Necenzurujeme.cz

Teorie stvoření člověka dle 6000 let starých sumerských textů 1

Nejprve trochu rozsáhlejší předmluva, takové širší filosofické pojednání o tom, proč tu vlastně jsme v intencích současného poznání světa (až za ní následuje převzatý text z webu celostnivzdelavani.cz s textem údajně přeloženým z dávných sumerských destiček): Jak jsme se zde na tom světě vzali? Otázka, na kterou se snaží lidstvo najít odpověď snad od doby, kdy si první člověk uvědomil, že existuje. Zdali si takové otázky pokládá i například takový pes, se zdá nepravděpodobné. I takový Šarik dozajista má výraznou inteligenci. Používá ji jistě k tomu, jak ulovit zajíce, může se naučit panáčkovat při vědomí, že když tak učiní, dostane nějakou tu laskominu. Hlubšími abstrakcemi, respektive filosofováním nad tím, kde se zde na zemi vzal a co je smyslem jeho života, se však nejspíš nezabývá. Prostě žije podle programu, který mu na genetické úrovni vtiskl bůh, nebo který se u něj postupným vývojem od prvoka k jeho druhu šelmy psovité vyvinul. Má to zkrátka jednoduché. Dle toho programu, říká se pudů, loví nebo posluhuje pánovi, kterého považuje za vůdce smečky, aby se nasytil. Honí fenky, aby zplodil. Fenky se zase rády nechají dohonit a obšťastnit, i když ze začátku dělají, že z toho, ty milý Šaryku jakoby nic nebude. No a když se té Fifince narodí štěňátka, tak je kojí, živí a chrání do doby, dokud samy nějakého toho zajíčka nedohoní a nezakousnou, aby se nasytily. Filosofováním nad tím proč tomu tak všemu je, nejspíš neztrácí čas. O existenci 71 pohlaví a jiných naprostých nesmyslech už vůbec ne.

Předmluva:

To takový člověk, ten to má o hodně složitější. Jednoho dne se mu stala taková věc,  to když dospěl do stádia, kdy si řekl: "Heuréka - ha, já jsem člověk! A co tady na tom stromě dělám, proč tu jsem? Proč sbírám ty bobule a nosím je své drahé squaw? Té, která se stará o naše malé miláčky?" 

 

 

Tak si jednoho dne sednul a začal výmýšlet všelijaké TEORIE o tom, kde se tu vlastně vzal a jaký to jeho bytí zde na zemi má vlastně smysl. Byly to TEORIE, kterými se snažil dopídit OBJEKTIVNÍ PRAVDY. Pravdy, co by mu poskytla nevyvratitelnou odpověď na tu jeho ďábelskou otázku, která se mu od té doby stále honí hlavou. Jak tak vymýšlel, tak se postupně dopracoval ani ne tak k odpovědi, ale k dalším otázkám. Kde se vzalo slunce, kde země, hvězdy... Tak i na to si musel vymyslet TEORIE, takové které by do té klíčové TEORIE o tom, kde se tu vzal a proč tu vlastně je, nějak smysluplně zapadaly. No a když se mu to konečně podařilo vše sestavit dohromady, bylo tady první náboženství, a když o pravdivosti té své TEORIE přesvědčil dostatečně velkou skupinu soukmenovců, byla tady první církev.

 

Ne že to nebyl užitečný počin. Takoví soukmenovci ve svých teoriích nejen že měli odpověď na otázku, kde se vše vzalo a proč tu je, ale též v rámci té TEORIE nastolili určitá pravidla a řád, jak se k sobě mají navzájem chovat, koho poslouchat, koho a za co zavřít do šatlavy, co je normální a co již ne. Později se z té ústřední TEORIE, tedy nábožnství vytknul takový praktický návod pro běžné soužití a měli jsme zde první občansko právně trestní zákoník a soudní řád. Přestalo tedy platit, že jen ten s největším kyjem měl vždy pravdu a právo si cokoli kdykoli od ostatních vzít. Tedy přirozeně až na náčelníka. Jeho náčelnická la famiglia ten největší kyj vlastnila nadále, to proto, že když někdo opravdu hodně přestal dodoržovat všemi přijatou VÍRU ve schválené slovo boží nebo světské zákonodárství mohl ho tím kyjem pořádně praštit po papule. Nejprve to byli kmenoví-klanoví náčelníci-donové. Později se klany dohodly a zvolily si krále, případně se za krále zvolil ten z nejsilnějšího klanu. Potom vznikli  císaři vládnoucí nad králi, kteří se následně prohlásili i za nejvyššího kněze-papeže.

 

Protože toho na jednu takovou la famiglia bylo ale najednou moc starostí, tak si to nakonec rozdělili na císaře, který se staral o věci světské a papeže, který měl na starosti zase ty věci duchovní. Později pak nebylo až tak jisté, kdo celému tomu cirkusu vlastně velel. Zda-li v kléru od mala v boží zákony školený papež, nebo v rámci císařské la famiglia od mala školený nejstarší potomek pro ty věci světské. V principu byli ale oba ve shodě. Jeden měl v ruce stále ten největší kyj a druhý soustavu kostelů, skrze které a vyškolené kněží jednak školil veškeré ovečky dané říše v tom, jak se věci mají a též skrze zpovědnice císaři donášel informace o tom, jaká je nálada mezi lidem poddaným a zda-li se někde nekuje nějaký ten komplot-revoluce.

 

Od doby vynálezu moderních peněz se výše uvedený model změnil, císařové s velkým podezřením na základě TEORIÍCH o KONSPIRACI těch aktuálně opravdu mocných (čti opravdu těch nejbohatších - ty však v žebříčku nejbohatších časopisu Forbes nenaleznete) byli ve dvou krvavých válkách odstraněni a nyní se jimi stali ti, kteří si všechno a všechny koupili. Tedy i ty, kteří velí těm s těmi kyji (politiky, vrchní žandáře, generalitu, ale pro jistotu i soudce; vědce, pedagogy a dobročinné organizačníky skrze své granty přirozeně též). Kostely již nemáme, ale pak si museli koupit nejprve tisk, televizní a rozhlasové stanice a nyní i ty nejvýznamnější hráče na internetu.

 

Poznámka k rozšířené znevažující nálepce "KONSPIRAČNÍ TEORIE": Potom ale i každý detektiv skládající kamínky důkazů a motivů zločinu, na základě kterých sestavuje různé hypotézy při pátrání po předpokládaném zločinném spiknutí nějaké organizované skupiny pachatelů, čili KONSPIRÁTORŮ - spřísahanců, nebo-li spiklenců, je vlastně také konspirační teoretik, že?

 

Dokument Monopol, který prokazuje (možno ve veřejných databázích dohledat), kdo je skutečným majitelem takřka všech významných firem, minimálně v západní části naší planety (od potravinářských koncernů, přes technologické a energetické giganty, až po média včetně výrazných hráčů internetu, nevyjímaje firmy farmakologické). Podrobnosti - opis zde.

 

To vše ale ponechme stranou a vraťme se k původní otázce. Kde jsme se tu vzali a proč tu vlastně jsme?

 

Přeskočme do současnosti. Teorie o vzniku vesmíru, zejména hvězd a planet již současná fyzika jakž takž poodhalila. S tím vesmírem jako takovým je to však stále jen TEORIE, jinými slovy HYPOTÉZA. Tu se snaží slovutní vědátoři buď potvrdit, nebo vyvrátit.

 

S otázkou, kde se vzal život, jsme na tom naprosto stejně. Akorát do toho víc kecají ne jen různí fyzici, chemici, biologové, genetici a matematici, ale i různí filosofové a kněží.

 

 V současnosti zde máme dvě výrazné větve TEORIÍ s pokusem nalézt odpověď.

 

 • Evoluční, představovanou Darwinovou TEORIÍ postupného vývoje druhů od prvoka k člověku. (A pozor! Jde stále a jen pouze o nepotvrzenou TEORII, ke které se od konce 19. století přibližně do konce první poloviny 20. století přikláněla výrazná část vědeckého světa. Potom však začalo na povrch vyplouvat příliš mnoho nesrovnalostí, a tak zde opět nastala otázka, není-li to vše přece jenom dílem nějakého boha nebo vyšší bytosti.)

 

Napřiklad film "Odemykání tajemství života", který na vědecké bázi výrazně zpochybňuje teorii přirozeného vývoje druhů.

 

 • Kreaciomalistickou, jinými slovy TEORIE stvoření. Ta se v principu rozdělila na dvě větve.
  1. Náboženskou - tedy postavenou na vůli nějakého opravdového boha všemohoucíhho - stvořitele.
  2. Mimozemskou - tedy o tom, jak nás v minulosti navštívili mimozemšťani a za nějakým účelem zde vše stvořili. Položme si ale otázku, kdo stvořil mimozemšťany. Asi tedy bůh, ale pak kdo stvořil boha, že? No ale zase na druhou stranu, nás možná stvořili (na planetu Zemi zaseli) mimozemšťané, ale ti se mohli vyvinout přirozeným vývojem druhů od prvoka k převyspělému mimozemšťanovi. Tak vyspělému, že si dokázal pohrávat s geny a vše na zemi stvořil metodami GMO.

 

Zde však narážíme na další TEORII, kde se díky současné úrovni poznatků o dávných civilizacích výrazně zpochybnily TEORIE o vzniku té civilizace naší současné, jejíž počátky jsou prý někde v současném Iráku. Minimálně o tom, že konstrukčně a matematicky dokonalé pyramidy nemohli postavit Egypťané. Tato TEORIE se kloní k názoru, že možná jsme vznikli přirozeným vývojem, ale že ta naše civilizace je pohrobkem předchozích, které byly zničeny díky pravidelným zemským cyklům v trvání 26 000 let, kdy sklon osy naší země vůči Slunci má za následek pravidelné střídání období všespalujícího vedra s obdobím naprosté doby ledové. V extrémech pak přežili vždy nemnozí. Ti pak museli civilizaci opět nastartovat. Pyramidy v Gíze pak postavily civilizace předchozí a Egypťané je pouze opravili. Současný moderní člověk, jakož i řada živočišných druhů, jsou pak již částečně geneticky modifikováni těmi civilizacemi předchozími. Život, jakož i člověk pak mohl vzniknout přirozeným vývojem, ale v některém z vrcholů zaniklých civilizací (těch před potopou) se dostal tak daleko, že mohl sama sebe jakož i některé nižší živočichy geneticky zmodifikovat - vylepšit. 

 

 

Dokument "Tajemství pyramid", který s odvoláním na stavební inženýry, technology, astronomy, matematiky a další vzdělance včetně historiků výrazně zpochybňuje původ pyramid v Gíze a Svingy u dinastiích starého Egypta.

 

 

Závěr předmluvy: Ať hledáme i v naší moderní době odpověď na otázky našeho původu, jakož i života jako takového, ale i vesmíru samotného, tak nejdále kam jsme dospěli je k TEORIÍM. 

 

Ještě takový stručný přehled těch TEORÍÍ, které kdy oslovily, nebo doposud oslovují výraznou část obyvatel naší planety. Tedy těch, na jejichž základech byly "provozovány" různé civilizace - civilizační modely vzájemného soužití (je jich ale více, těch TEORIÍ).

 

TEORIE Antická: Na počátku byla velká tmavá a tichá propast. Z té vznikl chaos z kterého vznikly všechny věci. Z toho se vygenerovali Matka Země a otec Nebe. Ti splodili Titány, Kyklopy a Obry. Následně se všelijak v rámci rodin věznili a vraždili, až vše dospělo ke generaci známých antických bohů, kterým vládl Zeus a mimo jiné i lidem a jejich křížencům, tedy polobohům.

 

TEORIE, z níž vychází křesťanství, judaismus, islám: Na počátku bylo světlo. Pak bůh stvořil během 7 dnů hvězdy, zemi, zvířenu až člověka muže Adama a tomu uklohnil z žebra ženu Evu. Následně je vyhnal z ráje pro snězení Jablka poznání. Následovala soustava všelijakých až tisíc let starých Abrahámů a jeho synů, hříšných babylonských civilizací a bohem seslaných potop a zachránců Noemů. Tři výše uvedená náboženství se především dohadují o tom, kdo byl/je ten pravý prorok, který by měl vše výše uvedené lidu prostému vykládat. Mojžíš, Mohamed nebo Kristus, kdy Kristus byl povýšen ne jen za proroka, tedy člověka, který bohu naslouchal, ale přímo na Syna boha. 

 

TEORIE hinduismu: Na počátku byl jen Brahman a byl všude. Brahman nemá formu, ale také není bez formy. Brahmana je nemožné popsat, je stvořitelem, udržovatelem, ale i ničitelem světa. Ten stvořil z prapůvodního "nic" prapůvodní vodu a z ní povstalo zlaté vejce, které se zvětšilo do podoby vesmíru, kde bylo již vše. Hvězdy, planety a i sám Brahman. Pak stvořil pět synů mudrců. Pak se mu nedařilo a rozplakal se. Ukápla mu slza, dopadla na zemi a z ní se zrodil Šiva. Šiva začal tvořit živé bytosti, ale ty byly nesmrtelné. To mu Brahma zarazil, že musí umírat. Protože neposlechl, začal tvořit Brahma sám. Mimo to stvořil dalších 11 synů. Pak doladil zemi v podobě jak ji známe, včetně 4 druhů bytostí. Bohů, démonů, předků a lidí. V té mytologii (TEORII) je ale dosti nepořádek a existují různé varianty.

 

TEORIE komunistická: Velmi zkráceně. Ta se odkazovala dosti výrazně na níže popsanou vědeckou. Až na to, že byla schopna tvrdit, že co není vědecky potvrzeno, tak to neexistuje a basta (Jinak jde o klíčový argumentační faul. Pokud se například ví, že akupunktura funguje, ale neví se proč, tak to není důvod ji prohlásit za pavědu a tvrdit, že nic takového vlastně neexistuje, neb to nemá vědecké opodstatnění). Pak se zabývala vývojem společnosti od té prvobytně pospolné, přes otrokářskou k feudální, až po tu kapitalisticko imperialistickou. Její zákonitý krach a nastolení takové celoplanetární zase prvobytně pospolné, ale vzdělaných a pracovitých lidí, kteří se nebudou vzájemně vykořisťovat a mezi kterými nebudou existovat žádné rozdíly (no tak to je nemožné). Cílem bylo, aby všichni dohromady budovali zářné zítřky - zejména pro své děti.

 

TEORIE Moderní vědy: Na počátku byl energetický bod a okolo "nic" - to je tedy v souladu s antikou, nebo snad s hinduismem?" Ten bod jednoho dne vybuchl a bylo "světlo" - tedy že by křesťanství-judaismus-islám? To světlo, přesněji na vysoké frekvenční úrovni kmitající struny, tedy fotony. Fotony se rozletěly ve všech směrech a vznikl vesmír, čili čas a prostor, který se začal rozpínat. Jinými slovy takové "velké zlaté vejce" - tedy to je zase ten hinduismus? Světelnou rychlostí letící fotony postupně ztrácely na frekvenci svého vnitřního kmitání a tak ztratily schopnost letět od toho velkého třesku přímo. Sice stále letěly svou jedinou možnou rychlostí - rychlostí světla, ale začaly kroužit. Jak tak kroužily, nastal "chaos" - aha, to jsme již slyšeli v té antice, nebo ne? Tuto vědeckou TEORII se pokusím rozpitvat trochu šířeji.

 

No a jak tak tedy kroužily, tak se začaly shlukovat do koulí, až vznikly první částice, které se finalizovaly do podoby světelných koulí s různými vlastnostmi zvanými proton, neutron a elektron. Ty se k sobě přitáhly a vznikl první opravdu hmotný atom. Atom vodíku. Atomy vodíku se díky síle gravitační k sobě opět přitáhly a vznikly hvězdy. Když hvězdy začaly být natolik velké, že v jejich jádru vznikl obrovský tlak, začaly ty atomy vzájemně fúzovat a vznikl dvouprotonový a dvouneutronový atom prvku hélium. Okolo něj přirozeně kroužilo jednou tolik elektronů, tedy též dva.

 

Tlak ve hvězdách se zvyšoval a zvyšoval, až začaly fúzovat z lehčích atomů prvky se stále vyšším počtem do jednoho atomu nashromážděných protonů, neutronů a elektronů. Tedy vznikaly prvky těžší. Prakticky celá Mendělejova (periodická) tabulka prvků. Hvězdy začaly různě vybuchovat a vychrlily atomy těchto prvků do toho "zlatého vejce" - tedy okolní nicoty. Zde již však po tom big-bangu létaly ty fotony (struny), které stále kmitaly na natolik vysoké frekvenci, že dokázaly letět rovně. Ty se do žádných oběžných drah v rámci atomů dosud nezapojily.

 

I ty vybuchující hvězdy však vyzařovaly po fúzích znovu hodně rozkmitané fotony do svého okolí. Pokud to měl takový přímo letící foton namířeno, že nějakým tím atomem prolétne, tak u toho, co vnitřně kmital umírněně, se stalo, že tím průletem se jeho vnitřní kmity zpomalily natolik, že přestal být schopen letět rovně a zapojil se do kroužení v rámci některé z částic, které takový atom tvoří (tedy v rámci protonu, neutronu nebo elektronu). Tím takový atom trochu zahřál (infra červené záření). Ty nejrozkmitanější prolétly atomy, se kterými se střetly, tak prudce, že se ani nevědělo, že skrz ně prolétly (kosmické záření). Jiné fotony takové atomy svým průletem výrazně poničily (gama záření), ty trochu méně kmitající proletěly jen těmi atomy, kterých bylo po kupě pouze méně, nebo pokud to nebyly atomy tvořené velkým počtem částic, například olovo (rentgenové záření). Pokud fotony již vnitřně kmitaly výrazně méně, tak se prostě jen od atomů odrazily a letěly jiným směrem (světelné a elektromagnetické záření).  

 

Dle toho, jak moc vnitřně ty přímo letící fotony (struny) kmitají rozlišujeme od záření elektromagnetického (to se od hmoty odráží), přes mikrovlnné (to proletí do hloubi jen některé hmoty,  tu následně zahřeje, ale nijak významně nepoškodí), infračervené (tepelné, které povrch hmoty ohřeje a to teplo se pak hmotou šíří skrze její tepelnou vodivost), světelné (to se odráží dle frekvence jen od různých hmot, a tak se jeví, že je ta která hmota nějak barevná) a ultrafialové (které poškodí jen povrchové vrstvy hmoty, pak jsou pohlceny a dále do její hloubky neproniknou), až po rentgenové (to proletí jen méně hustou hmotou a tu hustou poškodí jen částečně), gama (tak to zničí cokoli, čím proletí) a kosmické (tak to hmotou proletí, aniž by ji jakkoli poznamenalo).

 

Co se ale stalo s těmi do vesmíru hvězdami vystřelenými složitými atomy následně. Ty se začaly opět díky gravitační síle shlukovat a vznikly první planety. Ty byly zachyceny opět gravitací okolo hmotnějších těles (hvězd) a začaly okolo nich kroužit.

 

S těmi složitějšími atomy je ale problém. Ony jak vznikly díky těm tlakům v těch hvězdách, tak se sice u sebe dokážou udržet, ale jen po určitý čas. Sem tam se rozpadají. Ty složitější (jako třeba uran) za relativně krátkou dobu, jednodušší se u sebe udrží déle. No a to je ten poločas rozpadu, kdy se postupem času rozpadají na stále jednodušší a jednodušší atomy, až z nich zase jednou bude vodík. Taková budoucí již rozpadlá menší vodíková planeta se ale zase nejspíš časem ocitne v moci nejbližší hvězdy a ty atomy vodíku zase zfúzuje do těch složitějších prvků, které pak může znovu vychrlit do vesmíru. Dokonce však existují TEORIE, že i v jádru naší země je již dostatečný tlak na to, aby zde taková fúze existovala. Proto je prý jádro naší planety stále žhavé, tedy od svého vzniku pouze jen nechladne, ale stále aktivně díky fúzní atomové reakci hřeje a při té příležitosti tvoří složitější atomy, tedy prvky, jako je například zlato. Dokonce ale i uhlík a to ne jen v podobě diamantů, ale i v podobě k povrchu se vytlačující ropy.

 

Vše výše uvedené již vědci více méně dokázali. I to zpomalování času a zkracování předmětů, které by letěly rychlostí blížící se světlu. To je zase TEORIE Einsteinova, ta relativity. Když nejvyšší rychlost ve vesmíru je právě ta světelná a jsou-li ty předměty tvořeny z atomů a částice těch atomů (foton, neutron, proton) tvoří kroužící fotony též rychlostí světla, pak právě ty kroužící fotony musí, pokud celý předmět letí hodně rychle v tom směru, kam letí trochu na svých oběžných drahách těch například protonů, zpomalit. To proto, aby ta celková rychlost krouživého pohybu fotonů v atomech a pohybu té věci jako celku nepřekonala rychlost v součtu tu nejvyšší možnou, tedy světelnou. Rychlost světla je zkrátka nepřekonatelná. Pak následkem zpomalení krouživého pohybu fotonů v atomech, z nichž je ta rychle letící věc (nebo bytost) složena, se zpomalí naprosto vše. U té bytosti to budou komplet její životní funkce. A to je ten relativní čas. V takovémto případě výrazně zpomalený. Tedy naše galaxie letí vesmírem nějakou rychlostí a dle toho jsou v ní všechny fotony ve všech jejích atomech zpomaleny. Tedy zde plyne náš galaktický čas. Jiný galaktický čas však může plynout v nějaké jiné vzdálené galaxii, neboť ta může letět jako celek vesmírem rychlostí od rychlosti té naší rozličnou. Pokud ta cizí galaxie vesmírem poletí pomaleji než ta naše, tak o to rychleji v jejích všech atomech budou létat tamní fotony. Čas tam někde bude tedy rychlejší než náš. My pokud letíme jako celek rychleji, tak naše fotony v našich atomech musí kroužit pomaleji. Čas nám plyne tedy pomalejší. Prostě součet pohybu tělesa a pohybu fotonů v atomech, které to těleso tvoří, se musí vždy rovnat rychlosti světla. Galaxie, která by tak nějak vůči vesmíru zcela stála, by měla čas nejrychlejší. Fotony v jejích atomech by kroužily jak nejrychleji umí, tedy svou plnou světenou rychlostí. Ve skoro rychlostí světla letící galaxii by čas naopak skoro stál. Otázkou však je, co proti čemu jak rychle letí, co vlastně letí a co stojí. Nebo je to naopak. Z vesmírného pohledu planety vůči její rotaci jede vlak a nádraží stojí, nebo nádraží se protáčí pod točícími se koly, vůči třeba slunci stojícímu vlaku?

 

Naše země se nepohybuje určitou rychlostí pouze v kruhu oproti slunci, ale v rámci celé slunešní soustavy určitou rychlostí okolo naší galaxie a ta jako celek obdobně nějakou rychlostí letí vesmírem. Tyto nasčítané rychlosti určují rychlost fotonů v atomech z nichž je vše na zemi sestaveno a tím i rychlost plynutí našeho zemského času.

 

Hodně rychle letící věc nebo bytost jaksi ze stejného důvodu tak trochu ve směru svého letu zplacatí. Pokud by letěla ta věc opravdu již skoro rychlostí světla, tak by ta placka byla velice, ale velice tenká. Při dosažení rychlosti světla by se již ale její veškeré atomové struktury rozpadly a už by se TEORETICKY nikdy do původní podoby neposkládaly. Ta věc, případně bytost, by se prostě změnila v záření.

 

Tak to by bylo vše již jakž takž objasněno. Tedy až na to nic a ten obrovský výbuch hned na začátku (pokud vůbec byl). Takže ten počátek je stále ještě jen TEORIE. Ale to zde máme ještě teorie o jiných dimenzích v nerozvinutých strunách těch fotonů a záludnou TEORII kvantovou, kdy jednou je jeden foton tady a v mžiku někde na druhém konci galaxie, případně jak je možné, že když jeden foton letí k polopropustnému zrcadlu, jak to, že tím zrcadlem proletí, ale též se odrazí a letí tam, odkud vylétl. Tedy se z jednoho najednou stanou dva. Tak ta kvantovka do toho všeho výše popsaného hází těm vědátorům pěkné vidle! Tedy zpátky na stromy. Zase zde máme jen a pouze TEORIE.

 

A jak to bylo údajně dle teorie Darwina dál? V rámci těch planet se začaly ty složité a méně složité atomy k sobě všelijak vázat, jindy vybuchovat v rámci chemických reakcí a všelijak přeskupovat. Tak vznikly molekuly všelijakých anorganických chemických sloučenin. U nich byl vcelku ještě jednoduchý řád vnitřního uspořádání. Pak ale zejména ten záludný atom uhlíku začal dělat všelijaké prapodivné skopičiny a při různých teplotách a tlacích začal dělat všelijaké ty broučky s nožičkami, na které se vázaly jiné uhlíkové atomy, sem tam i atomy jiných prvků. Tak tvořil různé nevyzpytatelné mřížky a jiné složitosti, až se takhle jednou nasyntetizovaly první aminokyseliny a z těch z té zárodečné polívky se najednou vylíhnul první prvok, neboli živá buňka. A vznikl život!

 

Prvok však potřeboval k tomu, aby zůstal pohromadě, něco papat. Když měl papání dost, dokázal se i naklonovat a byli zde najednou prvoci dva, čtyři osm, atd, atd. No ale co když v té louži, kde všichni byli, došlo papání? Tak si ten jeden prvok nechal při tom klonování svého potomka (kopii) u sebe a společnými silami a mrskáním se, se jim podařilo v té louži popojet o kousek dál, kde bylo papáníčka dostatek. Občas při té cestě sežrali i nějakého svého méně vyvinutého bratrance. To aby měli dostatek sil doplout tam, kam potřebovali. Někteří si pak na požírání svých bratranců dokonce založili živnost.

 

Nakonec ti prvoci vymysleli, když zjistili, že se sem tam musí přesunout mezi dvěmi loužemi, že si musí na cestu uděla zásoby. Tak se zformovali do podoby roury. To už však nebyli ve spojení jen dva prvoci, ale bylo jich již těch buněk pospolu výrazně víc. A byl tu první vyšší organismus. Zde už panovala pevná dělba práce. Buňky uvnitř té roury měly za úkol rozkládat živiny, jiné chránily tu rouru zvenku proti oděrkům, další zajišťovaly mrskání, aby se někam dokázaly jako celek (živočich) přesunout. Na začátek té roury nainstalovaly nejprve nějaké ty savky, později zuby. Na její konec svěrač. Pak už je nebavilo jen tak se mrskat nebo plazit, tak si nechaly vyrůst taková různá odrážedla. Čtyři kousky se jim nakonec zdály dostačující. Někteří živočichové se naučili používat jen ty zadní, aby si těmi předními dokázali cos kde podat a strčit do své zubaté huby. K tomu všemu si nakonec museli vyvinout nějakou tu nervouvou centrální řídící jednotku, zásobovací řečiště s pořádnou pumpou a ventilační jednotku.

 

Některé buňky měly jedinou úlohu. Uchovávat návod s plány jak se v příhodnou chvíli naklonovat. Ale víte jak je to s klonováním. Jednou se udělá chyba a ta se pak nese i na potomstvo. Tak vymysleli, že budou jedni s piďourem a druzí s pulinkou. Jedny budou uchovávat vajíčka a druzí semínka, která když se spojí, tak vznikne další živočich a ten pokud bude v tom shánění papání obratný, sám se nenechá chytit nějakým jiným, co by jej mohl sežrat a dospěje, pak si najde někoho také tak schopného druhého pohlaví a zase budou nová miminka. Vlastně by se dalo říct, že hlavním účelem všech organismů a to včetně člověka, je ochránit co nejefektiněji to své vajíčko nebo semínko a pak zajistit jeho spojení s opačným (doplňujícím) návodem nějakého jiného jedince opačného pohlaví. Pak již svou úlohu takový organizmus splnil a není třeba jeho dalšího bytí zde na zemi. Tedy ten kód s návodem, jak se dělá nová bytost, předávat dál a dál. To je hlavní, ten nejdůležitější a vlastně jediný úkol, proč tu všichni vlastně jsme. Předpoklad je ten, že čím chytřejší zvířátko, tak tím je tento úkol zajištěn lépe. To se hned tak nedá chytit a pokud má sem tam i své potomstvo po narození na tento úkol připravit, tak to bude dělat ten chytrý určitě nejlépe. Ono to ale platilo do doby než ten jedinec začal vymýšlet ty TEORIE, respektive PATEORIE,  jako se děje například nyní.

 

Ono se nakonec stejně doposud neví, co že je to v té DNA šroubovici vlastně kromě toho návodu jak sestavit nového živočicha ještě všechno dalšího vepsáno. Uvádí se, že pokud bychom náš DNA řetězec, jehož tloušťka je 2 nano metry a délka 1 metr, zvětšili na tloušťku 1 cm, tak by jeho délka byla ze severu Norska až do Egypta! Výše jsem se zmiňoval o tom, že všechny prvky mají svůj poločas rozpadu. Pokud bych chtěl poslat do budoucna nějaký vzkaz, nebo chtěl zanechat nějaké poselství na hodně a hodně dlouhou dobu, tak kam by to bylo nejlepší zapsat: Vytesat do nejtvrdšího kamene? I ten se nakonec skrze svůj poločas rozpadu rozpadne. Také může skončit jen tak náhodou uprostřed nějaké hvězdy a ta jej roztaví ještě před tím, než skončí jeho životnost. Tedy o to hůř. No a co ten vzkaz zapsat do DNA živé bytosti. Ten se přeci digitálně předává z generace na generaci, stále dál a dál. Co potomstvo, to zápis na zcela nové CDéčko.

 

Pokud zajistím výrobu stále zbrusu nových CDéček a kopírování vzkazu, jeho množení atd, tak je ta zpráva ochráněna přeci nejlépe, jak to jde. Navíc ten živočich dokáže na rozdíl od té popsané kamenné destičky sem tam i před nějakou tou katastrofou zdrhnout. Pokud se vyvine na dostatečnou úroveň, tak i opustit rodnou planetu, uniknout tak vesmírné zkáze a odstěhovat se na planetu někde zcela jinde. To jsou nám panečku TEORIE, že! A co když to vše včetně svého psýché dokáže nahrát na nějaký ten HDD a celý se spustí v procesoru nikoli uhlíkovém, ale v tom na bázi křemíku? To by také přece mohlo jít vyřešit. Nebo rovnou stvořit nějakého toho křemíkového robůtka s vlastní inteligencí a tam ten vzkaz zkopírovat, aby to tak dělal i on. Umělá bytost se schopností se množit (tedy se umět sám sebe vyrábět - ale co nakonec děláme my živé bytosti, to samé, jen to nazýváme takovými asi hezčími synonymy). Není to náhodou ta nová 4. průmyslová revoluce? Ale ať dokončíme tu darwinovku. Nesoustřeďme se jen na dvoupohlavní zvířátka.

 

Zdroj obrázku - přednáška "VZNIK ŽIVOTA – NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ VESMÍRU" z roku 2018 ve hvězdárně Brno.

Celá jedna skupina prvoků se ale z žádné louže někam přesouvat nechtěla, že jako zůstanou a zakoření tam. Tak se stalo a ta semínka s potomky někam dál do nových teritorií posílali tu větrem, tu skrze ty, co běhali, kdy je nejprve nalákali na nějaký ten chutný obal, kde ukryli semínko v pevné skořápce, které cestou tou jejich rourou nikterak  neutrpělo a nechalo se vykadit značný kousek od místa, kde je ten pobíhající žravec utrhnul z nějaké té větve. Jiní se začali přesouvat také jako ti první, ale tak nějak zvolili jinou strategii zachování rodu. Přes nějaké ty královny, dělnice, vojáky a trubce začali tvořit roje.

 

No a takhle jak se vklidu živili a množili tak jednou se jeden ten opičák zamyslel a položil si tu prokletou otázku: "Proč to všechno vlastně dělám?" "Kde jsem se tu vzal?" "Proč svítí slunce a hvězdy?" "Co je vlastně smyslem mého života?" No a začaly ty TEORIE. 

 

No nic proti TEORIÍM, ale ten opičák by si měl především uvědomit, že ať vymyslí TEORIE jakékoli, nikdy by neměly být v rozporu s programem, který mu byl vetknut jako klíčový pro život. A je vskutku nepodstatné kým (velkým designérem nebo přirozeným vývojem). Tedy umět co nejefektivněji sehnat obživu, spářit se s tou nebo tím nejschopnějším protějškem opačného pohlaví, který bude k mání. Zplodit potomstvo, to řádně vychovat a vzdělat do života a ochránit jak sebe tak i ty malinké do doby, než se osamostatní. Žádné ty minulé TEORIE s tímto klíčovým programem v rozporu nebyly. Až nyní. To se vymýšlý nesmysle, že. O těch 71 pohlavích zejména. O nechání se obohacovat jinou kulturou a zcela opustit jakoukoli smysluplnou vlastní. Žít dle TEORIE, jsme zde jen jednou tak si užijme a po nás potopa. Pokud příliš mnoho věcí nedává logiku, tak to má pouze dvě vysvětlení (TEORIE).

 

 1. Že jde o něčí zlý záměr, většinu uvrhnout do zkázy (Tedy jde o TEORII KONSPIRAČNÍ, neboť se pátrá směrem, není-li za tím nějaká skupina KONSPIRÁTORŮ - pak nevím, co je na sestavování konspiračních teorií špatného, existuje-li velké podezření, že by za tím vším nějací ti zpřísahanci přece jenom mohli být). 
 2. Nebo že jsme všichni již tak dlouho žili v blahobytu, že jsme za posledních pár generací natolik zlenivěli, jak nemusíme každý den bojovat o přežití a v důsledku toho zdementněli, že více méně kolektivně jako celá civilizace vymýšlíme naprosté, ale naprosté kraviny. Pokud to půjde takto dál, tak nejspíše zapomeneme i na to, jak souložit a dopadneme stejně jako v tom experimentu ze 70. let, kdy byl učiněn pokus, jak se bude vyvíjet kolonie šesti párů krys, pokud budou mít k dispozici prostředí absolutního blahobytu. Tak ty po počátečním raketovém populačním nárůstu začaly stagnovat, zcela zdebilněly a opravdu to souložení zapomněly. Nakonec celá kolonie zcela vyhynula!

 

Experiment Johna B. Calhouna na hlodavcích, kdy došel k závěru, že blahobytné prostředí časem změnilo celou populaci na pouze na sebe zaměřené pasivní jedince. Poslední generace následně ztratily i schopnost rozmnožovat se. Komunita následně vymřela. Tento proces nazval termínem „zkázonosné chování“. Na základě těchto bezútěšných výsledků došel k závěrům, že mohou být ponurým modelem pro budoucnost lidské rasy. 

 

A když to všechno ti vědátoři a jiní výrazní myslitelé a učenci vykoumali, tak nakonec takřka vždy došli k vědeckému konsensu, že mohli s čistým svědomím prohlásit "Tak nyní již 100% víme, že nic nevíme!" nebo také "No ono tak nějak vše souvisí se vším a jak se to bude vyvíjet nadále, tak určité predikce nasvědčují tomu či onomu, ale jak se to stane doopravdy, nebo jak to doopravdy je, tak to ví opravdu jedině sám bůh na nebesích - kdo ví jestli?!" "Existuje bůh vůbec - nebo ne? Čert ví?" Potud Moderní věda v kostce včetně Darwina a jejich vědecké TEORIE.

 

Ještě snad stojí za doplnění. Výše byl zmíněn poločas rozpadu složitějších atomů na zase ty jednodušší. Vědátoři díky tomu dokázali vymyslet, jak se dopídit podle stupně toho rozpadu k datumu, ze kdy taková nějaká věc je. To ale platí jen u nálezů ostatků živých organismů. V živém organismu se ty záludné molekuly uhlíku jaksi v rámci těch složitých broučků (organických molekul) aktualizují do podoby "právě nejnovější stav plné palbě". Tedy jako by právě vyjel z té božské továrny na atomy. Když nějaký živočich naposledy zaklepe nožičkama, tak dokud nezkamení, lze podle stavu poločasu rozpadu jeho pozůstatků vcelku přesně určit, kdy naposledy ještě žil. Od té doby se ten uhlík v přesně zjištěném časovém horizontu začne rozpadat a to se dá změřit. Ten stupeň rozpadu. Tedy lze vcelku přesně vypočítat, kdy ta nalezná kost ještě po zemi běhala jako nožička nějakého toho například mamuta (pokud je to ještě kost, ne zkamenělina kosti!).

 

U šutru lze přirozeně též změřit stav jeho atomového rozpadu. Ale již rozhodně není možné z toho stupně rozpadu určit, zda-li ten šutr se začal rozpadat ještě v době, kdy ani nebyl na povrchu nějakého kamenolomu, kde byl vytěžen. Nebo až v tom kamenolomu a kdy se tam vlastně vyvřel, nebo nebyl-li to beton nebo něco podobného, z čeho například ti Egypťani ty pyramidy právě odlili a již se ten beton chemicky jen na kámen transformoval. Na kámen nerozlišitelný od toho, který na povrch vychrlila matička země nějakou tou dávnou sopečnou erupcí, případně díky nárazu dvou zemských desek o sebe. Pak zde dochází k takovému vědeckému paradoxu, kdy geologové odvozují stáří příslušné zemské vrstvy dle v ní nalezené zkameněliny kosti nějakého toho brontosaura, že tedy vrstva je tak a tak stará, protože tam našli tu kost a ten živočich dle biologů-archologů žil v té a té době. No a  archeologové zase soudí na stáří nalezené zkameněliny takové kosti, která jim do toho brontosaura pasuje dle toho, že dle geologů je ta vrstva z té a té doby.

 

Tak tomu se říká definice kruhem a pokud nemáme kost, která zůstala kostí, kde lze zkoumat poločas rozpadu uhlíku od doby, kdy daný živočich zemřel, tak určit stáří předmětů je naprosto nemožné. I myší kosti u nějakých ve vykopávkách nalezených střepů nejsou důkazem stáří těch střepů, ale pouze té myši! Pak se vychází opět jen z TEORIE, že asi ta myš žila v době, kdy nějaká dávná hospodyňkna po ní tou rozbitou miskou mrskla. Myš jí zabila a už ten svinčík po sobě nikdy neuklidila.

 

Dříve než mne začnout napadat různí fyzici a biologové. Výše uvedené to je taková moje zjednodušená TEORIE o tom, jak vznikl vesmír, potažmo my a proč tu vlastně jsme. Ano, před tím prvokem byly ještě nějaké ty bakterie, možná viry. Nebo také opačně. Ty protony se neskládají přímo z kroužících strun, ale z nějakých těch kvarků a dalších částic, které se snaží odhalit například ve švýcarském v Cernu a teprve ty jsou tvořeny těmi strunami - jinými slovy různou frekvencí třesoucími se fotony, tedy tím světlem. Hmota, tedy ty atomy, je vlastně soustava takových dutých koulí světelnou rychlostí kroužících fotonů. Ten foton, neboli struna má rozvinuty v našem vesmíru prý jen 4 rozměry (šířku, délku a hloubku - tedy to 3D), kdy ten 4. je čas. Dle některých matematiků je jich celkem ale 12, jiní spočítali, že 14. Přes ten pátý rozměr by se pak dalo skákat kamkoli do toho 3D v mžiku. Asi jako když hledám nejkratší vzdálenost mezi dvěma body na papíře (tj. 2D rozměru). Prostě papír ohnu, ty dva body, které chci spojit, přiložím na sebe a ten přeložený papír v místě přiložených bodů k sobě probodnu - a jsem tam hned.

 

 

A jak je to stím prolétáním různě kmitajících fotonů skrze tu hmotu - atomy. Představte si foton jako takovou tu hvězdičku, kterou vrhají japonští nindžové. Když jí roztočí tak mocnou rotací, tak pokud poletí skrze nějaké ty oběžné dráhy těch méně rotujících kroužících kolegů fotonů-strun tvořících atom, tak pokud budou tak moc rotovat, tak jen ten vítr, který okolo sebe tou rotací šíří, dokáže ty kroužící fotony v atomu trochu odklonit a pak se s nimi nesrazí. Proto ty mohutně rotující hvězdičky skrze atom proletí a atom ani nezaznamená, že skrz něj něco proletělo. Tak to je to kosmické záření. Méně rotující dokážou odfouknout jen některé kroužící fotony do jiných narazí, ztratí tak na otáčkách a třeba se zapojí do kroužení v rámci toho atomu, skrze který se snažily prolétnout. To je zase to rentgenové záření, kdy na stínítku za prozařovaným předmětem zachtíme pouze ty, které prolétly měkkými tkáněmi, neb tam nebylo tolik hmoty nahuštěno u sebe, a ty, co letěly skrze atomy tvořící kost, tak ty díky tomu, že v kosti je hustota atomů vyšší, tak ty skrze tu kost skoro žádné neproletí. No a ty, co rotují velmi málo, tak ty se od oběžných drah těch, co rotují v atomech pouze odrazí. Tak to je to elektromagnetické. Ty nejméně rotující (kmitající struny) nedokážou u zemského povrchu už ani letět tak docela rovně, strhává je gravitace země a tak tu zemi obkrouží, případně se odráží od horních vrstev atmosféry, pak od země a zase od horních vrstev atmosféry. Tedy jde o dlouhé a krátké elektromagnetické vlny. Ty se nazývají vlnami pouze proto, že se dříve myslelo, že jde o jakési vlnění podobné vlnění vzduchu při přenosu zvuku. Nejprve existovala vlnová a potom teprve částicová TEORIE, kterými se vědci snažili vysvětlit, na jakých těch principech fungují ty vysílačky. To než se dopídili k tomu, že nejde o vlny, ale o částice (fotony nebo-li struny), které se v danné frekvenci vlní samy o sobě. Tak to jen tak stručně, že vše výše uvedené je takové zjednodušené vysvětlení - zjednodušeně vysvětlená TEORIE o tom proč, tu jsme a jak jsme se zde vzali v intencích aktuálního poznání světa.

 

Snad ještě k těm buňkám v organizmech, které nesou ten návod, jak se dále množit. Můžeme také vznést TEORII, že právě ty si řekly, že musí vytvořit nějaké takové pomocné buňky, které by jim zajistily, aby byly dostatečně živeny, přežily všelijaké ty neplechy a dosáhly svého protějšku, který je chráněn v nějakém tom právě z těch pomocných buněk vytvořeném samečkovi nebo samičce. Tedy, že všechny ty složité živé organismy včetně člověka jsou zde pouze kvůli nim, aby zajistily jejich další a další kopírování - množení. Tak kvůli tomu tady jsme, aby ženy ochránily svá vajíčka a muži své sperma. Následně zajistili jejich spojení. Tak kvůli tomu si nás ta naše spermata a vajíčka pěstují, a to je ten boží nebo přírodní program, kvůli kterému zde jsme. Zvířata a rostliny jej plní jak bylo navrženo. Jen lidi v tom začali dělat bordel, neboť se uvědomili a začali vymýšlet ty své TEORIE proč tu jako vlastně jsme! A to v tom božím plánu nebylo. Tam to prostě ten stvořitel nedomyslel, že ten stále složitější živočich, který měl ochránit to sperma a vajíčko nejlépe ze všech a zajistit jejich nejkvalitnější spojení, se nakonec uvědomí a začne vymýšlet nějaké kraviny. Kraviny zcela odtržené od toho původního božího plánu!

 

No a když jsme si až sem povídali o všelijakých TEORIÍCH, tak níže následuje jedna taková velice zajímavá TEORIE vzniku lidstva, kterou údajně přeložili nějací písmoznalci z kamenných destiček dávných Sumerů, které jsou údajně staré 6 000 let, ale které někdo opsal z nějakých ještě starších svitků, či čeho. Hned na začátku můžeme rovnou konstatovat, že i zde máme minimálně pět TEORIÍ:

 

 1. Internetový fake (tedy novodobý sci-fi jakoby historický příběh - i kdyby však byl text pouze dílem nějakého autora webu celostnivzdelavani.cz, jde o zajímavou TEORII, která se pokouší sjednotit veškeré svaté knihy minulých náboženství - od hinduistických, přes antické, starý Egypt až po bibli).
 2. Chybný překlad (ono to s těmi důvěryhodnými překlady dávných písem zase není tak žhavé).
 3. Sci-fi toho již 6 000 let starého autora (zde jsou však zarážející ty zejména astronomické údaje, o kterých by ta sumerská civilizace neměla mít ani páru - ale to jsme na tom s těmi pyramidami a Sfingou obdobně).
 4. Vskutku opis nějakých záznamů civilizace té naší předchozí. Té z doby před spálením  ohněm pekelným Sodomy a Gomory a následné - nebo snad předchozí potopy světa. Té, jak život na zemi zachránil ten Noe. (Ale i potom, když byla ta civilizace, jejíž vrchol byl cca před 26 tisíci lety tak vyspělá, neopisoval před těmi 6 tisíci lety ten sumerský autor jen nějaký tehdejší moderní sci-fi román?)
 5. Vše je pravda pravdoucí, tak přesně se vše v naší minulosti stalo a právě nyní (další TEORIE, která začíná probublávat) nadešla doba, kdy si ti dávní mimozemšťané se svou planetou s velmi dlouhou periodou oběhu okolo našeho slunce jedou pro to zlato, které jsme za ten jejich cyklus oběhu pro ně měli nakutat a trochu nás tu proplejou, neb je nás již příliš mnoho a dle instrukcí nás zde má být maximálně půl miliardy. Prostě ti jejich nesmrtelní správci naší planety, kteří žijí mezi námi, na to tak trochu minimálně poslední dvě století trochu pekli. Nyní, když se blíží kontrola, tak musí vše skrze to očkování na vymyšlenou pandemii, válku s Ruskem, chaos skrze příchozí uprchlíky, bídu skrze zdražování, zadlužené státy, kterým se vymkne kontrola, neb nebudou mít ani na ty žandáře, rozvrat rodiny, preferování 71 pohlaví, rozvrat školství a vše to zlé, co na nás nastražili, tak skrze to všechno musí tu naši populaci řádně zredukovat do nařízených normativních počtů. Nehledě na základní požadavek, že se jako civilizace nemůžeme stát až tak moc chytrými, aby se naši vědátoři náhodu nedopracovali k nějakým opravdu pořádným kanónům a celou tu jejich dlouho cyklující planetu, když si pro to zlato, co jsme pro ně měli nashromáždit, zase jednou dojedou, celou tak trochu i s nimi nevaporizovali.

 

TEORIE pedagožky Barbary Spectreové, ze Švédského institutu vzdělávání a výchovy židovské tradice a kultury, kde byla v roce 2000 zakládající ředitelkou o tom, jak to zde v Evropě vše, až díky multi kulti křížení patřičně zhloupneme, ona (nejspíše) a její studenti převezmou. Tedy do doby než si přiletí pro zlato ti mimozemmšťané. Pak tu asi zůstanou, ona a její studenti, v pozici toho vrchního drába, aby se natěžilo zase dostatek zlata do termínu nejbližšší následné sklizně. A též abychom se zase tak moc nevypracovali. Zkrátka konkurence tady žádná nesmí být. Ani ta potencionální!

 

Nicméně dost TEORIÍM obecně. Nyní k té TEORII lidstva z těch sumerských destiček. Rozhodně je neméně zajímavá jako jsou ty všeobecně přijaté, a to nejen náboženské. Nakonec proč by měla být méně důvěryhodná, že? Jen zde již nemáme tu církev, která by o ní přesvědčila nějakou tu kulturu. Co není, může ještě být, nebo možná v minulosti bylo. 

 

(1. díl) Sumerské keramické tabulky 1

Leonardo da Vinci riskoval ještě před pěti sty lety život pitváním mrtvol uprostřed noci, aby nakreslil vnitřní orgány. Církev měla naprostou moc nad životy lidí. Zabíjela a ničila všechno, co se neshodovalo s jejími představami "zbožného chování". Bohužel jsme toto chování přejali a "nábožně" ho praktikujeme dodnes. V posledních 1000 letech docházelo k těm nejkrutějším náboženským konfliktům v celých lidských dějinách. Pokud se nepoučíme z dávné historie a pokorně nepřijmeme skrývanou historickou pravdu, dávná poselství a neuvěřitelná fakta, která pro nás byla velmi pečlivě zaznamenávána tisíci dávnými, pověřenými písaři, tak zůstaneme uvězněni a zotročeni v cyklu neustále předávané nevědomosti, která nás bude i celou naši civilizaci neustále škrtit. Musíme přistoupit s obrovskou pokorou a úctou k sumerským destičkám s klínovým písmem, která jim po právu náleží. Nemůžeme očekávat, že dospějeme k jednotě a k lidské sounáležitosti, když nebudeme mít odvahu přijmout a zodpovědět si základní filosofické otázky: "Kdo jsme a odkud jsme přišli". Musíme obnovit naše spojení s naším skutečným původem a nevlévat do našich žil jed obsažený v nejrůznějších náboženstvích, které každé o sobě tvrdí, že pouze ono je to jediné pravdivé a pravé. Je třeba si uvědomit, že byly vytvořeny zejména proto, abychom byli důsledně rozdělováni a dokonale ovládáni. Je nezbytné, abychom potlačili gen chamtivosti, arogance a touhy po moci, který zřejmě neseme. Jeho obrazem je počínání Kolumba a Cortése v 15. a 16. století, když vpadli do Nového světa. Byli tak posedlí loupením zlata, že se vůbec nezamýšleli nad výdobytky místních civilizací, které jim hleděly přímo do tváře. Gen chamtivosti byl navíc umocněn dobyvačným genem všech minulých i současných conquistadorů.

 

Zhruba před 200 lety archeologové v Rossetě našli kamennou desku, která se stala jedním z nejvýznačnějších objevů všech dob. Měřila 114 x 72 x 38 cm. Na kameni jsou tři nápisy. Egyptský hieroglyfický text doprovázel řecký překlad, kterému lingvisti rozuměli. Třetí nápis byl pak vytvořen v démotickém písmu. Rychle se ukázalo, že všechny obsahují stejné sdělení a tak byl získán důležitý klíč k rozluštění egyptských hieroglyfů i klínového písma.

 

Při vykopávkách z oblasti mezi řekami Eufrat a Tigris v zemi totožné se soudobým Irákem se vynořila obrovská záplava neskutečně důležitých a neuvěřitelných informací. Mnohé nesou neuvěřitelná tajemství, vepsaná do hliněných destiček klínovým písmem, které dlouho čelilo svému rozluštění. Jsou to zápisy, které nám zanechali cíleně Sumerové. Byly objeveny desítky tisíc klínopisných destiček a dokonce se našly celé knihovny, úhledně svázané. Byly objeveny sochy, reliéfy, táhnoucí se téměř 2 km daleko, chrámy, věže, sloupy, brány, hradby, terasy, zahrady a další důkazy o neuvěřitelně vyspělé civilizaci. Střed města tvořil sedmistupňový zikkurat, pyramida, která představovala "schody do nebe" pro bohy. Tato stavba dle klínových záznamů trvala neskutečných 5 let. Mnohé destičky, už tak velmi staré (6 000 let), obsahovaly dodatek, že byly okopírovány z mnohem starších originálů.

 

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 1: Sumerské keramické tabulky 1

 

(2. díl) Sumerské keramické tabulky 2

Vykopávky z Akkadu přinesly pozoruhodné nálezy. Nejvzácnější byla knihovna krále Aššurbanipala v Ninive, kde objevili 25 000 destiček s akkadskými texty, přičemž na mnohých stálo, že jsou to kopie dávných textů a badatelé byli přesvědčeni, že akkadština musela vzejít z ještě staršího jazyka, což potvrdila jedna z Aššurbanipalových tabulek, která nám prozradila:

 

"Bůh písařů věnoval mi dar, jímž je znalost jeho umění. Byl jsem zasvěcen do tajů písma a tak umím číst složité tabulky v sumerštině. Rozumím tajuplným slovům v kamenných rytinách z časů před potopou."

 

Podle akkadských tabulek založil jejich království Akkad Šarrukin "spravedlivý vládce", který tvrdil, že to byl Enlil, kdo mu zemi přidělil a dovolil vládnout. Dovídáme se, že Šarrukin nebyl jediný vládce, který učinil takové prohlášení. Mnoho králů tvrdilo to stejné. Vždy to byl nějaký bůh, který dotyčného panovníka jmenoval králem a dovolil mu vládnout lidu té příslušné země.

 

Akkádština byla prvním známým semitským jazykem, ještě před hebrejštinou, aramejštinou (kterou hovořil Ježíš), féničtinou, kanaánštinou. Akkadština se vyvinula ještě z mnohem staršího jazyka, o němž se zmiňují některé tabulky. Ze sumerských destiček jsme se dozvěděli velmi důležité informace. Jsou jimi jména, rodokmeny, skutky a pravomoci bohů. Mezi sumerskými destičkami byly nalezeny i takové, které dlouho nikomu nedávaly žádný smysl. Až později bylo objeveno, že to jsou akkádsko – sumerské slovníky a tím se otevřelo další obrovské pole neuvěřitelných informací. Bohové minulosti byli neustále v kontaktu s lidmi, jak uvádí bible, korán nebo staré sumerské texty. Tito bohové byli všudypřítomní. Zjevovali se bleskově osobně nebo za sebe posílali anděly. V městech vládli dosazení vládci, kteří se nazývali EN.SI a např. v rozmezí 650 let v Lagaši panovalo celkem 43 EN.SI. Kterýkoli z nich mohl usednout na trůn jen se souhlasem bohů. Vládce Uru jménem Ur-Nammu je zobrazen, jak přímá shůry příkazy na výstavbu chrámu pro bohy podle velmi přísných pokynů. Také další bibličtí – Mojžíš, Šalamoun i Ezechiel stavěli svým bohům domy na základě přesných, přijatých instrukcí "shůry".

 

Jedním z nejdůležitějších dokumentů jaké lidé kdy objevili je – Sumerský královský seznam, který je zaznamenaný klínovým písmem na keramickém sloupu. Uvádí posloupnost 149 králů a vládců na planetě Zemi, počínaje deseti panovníky před potopou, jejichž vláda trvala 240 000 let. Dále jmenuje vladaře mnoha dynastií a uvádí, kdy každé království sestoupilo z nebe na Zemi od Anunnaků, čili biblických nefilim. Seznam také popisuje příchod Igigů, biblických Anákovců z jejich vesmírné kolonie (na Marsu) na Zemi. Mimo jiné je zde uvedeno, že to byl jeden z bohů, bůh Ninurta, biblický JAHVE, kdo zničil Sodomu a Gomoru...

 

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 2: Sumerské keramické tabulky 2

 

(3. díl) Starobylá sumerská civilizace

Skutečné úspěchy Sumerů vyšly najevo až poté, co byly přeloženy a přepsány nalezené destičky. Ohromující, ale i znepokojující je fakt, že vědění a neskutečně vyspělá věda byly lidem nejprve poskytnuty, aby urychlily lidstvu jejich evoluci a pak byly "nějak" zničeny. Některé informace nás přivádí do rozpaků a některé překladatele doslova zdrtily. Starý Sumer disponoval tisíci písaři, kteří se neustále činili, aby zachytili co nejvíce důležitých informací do mokrého jílu. Neúmyslně nám tabulky vypovídají o tom, jak byli Sumerové ovládáni svými náročnými bohy. Díky válečkovým pečetím s rytinami ve tvrdém kameni, které zanechaly jasný otisk v mokré hlíně, mohli dodávat výukové materiály učitelům a školám, které vedli UMMIA – "odborní profesoři".

 

Sumerové zavedli už před 6 000 lety a používali: 360stupňový kruh, vyspělou astronomii, kalendář, sedmidenní týden, vypalovací pece, cihly, výškové budovy jako pyramidy a zikkuraty, keramiku, sochařství, umění, skládali písně včetně notových záznamů, znali metalurgii a odlévání měkkých kovů jako zlata, stříbra a mědi, vyráběli různé slitiny, vyvinuli obrovskou škálu šperků, zavedli první platidlo v podobě stříbrného "šekelu" a tím zavedli kapitalistickou ekonomiku, měli rozsáhlé znalosti z lékařství a chirurgie. Je známa destička, na které je popisována operace mozku a šedého zákalu ad., ve stavebnictví používali živici a asfalt, stavěli 105 druhů lodí podle velikosti, účelu a místa určení, měli lodě nákladní, osobní a lodě pro přepravu bohů, měli obsáhlý zákoník s 38 zákony, které řešily nejrůznější témata společnosti (např. aby se sirotek nestal kořistí boháče nebo aby jednošekelový muž se nestal obětí muže šedesátišekelového ad.).

 

Měli rozsáhlé a doslova ohromující znalosti se zemědělstvím, vyráběli různé druhy mouky, různé druhy chleba, cukroví, sušenek, dortů a kaší. Sumerská kuchyně byla velice vytříbená a Sumerové měli značnou praxi v přípravě okázalých a rozsáhlých menu pro své bohy, kteří měli značný apetýt a vyžadovali přípravu nejrůznějších pokrmů, které jim byly předkládány v chrámech jako oběti (víno z hroznů a datlí, mléčné jogurty, máslo, smetana, sýry ad.).

 

Sumery "někdo" naučil používat šestkovou a (šedesátkovou) matematickou soustavu, ve které se daly počítat velmi složité výpočty, daleko lépe než v soustavě desítkové. Číslo 60 je matematicky mnohem pružnější a je dělitelné celou řadou čísel: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. Tedy mnohem více, jako desítka. Uměli počítat díky této matematice vzdálenosti a navigaci k velmi vzdáleným hvězdám, a to dokonce několika způsoby s obrovskou přesností, protože konstanta "pí" je v šestkové soustavě, na rozdíl od desítkové soustavy, celým číslem, což se projevuje zejména u navigace k velmi vzdáleným hvězdám, kdy odchylka jedné vteřiny (kruhu) by znamenala se zaokrouhleným "pí" velikou odchylku v km. Tato skutečnost udělala z pozemských počtů "matematiku bohů".

 

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 3: Starobylá sumerská civilizace

 

Pokračování: 4. až 17. díl dávného textu

Zdroj dávného sumerského textu: celostnivzdelavani.cz

Štítky článku: historie

prestiž 1: 32,45 přečteno 2 477×

1 Hodnotit článek 35

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Teorie stvoření člověka dle 6000 let starých sumerských textů 1

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse