Necenzurujeme.cz

Vhled do hloubi duše vakcinátora "Odpírače špehovat a zavřít!"

Farář který vyzývá tajné služby ČR, aby důsledně špehovaly a následně trdě postihly jádro všech odpíračů kovidového očkování a toho 100% dobra z něho plynoucího. Daniela Landu a jeho okolí v hnutí Žlutý špendlík především, ale ne jen to, dokonce i Jaroslava Duška. Neřekl bych, že je farář Richard Vlasák v Rumburku a ve Varnsdorfu zaprodanec. Spíše tento podzim žil někde v jeskyni, kde měl pouze příjem ČT a na internetu mu jde spustit jen Seznam zprávy. Z premisy těchto zaprodaných médií (umírají a na JIPkách leží výhradně neočkovaní) pak vychází ve svých následných vývodech. "Špehovat a tvrdě postihnout tvrdé jádro všech těch, kteří poukazují, že vakcíny u nerizikových skupin škodí výrazně více, nežli samotný virus. Že přirozené protilátky získané proděláním nemoci fungují lépe nežli jakákoli vakcína. Že jde především o obrovský kšeft. Že je tento kšeft, v rozporu s fakty  (rizika na zdraví občanů - nerizika) vládními zaprodanci protlačován násilím a tvrdě vynucovanou povinností. Zejména, že je hrubě zanedbána léčba pacientů, kteří kovidem onemocněli a právě proto pak končí na JIPkách." "Vše je lež. Věřte vládě. Věřte autoritám." Jan Čulík z Britských listů v rozhovoru doplňuje "To tvrdé jádro odpíračů vakcine je pouze 10% populace". Chce snad nechat pozavírat milion občanů ČR?

 

Po dlouhé době jsem si otevřel web Britské listy. Vidím rozhovor jejich provozovatele "Pozor, aby protiočkovací hnutí nezlikvidovalo demokracii". Tak si jej pustím a opravdu mi spadla brada.

 

 

V úvodu zmiňovaný farář zde rozvíjí své teorie, které vycházejí z naprosto falešného předpokladu: Virus šíří výhradně neočkovaní, výhradně neočkovaní zatěžují náš zdravotní systém a že vakcinace je jedinou cestou, jak tu strašidelnou pandemii zastavit. Že vakcinace je absolutní dobro, kterému se brání pouze pomatenci, protože NEVĚŘÍ vládním elitám. 

Z této prolhané premisy, kterou mu jednoznačně prolhaná ústřední média vtloukla do hlavy, pak vychází jako z výchozího axiomu ve svých vývodech, které jinak dosti zajímavě dává do historických souvislostí vůči všem občanům zemí bývalého Rakousko - Uherska (axiom je výchozí bod jakékoli teorie, o kterém se nediskutuje, neb je nezkoumatelný).

 

 Pozn.: Pokud by video s rozhovorem pana faráře o tom, jak je třeba u nás v ČR, stejně jako již nyní v Německu, nutno aktivovat tajnou policii ve sledování hlasatelů jiného názoru, z nějakého důvodu z YouTube zmizelo, tak ZDE je zazálohováno. O sledování tajnými službami a tvrdém postihu nejen Daniela Landy ale i Jaroslava Duška hovoří farář od 13:39 přibližně šesnácti minutového rozhovoru.

 

Problém je v tom, že axiom pana faráře zkoumatelný nejen že je, ale je již z mnoha stran zkoumán, zpochybněn a v řadě případů průkazně vyvrácen. Jeho vývody mají jediný středobod. Občané bývalého Rakousko - Uherska historicky NEVĚŘÍ svým vládám, a to co by bylo třeba u nich napravit, je přesvědčit je, aby jim VĚŘILI. Tvrdé jádro zpochybňovačů pravd, kterých je dle něj pouze 10%, musí začít sledovat tajné služby, stejně jako se již děje v Německu. V podstatě jinými slovy říká "Tyto vůdčí heretiky je nutno pochytat a upálit jako kacíře na hranici. Ostatní, pokud odmítnou VĚŘIT ve vakcinační dobro, se pak podvolí ze strachu, že by na té hranici mohli skončit také!" Co nakonec chtít od faráře s jeho historicko-inkvizičními základy, když už to tak hezky ve svém "video kázání" dovyvodil.

Pan Vlasák se náramně obává, že ti vůdci antivaxinační heretiky se spojují v mohutný fašistický proud, který chce tu naši milou demokracii přímo rozdrtit. Vůbec však není schopen přijmout skutečnost, že jsou to právě vakcinátoři, kteří mu do jeho VĚŘÍCÍ hlavy natloukli ty své lži (spíše mu v hlavě vydloubali lobotomii), kdo zde postupně, hlava nehlava zavádí fašismus přímo exelentní. Panu faráři navíc naprosto uniká, jak výrazně vpřed se v té jejich bohulibé snaze za ty dva roky již dostali.

Chudáci VĚŘÍCÍ farníci pana faráře. Zářný příklad, jak přesvědčený užitečný idiot šíří své bludy mezi další občany!

Ty historické vývody pana faráře, že se občané zemí bývalého Rakouska-Uherska bouří však nejsou nikterak odsouzeníhodné. Nicméně si pan farář jaksi zapoměl položit otázku, proč tomu tak bylo a zdali opět nenastala situace, kdy k tomu je výrazný důvod - těm současným elitám NEVĚŘIT. Není-li to naopak známka toho, že si tito občané právě díky svým historickým zkušenostem naopak zachovali přece jenom špetku zdravého rozumu. Ti z bývalého komunistického východního bloku o to víc i díky totalitě, které museli čelit v dobách ještě nedávných. Osobně ji zažili a plně si její metody pamatují. To na rozdíl od občanů zemí více od nás na západ, kde žili minimálně od 70. let minulého století v blahobytu a konzumu, který je toho zdravého rozumu dočista zbavil.

Tak pane faráři (Oslovovat provozovatele webu BL Jana Čulíka, aby se vzpamatoval, je myslím zcela zbytečné. Nakonec koukněte na jeho nejčtenější články, abyste pochopili za koho již mnoho let kope. Jinak v rozhovoru s farářem Vlasákem perlil rovněž jednu "zaručenou pravdu" za druhou.), zde si poslechněte dvě reportáže, které nějakým nedopatřením unikly právě do těch ústředních médií (CNN Prima NEWS a ČT24), které jste ve své jeskyni (názorové bublině) asi přehlédl. Trochu vám ten Váš výchozí axiom rozbíjí, nezdá se Vám?

 

 Reportáž CNN Prima NEWS někdy z 5.11.2021 o české studii, která proběhla na vzorku 30 tisíc pacientů, která prokázala, že osoby s imunitou po prodělané nemoci nějak vážněji následně onemocní jen ve velmi mizivých případech. O tom jak v nemocnicích leží pouze ti, kteří nemoc neprodělali, a to ač byli očkováni nebo ne.

 

Rozhovor s imunologem RNDr. Karelem Drbalem, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy o tom, že hlavní příčinou nárůstu hospitalizovaných pacientů na kovid je jejich, hned v počátcích nemoci, naprosto zanedbaná-žádná léčba, byť léky existují. 

 

Co z obou videí pro výchozí axiomy následných naprosto chybných úvah pana faráře vyplývá (podobných informací a prokazatelně ověřených poznatků lze dohledat v současnosti opravdu již velmi, ale velmi mnoho)? Pokud se u nějaké teorie podaří rozbít její výchozí axiom, buď se tím pádem prokáže, že je celá naprosto chybná, nebo je nutno axiom posílit. Pakliže bude chtít pan farář svůj výchozí axiom posilovat, jsem velice zvědav jakými pádnými podpěrami se mu to podaří?

Ono ale ještě existuje jedno řešení. Prohlásit, že své teorii a jejímu výchozímu axiomu prostě VĚŘÍ a basta. Veškeré oponenty, stejně jako i jeho evangelická církev v minulosti dělala, je nutno prostě upálit na hranici a axiom se stane v tu chvíli alabastrově neposkvrněný a neprůstřelně zachovaný v jeho původní "božské" podobě.

 

 Vážení čtenáři, jistě si říkáte, proč jsem všude zvýraznil slovo VĚŘIT

Zde se totiž dostáváme k nebezpečné manipulativní metodě - argumentačnímu faulu,  bohužel již výraznou částí našich spoluobčanů přijatého jako naprosto nejpodstatnější argument veškerých diskusí. 

Tento argumetační faul je založen na přenesení pozornosti od samotné podstaty problému na osobu, která příslušný argument - důkaz - pochybnost vyřknula. Zkoumání podstaty diskutované věci přenáší na úroveň nikoli VÍM, neb:

  1. tvrzení je prokázáno konkrétním exaktním důkazem, tedy se jednoznačně , že je pravdivé,
  2. nebo tvrzení nemusí být 100% prokázané, ale jsou předloženy takové skutečnosti, o kterých se neprůstřelně a doložitelně , že jsou pravdivé, kdy ty všechny nasvědčují tomu, že vyřknutý názor by mohl být s vysokou důvěryhodností velmi, ale velmi pravděpodobný (pravdě se blížící).

 

Uvedený hrubý argumentační faul namísto zkoumání relevantnosti názoru, tedy aby se  prokazatelně VĚDĚLO, kde je exaktní pravda, nebo alespoň VĚDĚLO, proč by mohl být názor pravdivý, odsouvá na zcela vedlejší kolej. Zkoumání předmětu (tedy vyřčeného názoru nebo důkazů, které se snaží objektivní pravdě přiblížit) nahrazuje VÍROU/NEVÍROU v osobu, která názor-argument přináší. Tato manipulativní technika má tudíž dva vektory: 

  1. U osoby jejíž názor je nepohodlný manipulátor argumentuje "Nejprve si prověřte, kdo takové názory hlásá, není-li to například nějaký anonym, nebo je-li ta zlá osoba "dezinformátora" vůbec formálně ve věci vzdělána (myšleno zejména je-li ověšena příslušnými tituly před i za jménem, nikoli hloubkou svých vědomostí)." Pokud je autor neznámý (vystupuje v anonimitě), je z jiného vědního oboru, případně byl již dříve náležitě očerně další manipulativní metodou známou pod názvem "Otrávená studna" - pak cokoli řekne je nesmysl. "Takovému člověku NEVĚŘTE! Tací ať předkládají jakékoli konkrétní důkazy, nikdy nemohou mít pravdu, tak je zbytečné je jakkoli zkoumat.
  2. Naopak vždy VĚŘTE tomuto, či onomu konkrétnímu pánovi/dámě, docentovi, specialistovi (kterého jsme Vám pečlivým výběrem předhodili). "VĚŘTE mu, ten má 100% pravdu, protože je odborník. Tito důkazy předkládat nemusí, stejně byste jim vy nevzdělanci nerozuměli." Přesně v tomto duchu dne 9.12.2021 u paní Jílkové v pořadu "Máte slovo" (to je tam kam nesměl pan Jindřich Rajchl) agresivně  a arogantně argumentovali za Ministerstvo zdravotnictví a "ligu vakcinátorů" Petr Šebo a Martina Koziarová-Vašáková. Jediné, co předložili bylo "My tomu rozumíme, vy na druhé straně jste blbci a v oboru nevzdělanci". "Co o tom takový homeopat může vědět." "Vše, co nedávno přečetla ze soudně odtajněných analýz negativních následků  vakcín od Pfizeru ta Peková, je lež a dezinformace. My tomu rozumíme." Ten samý argumentační faul doslova vyštěkávala paní Jílková. "Co nám to tady povídáte? Tady jsou odborníci, tak jim musíme věřit." Oponování k důvěryhodnosti některých materiálů opět argumentovala pomocí VÍRY slovy ve smyslu "Toto a ono jsme si ještě před pořadem vysvětlili a vše je fake" (myšleno trojlístek ona, Šebo a Koziarová). Tedy VĚŘTE nám, aniž se pokusila divákům jen naznačit, co bylo podstatou toho vysvětlování!

 

Demonstrativně: 

Pokud poloprimitivní absolvent inkluzivního školství, třeba i jen čirou náhodou, vyřkne výrok 1+1=2, tak to je důvod jej zpochybnit?!? Pokud se profesor matematiky na přednášce studentům třeba jen přeřekne a vyřkne, že 1+1=8, tak to je důvod, aby si toto studenti nekriticky zapsali do svých poznámek s argumentem, "řekl nám to profesor, tak to je pravda a basta"?!?

Oba výroky je snad nutno matematickým důkazem potvrdit nebo vyvrátit a je naprosto nepodstatné, kdo byla osoba, která je vyřkla.

Pokud by to nemělo platit, tak nejsme v moderní době VĚDĚNÍ, ale v temném středověku slepé VÍRY. 

Bohužel v tomto duchu manipulace s veřejností jedou takřka všichni novináři a již dokázali tímto argumentačním faulem přesvědčit výrazně mnoho spoluobčanů, co je "pravda" a co je "lež", a že je tento způsob falešné argumentace naprosto v pořádku. Ještě smutnější je skutečnost, že tomu mnoho novinářů z hloubi duše věří - že používání tohoto hrubého argumentačního faulu, je naprosto správný postup pro zkoumání jakékoli objektivní pravdy! No asi je v tom na těch jejich žurnalistikách a Aspen institutech důsledně školí!

 

Co se týče pana faráře z Rumburka a Varnsdorfu. Zde lze snad i pochopit, že jeho základní vzorce chování (uvažování) jsou vybudovány nikoli na VĚDĚNÍ, ale toliko na VÍŘE. O Bohu nelze VĚDĚT, v Boha se VĚŘÍ.

 Proto se pana faráře ptám. Lze věřit těmto jedincům???

 

 Humorně zpracovaný sestřih (spíše však k pláči) naprosto protichůdných výroků našich nejvyšších nebo ústředními médii nejvíce propagovaných provakcinačních "odborníků".

 

 

Obdobně humorně (spíše však na ránu palicí přes hlavu) zpracovaná veřejná prohlášení Anthoniho Fauci, hlavního představitele obdobného úřadu USA, jako je náš SÚKL (Státní úřad pro kontrolu léčiv), od něhož ta veškerá celosvětová opatření "dobra" vycházejí. 

 

Ale vážně, takto vypadá střet mezi lékařem, skutečným profesionálem z oboru s lékařem úředníkem, který sedí jako žába na prameni ve funkci presidenta lékařské komory! Celý rozhovor naleznete na XTV zde. Na odkazovaném celém rozhovoru je zejména zajímavé, jak pan Kubek de-fakto sám sebe nazývá za desinformátora - to vzhdem k jeho tvrzením před lety a nyní například u problematiky nosit nebo nenosit roušku. Je takový člověk důvěryhodný? Jak dlouho takový člověk bude ještě sedět ve své funkci presidenta české lékařské komory?!

 

Lze věřit úředníkům Evropské komise, respektive firmě Pfizer, kteří podepsali vzájemnou smlouvu o dodávkách vakcín, do jejíhož plného znění nesmí nahlédnout ani občany členských států  EU zvolení europoslanci? 

 

Rozhořčený projev rumunského europoslance Cristiana Terheșe před Euro parlamentem.

 

 

Pane faráři  Richarde Vlasáku v Rumburku a ve Varnsdorfu. Ani výše uvedená 3 videa nejsou schopna zviklat Vaši VÍRU o které jste zdá se skálopevně a zcela upřímně přesvědčen, že nasloucháním těmto osobám a jejich vaxinačním pravdám, které se na nás snaží z hůry svých vysokých postů seslat, je jedinou zárukou dosažení absolutního dobra jak na nebesích tak i zde na zemi? Ámen.

 Pane faráři, pakliže jsou principy VÍRY, vaší životní filosofií, nebylo by vhodné ji obrátit na osobnosti, které ji opravdu zasluhují? V případě kovidu přímo na toho, kdo byl průkopníkem metody na níž je ta sporná mRNA vakcína založena? Na Dr. Roberta Malona. Jednoho z nejkopetentnějších kdo by se k problematice plošného očkování měl vyjadřovat. Toho Dr. Malona, který před pár dny z pozice lékaře, vědce a autora mRNA technologie, ale zejména z pozice otce a dědečka, vyslal všem americkým rodičům obrovské  varování. "Nedopusťte, aby vám vaše děti naočkovali!" 

 

"Nedopusťte, aby vám vaše děti naočkovali!"

 

Dr. Robert Malone, vynálezce technologie mRNA

 

Pane faráři, nestálo by za to naslouchat a VĚŘIT Tomu Dr. Malonovi, kterého se nyní tak vehementně snaží umlčet? Toho, který se stal ve vědecké komunitě, které zasvětil celý svůj život, novodobým mučedníkem.

 Pane faráři, poslechněte životní příběh Michala Semína. Životní příběh studentského vůdce „kavárníka“, který prozřel. Pak si položte otázku "Kam vlastně své farníky v Rumburku a ve Varnsdorfu vedete?"  

Neměla by se však nad tímto článkem zamyslet i řada dalších jeho čtenářů? Respektive neměli byste nad ním nechat popřemýšlet i některé Vám blízké osoby, kterých si jinak vážíte, ale nyní nad jejich názory pouze nevěřícně kroutíte hlavou?

 

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Vhled do hloubi duše vakcinátora "Odpírače špehovat a zavřít!"

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse