Necenzurujeme.cz

Nakolik statistiky odrážejí realitu?

A jak moc s nimi dokážou manipulovat tzv. experti? Také občané Německa místy pochybují o věrohodnosti čísel o covid-19 a očkování.

Bavorskou televizi, rádio či textové zprávy (Br.de) osobně považuji za dost loajální k politikům a úřadům. Redakce zpravodajství se pokusila vypořádat všetečné dotazy či pochybnosti občanů s pomocí expertů či úředních statistik Institutu R. Kocha (RKI) aj. Někteří občané např. upozornili na to, že letos - při očkování - je více nakažených než loni bez vakcinace nebo že dost umírají i ti očkovaní. Také politici AfD - frakce zemského parlamentu - zveřejnili, že během několika týdnů zemřelo s covid-19 více těch plně očkovaných než neočkovaných, a to ve věkové skupině od 60 let, která je z 90 % proočkována.

www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/faktenfuchs-wer-gilt-wann-als-geimpft-genesen-oder-ungeimpft: Kdo platí a kdy jako očkovaný, uzdravený nebo neočkovaný. Redakce se primárně věnuje znepokojení občanů z nejistoty, která pravidla vlastně platí či platit budou, zda dosáhnou na tzv. 2G (přístup někam jen pro očkované a uzdravené v posledních 6 měsících). A kolik lidí je vlastně v Německu skutečně plně očkováno? 

Redakce: k 16. prosinci je plně očkováno 70 % populace, cca 22 miliónů (z 84miliónového obyvatelstva) má doplňující dávku, cca 22 miliónů (27 %) je neočkováno, asi 4,8 % obyvatel (4 milióny) se zatím očkovat nemůže (děti pod 5 let). 

Podle definic RKI je za uzdraveného považována osoba, jež měla covid-19 potvrzený PCR testem v posledních 6 měsících (test na protilátky nestačí, ač je podle německých odborníků spolehlivější než PCR, což se konstatuje i v článku). Pokud se uzdravený nechá očkovat jednou dávkou vakcíny, pak se do statistik aj. zahrnuje jako "plně očkovaný" (zde se vedle PCR testu překvapivě uznává i test na protilátky pro doložení nemoci před očkováním. Redakce se dotýká toho, že statistiky RKI nevedou jako samostatnou skupinu ty uzdravené (bez očkování), není zcela jasné, zda či v které chvíli ty uzdravené úřad vkládá do "neočkovaných".

A jak se bude s těmito různými skupinami občanů nakládat dál? Na úrovni EU je návrh uznávat v covid-pasu plné očkování 9 měsíců (ovšem vakcíny Janssen a AstraZeneca mají nižší účinnost a také u mRNA vakcín není jisté, zda se očkovaní budou muset dostavit na doplňující dávku po 6. nebo už 5. měsíci. Šéf strategie očkování při Evropské lékové agentuře (EMA) M. Cavaleri na tiskové konferenci 9. prosince uvedl, že doplňující dávka je možná už 3 měsíce po posledním očkování. 

Německé ministerstvo zdravotnictví redakci potvrdilo, že některé záležitosti nejsou (dostatečně) upraveny předpisy. Např. se všeobecně počítá s tím, že ochrana po vakcíně Janssen má kratší životnost, ale občan - i bez doplňující dávky - je dále veden jako "plně očkovaný". (Mne osobně by zajímalo, jak se státy EU zachovají k těm uzdraveným neočkovaným, kteří se ve výzkumných studiích mnoha států jeví jako jedinci s nejspolehlivější imunitou, ostatně i někteří čeští odborníci uvádějí, že tito občanů jsou v nemocnicích v nepatrné míře, např. www.smis-lab.cz. Pokud by se měla měnit doba platnosti covid-pasu v EU.)

Němečtí lékaři a nemocnice jsou povinni hlásit zdravotním úřadům statut očkování u pacientů, ale není stanovena povinnost pacienta předložit potvrzení, navíc občané místy zpochybňují zveřejňované údaje (podíl ne/očkovaných v nemocnicích či na JIP). Redakce si ověřila, že do jisté míry hlášení v praxi závisí na lékaři či nemocnici - nakolik co a jak nahlásí, např. osoba s nejasným statutem očkování by se nahlásila jako "neočkovaný". Zástupce německé společnosti nemocnic také uvedl, že mnoho pacientů přijímaných k hospitalizaci kvůli svému stavu nemůže komunikovat, takže se nahlásí "nejasný statut očkování". Podle zkušenosti nemocnic se ale tito pacienti většinou zařadí do "neočkovaných". Zazněl ale i protinázor, podle něhož pacienti s nejasným statutem ze statistiky vypadávají. 

Jak dostatečná data má RKI pro úřední statistiky? Z článku vyplývá, že pro určité období, o němž se vedly spory (např. zda bylo léčeno či zemřelo víc těch očkovaných), měl tento úřad informace k 85 % nahlášených případů příznakového covid-19 a pro covid - hospitalizované měl data k 71 % z nich. (To není nic neobvyklého, také v ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky zpracovává data někdy jen od určité části nemocnic; tj. statistiky neobsahují absolutní realitu, spíše jen rámcově přibližně, někdy může dojít i k většímu zkreslení - např. u RKI chyběla data o třetině nemocných.)

Provládní subjekty naštvali politici AfD, kteří na konci listopadu zveřejnili čísla za 43.-46. týden: U osob od 60 let činil podíl plně očkovaných mezi infikovanými s příznakovým covidem 71,4 %; mezi hospitalizovanými s nákazou tvořili plně očkovaní 56 % v tomto věku; na JIPkách byli s nákazou plně očkovaní od 60 let ze 46,4 % a mezi zemřelými od 60 let s příznakovou infekcí byli plně očkovaní z 52,5 %. 

Tato čísla se některým občanům na sociálních sítích nelíbila s tím, že vakcíny moc nefungují, čísla jsou pravdivá, příslušnou tabulku jsem ověřila přímo ve zprávě RKI z 25.11. a rovněž redakce BR ji přetiskla. Redakce si vzala na pomoc "experty": jeden uvedl, že neočkovaní od 60 let činí jen 10 % populace, ale na JIP tvoří 70 % pacientů. A že v jiných týdnech, než si zvolili politici AfD, jsou čísla jiná. (Moje pozn.: u nemocnic ovšem chyběla data cca za 30 % pacientů, navíc podle vysvětlivek RKI se mezi neočkované počítají i ti s nedokončenou vakcinací, ale také ti s plným očkováním v prvních dvou týdnech po ní. A statistiky je třeba sledovat v delším čase, kdy se někdy ještě mění údaje.)

V článku se objevila věta: Ve skutečnosti umírají v posledních týdnech někdy více ti plně očkovaní (na tomto místě mi není jasné, zda jde o citaci čtenáře). A někteří odborníci k tomu uvedli, že na podzim r. 2020 se zvolila přísnější omezení kontaktů, např. byly zavřeny hospody, letos podle nich není tolik omezení. (Moje pozn.: letos na podzim jsou v SRN nejvíce omezeni ti tzv. neočkovaní, bez ohledu na to, zda mají protilátky po nemoci, naopak plně očkovaní nyní chodí kamkoli se jim zlíbí, vč. hospod, kde se i přes vakcinaci mohou nakazit.) Další slovo experta: Při stárnoucí populaci lze statisticky očekávat, že každý rok zemře cca o 2 % více lidí než v předchozím roce (moje pozn.: možná zemře více fyzických osob, ale procentně to více být nemusí). 

Někteří "experti" povolaní příliš loajální redakcí (?) mě skutečně "dostali": uvedli jako příklad, že kdyby v Německu byli všichni očkováni na 100 %, pak by podíl plně očkovaných na covid-úmrtnosti "logicky" rovněž činil 100 %. (Po tomto "expertním" vysvětlení jsem přemýšlela chvíli o odborné úrovni "expertů", chvíli o možnosti, že to takto schválně pustil někdo v redakci méně loajální k vládě. Ovšem ve světle mého předchozího článku, v němž figuruje vakcinolog a virolog Bossche, se to možná může stát: všichni budeme očkovaní, ale stejně umřeme na covid, protože varianty viru vakcíny obejdou, poněkud černý humor.)

Zčásti lze posoudit to, zda měli více pravdu čtenáři se svými pochybnostmi či redakce se svými experty, kteří veřejnost uklidňovali, podle nezávislého zdroje:

www.worldometers.info/coronavirus/country/germany: V současné době z 939 449 infikovaných je 4636 pacientů (0,5 %) ve vážném stavu (moje pozn.: z celkového počtu infikovaných se dostává na ARO či JIP jen nepatrný podíl). 

K 30.12.2020 bylo v SRN registrováno 1,7 miliónu infikovaných; k 16.12.2021 celkem 6,7 miliónu pozitivně otestovaných, tj. za letošní rok je 5 miliónů Němců vedeno jako "infikovaní" (moje pozn.: to je násobně více než loni bez očkování, zčásti se na tom může podílet větší počet infikovaných po vakcinaci, zčásti může jít ve skutečnosti o neinfekční osoby, jen pozitivně otestované, viz články na www.smis-lab.cz; podle mě si politici "naběhli" tím, že začali omezovat pohyb lidí covid-pasem, protože čím více se testují bezpříznakoví, tím roste počet "pozitivně otestovaných", ač zčásti půjde i o neinfekční jedince).

Z jednoho z grafů vidíme, že v současnosti je v SRN úplně nejvyšší vlna nakažených (po 11 měsících očkování). U úmrtí jde o data se závažnějším obsahem: k 31. prosinci 2020 šlo o 34 313 úmrtí s covid-19, ke 14. prosinci 2021 jde celkově o 107 166 úmrtí (zhruba o dvě třetiny více, a to při proočkování nejzranitelnějších na 90 %). 

Někteří odborníci v článku Br.de uvedli, že nejvíce se umíralo kolem přelomu r. 2020/21, resp. v lednu, kdy ještě většina nebyla očkována. Podle Worldometers.info např. 29.12.2020 bylo za den nahlášeno 1249 úmrtí (vrchol vlny umírání); nyní kolem 14. prosince 2021 jde denně o 575, 571, 485 úmrtí (při přepočtu na podmínky ČR by šlo asi o 70 úmrtí denně, takže ČR je na tom hůře se svými vyššími čísly). Lze konstatovat, že letošních cca 60 - 70 000 úmrtí s covid-19 vč. očkovaných v Německu navíc (oproti loňsku) nezpůsobila jen vyšší úmrtnost na přelomu dvou roků.

K 31.12.2020 činila v SRN míra úmrtí v souvislosti s nákazou 2,5 %, letos k 12. prosinci 1,9 %. 

Jde o ukázku, jak málo můžeme vědět o realitě (neúplnost či nepřesnost dat, ale také riziko jejich rozmanitého vysvětlování). Pokud se i někteří němečtí politici nebo úředníci pokoušejí "mlžit", naštěstí se tu a tam "uřeknou" (článek Br.de např. nechává odborníka tvrdit, že vakcinace má 90% spolehlivost, ač už sám nový ministr zveřejnil, že to vypadá spíš na 34 %, a ještě s rozdíly mezi vakcínami). Tragické je, že se větší podíl očkovaných stejně nakazí a část z nich skončí v nemocnicích (a není jich málo). U politiků pak postrádám rozhodování podle vědy, nikoli podle "vakcinační ideologie"; nakonec se do vlastních sítí zapletou - očkujícím se občanům slíbili volný život, ale stále častěji podmínky jejich života mění, a nikoli k lepšímu. 

 

 

 

 

 

Štítky článku: Covid

prestiž 1: 9,55 přečteno 226×

1 Hodnotit článek 4

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Nakolik statistiky odrážejí realitu?

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse