Necenzurujeme.cz

Diskuse

Proč vlastně tolik Čechů až hystericky nenávidí Rusko a Rusy?

Je nám líto, ale interní diskuse k tomuto článku už byla uzavřena.

.

Ibrahim Zardos 390

Pokud máme být jednotní vlastenci, kteří mají odolat podstatně šílenějším nebezpečím, které se na nás hrnou nyní, buďme opět Čechy. Čechy, protože žijeme v naší krásné zemi a ne že se dle jazyka prohlašujeme za Slovany a nenávidíme Němce.
Baví mě to národovecké že nás nemohli napadnout fašisti, protože Fašisticko neexistuje, takže to byli Němci. Hezký argumentační faul. Ti samí ale naprosto v klidu prohlašují že nás v 68 neobsadili Rusové (Sovětský svaz), ale komunisti. Pánové ono komunisticko také neexistuje. Byli to tedy Rusové? Vaše odpověď je nééé. Rusové jsou naši slovanští bratři. To byli komunisti.
Zkuste to obousměrně napadlo nás Německo? Ne to byli fašisti, přesdstavovaní Němci, ke kterým se přidala i řada Čechů, zejména těch kteří mluvili v rodinách historicky německy, protože jim pangemánisti vymyli mozek, že jsou Němci.
Vy všichni národovci. Přestaňte už v té hře pokračovat. Přestaňte vymývat všem kteří pro obranu naší země mají vůli něco udělat, že jsme slované milující Rusy a nenávidějící Němce. Staňte se vlastenci. Vždyť ti, kteří naše území nyní obsazují se tomu jen smějí až se za břicho popadají. Jak se tu zase jen pereme. Ruský šváb proti Merkelový zaprodancům. Myslím že Merkelový zaprodanci by se měli spojit s těmi Ruskými šváby a chránit České ale i Německé země proti nájezdníkům, podstatně nebezpečnějším.
Nemluvím ani tak o muslimech, ale zejména o těch, kteří po nás jdou nyní až na morek kostí. Cpou nám do hlavy že nejsme muži a ženy, že naše imunita je navěky ztracena a bez pravidelné vakcíny se neobejdeme. Že se máme stydět, tedy my bledé tváře z Čech, před potomky jejich bývalých otroků, že ve školách se naše děti nebudou učit elementární fyziku a matematiku ale nauku tom jak CO2 nám ničí rostlinky, vždyť to svatá Gréta viděla.
Část z nás tady ale řeší slovanské bratry a zlé Němce?!? Ne nebudeme bojovat proti Rusům. Nic nám neudělali. Nevím proč bychom ale měli brojit proti Němcům. Ti současní nám také nic neudělali.

(+1)

.

Ibrahim Zardos 390

Napětí se stupňovalo na obou stranách. Po prohrané první světové válce bylo Rakousko-Uhersko rozdrobeno vítěznými mocnostmi na mnoho malých států, dle národnostního sebeurčení. Náš národ byl a v té době notně rozklížen dle teorií o našem původu. Někdo se cítil pangermánem jiný panslovanem. To v 18. století nebylo. Určitý závdavek tomu dala Bílá hora. To byl však konflikt náboženský a ne jazykový. Ten z toho udělali na obou stranách až intelektuálové. Naše první republika na rozdíl od R-U ihned na počátku začala znevýhodňovat všechny německy mluvící Čechy, že jsou Němci zejména zákazem používání Němčiny v úředním styku. To za R-U nebylo. Pod taktovkou pangermánů hned na počátku první republiky vzbouřili dle národnostního určení obyvatelé Liberecka, že jsou Němci. To potlačila armáda povolaná Prahou.
Obě paideologie, svůj zhoubný vliv dovršili před za a těsně po druhé světové válce. Obsdili nás fašisti reprezentovaní Němci. Řada Čechů dávných starousedlíků (Böhmáků) se v té době již díky pangermánským teoriím cítili být Němci a nenáviděli nebo pohrdali všemi kdo mluvili česky. To samé platilo naopak. Po válce jim to ti, kteří uvěřili panslovanismu a bratrskému Rusku spočítali.
Pokud se vymezujete vůči nesmyslné nenávisti vůči Rusům, kterou do nás nyní hustí ti ze západu, tak rovněž zvažte přestat se navážet do zlých a útočných Němců. To hustili do nás hustili před sto lety naši radikální obrozenci, potom první republika a po válce to pokračovalo včetně výmyslů, které jsme se učili ve škole o naší dávné historii.
Buďme opět vlastenci, tedy Češi pojetí národ určený dle jazyka skončil prolitou krví sousedů žijících zde v poklidu tisíc let. Pokud jsme proti někomu bojovali, tak to bylo proti Prusům, Braniborům, ale to byly půtky mezi šlechtickými rody. Též jsem společně bojovali proti katolíků. Za husitů i na Bílé Hoře. Díky panslovanismu a pangermanismu jsme ale vtáhli nakonec zbraně proti sobě. Soused proti sousedovi.

(0)

.

Ibrahim Zardos 390

Článek je výborný. Přesto mám výtku. Zcela správně se pozastavujete nad vyvolávanou nenávistí vůči Rusům. Podkládáte tuto nebezpečnou patologii zkušenostmi jiné osoby, která u nás zažila režim Komunistů. Též zkušenostmi svými.
Sovětský svaz nás osvobodil od fašismu. Ten u nás reprezentovalo Německo. Protože se v Sovětském svazu mluvilo převážně rusky byli vnímali jsme je jako Rusy. Ti k nám ale dotáhli podobně zvrácenou ideologii komunismus. V 68 přitvrdili. Začali jsme je vnímat jako zlé Rusy. Byli to však komunisti reprezentovaní Rusy.
Problém je v tom, a nad tím se zkuste zamyslet. Z naše sousedy z Německa a Rakouska, ale i lid na našem území žijící, který z historických důvodů používal pro dorozumívání jak němčinu, tak i češtinu, ale i různé mišmaše obou jazyků, například brněnský hantec vzájemně na Němce a Čechy, to dle jazyka rozeštvaly jiné dvě škodlivé ideologie. Pangermanismus a Panslovanismus. Stalo se tak počátkem napoleonských válek. Pangermáni se prvotně bránili francouzské expanzi a začaly ideově sjednocovat malá germánsky mluvící knížetsví na území současného Německa. Tato ideologie, se kterou jsme my poddaní Koruny české zprvu neměli nic společného začala pronikat i na naše území. Počátkem devatenáctého století na to začali odpovídat někteří intelektuálové proti-ideologií panslovanismem.
Tyto dvě patologie, začaly postupně rozdělovat naši společnost dle dorozumívacího jazyka na pravé Čechy a Němce. Čechy se však do té doby cítili všichni. Německy mluvící si říkali germánsky dle původního názvu naší vlasti Böhmáci. Ti Česky mluvící si říkali jejím slovanským ekvivalentem Češi.
Prvotní, u nás v českých zemích pouze intelektuální, špičkování začalo postupně houstnout. První vzájemná agrese byla vyvolána roku 1848. Tam měli prim zejména radikálové z řad našich obrozenců. Ten proces probíhal v té době po celé Evropě a měl co do činění se znovuzavedením feudálních pořádků po Napoleonem zavedených ideí o rovnosti občanů.

(0)

.

2xs 414

>Ti k nám ale dotáhli podobně zvrácenou ideologii komunismus
---ne, opravdu k nám Rusové nedotáhli komunismus. Jednak ty myšlenky u nás byly už za první republiky, kdy sem Rusko ani Sovětský svaz nic dotáhnout nemohl - nebyl na našem území žádný jejich voják, naopak my jsme silně a zákeřně zasahovali našimi vojáky do jejich vnitřních záležitostí, a to zabíjením, krádežemi zlata, uměleckých předmětů a falsifikátorstvím jejich měny během (nejen železničního) tažení ze západu až na východ jejich území... to jsme činili jako užiteční idioti v žoldu a ve prospěch západních páníčků/mocností. Proč? Pro dobrodružství? Z ideologického fanatismu agrese v cizím státě? Abychom si vysloužili zásluhy pro západní páníčky, kteří nás úkolovali, abychom jim nakonec do pařížské banky odvedli prakticky všechno to nakradené "státní" zlato výměnou za právo natisknout si papírové koruny?
Tento národ se do komoušů zbláznil už během války i těsně po válce... snílkovsky si naši hloupí předkové DOBROVOLNĚ navolili tu totalitní pakáž do vedení státu. A v roce 1948 to dav ovcí dokonal.
Není pravda, že v roce 1968 došlo k nějakému přitvrzení - spíše ke konzervaci, k husákovské stagnaci, k uvíznutí v bezradnosti... a to se táhlo až do dohodnutého převratu 1989, přičemž po celých těch 30 let si zde Západ pěstoval dekadentní partičku ožralů, divadelníků a filosofů, která to pak jako užiteční idioti přebrala, aniž měli nějakou kvalifikaci pro vedení/řízení státu (a aniž komunisty jakkoliv potrestala). A podle toho to i dopadlo. Rozkradeno, utlumeno, zničeno... hojně i ve prospěch západních páníčků.
Je jasné, že velmoci si rozdělily svět, vliv, zóny, zvláště když šlo o válečné vítěze. Tomu se nelze divit. Naše země NIKDY nebyla nezávislá, suverénní, a to ani v období 1. republiky - pod silným vlivem Francie, s příklonem i k Británii a samotný vznik umožněn díky našim zednářským hlavounům a jejich lezení do zadku potentátům z USA, kteří milostivě kývli.
Problém byl vždy nesuverenita, podléhání někomu

(0)