Necenzurujeme.cz

S očkováním se více umírá?

Porovnejme českou a švýcarskou statistiku: v obou zemích se vyskytuje zvýšená úmrtnost mimo jiné po doplňující dávce vakcíny.

Na webu českého ministerstva (www.mzcr.cz; data nebo ockovani-aktualne.mzcr.cz) bylo možné už delší dobu pozorovat vysoké denní přírůstky úmrtí s diagnózou covid-19, často kolem 100 úmrtí za den. V posledních dnech bylo hlášeno: 45 úmrtí, 110, 104, 106, 117, 98 úmrtí za 24 hodin. V týdnech předtím tomu bylo obdobně, já sama jsem kvůli tomu psala ministerstvu, zda např. není třeba dohlédnout na správnost celkové péče v sociálních ústavech s cílem předcházet předčasnému zhoršování celkového zdravotního stavu a eliminovat nákazu nejen ve vztahu ke covid-19, ale vůči všem respiračním virům (bez odpovědi). 

MZ ČR má na webu i graf s celkovým vývojem úmrtnosti v souvislosti s covid-19 od loňského března. K 31. prosinci 2020 - po téměř roce pandemie bez očkování - je registrováno 12 016 úmrtí. K 12. prosinci 2021 (po 11 měsících očkování) bylo registrováno 34 681 úmrtí po pozitivním testu na covid-19. K dnešku jde už o více než 35 000 těchto úmrtí. 

Letošní úmrtnost s covid-19 při vakcinaci (zejména těch zranitelnějších) je tedy nelogicky násobně, resp. dramaticky vyšší než loni, kdy se uplatňovala ne-farmakologická opatření k eliminaci nákazy. A nikdo z českých odborníků či politiků necítí potřebu se k tomu vyjádřit?

Na webu lékového úřadu www.sukl.cz se z přehledů o hlášeních nežádoucích účinků vakcín dozvíme, že bylo nahlášeno podezření na 129 úmrtí v časové spojitosti s očkováním, v čemž jsou zahrnuta úmrtí očkovaných s pozitivním testem na covid-19, ale i bez této nákazy. V porovnání s daty MZ ČR (graf o vývoji úmrtnosti po nákaze) se zdají být hlášení pro SÚKL "podhlášena". 

K podobnému názoru letos dospěli i někteří němečtí patologové, kteří pitvají část zemřelých po očkování: zveřejnili, že cca 30 % jimi pitvaných zemřelých umřelo "na očkování" a že mají podezření na "podhlášení" v této oblasti s tím, že ne každý lékař si dá úmrtí do spojitosti s očkováním, takže usoudí jen na zhoršení některé nemoci u zemřelého. Německé úřady k tomu sdělily v podstatě jen to, že každý lékař a nemocnice mají povinnost hlásit podezření, že by nežádoucí následek mohl souviset s očkováním (www.pathologie-konferenz.de).

Ve Švýcarsku se někteří odborníci rovněž přihlásili ke slovu:

www.corona-transition.org/mit-einsetzen-der-booster-impfungen-steigt-die-ubersterblichkeit-markant-an (po začátku aplikace doplňující dávky významně narůstá nadměrná úmrtnost); Beat Süss: Způsobily doplňující dávky ve Švýcarsku už 1000 úmrtí navíc?

V článku se uvádí, že od začátku poskytování doplňujících dávek ve Švýcarsku během pouhých 4 týdnů zemřelo o 1000 lidí více, než by se statisticky dalo předpokládat. Vychází se z dat švýcarského zdravotního úřadu (BAG) a spolkového úřadu pro statistiku (BFS). 

Graf znázorňuje odstartování tzv. třetí dávky vakcíny od 44. týdne a vývoj do 48. týdne. S rostoucím počtem aplikovaných doplňujících dávek narůstá i úmrtí, a to jak s diagnózou covid-19, tak i další ne-covid úmrtí.

Ke 48. týdnu: 300 000 doplňujících dávek, 150 úmrtí s covid-19 a 400 dalších úmrtí osob od 65 let, dále 40 úmrtí osob pod 65 let. Odhad odborníků pro 49. týden (BFS má data zpožděně): lze očekávat další  úmrtí navíc. Jde o stoupající trend. Očkování doplňující dávkou u osob pod 65 let odstartovalo ve 47. a 48. týdnu a také zde se - podle odborníků - ukázala zvýšená úmrtnost ("nadúmrtí").

Článek poukazuje na to, že v r. 2014 v Itálii stačila tři úmrtí po očkování k tomu, aby byla stažena z trhu švýcarská očkovací látka proti chřipce. Jak moc mrtvých je zapotřebí, aby se zastavilo očkování s doplňující dávkou covid - vakcín?

Proti doplňující (třetí) dávce, poskytované zejména starším a zranitelnějším (ale někdy už i mladým a zdravým), nejen na tomto místě vystupuje virolog, vakcinolog a nezávislý výzkumník Geert Vanden Bossche. (Studoval v SRN, Švýcarsku, Belgii, pracoval ve více farma-firmách, nyní nezávislý expert, podílí se na mezinárodní pomoci dětem chudších zemí.) Poukazuje na doplňující dávku jako příčinu úmrtí navíc jak u starších, tak mladších (neočkovaní mohou být vyloučeni jako příčina pro zvýšený počet úmrtí).

Čísla ukazují: nadúmrtí u osob od 65 let v posledních týdnech 2021 již dosáhlo či i překročilo úroveň první vlny nákazy na jaře 2020. A u osob pod 65 let byla po dvou týdnech s doplňující dávkou vyšší úmrtnost než očekávaná (73 úmrtí), resp. než byla v první a druhé vlně nákazy (51 úmrtí).

V článku se konstatuje, že švýcarský ministr zdravotnictví dál pokračuje v kampani za třetí dávku, takže společnost to asi bude muset prožít "až do hořkého konce". 

Vakcinolog Bossche vystupuje např. na platformě odborníků: www.voiceforscienceandsolidarity.org (hlas vědy a solidarity): Zde se lze v angličtině seznámit s jeho dopisem WHO, úřadům, vědcům, novinářům apod. Jeho varování vůči třetí dávce covid-vakcíny má patrně hlubší jádro, protože v dopisu pro WHO vysvětluje, jak funguje vrozená a získaná přirozená imunita či i ta po očkování, jak rizikové je málo vědecky uvážené očkování během pandemie, kdy hrozí vznik variant, na něž stávající vakcíny nebudou vůbec stačit. 

Tento jeho dopis ještě budu zkoumat více do hloubky, ponechávám si tu určitou rezervu dalšího ověřování informací. Avšak tato výzva dr. Bossche vůči úředním institucím připomíná nedávný otevřený dopis jiného švýcarského lékaře, který se pokoušel obdobnou problematiku vysvětlit švýcarskému ministru zdravotnictví - ač ani on nebyl žádným odpůrcem očkování jako takového, u covid-vakcín by byl zdrženlivější; hrozí tu mj. to, co se projevuje u antibiotik - při přílišném užívání nakonec lék přestane fungovat. 

Na "Hlasu vědy a solidarity" má dr. Bossche (který se v minulosti spolupodílel na vývoji vakcín, např. proti ebole) rovněž sdělení: Proč je covid - očkování dětí neodpustitelný hřích.

 

 

 

 

 

Štítky článku: Covid

prestiž 1: 21,85 přečteno 433×

2 Hodnotit článek 20

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

S očkováním se více umírá?

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse