oproti nejvyšší vlně v prosinci 2020 (5762) jde o snížení počtu pacientů ve vážnějším stavu, ovšem spíše jen na úroveň dubna 2020 (a to se omikron projevuje mírnějším způsobem než původní podoba viru). 

Populace od 60 let (o níž se říká, že je nejzranitelnější) má z 86 % už i doplňující dávku, RKI uvádí, že 11 % osob od 60 let není očkováno. Ve 2. letošním týdnu delta v SRN byla v sekvenovaných vzorcích ze 14,7 %, omikron 82,3 % plus 2,3 % (dvě jeho podvarianty). Celkově je míra hospitalizací snížena a stabilní. 

RKI upozorňuje, že od 10. týdne 2020 hlášená covid-úmrtí se z 84 % týkají osob od 70 let (průměrný věk 83 let); covid-úmrtí pod 20 let - zatím bylo validováno 46 případů, u 32 je známa chronická nemoc. (Už tady si říkám, nakolik je právně a medicínsky ospravedlnitelné oklešťovat základní práva různých skupin občanů, kteří většinou nijak neovlivní celkově zhoršený zdravotní stav menší části nejzranitelnější populace z důvodu stáří a různých nemocí.)

Ve zprávě si lze nalistovat např. tab. 4: Statut očkování u příznakového covid-19 od 52. týdne 2021 do 3. týdne 2022, případy, jež byly přiřazeny k omikronu:

Příznakový covid-19 (omikron) u věku 12-17 let: ze 7347 případů nákazy bylo 3822 neočkovaných, 3332 plně očkovaných a 193 s doplňující dávkou. (Ani mladší tedy po vakcinaci neunikli nákaze.) Věk 18-59 let: z 56 070 případů nákazy bylo 12 236 neočkovaných, 28 941 plně očkovaných a 14 893 s třetí dávkou. Od 60 let příznakový covid-19: z 6490 bylo 1208 neočkovaných, 2168 plně očkovaných a 3114 s třetí dávkou.

Hospitalizace (omikron) - příznakový covid-19: 12-17 let z 35 případů 18 neočkovaných, 16 plně očkovaných a 1 s doplňkovou dávkou; 18-59 let: z 502 případů 181 neočkovaných, 238 plně očkovaných a 83 s třetí dávkou; od 60 let z 285 případů 102 neočkovaných, 81 plně očkovaných, 102 s třetí dávkou. (RKI to vysvětluje, že čím více je populace proočkována, tím více nakažených po vakcinaci se promítne do statistik.)

Na JIP (omikron, příznakový covid-19, tzn. osoba byla léčena zřejmě primárně kvůli covidu, nikoli primárně kvůli jiným nemocem): 18-59 let z 18 případů 7 neočkovaných, 8 plně očkovaných, 3 s posilovací dávkou. Od 60 let z 25 případů 14 neočkovaných, 4 plně očkovaní, 7 s posilovací dávkou. 

Zemřelí s příznakovým covid-19 (omikron): od 60 let ze 42 případů 15 neočkovaných, 12 plně očkovaných, 15 s posilovací dávkou. 

(Na statistiky si je třeba dávat pozor i v SRN, natož v ČR, při četbě mě napadlo více způsobů, jak lze docela snadno manipulovat s daty; např. lze vybrat pro veřejnost "lepší" či "horší" týdny, statistika za loňský rok je místy poznamenána převahou neočkovaných v prvních měsících - uvažuju nad tímto tématem jen všeobecně, dotkli se toho i účastníci včerejší covid-konference českých a slovenských odborníků. Zčásti se může projevit, že mezi neočkované se zahrnují i ti s nedokončenou vakcinací. RKI některé případy vylučoval z analýzy patrně ve snaze vyvarovat se zkreslení.)

Tab. 3 je rovněž zajímavá: Příznakový covid-19 podle věku a statutu očkování v posledních 4 týdnech (bez rozlišování variant viru): z celkového počtu 30 026 infikovaných od 60 let bylo 9296 neočkovaných, 10 078 plně očkovaných a 10 652 s třetí dávkou. 

Hospitalizovaní s příznakovým covidem: od 60 let z 2664 případů bylo 1636 neočkovaných (vč. nedokončené vakcinace?), 624 plně očkovaných a 404 s třetí dávkou. (Zhruba vyrovnaný počet očkovaných a neočkovaných.)

Hospitalizovaní s příznakovým covidem 18-59 let: z 2537 případů bylo 1356 neočkovaných, 917 plně očkovaných, 264 s třetí dávkou. (Opět téměř podobný počet, což mě u mladších překvapuje, patrně i zde jde o osoby s chronickými nemocemi či rizikovými faktory.)

Některé rizikové faktory se mohly promítnout i u skupiny hospitalizovaných s příznakovým covidem 12-17 let (a snížená účinnost vakcín): ze 147 bylo 91 neočkovaných, 54 plně očkovaných, 2 s doplňující dávkou. 

Na JIP (za poslední 4 týdny) s příznakovým covidem od 60 let ze 433 případů bylo 332 neočkovaných, 72 plně očkovaných, 29 s posilovací dávkou. 

Zemřelí s příznakovým covidem v daném období: z 565 bylo 405 neočkovaných, 96 plně očkovaných, 64 s třetí dávkou. 

Na str. 26 zprávy RKI: Případy nákazy po plné vakcinaci (po 2. týdnu po poslední dávce): žádná vakcína nechrání na 100 %, uvádí RKI - data se týkají jen příznakového covidu s dokončeným očkováním: od 1.2.2021 do 3. týdne 2022 byl znám statut očkování u 86 % případů příznakového covid-19, v SRN je registrováno 716 459 případů příznakové nákazy po plné vakcinaci (Impfdurchbrüche). U 5-11 let 368 případů, 12-17 let 20 439, 18-59 let 545 883 příznakově infikovaných po vakcinaci, od 60 let 149 769 (početně menší skupina, více tu také dochází k úmrtí). 

V ČR by se tedy mohly veřejnosti sdělovat případy ověřené reinfekce, resp. vedle druhého pozitivního testu (ale na rozdíl od jiných zemí testujeme uzdravené z nákazy příliš brzy po nemoci) bychom mohli mít statistiku, zda někdo po druhém PCR pozitivním testu skutečně onemocněl, měl příznakový covid-19 či spíš zda byl léčen v nemocnici kvůli covidu, nikoli primárně kvůli zcela jiné nemoci. A spolu s daty o reinfekci by se spravedlivě měly uvádět také údaje o počtu příznakového covidu po plné vakcinaci. 

Pokud ovšem chceme být k české veřejnosti seriózní, a nikoli ji jen strašit "rekordními" čísly pozitivně otestovaných (zčásti asi i s nekvalitními testy či laboratořemi), aniž bychom přiznali malý počet pacientů na JIPkách (a ještě bez rozlišení, pro kterou primární příčinu byli přijati k léčbě).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štítky článku: Covid

prestiž 1: 8,33 přečteno 290×

1 Hodnotit článek 2

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

SRN: Experti hájí uzdravené

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse