Necenzurujeme.cz

Absolutně zásadní článek proč tak šílíme

Byla na nás použita opravdu impozantní zbraň – destruktivní a nebezpečná. Byla testována a vyvíjena před našima očima. Bylo provedeno několik veřejných testů v různých aspektech použití a nyní vidíme její použití v maximální destruktivní síle.

 

Výseč obrazu "Výkřik" norského malíře Edvarda Muncha. Zachycuje výkřikem znetvořenou postavu s lysou lebkou na pozadí stylizované krajiny a krvavého nebe. Tématem „krvavého nebe“ se obraz řadí do trojvariace Beznaděj – Výkřik – Úzkost.

 

Již po několikáté jsem zde zveřejnil texty, které se nějakým způsobem dotýkají metod vládnutí skrze zfanatizování veškerých obyvatel v nějakém směru. Byly to články:

 

Mainstream lže. Brát nekriticky alternativu je též šílenství

Feudálové měli kostel, ti co nastoupili po 1. světové mají televizi

Společnost je už 3 roky přepnutá do válečného způsobu myšlení

Jak je to s "tajnou světovou vládou" k pochopení Ruska

Podstata života a tak vůbec

Vhled do hloubi duše vakcinátora "Odpírače špehovat a zavřít!"

Chcete někoho na kom Vám záleží přesvědčit o tom jak se věci mají doopravdy? Na někoho argumenty nefungují. Musíte na to zcela jinak.

Kdo je dezinformátor? Ten kdo používá argumentační fauly.

Gen.Pelz: Co předcházelo Ukrajině - Prof.Staněk: Kam to vše povede

Teorie stvoření člověka dle 6000 let starých sumerských textů 1

Vše o Dr. Malonovi "velkým bratrem" smazané opět k dispozici!

A dost kočičí nadřazenosti! Na myším životě záleží

 

Nedávno jsem narazil na další takový od Alexandra Morfeje, který považuji za naprosto zásadní.

 

OHROMUJÍCÍ ZBRAŇ ZÁPADU. BEZ PROTIJEDU LIDÉ BUDOU NAŽIVU, ALE MYSLET A ŽÍT BUDOU JAKO ZOMBIE.

 

Jaká je nejimpozantnější a nejúčinnější zbraň, kterou dnes Západ má, kromě jaderných zbraní?

Západ vytvořil a vlastní opravdu impozantní zbraň – destruktivní a nebezpečnou. Byla testována a vyvíjena před našima očima. Bylo provedeno několik veřejných testů v různých aspektech použití a nyní vidíme její použití v maximální destruktivní síle. V Rusku byla bohužel tato zbraň ignorována a nebyla jí věnována náležitá pozornost a vývoj.

Existuje legenda o Devíti Neznámých. Podle legendy indický král Ašóka vytvořil ve 3. století př. n. l. Řád Devíti Neznámých*. Tento Řád (svaz, aliance) Devíti Neznámých zašifroval všechny nejvyšší tajné znalosti do 9 knih a chránil toto nejvyšší vědění před lidmi, dokud pro ně nepřijde čas. Byla tam kniha o mikrobiologii, o chemii, o gravitaci, meziplanetárních komunikacích, o termojaderné energii, atd.

Jedna a nejnebezpečnější kniha ze všech je o propagandě, protože „ze všech věd nejnebezpečnější je věda o ovládání myšlenek davu – prostředky a metody ovládání mas“.

2014 – Ukrajina, která ještě včera v tichosti žila bok po boku s Ruskem, začala hystericky pobíhat v křečích – Rusko je úhlavním nepřítelem a napadlo nás, nebo napadne. Ukázalo se, že Ukrajina v historii neměla horšího a zákeřnějšího nepřítele než Rusko. 

Všichni jsme sledovali, jak desítkám milionů lidí během krátké doby vložili do hlavy potřebné myšlenky a nápady, zapnuli ​​hysterii a lidé nám před očima měnili své chování.

Tehdy NATO přesunulo centrum IPSO (Information Psychological Special Operations) do Lotyšska a na Ukrajinu. Pamatuji si, jak se tehdy všichni zděsili, jak rychle a radikálně se podařilo obrátit vědomí celého národa naruby a zcela odstranit z vědomí milionů lidí to, co jim bylo ještě včera svaté – například druhá světová válka, naši veteráni, rodinné vazby, atd. To vše se stalo nedůležitým, když došlo na „téma“ – Rusko.

Divili jsme se – proč to tisk nazval experimentem? 

Zřejmě proto, že operace takového rozsahu byla provedena poprvé. Objevily se také zvěsti o použití speciálního zařízení přivezeného Američany, které nainstalovali na střeše americké ambasády v Kyjevě … Ale očividně nic takového použito nebylo a k tomu ani není nějaké zařízení potřeba – jedná se o čistě informační a psychologickou speciální operaci, ve které bylo vypracováno rychlé zavedení potřebných myšlenek hluboko do vědomí obrovských mas a řízené rozptýlení hysterie.

Navíc logické přesvědčování nefungovalo. 

 

Zde v Evropě tuto metodu prvně celoplošně zavedl římský císař Konstantin již roku 325. Dokument o tom jak založil jednotnou státní katolickou církev. V duchu jím schváleného učení pak říši řídil jakož dle boží vůle. Dříve legiemi prosazovaná moc se změnila v moc prosazovanou skrze v podstatě federaci samostatných království, která však byla řízena přes pravidla dané bohem. Co je slovo boží určovala církev v čele s papežem, respektive ve spolupráci se světskému světu vládnoucím císařem. Lidé se přirozeně báli více boha nežli císaře (krále, vévody, atd...). Ti ale byli určeni jim vládnout z vůle boha. Tak je poslouchali bez reptání. 

 

S člověkem můžete logicky a racionálně diskutovat o jakémkoli tématu. Jakmile se však konverzace stočí na určité téma (v tomto případě Rusko), člověk ztratí zdravý rozum, kategoricky trvá na svém, i když nenajde dostatečné argumenty ve svůj prospěch. Jakékoli argumenty procházejí mimo, jako by tato víra seděla o úroveň hlouběji než logika a prostě tam argument nepustí.

Poté, v letech 2018-2020, jsme viděli další aspekt vývoje tohoto systému – úžasné masivní agresivní informační kampaně pro úplné a rychlé informační zničení „cíle“, která dostala název “Cancel culture”, což je přeloženo jako „kultura zrušení“, ačkoli tento doslovný překlad nevyjadřuje původní význam. 

Přeložil bych to jako „kultura destrukce“, „kultura zničení“. Viděli jsme, jak před našima očima pod různými záminkami ničili nejpopulárnější herce, jako byl Johnny Depp.

To samé se dělo během hysterie se zločincem Georgem Floydem. Každý, kdo neuposlechl nebo zpochybnil tuto hysterii, propadl tomuto informačnímu zničení.

To se projevilo tím, že „cíl“ útoku byl vystaven neustálým extrémně agresivním masivním informačním útokům ze všech stran. Poprvé byly využity nejen všechny sociální sítě, ale také naprostá většina správních institucí, které, zdá se, nemají s politikou nic společného: univerzity, různé výbory, filmová studia, spolky, velké společnosti, známí výrobci, atd.

Poprvé jsme viděli, že vznikla jednotná GIGANTICKÁ informační síť, která pronikla úplně všude. Každý, kdo neuposlechne nebo zpochybní „politiku strany“ (cíl, obsah útoku), se okamžitě stává novým terčem stejného útoku. Trochu to připomíná šikanu dítěte ve škole, jen tato šikana je maximálně drsná, veřejná a naprosto ze všech stran. Až se divím, že oběti takové informační destrukce nespáchaly sebevraždu.

Je více než pravděpodobné, že se také jednalo o vědecký experiment a v tomto případě se pracovalo na jiném aspektu. Nyní vypracovali techniku a metodiku ​​útoku a informačního zničení – řekněme – „malého cíle“, ale v rámci celého západního světa, s využitím všech dostupných informačních a mediálních zdrojů. 

Byla demonstrována 2 tvrdá pravidla:

a) Kdo není s námi – je proti nám. Ten se automaticky stává novou obětí. A toho se lidé bojí nejvíce;

b) „Každý pokrokový a vzdělaný člověk“ je povinen podporovat a svědomitě rozdmýchávat hysterii tím nejnásilnějším způsobem. V opačném případě … bod a)

Tento systém funguje mimořádně efektivně – metodou viru. 

Obsah (text, video, atd.) je vytvářen a streamován v řídících centrech, je distribuován všemi médii v cílovém regionu, všemi sociálními sítěmi a následně jej každý „progresivní člověk“ paralelně s tím posílá „všem svým“, paralelně s tím pracují všechna světová masmédia, zapojují se mediální osobnosti, velké kampaně, … Ve výsledku je jedno, co se vysílá; je jedno, jak daleko je to od pravdy. Parní válec se rozběhne a „cíl“ nemá šanci

Veřejně bylo ukázáno a předvedeno, že neexistují „nedotknutelní“. Kdokoli, od vrátného po prezidenta země (pokud to není prezident-demokrat Spojených států), může být vystaven „kultuře zrušení“ a může být informačně zničen. Úroveň informační kontroly tohoto systému v celosvětovém měřítku je úžasná, ohromuje představivost!

Generální zkouškou se stal COVID. 

 

Greg Reese – Jak se formuje masová hypnóza lidí a jak ji prolomit?

 

Otázkou není samotný virus – ať o něm diskutují profesionálové. Ale otázka je v té divoké a uměle vytvořené hysterii. Hysterie byla dovedena do extrému a bylo zkoumáno chování a reakce komunit na takto extrémní masovou psychózu. 

Také s využitím všech dostupných informačních nástrojů, i když tentokrát se to již testovalo v celosvětovém měřítku, se zapojením vlád. A viděli jsme informační útoky i proti vládám určitých zemí, které se snažily vzdorovat nebo neposlouchat (například Švédsko, Dánsko).

Měl jsem konferenční hovor se svým kolegou v Bostonu a americkými právníky, kteří jsou napojeni na vedení Demokratické strany. Můj kolega, „čistý“ Američan, naznačil, že se díval na Fox News. Pak zbledl a 10 minut se vymlouval, že tento kanál nikdy a za žádných okolností vůbec nesleduje! Jen někdy, velmi zřídka, ne více než 5 minut, aby viděl, jak to prezentují. Ten člověk měl v očích divoký strach, že budou pochybovat o jeho loajalitě a podřízenosti.

A nyní vidíme první už „polní“ bojové použití tohoto systému v plné síle a ve všech aspektech proti Rusku a proti Ukrajině. Z jedné strany – občanům Ukrajiny vštěpují živý obraz nejhoršího nepřítele a podporují maximální hysterií, aby je odsoudila k sebevraždě, jak zombie. 

Z druhé strany – celému světu živě vnutili obraz Putina jako šíleného fanatika, který zaútočil na mírumilovnou a klidnou Ukrajinu a v návalu šílenství dokáže zmáčknout červené jaderné tlačítko (to mi řekli i Němci i Francouzi s hrůzou v očích). Pořád mi chodí dopisy z Evropy a Ameriky o jejich naprosté hysterii ohledně Ruska a Putina.

Potokem proudí falešná videa, pracuje armáda blogerů, příběhy přicházejí, pracují velmi tvrdě.  Tentokrát tito kluci zkombinovali obě části funkcionálu a dostali skvělý mix. Bez ohledu na to, jak jsem se snažil, lidé neslyší logiku a nejsou připraveni ji slyšet. Jsou hluboce přesvědčeni, že Rusko je hrozný agresor, Putin je diktátor-tyran a všichni jsou kvůli šílenství Putina ve strašném nebezpečí.

Když to sleduji ze strany – smekám klobouk před organizátory, všechno vypadá velmi cool. Všechny obrazy a teze jsou lidem přinášeny někde na úrovni pocitů nebo podvědomí a logika přitom nefunguje – člověk neslyší a unikají mu jakékoliv logické argumenty. Na nejsilnějších citech už nezáleží – rodiny a nejlepší přátelé přeruší vztahy, bez ohledu na existující pouta! Sledoval jsem komunikaci s takovými lidmi na Ukrajině – je to opravdu děsivé! A teď to vidím jak v Evropě, tak v USA. Člověk je naprosto adekvátní, rozumně a logicky uvažuje, až na jedno téma – Rusko a Putin. Před minutou klidně probíral logické argumenty a teď má zalité oči a neproniknutelný, neviditelný štít.

Silně mi to připomíná pohádku o otrávené studni, kdy v království otrávili vodu a každý, kdo ji pil, se zbláznil. A král s královnou měli v paláci vlastní pramen a nepili ze společné studny. Ve výsledku se celé království, kromě nich, zbláznilo. A když král a královna říkali poddaným rozumné věci, všichni obyvatelé je vnímali jako blázny. V důsledku toho měli 2 možnosti – buď ztratit království, nebo se napít z otrávené studny a začít mluvit se svými poddanými jejich jazykem, což nakonec i udělali.

Nyní se z této studny napil CELÝ ZÁPADNÍ SVĚT a občané Ukrajiny. Mluvit s nimi je zbytečné. Všechny logické argumenty jsou jimi vnímány jako šílenství. Ne proto, že by naše argumenty nebyly logické, ale proto, že je neslyší. Technologie pracuje tímto způsobem. Bez profilových profesionálů se neobejdeme – všichni jsme svědky této gigantické operace cancel culture, neboli „kultury zrušení“ ve vztahu k celému obrovskému státu a všemu, co s ním souvisí.

Je na každém z nás, zda se z této studny napijeme a sjednotíme se „s celým civilizovaným světem“, nebo zůstaneme ve střízlivé mysli, s vlastním přesvědčením, ale uvědomme si a pochopme, že v očích ostatního světa, jsme blázni – my. A žádné důvody a argumenty nepomohou.

Jaderný výbuch jsem viděl jen v televizi. Ale když sleduji práci této „kultury zrušení“ – mám opravdu strach, jak to funguje a jak to ovlivňuje stovky milionů lidí. A zatím, pokud vidím, žádný protijed a ochranu proti tomu nemáme – vůbec.

Máme Vojenský institut, ten má oddělení Vojenské propagandy. Profesionálové už dávno měli vyvinout protijed, jinak tento jed otráví a zotročí celé lidstvo. Lidé budou naživu, ale myslet a žít budou jako zombie.

Veškerá naše informační práce zatím spočívá pouze na nadšencích. Polovina Ukrajiny a Ruska sleduje a poslouchá našeho novodobého „Levitana“ – Jurije Podoljaku a Mišu Onufrienka, čtou blogy dalších nadšenců (jako Boris Rožin a další). A to je vše.

Nadšenci si s tím však nijak neporadí – úroveň a rozsah jsou nesrovnatelné. 

A je potřeba s tím urychleně něco udělat. NALÉHAVĚ.

Alexandr Morfej

* Členové Řádu Devíti Neznámých údajně posílali své studenty do různých částí světa, aby sbírali vědomosti. Všechny získané vědecké informace a objevy byly pečlivě zaznamenávány a shromažďovány v úkrytech. V případě, že si členové řádu uvědomili, že další výzkum jakéhokoli objevu může vést ke smrti lidstva, okamžitě přijali opatření k zastavení vědecké práce. K tomu využívali různé metody, včetně úplatkářství, vydírání a vraždy.

Na konci 19. století tato legenda vyšla ve spisech francouzského konzula v Kalkatě – Louise Jacolliota. V místních knihovnách prostudoval obrovské množství starověkých dokumentů. 

Jeho závěry byly následující: Řád Devíti Neznámých existoval a existuje dodnes. Činnost jeho členů je rozšířena po celém světě.

Pokud měl francouzský spisovatel Louis Jacolliot, v jednom ze svých dobrodružných románů „Požírači ohně“, pravdu, pak můžeme dojít k závěru, že v dokumentech, které konzul zkoumal, jsou popisy podivných vynálezů. Jako příklad lze uvést ty, které se týkají uvolňování energie nebo vlastností záření. Je třeba připomenout, že v 19. století ještě nebyly učiněny vědecké objevy v této oblasti.  Abychom to shrnuli, mluvíme o vědomostech, které byly veřejnosti záměrně skryty.

 

K aktuální situaci na Ukrajině. Vše začalo po Majdanu začátkem roku 2014. Jazykově rozdělená Ukrajina - její východ se nesmířil se zákazem ruštiny a ne jen proto se vzbouřil. Nová vláda na to provedla v zimních měsících roku 2015 masivní útok proti vzbouřenému východu. Zde velmi krátká ukázka jak tehdy seriózně informovala ČT o tamní situaci v průběhu nejtužších bojů. Kde tedy byla pravda?!? V prvním redakčním, nebo v druhém redakčním vstupu? 

 

ZDROJ, PŮVODNÍ ZDROJ 

Štítky článku:

prestiž 1: 40,88 přečteno 3 324×

0 Hodnotit článek 53

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Absolutně zásadní článek proč tak šílíme

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse