Necenzurujeme.cz

Jak se odškodňuje po očkování?

Někteří právníci označili předpisy ministerstva zdravotnictví k povinné vakcinaci proti covid-19 za protiústavní, navíc neřeší odškodnění za nežádoucí účinky vakcín. Jak je tomu ve světě?

Více právníků vidí předpisy MZ ČR dotýkající se povinného (ale i "dobrovolného" a státem doporučeného) očkování proti koronaviru jako značně chybové. Např. JUDr. Z. Koudelka se v médiích vyjádřil, že očkování proti covid-19 nelze stanovit jako povinné, protože podle zákona o ochraně veřejného zdraví lze takovou povinnost ukládat jen tehdy, když očkování může zabránit vzniku a šíření závažného infekčního onemocnění. A to vakcíny proti covid-19 nesplňují: nyní se už oficiálně běžně uvádí, že po tomto očkování  se člověk nakazí a může infekci přenášet na druhé. Z úředních dat (ÚZIS covid data) si lze ověřit, že v některých obdobích tvořili plně očkovaní až polovinu pacientů v nemocnicích, zčásti byli rovněž na JIPkách. 

Právník O. Dostál už dříve upozornil na to, že největší problém je prokázat souvislost mezi očkováním a újmou na zdraví a to, že jde o "zvlášť závažnou újmu" (např. CNN.iprima.cz). 

Rozalio.cz/odskodneni: Podle zákona č. 116/2020 o náhradě újmy způsobené povinným očkováním by ministerstvo (příp. poté soud) muselo uznat, že jde o zvláště závažné ublížení na zdraví očkovaného (závažná změna zdravotního stavu), k němuž by došlo v určitém čase po vakcinaci (hodiny - 42 dní po vakcinaci). Pokud by došlo k úmrtí očkovaného, osoba blízká by měla mít nárok na odškodnění duševních útrap. Tady se ale zřejmě ještě nepočítalo s covid-19.

Denik.cz/zdravi/ockovani-vyhlaska-koronavirus-20211210.html: Česko má vyhlášku pro odškodňování po povinném očkování, covid-19 v ní ale nefiguruje. Takže se blíže neřeší odškodnění ani po tzv. dobrovolné vakcinaci proti covid-19 (pro většinu občanů), ani po té povinné (např. některé profesní skupiny).

Na základě čeho tedy dnes ministerstvo rozhoduje o asi dvacítce žádostí o odškodnění po očkování proti covid-19, jak dnes zmínila některá média? Některé případy jsou zřejmě již odmítnuty, jiné se "šetří". Např. Seznamzpravy.cz uvádí, že lidé musí složitě dokazovat zdravotní újmu. A Stavbeznouze.cz uvádí, že "odškodnění je utopie" (psáno z pohledu zkušeného právníka).

V Česku to tedy zatím vypadá tak, že stát očkování mj. proti covid-19 tu "doporučuje" (za "brutálních" forem kampaně), tu některým skupinám občanů nařizuje pod hrozbou pokuty, ale pravidla pro ev. odškodnění nejsou vůbec jasná či není v praxi dosažitelné jejich splnění (např. nakolik ministerstvo přihlédne ke sdělení SÚKL, podle něhož vakcinace může u některých starších lidí způsobit zhoršení jejich stavu; nevymluví se na to, že starší zpravidla mají některou vážnější nemoc?).

Dosti smutný je fakt, že v Evropském parlamentu si této oblasti povšimla patrně jen francouzská politička (řazená ke krajní pravici) Virginie Joron, která nedávno předložila návrh na zřízení evropského fondu k "odškodnění obětí očkovacích látek" proti covid-19. Europarl-europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0475_DE/html (23.9.21). Návrh byl uveden slovy, že u Evropské lékové agentury (EMA) je již registrováno kolem jednoho miliónu vedlejších účinků po očkování, např. u 75 000 osob jde o podezření na závažné neurologické vedlejší účinky, dále jde o zhruba 5000 úmrtí po vakcinaci. 

V různých zemích se média dotýkají faktu, že Evropská komise vyvázala farma-firmy z ručení za poškození po vakcinaci, ale spotřebitelů / pacientů se v této oblasti nezastala. Takže očkovaní, kteří v časové spojitosti (příčinnou spojitost je přitom obtížné prokázat) utrpí závažné poškození (např. invalidita), a jejich rodina (pokud očkovaný zemře) jsou vydáni napospas vlastním zemím s rozdílnými přístupy.

Realitadne.eu/svedsko-schvalilo-novy-zakon-o-odskodneni-osob-poskozenych-vakcinaci-proti-covidu (18.9.): švédská ministryně zdravotnictví uvedla, že vážné vedlejší účinky očkování nejsou neobvyklé, občané by si měli být jisti, že jim bude vyplacena finanční náhrada. Stát na to vyčlenil 10 miliónů švédských korun. Dlužno říci, že švédští občané před deseti roky ve vyšší míře uposlechli doporučení očkovat se proti prasečí chřipce, kdy po jedné vakcíně se vyskytl (ve více zemích) vyšší počet případů narkolepsie. Podle zahraničních médií tehdy žádalo o odškodnění přes 700 Švédů a asi přes 400 z žádostí bylo uznáno. Ale dnes ve vztahu k vakcinaci proti covid-19 není jednoduché získat informace ani ve Švédsku.

Když se podíváme do Rakouska či Německa, pak zjistíme, že u nich se počítá s širší šíří odškodňování (pokud je ovšem žádosti vyhověno). Meinbezirk.at/c-gesundheit/so-viele-impf-opfer-sind-in-oesterreich-bekannt_a4693514: k 8. červnu rakouské úřady potvrdily novinářům, že existuje 16 návrhů na odškodnění po corona - očkování, vč. pozůstalých. Pokud nejde o trvalé závažné následky, lze uplatnit paušál 1305 eur. Při nutné hospitalizaci jde denně o 106 eur. Pozůstalí mají nárok na pohřebné a rentu (důchod; např. podpora při ztrátě živitele rodiny). V Rakousku či SRN tedy při ztrátě blízké osoby nejde jen o "bolestné" (emoční újma apod.), ale o finanční podporu v podobě vdovského či sirotčího důchodu. 

Jenže kolik z žadatelů se domůže satisfakce? Na německém zdroji Saarland.de (podle dat Institutu R. Kocha; zkráceně: Häufigkeit Anträgen Anerkennung Impfschäden und anerkannte Impfschäden = častost návrhů na uznání poškození po očkování a uznané případy v SRN 2005-2009): ročně v průměru je předloženo 207 žádostí o odškodnění po očkování, uzná se cca 34; např. v r. 2009 z 222 žádostí bylo uznáno 38. Za uvedené roky bylo z celkem 1036 žádostí uznáno 16,3 %.

Ovšem s velkými rozdíly mezi spolkovými zeměmi: např. Mecklenbursko ze 40 žádostí neuznalo žádnou, v Berlíně z 50 návrhů vyhověli 26 %, v Sasku ze 70 návrhů uznali 18,6 %, v Bavorsku uznáno 28,8 % z 215 žádostí. Tehdy šlo např. o očkování proti tetanu (5 případů odškodnění), polio (rovněž 5), neštovice (8), MMR (uznány 4 případy) aj.

Letos se v souvislosti s očkováním proti covid-19 očekává v SRN, USA i v Evropském parlamentu násobně více žádostí o odškodnění (je to patrno mj. ze zpráv německého Institutu P. Ehrlicha, PEI, Sicherheitsberichte, zprávy o bezpečnosti vakcín, vč. závažných nežádoucích účinků, jež pravidelně sleduju).

Extremnews.com/berichte/gesundheit/fe33186afd50103: autoři článku zpracovali data německých úřadů RKI a PEI. Např. porovnali hlášení podezření na úmrtí po očkování proti chřipce v SRN za roky 2000-2020 versus hlášení úmrtí po očkování proti covid-19. V přepočtu na milión dávek vakcíny proti chřipce by představovaly 0,39 úmrtí a 0,24 trvalého poškození, zatímco očkování proti covid-19 představuje hlášení podezření na úmrtí v míře 16,7 a 38,46 trvalého poškození.

Jedenz grafů: podezření na vedlejší účinky v SRN 2000-2021: např. tetanus 4 úmrtí na milión dávek, 4 úmrtí hepatitis B, avšak u covid - úmrtí po očkování přes 16 či přes 14 na milión dávek (podle data, k němuž je přehled zpracován, číslo 14 vychází ze zprávy PEI k 31. srpnu, číslo 16 je k 30. září). 

V USA kongresová služba zpracovala k 20. říjnu 2021 dokument k odškodňování:

Crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10584: kompenzační program pro potenciální poškození covid - vakcínami. Přes 200 Američanů mělo jednu či dvě dávky vakcíny, "velmi malý počet" očkovaných utrpěl závažné nežádoucí reakce. Např. cca 2 - 5 osob anafylaxi (závažnou alergickou reakci) na jeden milión dávek mRNA, dále byly hlášeny případy myokarditidy, G--Barrého syndromu aj. - vyskytují se zřídka a mohou být spojeny s očkováním.

Federální předpisy založily dva kompenzační programy VICP (odškodnění za poškození nebo úmrtí u většiny vakcín vč. chřipky) a CICP (vč. urgentního užití vakcín); federální ministerstvo zdravotnictví zvažuje zvláštní zákonné řešení u vakcín proti covid-19 (PREP Act). Mezi dvěma programy pro kompenzace jsou některé rozdíly, např. maximálně vyplácenými částkami; dosud byly spolufinancovány zřejmě prostřednictvím spotřební daně (jenže to si výrobci aj. zpravidla vynahradí cenami vakcín i léčiv - moje pozn.). 

V programu CICP bylo k 1. září 1031 žádostí o odškodnění za újmu po očkování proti covid-19, zatím se prošetřují. V minulosti bylo z žádostí v tomto programu uznáno jen 6 - 8 % z nich. U druhého programu bylo od jeho založení v r. 1988 z 24 441 žádostí uznáno 41 %. 

Dosud se odškodňovalo úmrtí, zdravotní komplikace trvající např. přes 6 měsíců, trvalé poškození, hospitalizace, bolest, emoční distres, ztráta výdělku, náklady na léčení.

Autoři dokumentu: Budoucí vývoj covid-19 a variant viru zůstává nejistý, stejně tak zda bude potřeba očkovat pravidelně; současně není známo, zda budou covid - vakcíny doporučovány pro rutinní očkování poté, co se ukončí stav nouze (nebo urgentní užití vakcín?) v oblasti veřejného zdraví, a zvláště zda CDC bude doporučovat rutinní očkování dětí a těhotných. Pokud ano, pak by měl Kongres zvážit doplnění covid - vakcín na seznam očkovacích látek i v programu VICP a doplnění finančních prostředků z daní. 

Takže ani Američané zatím nemají dostatečnou jistotu: např. někteří zaměstnavatelé od nich vyžadují očkování pod hrozbou ztráty zaměstnání, ale očkovaní nemají jistotu, zda - kdyby zemřeli či se stali invalidními - rodina dostane podporu.

 

 

 

 

Štítky článku: Covid

prestiž 1: 8,92 přečteno 251×

1 Hodnotit článek 3

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Jak se odškodňuje po očkování?

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse