Necenzurujeme.cz

Zkorigují politiky soudci?

U německého ústavního soudu je stížnost proti povinnému očkování zdravotníků. ČT s námi hraje divnou hru. Ve Švýcarsku omikron ze 7 procent.

Začnu webem českého ministerstva zdravotnictví (onemocneni-aktualne.mzcr.cz): počet pozitivně otestovaných u nás klesá, stejně tak hospitalizace, jejichž počet z celkově momentálně infikovaných činí jen zhruba dvě procenta a 821 pacientů na JIP činí z hospitalizovaných necelých 20 % (je to nižší podíl než v některých okolních zemích). Naopak počet denních úmrtí (právě těch nejvíce očkovaných skupin) máme oproti jiným zemím stále vysoký. Avšak Česká televize se vytrvale domáhá mimořádných opatření, ač by měla být striktně nestranná (nikdo z redaktorů není odborníkem, protichůdným názorům různých odborníků či pseudoodborníků v ČR by měla ČT dávat stejný prostor, nikoli nepokrytě fandit jen těm, kdo chtějí i nadále omezovat základní práva občanů).

V ČR je 70,5 % populace od 12 let plně očkováno, od 80 let je to 87,8 %, od 70 let 88,7 %.

Přestože varianta viru omikron průběžně nahrazuje deltu, klesá infekce či hospitalizace i jinde nebo se drží na stabilní úrovni. Ani v Nizozemí nenarůstal počet hospitalizovaných, zdejší politici se rozhodli pro utlumení života společnosti spíše z nadměrné opatrnosti či pod tlakem části "odborníků" nebo prostě chtěli mít své alibi pro "klidné" svátky (viz můj předchozí příspěvek). 

Německý Institut R. Kocha (RKI.de) je zjevně pod tlakem politiků (pravidelné schůzky s ministrem zdravotnictví), takže zůstává opatrný, ale počet hospitalizací se drží na stabilní úrovni 4,7 případu na 100 000 obyvatel (10 případů u osob od 60 let, jež patří k nejvíce proočkovaným), na JIP 20 % covid-pacientů, mírný pokles. Omikron tu byl nedávno zachycen ve 2 % vzorků. Ve 49. týdnu činil podíl covid-hospitalizovaných 59 %, vedle jiných příčin dechových potíží (chřipka, pneumonie, jiné viry). Na JIP ale byli covid-pacienti ze 76 % vedle jiných příčin akutní infekce dýchacích cest. 

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-12-16.pdf?_blob=publicationFile: covid-úmrtí v SRN se týká hlavně osob od 80 let, oproti loňskému konci roku asi jedna třetina. U hospitalizovaných jsou data jen pro 67 % případů, u příznakového covid-19 byl znám statut očkování jen z 84 %. Ke 14. prosinci bylo plně očkováno 70 % populace, od 60 let ale jen 12 % nebylo očkováno. Z více než 400 000 případů, kdy se plně očkovaní nakazili s příznaky, bylo přes 100 000 ve věku od 60 let (v tomto věku tedy očkování z větší části nechrání, část těchto očkovaných se dostává s příznaky do nemocnic). Od 60 let mělo být nyní hospitalizováno asi 40 neočkovaných versus 8 - 10 očkovaných (ale data k části hospitalizovaných chybějí). 

Rakousko zaznamenalo pokles či stabilizaci hospitalizovaných na 1183 osob, z nich 470 na JIP (22 % kapacity JIP, 36 % volných lůžek). Nejvíce umírají lidé s covid-19 od 80 let (nejvíce proočkovaní), o něco méně než v ČR. www.covid19-dashboard.ages.at

Ve Švýcarsku byl omikron zachycen již v 7 % ve vzorcích, z 93 % jde o deltu. Ale hospitalizace během prosince trvale klesaly: v posledních 14 dnech v kantonech 4 nové případy až 180 (celkem 1195), nejvíce se týkají opět osob od 80 let (jež jsou nejvíce proočkované). www.covid19.admin.ch/en/epidemiologic/hosp: přes nárůst pozitivně otestovaných (díky covid-pasu se více testují bezpříznakoví, kteří ani ve skutečnosti nemusí být vždy infekční) klesal počet nově přijímaných do nemocnic. 

Hospitalizace v období 6.12.-12.12.2021: od 80 let plně očkovaných 98, zčásti očkovaní 2, neočkovaní 75, u 42 nebyl znám statut očkování. 70-79 let: 63 plně očkovaných, 5 zčásti, 76 neočkovaných, u 23 neznámo. 60-69 let: 38 plně očkovaných, 2 zčásti, 64 neočkovaných, u 13 neznámo. Ukázka, že vakcína neřeší celkové zdravotní problémy občanů vyššího věku, jež se po nakažení (navzdory očkování) mohou zhoršit. Do nemocnic se tedy dostávají v určitém věku s infekcí někdy převážně očkovaní, jindy zhruba z poloviny či třetiny. 

Úmrtí podle očkování (www.covid19.admin.ch/en/vaccination/status?indicator=death): někdy je to vyrovnané, např. 2. listopadu zemřel jeden očkovaný, jeden neočkovaný, u jednoho neznámý statut. 15. prosince 17 úmrtí neočkovaní, 9 plně očkovaní, 3 neznámo. 12. prosince 12 neočkovaní, 8 plně očkovaní, 1 zčásti, 5 neznámo. Museli bychom znát celkový zdravotní stav, např. někteří lidé se neočkovali na radu lékaře s tím, že mají zdravotní kontraindikace. 

Švýcarská vláda od 20. prosince zpřísnila: počet hospitalizovaných s infekcí sice není velký (nemocnice celkově vytíženy na 76 %, z toho covid-pacienti jen 7,5 %), ale nelíbí se jí covid-podíl na JIPkách (ty jsou celkově vytíženy na 78 %, z toho covid-pacienti 36 %, ale švýcarské JIP jsou mimořádně malá pracoviště). Zavedla se povinně práce doma (pokud možno), soukromé setkávání přes svátky do 10 osob - a pozor, švýcarská vláda se inspirovala v Německu pravidlem "2G" (jen očkovaní a uzdravení). Má to platit do vnitřních prostor restaurací, akce, volnočasové aktivity a navíc ještě rouška (vláda se netají zklamáním, že i očkovaní se nakazí). Na některých místech, kde se s rouškou spíš nepočítá, vláda zavádí 2G plus - očkovaní a uzdravení se mají ještě otestovat (disco, bary). 

Vláda zjevně chce popohnat více občanů k očkování: celkově jsou Švýcaři proočkováni z 66,8 %, od 12 let 76 %, od 65 let 90 %. 

Počkáme si, co pravidlo 2G udělá se Švýcary (tamní Přátelé ústavy - www.verfassungsfreunde.ch si nyní dávají krátký sváteční oddech, ale kritizují vládu masivně, např. poukázali na to, že stát během pandemie podporoval některá média milióny franků, hlavně prý ta větší a bohatší, od ledna budou dále bojovat proti diskriminaci neočkovaných). 

Nicméně Švýcaři, pokud musejí používat covid-pas ke vstupu na některá místa, mají lepší pozici (právě díky Přátelům ústavy) než Němci: ti uzdravení z nákazy (když nemají její prodělání potvrzeno PCR testem) si mohou nechat udělat test na protilátky s platností 3 měsíce. Test na protilátky si mohou tito uzdravení vždy po 3 měsících zopakovat. Plně očkovaní a uzdravení s potvrzenou nákazou přes PCR dostali imunitu shodně na rok, byť roste počet nakažených po vakcinaci - řeší se to tedy nyní rouškou či otestováním. K současnosti využilo přes 600 000 Švýcarů statut "uzdravený z infekce" (počet vydaných potvrzení). 

Stále vyšší počet Němců se bouří proti diskriminaci neočkovaných, někdy ale imunních po prodělání covid-19. 

www.berliner-zeitung.de/news/2g-regel-beschaeftigt-die-gerichte-li.202014: Ne všichni soudci považují omezení pro neočkované za ústavně konformní, uvádí autorka článku. Proti jejich omezování se kritici vyskytují nejen na ulicích (při demonstracích), ale také před soudem. Jedna žena se u soudu ohradila proti pravidlu 2G, sama se neočkovala, protože i očkovaní mohou onemocnět a přenášet nákazu. Nižší soudní instance však proti omezení neočkovaných zasáhnout nechtěla s tím, že vakcinace o 90 % snižuje závažnost nemoci (moje pozn.: ze statistik to ale nevyplývá).

Vrchní správní soud v Lüneburgu však stížnost proti nerovnému zacházení s neočkovanými uznal: opatření zemské vlády v Dolním Sasku (2G) "není slučitelné se zásadou rovného zacházení a (navíc) není nezbytné". Tento úspěšný výsledek žaloby následně okopírovalo několik spolkových zemí; vláda D. Saska oznámila, že předloží přepracované nařízení.

Také bádensko-württemberská vláda musela reagovat na úspěšný výsledek žaloby, kdy se proti pravidlu 2G (jen očkovaní a uzdravení) na vysokých školách odvolal student farmacie. Soud mu dal za pravdu v tom, že vládní předpis neřešil souvislosti - jak se mohou neočkovaní účastnit studia, aby nebyli poškozeni např. promeškáním semestru.  Vysoké školy musí zajistit možnost účasti na výuce i pro neočkované. 

Bavorský správní soud rozhodl, že mezi obchody denní potřeby musí patřit jejich širší spektrum (nejen potraviny apod., na něž by při pravidlu 2G byli odkázáni neočkovaní): např. mezi ně zařadil i hračkářství, květinářství či knihkupectví (až to dělá dojem, že se soudci proti pravidlu 2G vzbouřili). 

A u německého spolkového ústavního soudu se ocitla první stížnost proti povinnosti očkování pro zdravotnický a ošetřovatelský personál. Berliner-zeitung uvádí, že ještě není jasné, kdy se o ní rozhodne. Ústavní soud byl nyní zaměstnán stížností zdravotně postižených, kteří se obávají, že kdyby došlo k přetížení JIPek, že by kvůli svým nižším šancím na přežití mohli být diskriminačně vyloučeni z poskytnutí péče při tzv. triage (při nedostatku kapacit selekce nemocných - komu dát přednost). Skupina zdravotně postižených si stěžuje, že zákony neobsahují kritéria pro rozhodování lékařů, zatím to bylo ponecháváno na odborných lékařských společnostech. Mají odborné stanovisko, jež vychází mj. z povinnosti státu předcházet přetížení nemocnic a hájit právo na život (triage se v praxi ve skutečnosti legálně neodehrává bez souhlasu pacienta či rodiny, SRN má více zdravotnických kapacit než některé jiné země). Soud se má k této kauze vyjádřit v nejbližší době.

Na webu německého ministerstva zdravotnictví jsem si pročetla návrh zákona k povinnému očkování ve zdravotnictví a sociálních službách (k verzi schválené v parlamentu jsem se ještě nedostala). To, co v ČR chceme "spláchnout" jen vyhláškou MZ ČR (povinné očkování mj. pro profesní skupiny), rozvedlo Německo na desítkách stránek zákona. Jde o velmi závažný zásah do ústavních práv:  omezení tělesné nedotknutelnosti personálu ve vybraných zdravotnických a sociálních zařízeních a hrozba výpovědi, pokud jedinec 15. března 2022 nepředloží potvrzení o očkování, uzdravení nebo o výjimce z povinnosti nechat se očkovat. 

Kdo uvedená potvrzení nepředloží, nesmí být ve vymezených zařízeních / službách zaměstnán či v nich být činný, s tím, že příslušný zdravotní úřad může jednotlivé případy individuálně posoudit. Stát se zřejmě obává úbytku pracovníků např. v sociálních ústavech. Podle jednoho šetření by mělo být očkováno 88 % zdravotnického a ošetřovatelského personálu, ovšem podle Institutu R. Kocha, který si provedl vlastní dílčí kontrolu, v sociálních ústavech je očkováno asi 82 % personálu s kontaktem s jejich obyvateli, v osmi ústavech (5 %) byl personál očkován pod 50 %.

V návrhu zákona se počítalo např. s tím, že pokud zdravotní úřad bude mít podezření na nekorektní potvrzení zdravotních kontraindikací (výjimka z očkování), může poslat zdravotníka k jinému lékaři na přezkum (takže zdravotníci se nyní mohou obávat, že se dostanou do ruky např. méně erudovanému odborníku). Některé otázky podle mě nebyly dostatečně vyjasněny: např. když jde o tzv. svobodně činného lékaře bez personálu (je sám sobě zaměstnavatelem), jak bude kontrolován, a co nastane, když se očkovat nebude chtít. Nakolik si Německo dovolí škrtnout jeho ordinaci ze seznamu povolených zařízení? 

Pokud jde o diskusi, zda zavést v SRN povinnost očkování pro všechny, zatím média uvádějí, že tyto úvahy zarazila skupina zákonodárců za FDP, která se postavila proti. 

Vláda s povinným očkováním pro zdravotníky řešila i jiné záležitosti, např. povolila, aby s očkováním pomáhali mj. i veterináři. Mají k tomu mít proškolení, např. aby se orientovali v anamnéze občana, v jeho informování (co je právně platné poskytnutí informací před očkováním) a rovněž aby uměli zvládat ev. závažné reakce po vakcinaci (anafylaxi). Musím za sebe říct, že - díky, od veterináře apod. bych se očkovat nenechala. Chyb při očkování se ostatně dopouští i část zdravotníků (např. americké CDC.gov a myslím, že i český SÚKL, informuje o tom, že ne za všechy nežádoucí příhody může vakcína, někdy jde o chybnou aplikaci, chybné zacházení s očkovací látkou aj.).

 

 

 

 

Štítky článku: Covid

prestiž 1: 8,00 přečteno 246×

1 Hodnotit článek 2

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Zkorigují politiky soudci?

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse