Necenzurujeme.cz

Návrat k demokracii a právnímu státu

Vznikla nová platforma - Iniciativa21: lékaři, další odborníci a občané, jimž není lhostejný neutěšený stav demokracie a práva v ČR přišli s "peticí za zdraví".

Rovnou prozradím, že jsem tuto novou petici podepsala. Nepatřím k žádné iniciativě, jsem jen obyčejný řadový občan, který si ale uvědomuje, že zejména během letošního roku se v ČR projevil silný odklon od demokracie a zásad právního státu. A petice na www.iniciativa21.cz dokonale vystihla mé názory.

I já se domnívám, že očkování proti covid-19 by mělo zůstat na dobrovolné bázi, a to i pro různé profesní skupiny. Za normálnějších okolností lze zvažovat, kterou profesní skupinu (či část profesních pracovníků působících za rizikovějších podmínek) podrobit tzv. povinnému očkování. Avšak letošní covid - očkovací látky jsou stále ještě v režimu výzkumu, nejde o standardní, dlouhodoběji ověřené vakcíny. 

Podle mezinárodních zásad účast v lékařském a obdobném výzkumu musí být zásadně jen dobrovolná, ostatně vyplývá to i z tzv. bioetické konvence (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), k jejímuž plnění se ČR zavázala.

Každý týden se v přehledech Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz) zvyšuje počet hlášených podezření na nežádoucí účinky covid-vakcín, u některých z nich již i Evropská léková agentura (EMA) konstatovala, že jde o uznaný nový nežádoucí účinek očkování, byť se vyskytující "ojediněle". I jen namátkové nahlédnutí do těchto přehledů SÚKL ukazuje, že se hlášení lékařů či i samotných občanů a jejich rodin týká v podstatě všech částí lidského organismu (doslova od hlavy až k patě, jak se říká) - hlášené předpokládané nežádoucí účinky vakcín mají neuvěřitelně široké spektrum (mozek, srdce, ledviny, imunitní systém, duševní problémy atd.). 

Letos v lednu na úrovni Rady Evropy vznikla rezoluce, která vyzývá členské země (tedy i ČR) mj. k tomu, aby očkování proti covid-19 zůstalo na dobrovolné bázi.

V nové petici "za zdraví" ale nejde jen o očkování (iniciátoři nebrojí proti vakcinaci, ale podporují její dobrovolnost). Jde o celkový přístup k problematice covid-19, jež vyžaduje - pro možnost řešení založeného na skutečně vědeckých poznatcích - otevřenou výměnu odborných názorů: jak z oblasti vědy a medicíny, tak i práva. Mezi odborníky existují někdy rozdílnější názory, jejich podstata by měla být vyjasněna, nikoli popírána bez férové diskuse. 

Aby věda fungovala tak jak má, je třeba umožnit konfrontaci odborných názorů, nikoli ji znemožnit tabuizováním části expertů. A k tomuto základnímu předpokladu v současnosti nepřispívají mj. veřejnoprávní média v ČR. Nejsem sama, kdo je přesvědčený, že ČT a ČRo neplní své povinnosti vůči občanům vyplývajícím z předpisů k jejich činnosti - pokud redaktoři znají více názorů k téže oblasti, nesmějí občanům upřít jejich objektivní prezentaci.

V nedávné minulosti jsem se obracela mj. na radu pro dohled nad ČT s tím, že pokud zástupci MZ ČR popírají užitečnou roli protilátek uzdravených z covid-19, ale přitom v ČR již existují výzkumné studie prokazující spolehlivou a dlouhodobou imunitu uzdravených jedinců z nákazy, pak je třeba umožnit veřejnou diskusi. Takové diskuse by se měl ujmout nestranný moderátor a dát stejný časový prostor oběma skupinám. Tak aby zástupci rozdílných názorů mohli předložit důkazy (z čeho vycházejí, v jakém časovém období co konkrétně přezkoumali a s jakým výsledkem). Výměna poznatků by měla probíhat tak, aby se zástupci dvou rozdílných názorů mohli vzájemně přímo oslovit, přímo na sebe reagovat.

ČT (nejen) můj podnět "vyřešila" tak, že zástupcům MZ ČR či lidem kolem tohoto úřadu dávala široký prostor pomalu 24 hodin denně, naopak odborníkům, kteří sice nepatřili k odpůrcům očkování, ale upozorňovali na to, že ne všem občanům je třeba nabízet (vnucovat) očkování, resp. že vakcinace není jediným prostředkem ochrany jedince a společnosti), se dal zcela výjimečně k dispozici kratičký šot (bez možnosti bezprostřední vzájemné výměny názorů). 

Z tohoto úhlu pohledu demokracie v ČR utrpěla "vady na kráse" - šéfové a redaktoři v ČT sami sebe pasovali na cenzora: komu dají prostor, aniž by k tomu měli odbornou kvalifikaci. Anebo v tom hrály negativní roli i jiné pohnutky? Myslím, že na Parlamentnilisty.cz se vyskytl příspěvek, že mezi ministerstvem zdravotnictví a některými médii byla uzavřena smlouva o propagaci očkování v určité sumě. 

Nemám možnost si to ověřit, ale stačilo mi např. nahlédnutí do obchodního rejstříku: někteří odborníci kolem MZ ČR se pohybovali či pohybují kolem soukromých firem majících užitek z plošného testování občanů apod. Ale nemusí jít ani o takto zjevnou účast "poradce" na soukromém byznysu (podezření "nahánění" veřejných zakázek), může jít jen o poradenství soukromé osoby, která sice má titul, ale ve skutečnosti lze cítit buď nižší skutečnou erudici či hájení jiného než veřejného zájmu (čím víc udržím nejistotu či strach, tím déle si prodloužím tuto zakázku od úřadu?). 

I soudci Nejvyššího správního soudu se pozastavili mj. nad tím, že zatímco v ČR letos na jaře zjevně klesala míra šíření infekce (delta před létem nezvyšovala počet hospitalizací ani počet pozitivně otestovaných), ministerstvo naopak "přitvrzovalo" - zařazovalo další a další bezpříznakové občany do povinného testování na covid-19 (s takřka nulovým efektem, zato s významným čerpáním veřejných prostředků a s absolutním potlačením ústavních a zákonných práv občanů bez příznaků infekční nemoci). 

Proto jsem podepsala výše uvedenou petici, která usiluje mj. o respektování ústavních práv a svobod a o návrat ke svobodné vědě a medicíně (bez diktátu farma-firem, dodala bych za sebe). 

 

Štítky článku: demokracie

prestiž 1: 17,68 přečteno 274×

1 Hodnotit článek 14

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Návrat k demokracii a právnímu státu

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse