Necenzurujeme.cz

Dopis poslancům vládní pětikoalice před vyslovením důvěry vládě

V souvislosti se "Změnou" přístupu vlády guru prof.Fiali k povinnosti vakcinace proti covid19 jsem nabídl poslancům malé ohlednutí za výroky lídrů z ještě nedávné doby. Říkat pravdu, být vzorem, politická kultura... přečtěte si a případně se přidejte a pošlete taky!

Na úvod: Text dopisu níže, na konci jsou zdroje a seznam email adres na vládní poslance. Pokud souhlasíte CTRL+C -> CTRL+V . Otázka několika málo minut. Třeba se tam najde alespoň někdo... a když ne - tak máme důkaz, že ti, co mluví o hodnotách na ně z vysoka (víte co). Pokud můžete, prosím sdílejte, informace, ať se informace dostanou mezi lidi. Díky všem, kteří se nějak zapojí.

Prof.Fiala 20.1.2021 na úvod volebního roku 2021 na TV Barrandov

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

 

jako občan České republiky se na Vás obracím s následujícím sdělením před vyslovením důvěry vládě prof.Petra Fiali. Současná společenská situace je zejména kvůli pandemii poměrně složitá a společnost výrazně polarizovaná. Přispívají k tomu i některé výroky zákonodárců. V září, před volbami 2021, oba lídři stávajícího dvojbloku koalic - P.Fiala a I.Bartoš - sdělili veřejnosti, že očkování proti covidu má být dobrovolné1.

P.Fiala: "Očkování má zůstat dobrovolné."

I.Bartoš: "Od začátku říkáme, že očkování proti nákaze covidem-19 má zůstat dobrovolné a nelze k němu lidi nutit."

Dne 10.12.2021 vyšla ve Sbírce zákonů Vyhláška 466/2021Sb.2 (dále "Vyhláška") zavádějící povinnost očkování pro určité skupiny lidí. Tento krok ministra zdravotnictví A.Vojtěcha(ANO) byl vážným narušením společenské soudržnosti, politické kultury a důvěryhodnosti občanů v politiky, protože také A.Babiš veřejnosti sdělil podobné jako ostatní lídři (viz. zdroj 1).

Po volbách 2021 bylo brzy známo, že dojde ke změně vládní koalice a zemi povede "pětikoalice". Od 17.prosince 2021, kdy byla jmenována vláda, uplynuly 3týdny, což je dostatečná doba, aby ona Vyhláška (její obsah) byl odstraněn z platnosti. Namísto toho jsme svědky vyjádření ministra prof.Válka, že provede její úpravy, ale až někdy v polovině února 2022.3 Pro osoby, na které se vztahuje §8 a §10a tak vytváří tlak, nejistotu a mají v tomto stavu setrvat bezmála 2měsíce. O čem tito lidé asi budou přemýšlet? A bez ohledu, co bude na

V novoročním projevu uvedl premiér Fiala: "Politiky si určitě nevolíte proto, aby vám – jak se říká – lakovali věci na růžovo,... "4. Můžete si být jisti, že určitě většina lidí nevolí politiky ani proto, aby jim před volbami říkali jedno a po volbách dělali pravý opak. Z vyjádření ministra Válka viz.3), je však zřejmé, že ona proklamace dobrovolnosti nebude dodržena, jinak by ostatně nekalkuloval s Omikronem. Načasovat oznámení změny Vyhlášky na dobu kulminace5 Omikronu zavání účelovostí a využitím situace. O to je to horší.

Důvodů, které existují, aby lidé mohli svobodně rozhodnout existuje celá řada. Nechci psát dlouhý text, proto se omezím na zcela zásadní "věci" a selský rozum bez potřeby lékařského vzdělání.

a) očkovací látky proti covidu jsou v režimu tzv. "podmínečné registrace", tzn. že vliv látek na lidský organismus se stále musí zkoumat. Bohužel i v řadách zákonádárného sboru jsou ti, kteří veřejnosti dokáží skrze média tvrdit, že tyto látky jsou bezpečné. Látky jsou pouze povolené. O bezpečnosti vypoví teprve čas. Existuje celá řada léčiv, které byly rovněž povoleny příslušnými zdravotními orgány ve světě a nakonec musely být staženy pro svoje výrazné nežádoucí účinky. Proto povolené neznamená automaticky, že je také bezpečné. Např. v SPC6 vakcíny Comirnaty se to bude posuzovat až na přelomu 2023/24.

 

b) Jedno z posledních Mimořádných opatření MZdr ČR (MZDR 46054/2021-2/OVZ), ze den 30.12.2021, kterým MZdr oznamuje povolení tzv. posilující dávky pro osoby od 18let, obsahuje "způsobem, který není v souladu s rozhodnutím o registraci".7 Nebo-li tzv. posilovací dávka je mimo rámec toho, co bylo uvedeno pro podmínečnou registraci očkovacích látek. Přesto premiéři Babiš a Fiala podporovali akci "Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden a pomozme našim zdravotníkům".8 Přitom dle SPC6 str.10 osoby 65+ tvoří jen 21% ze sledované skupiny ačkoli právě tato skupina byla tou rizikovou. Podrobnější zkoumání pak vede k otázce četnosti výskytu komorbidit ve sledované skupině. Možná jako zákonodárce by Vás tento podnět mohl začít zajímat.

 

c) Jistě si vzpomenete na počátek očkování, kdy se jen odhadovalo, jak dlouho vydrží ochrana po očkování. Nejčastěji se hovořilo o době kolem jednoho roku. Během roku 2021 jsme se dostali sestupnou řadou 8-6-5 - na 5měsíců.7 Tj. vakcinace 2xročně. V  MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, 5.1.2022, se v odůvodněnína str.12 uvádí: "Aktuálně dostupné údaje podporují bezpečné a účinné podávání posilujících dávek již tři měsíce po aplikaci druhé dávky. Zkrácení intervalu mezi posilující a základní vakcinací na tři měsíce může vyžadovat přizpůsobení národních vakcinačních plánů."9 Někteří lidé si již položili otázku, jak dlouho lze ještě dál tvrdit a věřit, že vakcíny jsou účinné. Kde je ta časová hranice pro přeočkování a víru v účinnost - 2měsíce? 1měsíc? Po Omikronu přijde něco jiného XYZ, proč by tedy 3měsíce měly být konečným, když to nebylo ani 12M-8M-6M? Jistě znáte přísloví: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu až se ucho utrhne. Současný ministr zdravotnictví prof.Válek uvedl 4.12.2020: "Protože neexistuje, neexistuje nic, co je stoprocentně bezpečné. [...] Tím pádem si jenom šílenec může myslet, že je stoprocentně bezpečná očkovací látka. Prostě není."10

 

d) V návaznosti na b)+c) je tedy lidem podáváno více dávek než povoluje rozhodnutí o registraci. Tímto tempem než bude cokoliv řádně vyhodnoceno na úrovni alespoň podaného základního očkování, můžeme být u ?kolikáté posilující dávky! Toto má přímou vazbu s platností covidového certifikátu, který je pouze 9měsíců, což lidi nutí jít na další dávku. [která není v souladu s povolením o registraci ad b)] Vyhodnocení vlivu vakcín na lidský organismus tak bude vždy o několik kroků/let pozadu. Nestálo by za to, se poněkud zastavit a zamyslet se? Někteří lidé ve společnosti to již udělali. V Izraeli jsou již na prahu 4.dávek společnosti Pfizer...

 

Dalo by se pokračovat. Výše jsem Vám předložil alespoň několik faktů jako podněty pro zákonodárce. To podstatné je v tomto případě také to, jaký vzkaz jako zákonodárce vyšlete do společnosti v souvislosti se svým postojem při vyslovení důvěře vládě P.Fiali a jejím Programovým prohlášením. Lídři veřejnosti před volbami zřetelně sdělili, že očkování proti covidu má být dobrovolné. Předseda KDU-ČSL Jurečka v reakci na záměr vyhlášky obsahující povinné očkování uvedl "Tuto Vyhlášku není prostě možné za nás, za budoucí vládní koalici přijmout a akceptovat"11 a dále mluvil o debatě s profesními organizacemi. Profesní vyčleňování však nebylo lidem před volbami sděleno.1 Stručně shrnuto - ponechání obsahu Vyhlášky obsahující povinnost očkování bude přijato jako další podvod na lidech. Navzdory předvolební jednotě o dobrovolnosti očkování proti covidu, Programové prohlášení vlády neobsahuje nic, co poskytuje záruku, že bude dodrženo to, co bylo lidem před volbami sděleno! Jistě si uvědomujete, že vakcíny proti covid-19 nelze jednoduše srovnávat s vakcínami, které byly vyvíjeny roky a jsou roky podávány. Prosím, mějte to na zřeteli.

Při projednávání tisku 110212 v poslanecké sněmovně 2017-2021 se hlasovalo o návrhu Maříkové (a dalších) o dobrovolnosti očkování proti covid-19, číslo návrhu 7058, hlasování 11313. Poslanci Baxa, Blažek, Fiala, Kupka (ODS) nyní členové vlády a Lipavský (Piráti) - nyní též člen vlády hlasovali PRO návrh 7058 o dobrovolném očkování.

Tímto Vám tedy jako členu zákonodárného sboru předkládám informace ke zvážení, jak se postavíte k vyjádření důvěry vládě prof.Fiali a jejímu Programovému prohlášení. Argumenty jsou vážné, protože jde o samotné vzkazy lídrů vůči veřejnosti. Do Programového prohlášení nebylo vloženo nic, co by zajišťovalo, že slova dodrží. A někteří jistě budou uvažovat i o tom, zda jejich slova byla vůbec myšlena před volbami vážně(?!). Nelze se tomu divit. Byl to premiér Fiala, kdo po jmenování premiérem 28.11.2021 uvedl: "Chci říkat lidem pravdu"14 O pravdě mluvil také lídr I.Bartoš v únoru 2021: "Proto je důležitý říkat pravdu".15

 

Jak bude reagovat veřejné mínění, když se potvrdí, že ti, co mluví o pravdě, lidi podvedli? Jaké bude klima v již tak polarizované společnosti? Teď, jako poslanec, má Váš "jeden hlas" velkou moc, budete rozhodovat o vzniku vlády. Právě teď je důležitý, nikoliv až poté, co vláda získá důvěru. Ne sliby (Vyhláška (ne)bude obsahovat...), ale skutky. Svým "hlasem" dáváte bianco šek vládě se stávajícím Programovým prohlášením.16 Byl to právě ministr zdravotnictví, který 18.12.2021 uvedl: "Já si myslím, že Programové prohlášení vlády je od toho, aby ho vláda a její ministři dodržovali a určitě to ta vláda dělat bude."3 Pokud ji podpoříte, nejenže si ponese od svého počátku nelichotivou vizitku, ale vypoví to také o tom, zda Vám osobně - vážená paní poslankyně/vážený pane poslanče vadí či nevadí, když politici podvádí lidi. Je to věcí hodnot, o kterých mnozí velice rádi před veřejností hovoří, ale také věcí svědomí.

Politik se musí naučit nést zodpovědnost za své výroky. Je to znakem určité uvědomělosti a kompetentnosti k výkonu tak významné pozice. Slibovat, ohlupovat či podvádět je velice snadné. Postavit se k vlastním slovům vzpříma je už mnohdy mnohem složitější. Pokud někdo využívá Omikronu ke hře na schovávanou či jako štít, je to na úrovni nejvyšší politiky mírně řečeno nedůstojné. Formulace jako "kdo mohl vědět, že přijde něco jako Omikron", "Omikron změnil situaci",17 značí buď naivitu nebo nekompetentnost anebo vědomé lhaní(!) lidem (dále "Dovednosti"). Koronaviry vytváří mutace a varianty poměrně rychle, za rok 2021 to snad ví, díky médiím, téměř každý plnoletý občan ČR. Tyto "Dovednosti" by neměly patřit ke kvalifikaci vykonávat tak důležitý post v řízení země. Vláda se může vyvázat tím, že její Programové prohlášení bude obsahovat jasný závazek o zachování dobrovolnosti očkování proti covid-19, bez výjímek.

Jako zákonodárce, člen "vládní pětikoalice ve sněmovně" jste v situaci, která pro Vás může být složitá. Chápu a proto jsem Vám poskytl dle mého uvážení dostatek argumentů k případné obhajobě - body a)d) a vzkazy lídrů veřejnosti, které podle dalších povolebních vyjádření budou pravděpodobně záhy označeny za podvod na lidech.

Na webu koalice Piráti+STAN mají celou velkou prezentaci na téma politická kultura. "Politici vytváří vzory pro celou společnost. Kultura vládnutí je pak o důvěryhodnosti, aby politici vládli čestně a kompetentně,...", "Zlepšení politické kultury zvýší důvěru občanů v demokratickou politiku"18 a také naopak.

Předseda Pirátů I.Bartoš šel “vzorem” společnosti porušením Všeobecného kodexu veřejného zastupitele19 - kumulace veřejných funkcí poslance a ministra (a místopředsedy vlády). Pozice lídra či předsedy strany není uvedena jako výjímka.

Předseda STAN, Rakušan, ministr vnitra, v Partii na Prima CNN 9.1.2022 uvedl: "Lidi už nevěři ničemu. Nevěří státu, nevěří vládě, nevěří parlamentu, protože Vy jste [pozn.ANO] tuhle zemi uvrhli do příšernýho chaosu. A týhle vládě bude sakra dlouho trvat než se nám povede přesvědčit... "17

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) ve svém novoročním projevu 1.1.2022 uvedl: "Výsledek voleb byl nakročením ke změně, ke změně v politické kultuře. Já bych byl rád, kdyby v roce 2022 tato změna politické kultury pokračovala. Pokud tomu tak má být, tak je důležité, abychom si zachovali slušnost, sebevědomou slušnost."20 Mnozí lidé již nyní přemýšlí, o jaké změně politické kultury to vlastně mluvil, stejně jako o tom, jak předseda Senátu má definovánu "slušnost" - patří tam také podvádění lidí? Podle všeho, patrně ano. Po volbách 2021 oznámil předseda ODS Petr Fiala:

"Tyto volby jsou vítězstvím slušné a hodnotové politiky."21

Petr Fiala o tom, že politik má říkat pravdu na počátku volebního roku, TV Barrandov 20.1.2021:

"Já si myslím, že politik, zvlášť, když má odpovědnost, tak má říkat lidem pravdu.“22

Složitá situace a období do kterého vstupujeme (inflace, ceny energií i covid) budou vyžadovat soudržnější společnost. Mluvil o tom premiér ve svém novoročním projevu. "To ale vyžaduje nasazení na obou stranách. Jak na straně vlády, tak na straně občanů."23 Stěží toho nová vláda dosáhne, pokud lidi podvede. Lídr musí mít přirozenou autoritu, tím si může získat i důvěru u lidí a lidi spojovat. To, co sledujeme po volbách, je pravým opakem a vede k ještě větší polarizaci společnosti. Ať už si to uvědomujete či nikoliv, tato vláda si z nějakého důvodu vědomě vytváří "vnitřní problémy ve společnosti", což může skončit i dřív než po 4letech.

Dovolím si Vás požádat, abyste napomohl/a možnosti získat "slyšení" o řešení covidu i těm, kteří hledají i jiné řešení než jen očkování. Body a)d) jsou snad natolik zásadní, že je třeba se nad nimi zamyslet a začít vést seriózní diskuse o dalších možnostech. Pokud tomuto napomůžete, pak Vám předem děkuji.

Informace z tohoto sdělení budou poskytnuty veřejnosti - nejde o nic, co by veřejnost neměla vědět. Možná se někteří pak budou zajímat o hodnoty "svého" voleného zástupce i přemýšlet o vládě, která bude apelovat na veřejnost skrze nejrůznější hodnoty. Společnost bude přemýšlet o slušnosti a hodnotové politice. Zvažte, zda svým "hlasem" podpoříte vznik této vlády s jejím Programovým prohlášením, kde chybí deklarace zachování dobrovolnosti očkování proti covid-19. Ústavní stížnost skupiny senátorů či případné zapojení ombudsmana ČR ve smyslu obsahu Vyhlášky, nic nezmění na tom, jaký signál vyšlete do společnosti o této vládě a jejím programovém prohlášení. Přeji Vám, abyste našla/našel dostatek síly si udržet rovnou pátéř a být určitým vzorem pro společnost od počátku výkonu mandátu ve sněmovně. Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá...

 

S pozdravem a přáním návratu Rozumu do řízení naší země a alespoň té základní politické kultury a slušnosti – nelhat a nepodvádět lidi a ty, kteří tak činí - nepodporovat - by byl dobrý vzkaz Vlády, resp. Sněmovny nejen do roku 2022, ale volebního období.

 

Vše dobré v Novém roce 2022.

 

PS: Žádám asistenty poslanců o předání tohoto sdělení zákonodárci před aktem vyslovení důvěry vládě prof.Petra Fiali. Děkuji.

 

Zdroje:

1) 12.9.2021 Šestá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující uskupení staví k povinnému očkování proti covidu? https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/sesta-vyzva-pro-ceskou-vladu-snemovni-volby-2021_2109130902_ako#p17

Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (Petr Fiala): Očkování má zůstat dobrovolné. Věřím v osobní zodpovědnost lidí – pracujících např. ve zdravotnictví či sociálních službách. Stát má vést informační kampaň, která lidem vysvětlí výhody očkování a vyvrátí lži a dezinformace, které se ve veřejném prostoru objevují.

Piráti a Starostové (Ivan Bartoš): Od začátku říkáme, že očkování proti nákaze covidem-19 má zůstat dobrovolné a nelze k němu lidi nutit. Vláda celou strategii očkování, včetně motivování lidí k očkování, zanedbala. Proočkování a vybudování kolektivní imunity přitom chrání i ty, kteří se z různých důvodů očkovat nemohou.

ANO 2011 (Andrej Babiš): Očkování proti covidu-19 zůstane dobrovolné. Stát nemá – a nemůže – mít páky, aby dospělé občany nutil k vakcinaci. Snažíme se neočkované lidi přemluvit probíhající kampaní, aby nám pomohli dosáhnout kolektivní imunity. Jsme proti tomu, aby neočkovaní lidé byli občany druhé kategorie.

2) https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39281

3) 18.12.2021 https://cnn.iprima.cz/porady/partie/19122021-tomio-okamura-vlastimil-valek

4) https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/projevy/novorocni-projev-predsedy-vlady-petra-fialy-193432/

5) https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady--29--prosince-2021-193408/

29.12.2021 TK vlády, ministr Válek: "...předpokládáme, že vlna omikronu bude vrcholit poslední týden v lednu, první týden v únoru..."

6) https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_cs.pdf str.64

Za účelem potvrzení účinnosti a bezpečnosti přípravku Comirnaty má držitel rozhodnutí o registraci předložit závěrečnou zprávu o klinické studii pro randomizovanou, placebem kontrolovanou, pro pozorovatele zaslepenou klinickou studii C4591001. Datum: Prosinec 2023

7) https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Rozhodnuti-o-docasnem-povoleni-pouziti-registrovanych-lecivych-pripravku-Comirnaty-a-Spikevax-%E2%80%93-posilovaci-davka-s-ucinnosti-od-4.-1.-2022.pdf

30.12.2021 MZDR 46054/2021-2/OVZ Posilovací dávka po 5M, od 18let

8) https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-na-podporu-projektu-naockujme-milion-lidi-posilujici-davkou-za-tyden-a-pomozme-nasim-zdravotnikum--30--listopadu-2021-192628/

9) https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf

10) https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/072schuz/s072138.htm

11) https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/221411030501205/

12) https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1102

13) https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=74656

14) https://twitter.com/P_Fiala/status/1464953519837007879

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/221411030511128/

15) https://cs-cz.facebook.com/ceska.piratska.strana/videos/migranti-a-antifa-poslechn%C4%9Bte-si-co-pir%C3%A1ti-prosazuj%C3%AD/1048798702265585/ (6.2.2021)

16) https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547

17) 9.1.2022 https://cnn.iprima.cz/porad-menite-nazory-neotvirate-ockovaci-centra-vildumetzova-se-pustila-do-rakusana-54906

Rakušan, STAN, ministr vnitra: "Lidi už nevěři ničemu. Nevěří státu, nevěří vládě, nevěří parlamentu, protože Vy jste tuhle zemi uvrhli do příšernýho chaosu. A týhle vládě bude sakra dlouho trvat než se nám povede přesvědčit... To si snad děláte legraci... ale teď nám vyčítat, to že pan ministr Válek mění nějaký názory, děláte si legraci. Doba se mění, Delta je jiná než Omikron, mi se tomu přizpůsobujeme."

18) https://www.piratiastarostove.cz/program/otevrene-vladnuti-a-politicka-kultura/

19) https://wiki.pirati.cz/program/kodex_zastupitele

Tento kodex je určen všem kandidátům na kandidátní listině Pirátů pro všechny volby do veřejných funkcí. Orgán, který schvaluje program pro dané volby, může pro tyto volby schválit další, vlastní kodex, který však s tímto nesmí být v rozporu.

Bod 6: “V případě zvolení za Piráty se zavazuji současně vykonávat jen jednu uvolněnou volenou veřejnou funkci (poslanec, senátor, člen vlády, prezident, uvolněný zastupitel apod.) a vyhradit si na výkon veřejné funkce potřebný čas.“

20) https://www.vystrcil.cz/web/clanky/projevy/novorocni-projev-predsedy-senatu-milose-vystrcila-p18702/

21) https://twitter.com/p_fiala/status/1447520188568678404, https://video.aktualne.cz/z-domova/vitezna-rec-lidra-koalice-spolu-petra-fialy/r~ddb9f5e6292411ecb02dac1f6b220ee8/r~7975b554294511ec966d0cc47ab5f122/

22) https://www.youtube.com/watch?v=PtXD9k8Euvk, https://www.ods.cz/clanek/20488-tv-barrandov-vlada-musi-rikat-pravdu

23) https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/projevy/novorocni-projev-predsedy-vlady-petra-fialy-193432/

Emaily na vládní poslance: (měly by být snad ok)

ODS: AdamecI@psp.cz, BacikovaJ@psp.cz, BauerJ@psp.cz, BeitlP@psp.cz, BendaM@psp.cz, BendlP@psp.cz, BlahaS@psp.cz, BlazekP@psp.cz, BuresJ@psp.cz, CernochovaJ@psp.cz, DecroixE@psp.cz, FialaP@psp.cz, FifkaP@psp.cz, HaasK@psp.cz, HavranekJ@psp.cz, HofmannJ@psp.cz, JandaJ@psp.cz, KasnikP@psp.cz, KralV@psp.cz, KrejzaK@psp.cz, KupkaM@psp.cz, MajorM@psp.cz, MunzarV@psp.cz, CrkvenjasZ@psp.cz, SalvetrR@psp.cz, SkopecekJ@psp.cz, StanekP@psp.cz, StanjuraZ@psp.cz, SvobodaB@psp.cz, TurekL@psp.cz, VomackaV@psp.cz, ZajickovaR@psp.cz, ZacekP@psp.cz

KDU-ČSL: BartosekJ@psp.cz, BelobradekP@psp.cz, BelohlavkovaR@psp.cz, BenesikO@psp.cz, CarbolJ@psp.cz, DufekA@psp.cz, GolasowskaP@psp.cz, Hellers@psp.cz, HorakJ@psp.cz, JilkovaM@psp.cz, JureckaM@psp.cz, KankovskyV@psp.cz, MichaelJ@psp.cz, NavratilJ@psp.cz, NovakovaN@psp.cz, OkamuraH@psp.cz, PhilippT@psp.cz, SmetanaK@psp.cz, SimekD@psp.cz, TelekyR@psp.cz, TesarikA@psp.cz, VybornyM@psp.cz, ZborovskyM@psp.cz

TOP09: HavelM@psp.cz, JakobJ@psp.cz, KlimaP@psp.cz, KolarO@psp.cz, KuceraM@psp.cz, LangsadlovaH@psp.cz,
LisovaM@psp.cz, NovyM@psp.cz, AdamovaM@psp.cz, SlavikJ@psp.cz, SvobodaP@psp.cz, ValekV@psp.cz, ZunaM@psp.cz
zenisekM@psp.cz

STAN: BalasV@psp.cz, BelorR@psp.cz, BerkiJ@psp.cz, BernardJ@psp.cz, CoganJ@psp.cz, DubskyT@psp.cz, ExnerM@psp.cz, FarskyJ@psp.cz, FlekJ@psp.cz, GazdikP@psp.cz, HajekJ@psp.cz, HajekM@psp.cz, KovarovaV@psp.cz, KrutakovaJ@psp.cz, KucharJ@psp.cz, LacinaJ@psp.cz, LetochaP@psp.cz, LiskaP@psp.cz, LochmanO@psp.cz, MullerT@psp.cz, NaiclerovaH@psp.cz, OlsakovaE@psp.cz, OpltovaM@psp.cz, PivonkovaP@psp.cz, PotuckovaL@psp.cz, QuittovaP@psp.cz, RakusanV@psp.cz, RatajM@psp.cz, SebelovaM@psp.cz, UrbanovaB@psp.cz, VlcekL@psp.cz, VoborskaM@psp.cz, VojtkoV@psp.cz,

Piráti: BartosI@psp.cz, KocmanovaK@psp.cz, MichalekJ@psp.cz, RichterovaO@psp.cz 

 

 

 

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Dopis poslancům vládní pětikoalice před vyslovením důvěry vládě

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse