Necenzurujeme.cz

Rakousko: Nemilosrdný zákon

Vláda představila nový tým pro boj s virem, v čele bude generálmajor. Advokáti a občané atakují poslance, aby neschválili zákon o povinném očkování.

Dva vídeňští advokáti (www.covid-beschwerde.at) vytvořili platformu, přes kterou nyní tisíce občanů zasílají své dopisy členům parlamentu s žádostí, aby nepodpořili návrh zákona, jímž se má zavést povinné očkování proti covid-19 takřka pro celou populaci od 14 let, s malými výjimkami. Advokáti již uplatnili některé stížnosti u ústavního soudu. K povinnému očkování namítají, že zásah do základních práv není ve vztahu k experimentálním očkovacím látkám ospravedlnitelný. Poslanci by měli podle nich hlasovat podle svého svědomí, nikoli podle přání své strany.

Poslední podobu sporného zákona lze najít na webu ministerstva sociálních věcí (a zdravotnictví) www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus (Aktuelle Massnahmen). Jde o sedm "výživných" stránek textu: jeden z mála lepších paragrafů uvádí, že ochranné očkování - ač povinné - nesmí být prosazeno bezprostředním příkazem nebo násilím. (Člověk se buď podrobí "se svým souhlasem", nebo zaplatí pokutu.) 

K horším paragrafům patří to, ochranné očkování sestává "ze série dávek", které v podstatě nejsou zákonem limitované, ministr by mohl průběžně měnit podmínky očkování, i když některá svá nařízení by musel mít odsouhlasena i Národní radou. Čtvrtá či další dávka vakcín tak nejsou vyloučeny, není vyloučeno divoké měnění intervalů mezi nimi (např. 21 - 270 dnů odstup od očkování) ani kombinace očkovacích látek (bez dostatečných klinických studií). Sice se uvádí, že ministr by měnil podmínky očkování podle současných poznatků, ale co to je - názor skupiny rakouských odborníků nebo názor Evropské lékové agentury?

Nezletilí od 14 let by ev. mohli sami poskytnout svůj souhlas k očkování, pokud jim nechybí "schopnost rozhodovat se", ale pokud by lékař pochyboval o této jejich schopnosti, rozhodnou za ně rodiče. (Moje pozn.: kolik nezletilých čte např. úřední informace o nežádoucích účincích vakcín a kolik z nich by jim rozumělo?) 

Z povinnosti (první očkovací den 15.3.2022) jsou vyjmuty osoby, jež se nemohou očkovat bez ohrožení života nebo zdraví, pokud riziko nelze odvrátit jinou vakcínou (zájemce si tak může zvolit např. mezi krevní sraženinou - potenciální riziko u vektorových vakcín - a zánětem srdce, jež se více vyskytuje u mRNA - moje pozn.). Dále jsou vyjmuti ti, kdo prodělal covid-19 v posledních 6 měsících, a těhotné. Někteří, kteří spadají do této výjimky, se však musejí podrobit očkování do měsíce poté, až výjimka pomine, např. rodička.

Rakousko paradoxně kvůli donucování populace k očkování přestalo nedávno uznávat imunitu uzdravených prostřednictvím testu na protilátky, avšak - možná kvůli Evropské komisi, jež si přeje platnost covid-pasu na 9 měsíců - nyní dalo uzdraveným možnost podrobit se očkování např. do 270 dnů po infekci. Místy si ale text zákona odporuje či je zmateční a nepřehledný (pro řadového občana nezapamatovatelný). Např. vedle povinnosti podrobit se očkování do 270 dnů po infekci je další ustanovení, podle něhož osoba, která se po první dávce nakazí, se má očkovat do 180 dnů - pokud vývojem věcí bude překročen interval 270 dnů.

Do toho se ovšem ve vztahu k první a dalším dávkám vakcíny stříhají podivné "nejkratší" termíny očkování (např. 21 dnů po infekci, což je velmi krátká doba nebo jen 14 dnů odstup mezi dávkami), které - podle mého ověřování názorů odborníků či úřadů v různých zemích - nejsou podloženy dostatečně vědeckými poznatky, např. hrozí "střet covidu s vakcínou", o čemž v ČR informoval odborník na intenzivní péči dr. M. Balík z VFN Praha (člověk může skončit na JIP, když se před vakcinací např. neověří jeho protilátky).

Kdo poruší povinnost podrobit se očkování (opomene první určený očkovací den a v důsledku to naruší další očkování, v podstatě každé čtvrtletí může úřad občana zřejmě "opruzovat" svou kontrolou), dopustí se správního přestupku a bude pokutován až do 3600 eur. Při výměře pokuty se přihlédne k příjmovým a majetkovým poměrům a zvláštním povinnostem občana (patrně zda musí někoho živit apod.). Přeměna pokuty na trest odnětí svobody při nedobytnosti jejího zaplacení se nebude realizovat. (Občan by tedy měl zůstat ušetřen vězení.)

Správní úřad může v odstupech 3 měsíců uložit pokutu až 600 eur v jednoduchém řízení (asi každé čtvrtletí, za rok by to činilo 2400 eur, ovšem při jiném druhu řízení lze sáhnout k výše uvedené výživnější pokutě; musíme vyčkat, až návrh zákona projde parlamentem, pročíst komentáře k němu - kolik a jakých pokut člověku skutečně hrozí během navržené dvouleté životnosti této normy - má platit do 31. ledna 2024; přitom do r. 2023 se počítá s dokončováním vědeckého hodnocení vakcín, stále ještě nejde o standardní očkovací látky). 

Přes šířící se omikron je nyní v Rakousku jen 1294 covid - pacientů v nemocnicích a na JIP jen 480 = 23 % kapacity JIP, volných lůžek na JIP je 35 %.

www.covid19-dashboard.ages.at: nyní bylo plně očkováno 69,4 % z celkové populace, 72,9 % z očkovatelné populace. Tak jako ČR a další země i Rakousko má nyní vyšší úmrtnost s covid-19, hlavně osob od 80 let, tj. umírají nejvíce ti nejproočkovanější (např. ve věku 75-84 let jsou Rakušané očkováni z 90,4 %). Rakousko má zhruba o 1,5 mil. méně obyvatel než ČR, nyní u nich denně umíralo např. 53, 43, 36, 23 či 11 pacientů s covid-19 a výrazně se to týkalo nejstarších, zvláště mužů.

Do čela rakouské vlády či lidí kolem ní míří vojáci z povolání? Jako jeden nový člen vedení krizového řízení "pandemie" (osobně bych volila pojem "endemické" lokální šíření viru, pandemie není ve vztahu k necelé pětistovce pacientů na JIP vhodným označením) byl novým spolkovým kancléřem představen generálmajor, prý určený pro logistiku. Nový tým GECKO zahrne zástupce vědy (virolog, epidemiolog, infektologové aj.), etické komise, sociálních partnerů, veřejného pojištění, červeného kříže atd. - skoro to vypadá, jako by si vláda chtěla získat alibi (deklarovaná spolupráce takřka se všemi).

Hlavně se mi nezdál odkaz jedné činovnice (resp. ministryně obrany) v novém týmu pro boj s virem na Portugalsko, kde se prý také osvědčilo nasazení armády do krizového řízení a do očkovací kampaně. Politicky bude rozhodovat o všem spolková vláda, prosazovat opatření bude pomáhat armáda, sdělili novinářům na tiskovce (www.kurier.at). Přiznám se, že od chvíle, kdy Rakousko začalo diskriminovat neočkované, zčásti ale již imunní po nemoci, že jsem na manýry zdejších politiků alergická: ve Wikipedii jsem si nalistovala pojem junta (chunta, vč. té vojenské). A hle - právě v Portugalsku se pojmem junta kdysi začala označovat obecní rada; junta může být součástí vlády nebo ji celou představovat... K Portugalsku jsem v hodnocení opatrná, je málo věrohodných dat, úřady tvrdí, že lidé jsou od 60 let očkováni na 100 % (žádná zdravotní výjimka?), ale nákaza tam pokračuje (patrně s podílem nakažených očkovaných).

Rakouské vánoce a silvestr: Společenského života se mohou účastnit jen plně očkovaní nebo uzdravení v posledních 6 měsících (ač mají i rakouské úřady data o rostoucím počtu nakažených očkovaných). Pro neočkované, u nichž pokračuje "lockdown" (vedle zaměstnání, školy, obstarání nejnutnějších věcí mohou i na zdravotní procházku), vláda povolila výjimku: smějí opustit domov kvůli návštěvě v malém okruhu max. 10 osob - setkání na nějakém místě či doma. Neočkovaní jsou vyzýváni, aby se ještě před vánocemi nechali očkovat, a ti již očkovaní jsou žádáni, aby šli na třetí dávku. Všem pak vláda doporučila roušky, odstupy a omezení osobních kontaktů.

www.kurier.at/wissen/gesundheit/impfdurchbrueche-halt-der-drittstich-omikron-stand/401836516: Navzdory třetí dávce je nakažení možné. Např. několik cestovatelů přes jižní Afriku se nakazilo omikronem i po třetí dávce vakcíny, s věkem do 39 let, žádný vážný průběh infekce.

Redakce se zmínila i o oregonské studii publikované v časopisu JAMA (Americká lékařská společnost), podle níž očkovaný, který se nakazí, získá "superimunitu" - protilátky získané po uzdravení z nákazy jsou prý mnohem účinnější než dvě dávky vakcíny Pfizer. 

Kurier má rovněž informace o zklamání z vyzkoušení vakcíny Pfizer pro děti 2-5 let, prý mají jen slabou imunitní reakci po 2. dávce. Nicméně firmy Pfizer a Biontech prý chtějí ověřit u dětí 5-12 let třetí, menší dávku; v USA odstartovalo ověření třetí dávky u věku 12-17 let. (Vzhledem k tomu, že jsem působila dlouhodobě v odborném zdravotnickém časopisu, mj. s publikací vědeckých článků - úspěchy vědy na základě dlouhodoběji ověřovaných důkazů, nemám osobně příliš pochopení pro letošní "kvaltování" kolem covid-vakcín, kdy probíhají jen malé studie v příliš omezeném čase a rovnou se přechází na plošné očkování.)

Zatímco rakouská vláda straší občany "nebezpečností omikronu", švýcarská viroložka v televizi SRF.ch předvídá, že se s omikronem postupně setká každý z nás (nakazí se), vlastně by pak všichni měli kolektivní imunitu, virus by mohl cirkulovat endemicky jako sezónní chřipka (ta někdy ovšem také přes zimu dostane zdravotnictví na hranu jeho možností). Spíš je otázka, jak ohrožující varianty přijdou po omikronu. 

 

 

 

 

 

Štítky článku: pandemie

prestiž 1: 15,97 přečteno 352×

1 Hodnotit článek 11

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Rakousko: Nemilosrdný zákon

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse