Necenzurujeme.cz

Dopis vládním poslancům

17.ledna 2023 je na programu PSČR bod Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky. Je dost důvodů k ukončení této vlády a také příležitost, ukázat veřejnosti, nakolik se politici sami řídí tím, co vzkazují/zaštiťují se či vzývají před veřejností při propagování svých různorodých agend, rozhodnutí a směřování společnosti k"lepším zítřkům". Na jedné straně slova, na druhé straně realita...

O rozporu mezi slovy a realitou byl předchozí článek věnovaný prezidentskému kandidátu SPD Jaroslavu Baštovi. Falešná politická agenda SPD nabídla falešného kandidáta. Další důkaz, jak důležité je zkoumat to, co je za slovy, nikoliv se balamutit slovy samotnými. Nic na tom nemohl změnit ani působivý novoroční projev.

Následuje text dopisu poslancům (mimo členů vlády) pětikoaličního bloku národní zkázy, doplněný o grafické prvky.


Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

 v souvislosti se zařazeným bodem č.1. na program jednání sněmovny  Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky na 17.leden 2023 považuji za důležité Vás, jako zákonodárce vládní strany upozornit alespoň stručně na významné okolnosti. Důsledkům se nebudu pro stručnost nijak zvlášť věnovat, pro jejich obsáhlý kontext.

Stručná chronologie vedoucí k podstatě upozornění:

1)   Pro pořádek nejprve uvedu výňatek z volebního programu koalice SPOLU (ODS, TOP09, KDU-ČSL) str.49 https://www.spolu21.cz/assets/documents/program/program.pdf

Část 4.2 REFORMA STÁTU A PRÁVA - Svoboda projevu, ochrana Ústavy ČR.

Za základ demokratické společnosti pokládáme názorovou pluralitu a právo na svobodu projevu. Budeme rozhodně bránit jejich svévolnému omezování ve veřejném i digitálním prostoru.

2)   Jako poslanec/kyně zvolený/á za koalici SPOLU byste se měl/a volebním programem, pro který Vás lidé volili řídit (jinak ztrácí smysl jej tvořit i prezentovat veřejnosti), pokud nikoliv existuje pro takové jednání a takovou osobu odpovídající označení. Předsedou ODS a volebním lídrem voleb 2021 do Poslanecké sněmovny byl prof.Petr Fiala, nyní premiér vlády České republiky.

3)   Po zahájení konfliktu na Ukrajině došlo následujícího dne, 25.2.2022 k zablokování přístupu na několik webových domén. V souvislosti s tím, bylo podáno několik žalob.

Dne 22.7.2022 byla veřejnost informována o rozhodnutí soudu ve věci jedné z žalob, kde soud v odůvodnění svého Usnesení uvádí:

V daném případě bylo čistě na vůli správce domény CZ.NIC a na mobilních operátorech, zda „prosbu“ orgánů veřejné moci vyslyší či nikoli. Tomu ostatně odpovídá text onoho doporučení, který je soudu znám z úřední činnosti, v němž Národní centrum kybernetických operací nikterak nepřikazuje adresátům přípisu provedení určitých úkonů, nýbrž je pouze obecně informuje o nastalé situaci a žádá je o provedení preventivních opatření.“

Zdroj: 22.7.2022 Soud odmítl další žalobu na blokaci dezinfo webů. ‚Nezabývali jsme se podstatou věci,‘ vysvětluje soudce   Obsahuje text Usnesení soudu.

Bod-11-z-Usneseni-soudu-blokace-webu

 4)   Dne 27.února 2022 v debatě na Prima CNN dle https://pfiala.cz/aktualita/22326/ prof.Petr Fiala k blokaci webových domén uvedl:

“My prostě nemůžeme přihlížet dál tomu, že Rusko útočí kybernetickými útoky, dezinformačními kampaněmi na svobodný svět a svobodný svět nedělá nic? Ne. Ano, možná je to na hraně, je potřeba na to odvaha, my tu odvahu máme a nenecháme tu Rusko takhle působit.“

5)   Nebudu se zaobírat kladením otázky a výzvou k doložení, že zablokované weby jsou “nástroje“ provozované/řízené/financované Ruskou federací a nikoliv názorovou pluralitou ve společnosti, což je ovšem dost důležité s ohledem na znění programového bodu viz. ad 1) (Za základ demokratické společnosti pokládáme názorovou pluralitu…) Doufám, že Vy, osobně, máte tyto důkazy a jste schopni je kdykoliv předložit na debatě s veřejností. Máte-li je, ocením, když mi tyto důkazy – zpětně ověřitelné – poskytnete. Tento bod pouze poukazuje na slova a skutečnost. Nakolik jsou slova podložená důkazy a nakolik jde o ideologické proklamace či účelovou, kamuflážní rétoriku k jinému účelu.

6)   Namísto předchozího bodu pozornost směřuji k podstatě rozporu mezi programem koalice SPOLU a vyjádřením prof.Petra Fialy a to zejména s ohledem, že v programu je zmíněno slovo „bránit“. Postoj ad 4) není bráněním toho, co je obsaženo v programu/slibu veřejností, ale ukázkovou rezignací a schvalováním pravého opaku. Bez eufemismů, jde o podvedení veřejnosti. A tedy prof. Petr Fiala je regulérním podvodníkem, který se dostal do premiérského křesla.

7) Ve vládním prohlášení má vláda prof.Petra Fialy také odstavec nadepsaný: Odpovědnost k voličům a politická kultura, cituji v plném znění:

     Prosadíme zlepšení politické kultury. Do vedoucích pozic vybereme poctivé, kompetentní a důvěryhodné osobnosti, které budou hájit zájmy ČR a nebudou ve střetu zájmů. Nastavíme předvídatelnější jednání Poslanecké sněmovny. Zařídíme, aby občané na internetu viděli, jak vláda plní program. Budeme konstruktivně spolupracovat mezi sebou i s opozicí.

https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/

Všímavý člověk si během pouhého jen prvního roku(!) vlády vedené prof.Petrem Fialou udělal zřetelný obraz rozporu mezi skutečností a krásnými slovy. Velký podíl na tom nese koaliční partner, zejména hnutí STAN na čele s Rakušanem a následné (ne)konání premiéra Fialy. Výčtem nebudu zatěžovat, protože jde o všeobecně – a to i široké veřejnosti – známé excesy. Viz. Dovětek na konci. Druhý koaliční partner Piráti+STAN před volbami rovněž poukazovali na potřebu zlepšování politické kultury. Podrobněji zde

https://www.piratiastarostove.cz/program/otevrene-vladnuti-a-politicka-kultura/

Otevřené vládnutí a politická kultura

Kde jsou časy, kdy lidé dávali politiky za vzor svým dětem. […] Politici vytváří vzory pro celou společnost. Kultura vládnutí je pak o důvěryhodnosti, aby politici vládli čestně a kompetentně, bez zneužívání moci a pochybných vazeb.

Pirati+STAN-Politicka-kultura

8) Souhrn

To, zda nepodpoříte návrh na vyslovení nedůvěry vládě, vedené podvodníkem prof.Petrem Fialou bude současně odpovědí na několik následujících otázek pro veřejnost:

  1. Rétorika o obraně či prosazování (čehokoliv) v souvislosti s tím, jak naplnil prof.Fiala slovo bránit z programu SPOLU viz. ad 1), ad 4) je důkazem, že program a slova jsou než fráze. Viz. také ad 7) Do vedoucích pozic vybereme poctivé, kompetentní a důvěryhodné osobnosti, které budou hájit zájmy ČR... Neschopnost/ignorování/ či upřednostněný osobní prospěch poslanců vládní pětikoalice vede tuto zemi a lidi do dalších a ještě větších problémů. Nesete tedy přímou spoluvinu za stav a zkázu. Chápu, že když hmotně nezodpovídáte, může Vám to být jedno.
  2. Nevyužili jste druhou možnost. První jste měli v září 2022, v době předsednictví ČR v rámci EU. Tento alibistický argument na akceptaci podvodu a udržení vlády vedené podvodníkem již není aktuální.
  3. Podvedení veřejnosti ve volebním programu Vám nevadí. Kdo kryje/akceptuje podvod není o nic lepším než ten, kdo jej spáchal. V případě poslanců koalice SPOLU, jste srozumněni s tím, že jste byli zvoleni podvedením lidí. V případě poslanců STAN jste toho názoru, že ministr Rakušan naplňuje svými excesy předvolební sliby - politická kultura, důvěryhodnost etc. + Dovětek na konci.
  4. Podvádění veřejnosti považujete za onu politickou kulturu, kterou zmiňuje jak vládní programové prohlášení nebo předvolební web koalice Piráti+STAN. Podvádění je vzorem pro děti a budoucí generaci, cesta k lepší společnosti – o které všichni - bez vyjímky - tak rádi mluvíte v médiích před veřejností. Slova o Hodnotách jsou pouze fráze, používáte je pouze tehdy, když se to právě hodí. Existují pro to adekvátní pojmenování jako falešnost, pokrytectví, ubohost, amorálnost. Lze si vybrat.
  5. Podvod je součástí oněch „Západních Hodnot“ o kterých veřejnost slyší z úst rádoby „důvěryhodných“, demokratických politiků a řady apologetů. Od vlády vedené podvodníkem prof.Fialou na čele tohoto seznamu.

 

      Vláda, vedená osobou prof.Petrem Fialou, ztratila morální nárok občanské veřejnosti recitovat cokoliv o nějakých Hodnotách a principech! Odkazovat na ně, zaštiťovat se jimi či je dokonce vzývat. Stejné platí pro všechny, kteří tuto vládu svými kroky podporují při jejím setrvání u MOCI a řízení.

       Je tedy na Vás, vážená paní poslankyně, pane poslanče, kam se zařadíte a jak na tyto otázky odpovíte veřejnosti skrze Váš postoj k bodu Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky.


 

       Dovětek viz. STAN a Rakušan, ministr vnitra ČR:

Jistě jste již byli informováni z důvěryhodných zdrojů o velmi zajímavém a zdá se že nezákonném postupu MV ČR řízeném důvěryhodným(?) Rakušanem v případě prezidentských voleb 2023. Další exes?

O co jde, je stručně popsáno zde:

https://e-republika.cz/article4610-Probihaji-u-nas-v-rezii-petikolky-petikolove-volby

a podrobněji v odkazech uvnitř článku. Doporučuji, abyste si našli čas a informovali se. Rozprava k bodu vyslovení nedůvěry vládě nabízí vhodnou příležitost. Jako zákonodárce by Vás toto mělo obzvlášť zajímat. Nejenom z hlediska důvěryhodnosti této vlády, ale také z hlediska důvěryhodnosti veřejnosti v celý politický systém a dále také proto, že – pokud tato vláda nepadne – přijde později s vlastní verzí legislativy na - potlačování dezinformací/ve jménu národní bezpečnosti či jinak formulovanou kamufláží, za níž bude cenzura a potlačování nepohodlných informací. Třeba těch, viz. výše nebo těch viz. dále. Cesta boje proti dezinformacím není v represích, ale skrze kritické myšlení, kritickou analýzu informací. Pokud by média nebyla plná apologetů, ale schopných žurnalistitů, tento dopis by byl zcela zbytečný a hlavní informace o osobě, která řídí vládu stejně známou jako existence konfliktu na Ukrajině nebo půlroční předsednictví ČR v rámci EU. Fakt, že premiér předsedající země v rámci EU je podvodník rozšiřuje důsledky až k samotné EU – tomu, jste mohli jako poslanci samozřejmně zabránit. Dostatek argumentů Vám byl zaslán v dopise ze dne 10.ledna 2022. Vláda, která se ohání demokracií přihlížela zavedení cenzury. Kam to hodláte nechat zajít?

 Doplnění: Proč neinformují veřejnost údajně nezávislá, objektivní veřejnoprávní média o podvodníkovi Fialovi a nepíší o vládě vedené podvodníkem? Ze stejného důvodu, jako nesdělují řadu jiných informací o tom, co se děje v České republice (viz. Dovětek), ale i ve světě. Ze stejného důvodu, proč vynechala řadu důležitých informací z období covidu. Ze stejného důvodu, proč vynechala důležitá vystoupení Klause Schwaba z WEF. Adorace “úrovně“ veřejnoprávních médií je neméně vážná jako akceptace podvodníka a podvodu takového významu. V případě prezidentských voleb a MV ČR jde o něco ještě horšího. Tak vypadá Odpovědnost k voličům a politická kultura, prosazování zlepšení politické kultury v praxi a budování důvěryhodnosti - oproti slovům v oficiálním textu vlády. Tohoto se účastníte, toto podporujete a schvalujete. Tímto dopisem lze označit Vaše další jednání již za vědomé.

Není to tak dávno, kdy někteří z Vás – a sám prof.Fiala rovněž - apelovali na morální hodnoty/principy poukazováním na trestně stíhaného premiéra Babiše či vedli rétoriku o střetu zájmů. Dne 23.listopadu 2018 https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/023schuz/index.htm tehdejší poslanec, stávající premiér prof.Petr Fiala při rozpravě k vyslovení nedůvěry vládě Babiše uvedl:

 “V případě, že dnes nevyslovíme nedůvěru vládě, v případě, že zůstane ve funkci současný předseda vlády, jak si vlastně představujeme, že budou věci dál fungovat? A opravdu chceme převzít odpovědnost za všechny důsledky, které jsou s tímto stavem spojeny?“

A já se ptám rovněž. Jak chce vláda, parlament ve společnosti vést jakoukoliv debatu o hodnotách? Apelovat na ně? Odkazovat či zmiňovat Václava Havla a jeho odkaz? Jak mohou být nejvyšší ústavní činitelé nějakými vzory pro kultivaci politiky, ale i společnosti? Morálního charakteru? Obviňovat z polarizace společnosti „jakéhosi vnějšího nepřítele“? Jak chcete vést – paní poslankyně, pane poslanče - takovou rétoriku a jak můžete jenom čekat, že tomu budou lidi dále věřit?

Prof.Petr Fiala, téhož dne, 23.listopadu 2018

Lidé mají právo na to, aby mohli důvěřovat státu…“

Jak by mohli lidé důvěřovat státu, jehož premiér podvedl veřejnost skrze volební program a Vy, poslanci, podvod kryjete, akceptujete? Jak můžete čekat, že Vám někdo bude něco ještě věřit? Důvěryhodnost? Vždyť je to výsměch lidem a ubohost. Zase povedete nekonečnou rétoriku o hybridní hrozbě a cizí propagandě nebo se najdou ti, kteří začnou zametat prvně před vlastním prahem?

      17.ledna 2023 máte možnost to změnit. Ostatně slovo ZMĚNA byl klíčový předvolební narativ, vzkaz pro veřejnost. Doufám, že najdete dostatek odvahy se ohlédnout a najdete také dostatek vnitřních Hodnot při rozhodnutí o vyslovení nedůvěry vládě vedené podvodníkem prof.Petrem Fialou.

      Pro veřejnost pouze připojím obrannou poznámku, proti demagogii vůči opozici nebo snaze obhajovat neobhajitelné. Vše výše uvedené je výsledek vlastní činnosti vlády prof.Fialy. Byly to její kroky, její rozhodnutí, její postoje. Bez jakékoliv možnosti použití oblíbené fráze, že jde o dědictví předchozích vlád…

Slovy prof.Petra Fialy (23.listopadu 2018) by to znělo takto:

Je zbabělé říkat, že za tu situaci může část opozice nebo celá opozice.

Vážená paní poslankyně, pane poslanče, na tento mail není třeba odpovídat (krom případně ad 5). Vaší odpovědí bude Váš postoj v otázce vyslovení nedůvěry vládě ČR vedené podvodníkem prof.Fialou. Je na Vás, abyste ukázali a dokázali, že slova myslíte vážně a nikoliv jako účelové fráze. Osoba ministra vnitra Rakušana je mírně řečeno „dost problematická“ rovněž. Prosím, věnujte případu MV ČR, Vaši pozornost a čas.

 


 

Fiala-SPOLU-dame-Cesko-dohromady

Tolik volné pokračování o rozporu mezi slovy a skutečností. Cesta přivírání očí u těch, kteří hezky mluví, ale jejichž slova nejsou v souladu se skutky, je obelhávání sebe samotných. Je to cesta do slepé ulice. Cesta nekonečného zmaru a dokola se opakujícího principu cyklu Moci, která v čase degraduje v nějakou formu despotismu, zaváděním totalitních praktik pod jedno jakým přívlastkem, který si Moc osvojí používat... komunistická, demokratická, liberální, pokroková, všelidová...

Jiné dopisy z minulosti:

Dopis poslancům vládní pětikoalice před vyslovením důvěry vládě (leden 2022)

Dopis senátorům k pandemickému zákonu (Únor 2022)

Dopis místopředsedovi představenstva CZ.NIC (blokace domén) (Březen 2022)

 

 

 

 

 

Štítky článku: Fialapodvodypolitikaspolečnostvláda

prestiž 1: 13,01 přečteno 248×

0 Hodnotit článek 7

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Dopis vládním poslancům

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse