Necenzurujeme.cz

Pfizer prohrává soud?

Americký úřad FDA musí zveřejnit detailnější data o vakcíně. Centrum pro kontrolu nemocí k vedlejším účinkům očkování dětí ve věku 5 - 11 let.

www.lifesitenews.com/news/court-rejects-fda-request-to-hide-pfizer-jab-data-for-75-years-orders-release-over-coming-months a www.citizenfreepress.com/column-3/pfizer-loses-in-court: 

Američtí občané chtějí znát podrobnější data o vakcíně proti covid-19 firmy Pfizer, na jejichž základě dostala od úřadů povolení k plošnému očkování. Úřad pro kontrolu léčiv (FDA) zřejmě plánoval, že bude jednotlivé dokumenty, jichž má být přes 300 000, uvolňovat postupně v rozsahu 500 stránek za měsíc, což by podle propočtů mělo znamenat, že by zveřejnění mohlo trvat až 75 let. 

Advokát organizace PHMPT A. Siri zastupující ve sporu klienta uvedl, že by to znamenalo zveřejnění dat až v době, kdy by většina v současnosti žijících Američanů už zemřela, přitom tato data potřebují např. vědci. Federální soud nyní rozhodl, že FDA musí dokumenty zveřejnit rychlejším způsobem (přes námitky úřadu, že to představuje logistickou a personální zátěž) - nyní se má uvolnit měsíčně 500 stránek dokumentů. 

Advokát zdůrazňuje, že zveřejnění bližších údajů k vakcíně je důležité pro transparentnost, skrývání dat je v rozporu s otevřenou demokratickou společností. Zmínil také to, že americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) potvrdilo, že vakcíny proti covid-19 nebrání přenosu infekce, vakcinační imunita slábne a nové varianty viru se jí vyhýbají. 

Žádný člověk by nikdy neměl být nucen podstupovat nechtěný zdravotní výkon, uvedl ve vztahu k povinnému očkování. Vláda podle něho povinným očkováním porušila základní práva a svobody občanů.

Uvedená média zmiňují i další kauzu, kdy jiný soudce pozastavil povinné očkování u námořníků, příslušná organizace z této oblasti žádala o výjimku z této povinnosti.

Některé zdroje uvádějí, že se mezi legislativci diskutuje o prosazení zákona, který by ukončil povinné covid-očkování (podrobnosti jsem ještě nezjistila). Na www.foxnews.com/media/supreme-court-split-ruling-biden-vaccine-mandate se uvádí, že americký Nejvyšší soud se zabývá v této souvislosti dvěma nařízeními Bidenovy administrativy. Zatím právník H. Dhilton (centrum CEO) odhaduje, že soud kauzu možná rozdělí: pravděpodobně podpoří povinné očkování zdravotníků, ale možná zruší nařízení týkající se očkování zaměstnanců soukromých firem s více než 100 pracovníky (týká se to asi přes 80 miliónů Američanů). 

My všichni víme, že vakcíny nechrání před stávajícími variantami viru, to podkopává důvěru občanů ve spravedlnost a k předpisům státu, uvádí právník.

Podle mne se důvěra občanů k očkování pojí také s mírou ne/svobodné diskuse či informování o záležitostech, jež se jeví jako sporné či i nepříjemné (nakolik jsou úřady korektní při poskytování informací o citlivých otázkách, jako jsou vedlejší účinky vakcín). Podívejme se na úřední data amerického CDC (a FDA).

www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-12-16/05-COVID-Su-508.pdf: nežádoucí účinky u dětí 5 - 11 let po covid- očkování na základě hlášení do systému VAERS a v-safe, k 13. prosinci 2021. 

CDC vysvětluje, že systém v-safe je dobrovolný, zapojilo se 41 232 účastníků (za věk 5-11 let), zhruba jen polovina dostala i druhou dávku. CDC potvrzuje, že zde nejde o reprezentativní data po očkování v USA. 

V tomto systému s omezenou vypovídací hodnotou se tedy lze podívat na graf: např. potřeba lékařské péče po očkování (po 1. nebo 2. dávce) byla nahlášena zhruba v 1 %, neschopnost jít po očkování do školy 8 % po první dávce, 10 % po druhé; neschopnost vykonávat normální denní aktivity 5 % po první, 7 % po druhé dávce. Systémové reakce asi 35 % po první, 40 % po druhé dávce. 

Mezi závažnými případy měla být nejčastěji horečka (nejzávažnější představuje 40 st. C). Většina hlášení se podle CDC týkala mírných či středních obtíží.

Dále jsou prezentovány údaje ze systému VAERS (https://vaers.hhs.gov): ve vztahu k 7,1 miliónu aplikovaných dávek (2 milióny druhá dávka, průměrný věk 9 let) přišlo k 10. prosinci 3233 hlášení (tj. na 7100 dávek cca 3 hlášení). Nejčastěji šlo o věk 11 let (patrně se v tomto věku děti nejvíce očkovaly) a "bílé" děti (37 %). 

Většina hlášení (3152) je označena jako nezávažná, 81 jako závažná: např. 581 hlášení (18 %) nesprávně aplikovaná dávka, 9 % zvracení, 7 % horečka, 7 % mdloby, vakcína aplikovaná nesprávně vůči věku 5 % aj.

Nejčastější nežádoucí příhody mezi závažnými hlášeními pro VAERS (5-11 let): 26 % horečka, 21 % zvracení, 14 % bolest na hrudi, 10 % intenzivní péče, záchvat / křeče (seizure) 10 %. Po šetření těchto záchvatovitých či křečovitých stavů: potvrzena mdloba (1), febrilní křeče (1), záchvat v anamnéze (2), potenciální záchvatovité onemocnění (1), nově se vyskytnuvší záchvat (3). 

Dvě hlášená úmrtí se ještě šetřila: 5letá dívka s "komplikovanou" anamnézou byla přijata na JIP se selháváním dýchání, po noci propuštěna domů, ráno nalezena mrtvá, nemožnost resuscitace; dále 6letá dívka s komplikovanou zdravotní historií (lze se podívat na další údaje) - 10 dnů po očkování horečka, paralýza, selhávání dýchání aj., pitva neobjasnila (? - autopsy unrevealing, str. 18 dokumentu CDC).

K 9. prosinci 2021 na 7,1 mil. dávek u věku 5-11 let mezi 3233 hlášeními bylo 14 hlášení k myokarditidě ("zánět srdce"): u 5 případů probíhá šetření. Osm hlášení splnilo definici CDC o myokarditidě: 4 dívky a 4 chlapci, po první dávce 2 případy, po druhé dávce 6 případů. Jedna zpráva se šetří.

Ověřená hlášení o myokarditidě (8): např. 6letý chlapec - bolest na hrudi, zvýšené troponiny, nástup příznaků třetí den (moje pozn.: troponin v krvi za normálních okolností, jsme-li zdraví, nemá být, zvýšená hladina troponinu ukazuje poškození buněk srdečního svalu - Medixa.org). Dále např. 7letá dívka: 2. den příznaky, bolest na hrudi, zvýšené troponiny, normální EKG aj., ještě k datu zpracování dat byla v lékařské péči. U 5 dětí měly být v době zprávy "příznaky řešeny" (resp. zřejmě uzdravené z příznaků), dvě děti v době zprávy byly propuštěny z lékařské péče. Jsou zahrnuty všechny věkové skupiny od 6 - 11 let. 3 - 4 dny před bolestí na hrudi bolest hlavy a gastrointestinální příznaky (zvracení, průjem). 

Dále CDC uvádí data z VDS (Vaccine Safety Datalink), na tomto systému se podílí 9 zdravotnických organizací. K 14. prosinci aplikováno 333 000 dávek, žádná potvrzená zpráva o myokarditidě. 

Závěr: v období 2.11.-10.12.21 (tj. cca za 40 dní) VAERS obdržel ve vztahu k 7,1 miliónu dávek 3233 hlášení u očkovaných dětí 5-11 let; 97 % bylo nezávažných; 2 hlášená úmrtí se týkala dětí s komplikovanou anamnézou; 8 hlášení splnilo definici myokarditidy, klinický průběh mírný; přibližně jedno procento vyhledalo lékařskou péči, do 10 % případy, kdy očkované dítě nešlo do školy; většina obvyklých reakcí byla v klinických studiích, většina mírná až střední.

K datům z VSD (333 000 dávek, žádná myokarditida) je připojena tabulka, jíž jsem zcela neporozuměla, nicméně počítá se v ní s více než 20 druhy postižení po očkování - např. anafylaxe, ochrnutí, encefalomyelitis, trombózy, multisystémový zánětlivý syndrom u dětí / dospělých, narkolepsie, embolie, mozkový či srdeční infarkt aj.

Další informace CDC k nežádoucím účinkům covid-očkování obecně:

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html (12. ledna 2022 aktualizováno): v USA se na 1 milión dávek vyskytuje anafylaxe cca u 5 očkovaných. 

K 6. lednu výskyt případů trombózy s trombocytopenií (TTS) po vakcíně Janssen: u této vakcíny bylo aplikováno 17,7 miliónu dávek, CDC a FDA identifikovaly 57 případů, u nichž se rozvinul TTS po očkování, dále 9 úmrtí, jež byla spojena s Janssen a TTS; ženy ve věku 30-49 let by zvláště měly znát narůstající riziko; další 3 potvrzené případy TTS po Moderna, po mRNA ale není narůstající riziko TTS.

U vakcíny Janssen se vzácně vyskytuje G.-Barré syndrom (GBS, poškození nervových buněk, někdy paralýza, většinou se po očkování postižení uzdraví, někdy jde o trvalé poškození). Na 17,7 mil. dávek přišlo cca 294 předběžných zpráv o GBS, většinou u mužů od 50 let. 

Míra BGS během 21 dnů po očkování vakcínou Janssen byla shledána 21krát vyšší než u Pfizer nebo Moderna, po 42 dnech 11krát vyšší u Janssen.

Myokarditida a perikarditida (většina se brzy uzdraví, uvádí CDC) k 6. lednu 2022: do systému VAERS bylo nahlášeno 2077 předběžných zpráv u očkovaných pod 30 let, většinou Pfizer nebo Moderna. CDC a FDA potvrdily 1175 zpráv o myokarditidě po mRNA vakcínách, více po druhé dávce, obvykle do týdne po očkování.

V období od 14.12.2020 - 10. ledna 2022 bylo v USA aplikováno 520 miliónů dávek, do systému VAERS nahlášeno 11 225 úmrtí (na 52 000 dávek cca 1 úmrtí). Pokračuje monitoring a šetření, mj. 9 úmrtí u vakcíny Janssen.

 

 

 

Štítky článku: spravedlnost

prestiž 1: 14,28 přečteno 217×

1 Hodnotit článek 10

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Pfizer prohrává soud?

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse