Necenzurujeme.cz

Jak zamlžit statistiky

Německo zřejmě vymyslelo způsob, jak skrýt snižující se účinnost vakcín: infikované po vakcinaci zahrnuje pod pojem (úspěšně) očkovaný. V ČR tomu asi není jinak.

www.br.de/nachrichten/bayern/neue-regeln-beschlossen-wer-gilt-in-bayern-als-geboostert-gilt.Su3Qg2, podobný článek má také např. www.augsburger.allgemeine.de nebo časopis německých lékárníků www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2021/12/13/zweimal-geimpft-und-genesen-welches-zertifikat:

Kdo v Bavorsku platí jako osoba s plným očkováním a ještě i s doplňující dávkou? Ovšem lékárníci se pozastavují nad jistým chaosem v pravidlech certifikátů - komu kdy jaký druh potvrzení vygenerovat? Jde skutečně o očkovaného nebo uzdraveného? Např. když se plně očkovaná osoba nakazí (v současnosti stále přibývá očkovaných, kteří se infikovali, konstatuje článek). 

Např. i ve vztahu k pravidlu 2G Plus (vstup jen pro očkované a uzdravené, ale všichni se navíc musejí otestovat) - spolkové země k tomu přistupovaly rozdílně. Např. v Bádensku-Württembersku u uzdravených prý v období 6 měsíců po nemoci odpadala povinnost testu, podobně u plně očkovaných, ale po půlroce by se bez doplňující dávky museli zase ještě testovat. 

Lékárny se domnívaly podle coronavirus - nařízení, že mohou vydávat potvrzení o dvou dávkách vakcíny, dále potvrzení o uzdravení z nákazy plus jedna dávka, dále potvrzení o uzdravení po nákaze po plné vakcinaci. (Do které statistické škatulky ale budou tito občané zahrnuti? Lékárníci zjistili, že občan může vlastně držet v ruce potvrzení o plné vakcinaci a vedle toho si nechá vygenerovat i potvrzení o uzdravení.) 

Bavorská vláda schválila vlastní pravidla, nad kterými se i k vládě loajální Br.de místy pozastavila a která názorně ukazují, jak snadné je zkreslit úřední statistiky. Někteří občané budou mít tři dávky vakcíny (vč. doplňující).

  1. Někteří se po dvou dávkách vakcíny nakazí a uzdraví a toto uzdravení z infekce bavorská vláda označuje jako "booster" (občan vzorně očkovaný i "doplňující dávkou" - prodělání infekce se tu přejmenovalo na doplňující dávku.
  2. Někdo prodělal covid-19 a pak si nechal aplikovat dvě dávky vakcíny - opět se chápe jako vzorně "očkovaný" vč. doplňující dávky (není jisté, kam by tento občan byl ve statistice zahrnut při další nákaze - zda jako "reinfekce" původně neočkovaného či jako infekce po vakcinaci).
  3. Očkovaný jednou dávkou Janssen by měl mít další dávku s mRNA a po třech měsících další, doplňující dávku s mRNA (redakce poukazuje na to, že zatím tu třetí dávku nedoporučil ani Institut P. Ehrlicha; pro některá rozhodnutí politiků chybějí výzkumné studie či doporučení komise pro očkování STIKO).
  4. Pak existují občané, kteří se nakazili po první dávce vakcíny; po uzdravení si podle bavorských politiků mají nechat aplikovat další dávku vakcíny, aby i oni měli onu "doplňující dávku", ačkoli komise STIKO podle redakce uvádí, že infikovaný a uzdravený po první dávce platí jako plně očkovaný.

Je tu tedy možnost v případě ev. zvůle politiků mlžit úřední statistiky (a německá média nedávno psala asi o třech spolkových zemích, v nichž se prý vyskytlo např. připsání hospitalizovaných, u nichž nebyl známý statut očkování, mezi neočkované) - kam se zrovna bude víc hodit zařadit tzv. očkovaného či uzdraveného. (Připomíná mi to článek matematika T. Fürsta na Blog.echo24.cz Jak nedělat studie; riziko manipulace s daty.)

Horší se mi ale zdá fakt, že se politici vůbec nezabývají tím, že většině lidí funguje imunita, ať přirozená nebo po vakcinaci - takže vystavit je potenciálnímu zdravotnímu riziku při dalším (zdravotně nenutném) očkování (aby mohli jít do kina jako očkovaní bez povinného otestování), to se mi nejeví jako "ochrana zdraví" obyvatelstva. Ne každý potřebuje (a zda vůbec - viz EMA k doplňující dávce jsou pochybnosti) další dávku po 3. měsíci, navíc když získal i přirozenou imunitu vůči omikronu (Novinky.cz, prof. V. Thon z Brna varoval před další dávkou u některých nemocných).

www.diepresse.com/6086698/deutschland-verkuerzt-geltungsdauer-des-genesenenstatus (17.1.): Německo zkracuje dobu platnosti potvrzení o uzdravení, už ne 6 měsíců, ale jen 3 měsíce. Politici se zaštiťují údajně doporučením Institutu R. Kocha, že omikron se více prolamuje do imunity, jenže z dat RKI spíše vyplývá přetrvávající spolehlivost té přirozené imunity po infekce, naopak pokles účinnosti očkovacích látek. Spíš mi to tedy připadá tak, že spolková vláda se rozhodla zkrátit dobu platnosti potvrzení o uzdravení, aby všeobecně občany donutila k doplňující dávce.

www.rki.de (Omikron-Fällen, Situationsberichte): ať jsou čísla momentálně nakažených jakákoli, počet hospitalizovaných se snížil (3,1 případu na 100 000 obyv., vč. poklesu hospotalizací u osob od 60 let: 4,8 případu). 

Ze 191 309 případů, k nimž byl přiřazen omikron, bylo 1716 hospitalizovaných (pod 1 %!), 80 úmrtí (Německo má přes 83 mil. obyv.) a 3846 reinfekcí (cca 2 %, což je málo oproti rostoucímu počtu infikovaných po očkování). Nekorektní je, že RKI v těchto přehledech přímo neuvádí počet infikovaných po vakcinaci, tato čísla zveřejňuje v jiných přehledech. 

U RKI si lze zadat Definition für die Reinfektion (z 2.9.21 dokument), kdy se lze seznámit s obtížemi při určování, zda jde o reinfekci u uzdravených spolehlivě zjištěnou nebo jen pravděpodobnou či jen možnou (málo jistou, neověřitelnou). Takže berme úředně zveřejňovaná čísla s ostražitostí.

Diepresse.com uvádí, že zatím ve většině spolkových zemích platí: kdo má jednu dávku vakcíny, pak se nakazí a uzdraví - platí jako plně očkovaný (i to může zkreslit statistiky). Kdo se nakazil až po druhé dávce vakcíny, platilo mu potvrzení o uzdravení 6 měsíců jako "doplňující dávka", nyní ale už jen 3 měsíce. (Tzn. jedinec, jemuž očkování selhalo, získal pak po uzdravení z infekce přirozenou imunitu, bude 3 měsíce veden jako "řádně" očkovaný "doplňující" dávkou.)

U německých informačních zdrojů mě potěšil spíš jen virolog K. Stöhr, který uvedl (Diepresse.com), že očkování a infekce je výstupní lístek z pandemie, každý se nakonec tak či onak (nakazí a) uzdraví a je to tak dobře. 

www.lto.de/recht/justiz/j/2g-2g-plus-plus-3g-gericht-corona-regeln-poseck-bundesverfassungsgericht-bverfg: I v justici se diskutuje o pravidlech ztěžování vstupu občanů na určitá místa, k nimž se uchylují politici. Corona-pravidla pro soudy jsou různá, u některých např. tzv. 2G++ (buď se očkovaní a uzdravení ještě otestují nebo mají mít doplňující dávku); pro přístup do soudní síně je to někdy nevhodné - zátěž finanční i jiná pro veřejnost (soudy mají zůstat otevřenými institucemi), v zásadě by stačila rouška a odstupy, tak nějak uvažuje předseda vrchního zemského soudu ve Frankfurtu R. Poseck. Infekce v soudní síni jsou vzácnou výjimkou. 

Švýcarská televize www.srf.ch informovala, že některé kantony už nechtějí prodlužovat přísnější opatření proti covid-19, nechtějí např. testovat bezpříznakové či přehánět nošení roušek. Podle SRF se britský premiér B. Johnson měl vyjádřit, že by zrušil domácí izolaci bezpříznakových lidí. 

ČR si dosud hraje na "pandemii": www.koronavirus.mzcr.cz/testovani-ve-skolach-uzavrena-data-z-prvnich-dvou-kol-z-3-a-6-ledna: např. z 1,2 miliónu testů u žáků bylo po PCR testu 1236 pozitivních (nepatrný zlomek). Momentálně je v českých nemocnicích 1660 covid-pacientů, z nich jen 276 na JIP (s různým stupněm závažnosti stavu).

 

 

 

 

Štítky článku: Covid

prestiž 1: 12,42 přečteno 437×

1 Hodnotit článek 6

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Jak zamlžit statistiky

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse