Necenzurujeme.cz

Eutanazie v Rakousku

Aktivní eutanazie ve formě smrtící injekce z ruky lékaře zůstala zakázána, ale povolena byla asistovaná sebevražda - pacient si může v lékárně vyzvednout smrtící pilulku.

Dost mimo pozornost médií rakouský parlament v závěru loňského roku schválil zákon o pomoci umírajícím (Sterbeverfügungsgesetz), kdy si pacient může pořídit "přání" ukončit svůj život v podobě asistované sebevraždy. Se zákonem se lze seznámit ve sbírce právních předpisů na www.ris.bka.gv.at nebo na webu parlamentu www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00150/index.shtml

Rakouská vláda by se možná do tohoto tématu nehrnula (ve společnosti se ozývaly také kritické hlasy, např. od církve), ale ústavní soud zrušil v trestním zákoníku zákaz pomoci při sebevraždě, resp. její trestní postih. Pokud by se nepřijal k asistované sebevraždě zákon, pak by od letoška byla povolena i bez právní úpravy detailů. Proto vznikl narychlo zákon.

Asistovaná sebevražda zůstává však nadále trestná, pokud by účastníci tohoto aktu porušili zákon. Např. subjektům, které by k sebevraždě nabádaly, hrozí pokuty mj. 30 000 - 60 000 eur, a za některé porušení zákona hrozí i trest odnětí svobody 6 měsíců až 5 let.

O asistovanou sebevraždu může žádat jen dospělá, svéprávná osoba schopna rozhodování (úsudku), nevyléčitelně nemocná, kdy nemoc směřuje ke smrti pravděpodobně během 6 měsíců, kdy člověk má kvůli trvalým zdravotním obtížím symptomy utrpení, nemůže žít soběstačně apod. (Moje pozn.: už jsem v minulosti porovnávala tyto předpisy v USA, Nizozemí, Belgii aj., působila jsem i v pracovní komisi při poslanecké sněmovně, kde se vytvářela nová verze takovéhoto českého zákona; dospěla jsem k závěru, že i při kvalitně napsaném zákonu stejně zůstává riziko, že se pro předčasnou smrt někdo rozhodne mj. kvůli horší péči nebo že zákon bude někým zneužit. Sebedůkladnější kontrola mívá určité trhliny.)

Pokud by pacient měl zemřít už do několika týdnů, pak lze celé řízení kolem jeho žádosti zkrátit: povolit asistovanou sebevraždu do 2 týdnů od žádosti. Jinak se ale vyžaduje delší lhůta - má uplynout nejméně 12 týdnů od žádosti nemocného (aby se vyloučila jen přechodná duševní krize). 

Pacient musí nejprve podstoupit rozhovor s lékařem (měl by mít kvalifikaci i pro paliativní péči); pokud by lékař měl pochybnosti o schopnosti úsudku pacienta, pak by nemocný měl být vyšetřen i psychiatrem. Žádost má občan sepsat (také když tak chce učinit předem do budoucna) u notáře nebo u právníka tzv. zástupce pacientů (Rakousko financuje z veřejných prostředků zemské zástupce pacientů na plný úvazek). 

Jsou určeny lhůty, např. přání ohledně asistované sebevraždy v úředním registru by ztratilo platnost po určité době, muselo by se obnovit. 

Pacient nebo osoba jím určená může ve veřejné lékárně vyzvednout smrtící přípravek - natrium - pentobarbital, musí ho být schopen sám užít. (Jsou upraveny podrobnosti kolem lékáren.) Není-li nemocný schopen spáchat sebevraždu sám tímto způsobem, může požádat o pomoc v podobě sondy či infúze smrtícícho prostředku, avšak poslední úkon - spuštění infúze musí být schopen učinit sám. (Tak je tomu např. ve Švýcarsku nebo v USA, kde je tolerována jen asistovaná sebevražda, nikoli aktivní eutanazie - ne injekce od lékaře.)

Parlament zároveň posílil síť hospicové a paliativní péče; lékař, který s pacientem probírá jeho žádost o pomoc se sebevraždou, jej má informovat o možnosti poradenství a využití paliativní péče. V r. 2021 mělo stát vynaložit na hospicovou a paliativní péči 21 miliónů eur, od r. 2022 jsou naplánovány účelově vázané finanční prostředky od státu a spolkových zemí, v r. 2023 by mělo jít o 36 miliónů eur. 

www.orf.at/stories/3233892 nebo www.tt.com/artikel/30810803/das-recht-auf-die-letzte-hilfe-bereits-mehrere-anfragen-zu-assistiertem-suizid: pomoc při sebevraždě už je poptávána, ale dosud neexistuje seznam lékařů, kteří by se jí účastnili. Podle zákona nikdo nesmí být nucen se spolupodílet (musí to zůstat jen dobrovolným rozhodnutím nemocného a lékaře); ani lékař, ani lékárník se nemusejí zapojit.

Ač je nyní v Rakousku minimum covid-pacientů, vláda i nadále udržuje přísná pravidla.

www.covid19-dashboard.ages.at: ze 165 703 infikovaných je v nemocnicích jen 831 covid-pacientů a na JIP jen 194. Vláda ale nadále udržuje mj. pravidlo 2G (jen pro očkované a uzdravené, s výjimkou těhotných - ty se mohou otestovat, jinak tzv. neočkovaní se dostanou jen na málo míst - uvidíme, jak se k tomu postaví soudy po stížnostech těchto občanů dotčených na svých základních právech, kteří zčásti mohou prokázat protilátky po nemoci, jak uvádějí právníci na www.keine-impfung.at). Také covid-úmrtí se nyní v Rakousku pohybuje denně spíše pod 10.

www.heute.at (18. ledna): Policie odmítá kontrolovat očkování (pokud jeho povinnost schválí parlament); pro média poskytla tento postoj policistů organizace hájící jejich zájmy, policisté se domnívají, že by neměli vystupovat na veřejnosti jako "strašáci" občanů. Redakce se ptala na názor čtenářů: 70 % si nepřálo kontroly očkování od policie, pro bylo jen 6 % (v dané chvíli, kdy jsem článek četla). 

www.wochenblick.at: 600 lékařů a vědců napsalo otevřený dopis rakouskému ministru zdravotnictví i spolkovému kancléři, v němž argumentují, proč se nemá očkování proti covid-19 stát povinným: jde o experimentální vakcíny, navíc se spornou účinností vůči omikronu, očkovaná osoba nezíská sterilní imunitu, může se infikovat a nákazu přenášet, navíc hrozí vedlejší nežádoucí účinky vakcín; covid-19 ohrožuje jen některé občany, nikoli celou populaci, je třeba vakcinaci založit na individuálním posouzení.

Podobné otevřené dopisy či názory sepsali vědci, lékaři aj. také v Německu pro Spolkový sněm (parlament), Švýcarsku, Francii, Itálii, Skandinávii, UK a USA - uvádí redakce. Pro německý parlament je v otevřeném dopisu uvedeno 7 vědeckých argumentů proti povinnému očkování: vakcíny jsou dosud ve fázi výzkumu, není dostatečně jistá doba či spolehlivost ochrany před nákazou, často se vyskytují závažné nežádoucí účinky. Pandemie s očkováním neskončí; pokud by vakcíny chránily před vážným průběhem nemoci, pak jen krátce. Plně očkovaná populace bez sterilní imunity nese riziko zhoršení variant viru.

www.wochenblick.at/corona/7-argumente-gegen-die-impfpflicht-brief-von-wissenschaftern-an-bundestag. 

 

 

 

 

 

Štítky článku: zákony

prestiž 1: 10,99 přečteno 305×

1 Hodnotit článek 5

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Eutanazie v Rakousku

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse