Necenzurujeme.cz

Švédsko zaplaveno stížnostmi

Po dvou letech takřka svobodného života s covid-19 i tento stát zpřísňuje a v něčem víc než Německo či Rakousko: během týdne Švédi uplatnili přes 6000 stížností na stát.

www.krisinformation.se: Vládní web informuje, že od 12. ledna se uplatní další opatření proti "rychle rostoucímu počtu infikovaných" (podle Ourworldindata.org k 7. lednu přes 14 000 pozitivně otestovaných). Omikron je vysoce nakažlivý i pro ty s dvěma dávkami vakcíny, proto byla zvolena opatření k redukci kontaktů; vyčká se do poloviny února, mezitím bude vláda situaci každých 14 dní hodnotit (s cílem bránit zatížení nemocnic), uvádí web. 

Hrozí skutečně přetížení nemocnic, když omikron se jeví jako méně nebezpečná varianta co do vážnějšího průběhu infekce?

www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden: z nyní aktivních 190 544 infikovaných je ve vážném stavu 108 pacientů (tj. 0,1 %). Samo o sobě se to nejeví jako důvod ke zpřísňování.

www.ourworldindata.org/coronavirus/country/sweden: V současnosti jen zhruba 1000 covid-pacientů v nemocnicích (z nich kolem 100 na JIP). Švédsko ale má oproti jiným evropským zemím méně lůžek, cca 2 nemocniční lůžka na 1000 obyvatel v r. 2019. 

Podle švédské veřejnoprávní televize www.svt.se o zpřísnění vládu prý požádal národní zdravotní úřad (nedávno nastoupila nová ředitelka) a vláda byla také pod tlakem některých politických stran, např. levice kritizovala, že vláda se dva roky nestarala o doplnění nemocničních kapacit (moje pozn.: nemocnice si školily už v r. 2020 doplňující personál), a strana "středu" zřejmě požadovala ještě větší zpřísnění, resp. namísto limitace počtu lidí na některých místech více využívat pravidlo "jen pro očkované" (viz níže).

Co se tedy skutečně zpřísní oproti prosinci: Švédsko i nadále nezavádí povinně roušky, ty jsou jen doporučeny pro veřejnou dopravu, pokud v ní nebude možno udržet odstup. I nadále se nezavádí povinné testování ve školách nebo na pracovištích (Švédsko prošlo dva roky nákazy téměř bez roušek a bez nuceného testování bezpříznakových, se stejným počtem obyvatel jako ČR má mnohem nižší celkovou covid-úmrtnost: oproti 36 624 úmrtí u nás má jen 15 331 covid-úmrtí). 

Když se v prosinci nová ředitelka zdravotního úřadu podepsala pod vyzkoušení "covid-pasu" u některých větších akcí (návrh pro vládu), domnívala jsem se, že Švédsko si pošramotí svou reputaci tak jako např. Německo a Rakousko (které to s omezováním lidí prostřednictvím covid-pasu začaly přehánět). Jenže nyní jsem si ověřila, že švédský zdravotní úřad spolu s vládou z opatření tohoto druhu vyrušily možnost vstupu někam pro uzdravené z nákazy a pro otestované, takže z covid-pasu pro domácí využití se stal jen "certifikát o očkování" (akce jen pro plně očkované). To je totiž ještě horší varianta než německé či rakouské "jen pro očkované a uzdravené". A to má švédský zdravotní úřad docela dobrý přehled o míře protilátek v různých skupinách populace! Občanům sice stát umožňuje testy na protilátky (po uzdravení nebo po očkování, ale uzdraveným ověřenou imunitu momentálně u některých akcí neuznává!; očkovaným stačí potvrzení o vakcinaci, nemusí mít test na protilátky - diskriminace jak hrom).

www.truthpeep.com/tag/sweden-ombudsman-jo (1.12.21): Švédsko má více ombudsmanů, jeden z nich se věnuje oblasti spravedlnosti ("JO"). 17. listopadu vláda oznámila, že na žádost zdravotního úřadu zavede od 1. prosince "potvrzení o očkování" (jež jsem mylně pochopila jako covid-pas) pro některé vnitřní akce s více než 100 osobami. Do 24. listopadu obdržel příslušný ombudsman už 6300 stížností občanů, jimž se to nelíbí.

