Necenzurujeme.cz

Rakousko a Francie

Dvě země s přísnými podmínkami pro tzv. neočkované. Ústavní orgán Francie dnes rozhoduje o dalším zpřísnění. Co teď udělají neočkovaní Rakušané, ptají se média?

Na www.lemonde.fr lze dnes sledovat jednání francouzského "ústavního orgánu" - Constitutional Council - na téma transformace covid-pasu do podoby vakcinačního pasu. Tato instituce má zhruba tři pravomoci: supervizi nad volbami, posouzení souladu předpisů s ústavou (po schválení parlamentem a před podpisem prezidentem) a přezkoumání schopnosti prezidenta státu vykonávat svou funkci.

Členové tohoto orgánu jsou voleni na různá období zčásti prezidentem republiky, zčásti Národním shromážděním a Senátem. 

Média, ať francouzská (např. Le Parisien) nebo zahraniční, se pozastavují nad tím, že prezident E. Macron, premiér a ministr zdravotnictví chtějí zpřísnit opatření vůči neočkovaným v době, kdy paradoxně avizují uvolnění některých dosavadních opatření. V únoru by se např. měly otevřít noční podniky, zrušit omezení využití kapacit i povinná práce doma (měla být aspoň 3 dny v týdnu) a také má zaniknout nošení roušek venku (v Paříži od 11 let). Nejistota je kolem škol: např. zda v základních školách budou roušky či testování.

Některá média přesně ocitovala prezidenta Macrona, jak se vyjádřil na adresu neočkovaných, ale je to dost sprosté, takže to opakovat nebudu (se slovem fuck).

Bez přihlédnutí ke zdravotnímu stavu chce Francie nyní "nabídnout" doplňující dávku i dětem ve věku 12-17 let. Už nyní všichni dospělí musí podstoupit doplňující dávku pro platnost covid-pasu; zatím tento dokument ale mohli využívat i uzdravení nebo negativně otestovaní. Nyní poslední dvě skupiny prý mají přijít o tato "privilegia", snad s některými výjimkami - ty ale zatím nebyly jasně vysvětleny (zda někdy výjimku dostanou i někteří uzdravení z nákazy). 

Nový pas se nyní nazývá "vakcinační", neočkovaní mají mít zákaz vstupu do restaurací, kin, divadel, na sportovní zápasy, možná i do muzeí, do meziregionální dopravy s výjimkou urgentních situací apod. Má se to týkat osob od 16 let. Naopak ti očkovaní (a možná i uzdravení - mluví se o výjimkách - News.yahoo.com, passe sanitaire) mají mít na různých místech větší volnost, např. už zase budou moci jíst popcorn v kině, ale patrně tam stejně mají nosit roušku (budou ji mít pod bradou?).

www.covidpasscertificate.com. Tři čtvrtiny populace jsou plně očkované (v polovině ledna přes 74 %). Francie má 65,5 miliónu obyvatel, plně očkováno mělo být přes 48 miliónu. 

www.worldometers.info/coronavirus/country/france: Ač nyní bylo 10, 3 miliónu pozitivně otestovaných, tak ve vážném stavu bylo jen 3881 pacientů (0 %), některá média potvrzují, že počet hospitalizovaných i pacientů na JIP klesá. Denně nyní přibývalo přes 400 000 infikovaných (je třeba si to vydělit asi šesti pro srovnání s ČR), ale počet pacientů ve vážnějším stavu ubýval. Denní úmrtnost ale není malá, např. 375 covid-úmrtí za sen (ve srovnání s ČR by šlo asi o 62 úmrtí). 

Co je ale nejtragičtější: vládní politici se snaží dost tvrdým způsobem donutit zbytek obyvatelstva k očkování, ale covid-úmrtnost loni přes očkování neklesla oproti roku 2020.

K 31.12.20 šlo o 64 780 covid-úmrtí, k 31.12.21 bylo registrováno 123 741 úmrtí, v zásadě tedy stejný počet jako o rok dříve bez očkování. A to francouzští provládní odborníci neřeší? K 20. lednu 2022 už jde celkem o 128 114 covid-úmrtí.

Rakousko: návrh zákona o povinném očkování proti covid-19 patrně projde i druhou parlamentní komorou - Spolkovou radou, v níž mají vládní ÖVP a Zelení 31 hlasů, zatímco FPÖ (která jediná je zcela proti) jen 10 hlasů. U SPÖ a NEOS se zatím projevily rozdílné názory (společně 20 hlasů). www.bundesrat.at.

www.orf.at/stories/3244427: vládní strany mají většinu i ve Spolkové radě. Hlasování má proběhnout (až) 3. února. Šéf FPÖ včera v Národní radě oznámil, že se dopustí porušení zákona, protože se i nadále nenechá očkovat. Zelení okřikovali poslance této opoziční strany: Styďte se, absolutní cynismus! (když vládní strany byly nařčeny, že zavádějí ve zdravotnictví komunismus či totalitarismus). Ministr zdravotnictví projevil "hrdost na zákon".

Jak se nyní zachovají neočkovaní? spekuluje www.kurier.at: Co když se všichni rozhodnou očkování nepodstoupit? (Zákon zřejmě umožňuje úřadům, že když nebude počet očkovaných dostatečně růst, mohou snad dvakrát do roka automaticky pokutovat všechny občany, kteří se v potřebném termínu nedostaví k vakcinaci.) 

Tentýž list má "půvabný" článek: Uzdravení, pak třikrát očkovaní, poté nakažení omikronem. Jako příklad, že se to může stát, jsou uvedeni dva mladí lidé bez zdravotních problémů, kteří se po uzdravení z nákazy měli trojnásobně imunizovat (vč. doplňující dávky), ale stejně se jim prý další nákaza nevyhnula, resp. možná tu jde jen o teoretický příklad. Dost mi to přišlo nevědecké: mladý zdravý člověk, pokud se s nákazou nepotkává přímo a denně, pak k další nákaze s již přirozenou imunitou dochází jen ojediněle; zdůvodnění, proč by se měl ještě navíc trojnásobně očkovat (3 dávky), chybí. A pak stejně má počítat s další nákazou? 

www.info-gesundheitsministerium.gv.at: z 9miliónové populace má 6,3 miliónu plné očkování, 4 milióny doplňující dávku. 71,9 % z celé populace má platný covid-pas. Úřad sděluje, že kdo má dvě dávky vakcíny nebo po uzdravení z infekce jednu dávku, pak mu dokument platí 6 měsíců. Kdo má třetí dávku nebo po uzdravení 2 dávky, pak platnost potvrzení činí 9 měsíců. 

Řada zahraničních studií (vč. německého Institutu R. Kocha či UK) přitom potvrzuje, že druhá po uzdravení nepřinesla zlepšení. To u mne vzbuzuje pochybnosti o vědeckosti rozhodování v Rakousku, na což upozorňují i někteří členové rakouské lékařské komory (viz předchozí příspěvek).

Rakousko tedy patrně skutečně prosadí zákon o povinném očkování v situaci, jež se jeví jako příznivá co do počtu hospitalizovaných. 

www.covid19-dashboard-ages.at: 892 covid pacientů na standardních lůžkách, 196 na JIP; v celém Rakousku jsou v průměru lůžka JIP vytížena na 9 % covid-pacienty (42 % lůžek je volných); např. ve Štýrsku tvoří covid-pacienti na JIP jen jedno procento (celkově úbytek pacientů). 

Zákon by měl platit téměř dva roky. Média uvádějí, že někteří Rakušané uvažují, že si změní bydliště, aby unikli státní kontrole. Novináři ale upozorňují, že by jim hrozil postih, musejí mít nahlášeno hlavní i vedlejší bydliště, možná by se museli vzdát života v Rakousku či zdejších nemovitostí. 

Lockdown pro neočkované pokračuje (přes protesty mj. sociální demokracie). V praxi bude možná pokračovat, i když ho vláda zruší,  v tom smyslu, že chudší občan se bude obávat opustit domov, protože by mohl narazit na kontrolu splnění očkovací povinnosti - a čekala by ho pokuta. ČT výši pokut poněkud dramatizuje, průměrný občan zaplatí 3600 eur z jednoho - dvou platů, nemajetný nezaplatí nic (zatím nebylo vyjasněno, zda se nebudou provádět exekuce na majetek); finanční potíž mohou mít např. rodiny se studujícím neočkovaným potomkem od 18 let.

Západní civilizace zavedla pravidlo, že za stejný skutek lze člověka potrestat jen jednou, nikoli vícekrát; nyní rakouský stát chce neočkované trestat pokutami až čtyřikrát do roka. Uvidíme, jak to přezkoumají soudy.

 

Štítky článku: koronavirus

prestiž 1: 14,69 přečteno 265×

1 Hodnotit článek 10

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Rakousko a Francie

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse