Necenzurujeme.cz

Diskuse

Úpadek českého hornictví a geologie

Je nám líto, ale interní diskuse k tomuto článku už byla uzavřena.

.

V zemi s hornickou tradicí, kde již v roce 1300 byl vydán Ius regale montanorum, se po roce 1989 děly podivné věci. Byl zrušen Český geologický úřad a byly postupně rušeny jim řízené organizace. A tak se stalo, že odborníci z ÚNS Kutná Hora a VÚGI Brno dnes nemají nástupce. Odborníci, kteří mimo hodnocení našeho nerostného bohatství např. prováděli i analýzy měsíční horniny, zkoumali nerostné bohatství moří a oceánů a kterým bylo v roce 1990 mezi 40 až 60 roky, je dnes mezi 70 až 90 nebo již nenávratně odešli. Zmizelo i financování výzkumu a ústavy zanikly. Pár zbylých pracovníků privatizovalo trosky a živilo se čím to šlo. Jedni zjišťovali výskyt radonu a prováděli analýzu vody, druzí dokonce začali vyrábět plastová okna. Skuteční odborníci zmizeli. Dnes naše nerostné bohatství zkoumají a mapují najatí cizáci a cizáci budou toto bohatství i těžit a zpracovávat a z bohatství ukusovat svůj díl. Když se zamyslím, který obor činnosti nebyl po listopadu 1989 v ČR zdevastován, tak opravdu nevím. A nevím také, který majetek státu nebyl rozkraden, rozdán v restitucích či zašantročen cizákům. Rád se nechám poučit.

(+4)