Zástupce ombudsmana pro média uvedl, že si museli zajistit personál navíc, aby stížnosti mohli řádně zaregistrovat, roztřídit, vykomunikovat je s příslušnými občany i institucemi. Prý takový nával podnětů v tak krátkém čase ještě nezažili. Jsem zvědavá, jak se k této věci postaví ombudsman, příp. soudy, protože v praxi to znamená silné znevýhodnění cca 20 % neočkované populace od 12 let (resp. dětí a mládeže pod 18 let se to netýká; od 12 let má plnou vakcinaci 81,5 % občanů), která ale zčásti už má protilátky po prodělání nemoci a další by se mohli otestovat, pokud by vůbec bylo třeba omezovat vstup někam, spíše to vypadá, že i Švédsko se tímto způsobem připojilo ke globálnímu tlaku na očkování.

Moje pozn.: i Švédsko má úřední data o narůstajícím počtu infikovaných po plné vakcinaci (viz níže), přesto silně zvýhodnilo jen očkované, což je mimo vědu, a pokud se omezují základní práva části občanů nikoli na vědecké bázi, pak jde o protiprávní jednání vlády. 

Zpřísněná opatření od 12. ledna budou znamenat, že na některá místa (např. trhy, různá setkání / shromáždění, patrně i divadla, kina) se dostanou jen lidé s potvrzením o očkování, a to nikoli až od více než 100 osob, ale už od více než 50 osob (s některými výjimkami, např. pro církev; osoby se zdravotní kontraindikací ukazují provozovateli akce potvrzení od lékaře, že se nemohou očkovat - a i to irituje nyní některé Švédy: absolutní prolomení do soukromí občanů, už neukazují jen zelené světýlko, ale každý provozovatel se dozví, že tento člověk se očkoval a tento jedinec se očkovat nemůže). 

Nebo to tentokrát epidemiolog A. Tegnell (v r. 2020 podezírán ze záměru populaci promořit nákazou, což popírá) pojal jako příjemné promořování očkovaných mezi sebou navzájem (např. na koncertu, právě mj. noční koncerty se v r. 2020 v tomto státu běžně děly bez roušek atd., zranitelní na ně nechodili, ev. na svou vlastní odpovědnost)? 

Ale z opatření vlády je vidět, že na očkování zase až tak nevěří: i na akcích s potvrzením o vakcinaci má být na jednu osobu 10 m2 volného prostoru (např. trhy).

A zdravotní úřad nadto ještě navrhuje: veřejné akce a trhy i s potvrzením o očkování limitovat maximálně do 500 osob, dále snížit soukromá setkání (v pronajatých prostorách) do 20 osob. Nyní vláda zčásti ušetřila např. restaurace: bez potvrzení, jen u stolu limit 8 osob, sedět, mezi stoly 1 m odstup. Uzavírka 23 hodin. Zmírnil se vstup do země: cizinci stačí od 18 let standardní covid-pas. 

Ombudsman prý obyvkle obdrží za rok kolem 10 000 podání občanů, nyní tedy dostal během týdne 6300 stížností.

Naše rodina až dosud jezdila do Švédska často, cítili jsme hrdost na stát, který proplul pandemií s minimem omezení občanů, všude úsměv a ohleduplnost (nikde žádná tlačenice, všude pohoda); na fotce u tohoto blogu jsem zachycena na podzim 2020 v zahradě sídla královské rodiny pár km za Stockholmem - týden pohody bez roušek, jen jsem si vzala do MHD rukavičku, jinak úplně normální život, bez paniky, bez strachu z nákazy.

Zatím jsou ušetřena testování pracoviště i školy (rovněž bez roušek). Stačí pracovat doma, když to jde, s příznaky být doma, ve škole bránit shlukování ve společných prostorách, mezi dospělými držet odstup. Vysoké školy mohou zvolit distanční výuku (ev. jen zčásti), základní a střední školy vč. školek by měly mít normální provoz. 

Když je člen rodiny nemocný covid-19, pak má občan / školák zůstat doma 7 dní. Zdravotní úřad (www.folkhalsomyndigheten.se) nabízí detailní pravidla: když test ukáže, že máte covid-19, ale nemáte příznaky, zůstat doma 7 dní od pozitivního testu (pak by měla pominout akutní nakažlivější fáze), bez příznaků lze jít do školy či práce; když máte příznaky, ale PCR je negativní, můžete jít do práce / školy individuálně, např. po 3 dnech (možná máte chřipku, RS virus apod.) - jak patrno, Švédsko se i nadále ve skutečnosti moc neobává zvláště bezpříznakových, ale ani příznakové nebere dramaticky, alespoň ne ti odborníci, kteří zpracovali tato doporučení.

Test je doporučen při příznacích, od 6 let, pokud je to nutné, ne u menších dětí. Ve školách není podporováno samotestování (nespolehlivé výsledky); škola nemá právo kontrolovat či vyžadovat potvrzení o testování (kvůli příznakům apod.). Když se ve třídě vyskytne pozitivní případ, za blízký kontakt se považuje jedinec do 2 m a při více než 15 minutách vystavení nákaze, škola ale nemůže nikomu zakázat výuku, je to věc rozhodnutí místního zdravotního úřadu, ten může i bezpříznakového vystaveného infekci požádat o otestování, když to považuje za potřebné. Důvodné podezření na nákazu je spíše chápáno ve vztahu ke spolubydlení s někým, kdo skutečně má covid-19.

Ředitelka zdravotního úřadu K. T. Wisellová potvrzuje, že ochrana po plném očkování je významně nižší ohledně infikování, ale mělo by chránit před vážnějším průběhem či úmrtím. Na JIP jsou prý víc neočkovaní. Podle Worldometers.info od 15. února 2020 nyní Švédsko zažívá nejvyšší denní přírůstky infikovaných (resp. pozitivně otestovaných) - letos 5. ledna téměř 24 000 nových infekcí. Nejvyšší vlny úmrtí měl tento stát na jaře a na konci r. 2020 (kolem 100 za den), v současnosti spíše pod 10 či mírně nad 10 úmrtí za den.

Podle Ourworldindata.org mělo Švédsko k 31.12.20 8727 covid-úmrtí, k 31.12. loňského roku 15 310; loni tedy při vakcinaci měli 6583 covid-úmrtí (vidíme určitý rozdíl, ale museli bychom znát počet úmrtí v časové spojitosti s očkováním a další data k celkové úmrtnosti, ale i hospitalizacím, nebo i k invaliditě v letech 2019, 2020 a 2021). Různé zahraniční zdroje poukazují na fakt, že některé země zveřejňují covid-statistiku jen za nemocnice, jiné i za sociální ústavy apod.

www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covid-certificate/news/2021/vaccination-certificates-introduced-at-public-events-and-public-gatherings: na určité akce nelze jít s testem ani s potvrzením o prodělání covid-19, cílem je bránit, aby se neočkovaní neúčastnili větších akcí. V zemi, kde je od 12 let očkováno asi 80 % populace - moje poznámka. Spís bych usoudila na obavu, aby se nenakazilo příliš najednou více těch očkovaných, z nichž někteří se očkovali kvůli svým rizikovým faktorům.

Zdravotní úřad mj. publikuje statistiku o nakažených zdravotnických pracovnících po vakcinaci, na Folkhalsomyndighete.se lze zadat "breakthrough infection" - průlomová infekce. Výskyt covid-19 u zdravotníků po plné vakcinaci byl loni vyšší u těch, kteří se očkovali v únoru, než u těch očkovaných v květnu. V přepočtu na 100 000 očkovaných:

v červenci to bylo 50 - 60 zdravotníků infikovaných po plné vakcinaci (druhé, tj. vyšší číslo se týká očkovaných v únoru, k infikování skupiny očkované později úřad přiznává, že pro to nemá plné vysvětlení, spíš jen že jde o zdravotníky více vystavené nákaze a rutinně se testující). V srpnu se na 100 000 očkovaných nakazilo 220 - 330 zdravotníků, v září 270 - 390, v říjnu 250 - 390 (má to být údaj "na měsíc").

Úřad: v říjnu ti, co byli očkováni v únoru, měli 2,45krát vyšší výskyt infekce, potvrzuje to klesající účinnost vakcín do října 2021. Analýza dat se netýkala stupně závažnosti ev. příznaků (nezkoumaly se hospitalizace či potřeba JIP). 

Podle zdravotního úřadu: Žádná vakcína nechrání na 100 %, s příznaky se otestujte; třetí dávka se nabízí až po 6 měsících, lze ale činit výjimky po 5. měsíci (65-79 let; u starších se nabízela jen poloviční dávka!). Od 80 let má 87 % doplňující dávku, u 65-79 let je to 77 %. 

Koho chce tedy Švédsko přimět k očkování zpřísněním života pro většinovou, zdravotně odolnější populaci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štítky článku: Covid

prestiž 1: 11,13 přečteno 328×

1 Hodnotit článek 5

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Švédsko zaplaveno stížnostmi

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse