Necenzurujeme.cz

Lékaři: zdravé děti neočkovat

Mezinárodní organizace lékařů a vědců upozorňuje na možné převýšení rizik nad prospěchem z vakcinace. Žádá také uznávání přirozené imunity.

Nejen čeští lékaři nabídli veřejnosti k podpisu Deklaraci lékařů, v níž požadují, aby se očkování proti covid-19 odehrávalo na dobrovolné bázi. Zároveň vznikla i mezinárodní inciativa lékařů a vědců z oblasti zdravotní péče (desetitisíce odborníků z USA, Kanady, Evropy i z třetích zemí), která nyní vystoupila proti vymáhání očkování zdravých dětí a za uznávání přirozené imunity po uzdravení z infekce.

www.doctorsandscientistsdeclaration.org, nebo www.globalcovidsummit.org/news/thousands-of-physicians-and-scientists-reach-consensus-on-vaccination-children-and-natural-immunity:

Přes 15 000 lékařů a vědců po 20 měsících výzkumu, stovkách klinických studií, léčbě miliónů pacientů dospělo ke konsensuálnímu závěru: zdravé děti a osoby uzdravené z covid-19 by měly být vyjmuty z donucování k očkování, ze sociálních, profesních a dalších restrikcí, jež se dnes projevují v různých zemích. Dokument výslovně zmiňuje "drakonická" opatření proti lidem s přirozenou imunitou.

Dokument je doprovozen mnoha výzkumnými studiemi vč. úředních údajů z USA, UK a dalších zemí. Dále se opírá mj. o stanovisko britské komise pro očkování JCVI: očkování by se mělo nabídnout dětem s potenciálním vážnějším průběhem covid-19; u zdravých dětí je riziko závažného covid-19 malé, potenciální prospěch z očkování je rovněž malý oproti potenciálním rizikům z očkování. Poukazuje se také na zatím nedostatek dat ohledně dlouhodobých účinků očkování.

Děti pod 18 let mají zanedbatelné riziko z infekce, bez dlouhodobějšího výzkumu vakcín je pro zdravé děti vyšší riziko z vakcinace; byla zdokumentována rizika závažných nežádoucích účinků - trvalé poškození mozku, srdce, ledvin, ovlivnění imunitního systému či reprodukčního zdraví. Výskyt akutní myokarditidy podobné infarktu po covid - očkování (např. v říjnu 2021 publikována práce v časopisu JAMA, myokarditida po mRNA vakcínách mezi členy americké armády). 

Iniciativa lékařů a vědců odkazuje i na výzkum ve vztahu k přirozené imunitě uzdravených z infekce, která chrání lépe a déle, u uzdravených je nižší riziko přenosu infekce, je to nejlepší zdroj přispění ke kolektivní imunitě ve společnosti, takže tyto osoby by neměly být předmětem různých restrikcí, např. cestování, sociální a profesní život. 

Jeden ze zajímavých dokumentů se týká švédských "otevřených škol" během pandemie, kdy tento stát jako jeden z mála školy nezavíral, hlavně ne základní školy a předškolní zařízení. Zkoumala se úmrtnost dětí (z různých příčin) v době před covid-19 a po začátku pandemie, dále přijímání dětí s covid-19 na JIPky a dotčení učitelů rizikem nákazy.

Např. od března do června 2020 bylo přijato na JIP 15 dětí z 1,9 miliónu dětí ve Švédsku do 16 let. To je 0,7 na 100 000 dětí téhož věku, do 6 let šlo o 4 děti (0,5), mezi 7 - 16 let šlo o 11 dětí (0,9). Čtyři děti měly chronickou nemoc (rakovina, selhávání ledvin, transplantace, intoxikace alkoholem, traumatické poranění). Žádné z dětí nezemřelo. 

Podle dat švédského zdravotního úřadu méně než 10 pracovníků školek a 20 učitelů škol (19/100 000) bylo na JIP kvůli covid-19. Riziko pro předškolní personál cca 1,1, u školních učitelů 0,4. Navzdory otevřeným školám a školkám nízký výskyt závažného covid-19 mezi dětmi do 16 let. 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7821981.

www.gov.uk/government/news/jcvi-issues-updated-advice-on-covid-19-vaccination-of-children-aged-12-to-15 (komise pro očkování UK: pro většinu dětí je infekce bez příznaků nebo jen s mírnými, bez potřeby léčby, jen velmi málo dětí 12-15 let potřebuje hospitalizaci, většinou mají chronickou nemoc; výskyt myokarditidy po očkování je vzácný, ale nejsou známy dlouhodobé účinky).

Pro srovnání: německý Institut R. Kocha (aktualizované doporučení komise pro očkování STIKO: očkovat spíše jen děti s vážnějšími chronickými nemocemi; od 12 let doporučena Comirnaty, protože u Moderna byl vyšší výskyt myokarditidy / perikarditidy, Moderna doporučena až od 30 let, AstraZeneca a Jannsen až od 60 let, u poslední vakcíny se ale druhá dávka doporučuje s mRNA vakcínami - jak patrno, u každé vakcíny existuje potenciální riziko nežádoucích účinků).

www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html.

Stojí za to podívat se u mezinárodní organizace lékařů a vědců s výzvou neočkovat nuceně zdravé děti a uznávat občanům přirozenou imunitu na hlavní osobnosti, jež se k této iniciativě hlásí: jde o masivní zastoupení v podstatě celého světa, jde o zástupce prestižních univerzit a institucí (např. různé americké státy), jde mj. o osobnosti spojené roky i s WHO, s americkým ministerstvem zdravotnictví, experty na koronavirus, imunologii, epidemiologii atd. - USA, Kanada, Belgie, ale i např. Maďarsko či Izrael. Vedle výzkumníků (např. virologové) jsou tu i lékaři z praxe - intenzivní medicína, rodinné lékařství, odborníci na kardiovaskulární a další oblasti medicíny. Mj. tu je také mnou již nedávno zmíněný dr. G. Vanden Bossche z německého centra pro výzkum infekcí, virolog a vakcinolog (dříve se např. podílel na řízení programu pro ebolu), který má např. i výhrady k tzv. doplňující dávce vakcíny. 

 

Štítky článku: pandemie

prestiž 1: 10,68 přečteno 260×

1 Hodnotit článek 5

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Lékaři: zdravé děti neočkovat

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse