Necenzurujeme.cz

Malý, Hamplová a Rajchl píší rektorovi kvůli Ševčíkovi. Petice!

Docent VŠE Miroslav Ševčík byl mediálně obviněn z věcí, kterých se nedopustil. Po dvou dnech trvajícím mediálním lynči, vyzval docenta Ševčíka rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. k rezignaci.

S ohledem na to, že obvinění proti docentu Ševčíkovi se nezakládají na pravdě, což dokazují veřejně dostupné fotografie, videa a výpovědi svědků, rozhodl jsem se, jako zastánce pravdy a práva reagovat. Nemohu nečinně přihlížet tomu, když je někdo neprávem obviňován, dehonestován a má být dokonce odvolán z funkce za něco, čeho se nedopustil, navíc ve chvíli, kdy se naopak pokusil pomoci napadenému člověku a uklidnit situaci.

Vyjádřil jsem k věci svůj názor, na který mám právo v článcích Policejní provokace před budovou NM je na demisi ministra Rakušana  a Chystá se politický proces s děkanem Ševčíkem? a okamžitě se ke mně připojily stovky našich spoluobčanů. Vedle toho jsem byl jedinci napadán, že jsme proruský a dehonestován. Za to, že dlouhodobě hájím svobodu slova, za to, že transparentně od prvního dne protestuji proti válce na Ukrajině a podpoře pokračování zabíjení dalším vyzbrojováním namísto diplomatického tlaku na ukončení konfliktu?

Již dopředu byla demonstrace na Václavském náměstí medii i politiky dehonestována, jako proruská. Přestože na demonstraci byly pouze naše státní vlajky a jen dva provokatéři baťůžkáři s písmeny Z, v mikinách a teniskách, které používají provokatéři policie již více jak šest let. Asi proto, aby se poznali. I děkan má právo vyjádřit svůj názor. I děkan má právo, či spíše povinnost, jako kterýkoli jiný člověk, pomoci napadenému člověku.

S ohledem na uvedené jsem se rozhodl napsat otevřený dopis rektoru Dvořákovi a akademickému senátu. Dopis, ve kterém formou petice doslova prosím o uklidnění situace a nevyvolávání další eskalace napětí, ke kterému by v případě odvolání docenta Ševčíka zřejmě došlo. Přes tři sta tisíc seniorů a přes milion rodin s dětmi se díky nečinnosti vlády dostalo na hranici chudoby. Není divu, že protestují.

Ty protesty nevyvolal Putin, ale naše vláda svým přístupem k dané situaci, která logicky vyvolává emoce. Docent Ševčík se nijak k protestům osobně nepřipojil, je se snažil pomoci napadenému a zklidnit rozbouřenou situaci. Za to má být odvolán z funkce? Má být odvolán za to, že jako občan projeví svůj postoj ve chvíli, kdy někteří politici ve školách pořádají politické přednášky, ve chvíli, kdy nově zvolený prezident prostřednictvím týdeníku Mateřídouška učí naše předškolní děti ten s“právný“ politický názor?

Rozhodl jsem se proto jako prostý občan, otevřeným dopisem požádat o smírné řešení situace. Vážím si lidí, kteří se k mému dopisu a petici připojili, mezi prvními paní senátorky Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, doktora Jindřicha Rajchla a spousty dalších. Lidí, napříč politickým spektrem i sociálním postavením. S ohledem na to, že již existující petice neobsahuje oslovení, fakta a ani zdůvodnění a řešení, rozhodl jsem se o sepsání své nové a žádám o její podporu v zájmu svobody slova a spravedlnosti. Není možné dál pokračovat ve sporech a nenávisti, které ničí nás všechny.

Prosím tímto o podporu mé žádosti panu rektorovi a akademickému senátu a podporu petice, zaslané formou otevřeného dopisu. Pevně věřím, že budou rozhodovat bez emocí na základě faktů a že je nemůže mediální, či jakýkoli jiný nátlak ovlivnit v jejich rozhodování. Svůj podpis můžete připojit zde:

Petice občanů České republiky, kteří vyjadřují nesouhlas s odvoláním pana děkana Miroslava Ševčíka pro nepravdivé důvody tohoto odvolání.

 

Vážený pan
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

a

Akademický senát, Fakulta financí a účetnictví: vážení prof. Ing. Petr Marek, CSc., Ing. Jan Molín, Ph.D., prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Ing. Lukáš Hulínský , Bc. Erik Nikerle, Fakulta mezinárodních vztahů: Ing. Josef Bič, Ph.D., Mgr. Halka Čapková, Ph.D. , Ing. Jana Peterková, Ph.D. , Bc. Demyanchuk Marta, Bc. Magdaléna Kotrčová, doc. Fakulta podnikohospodářská: Ing. Luboš Smrčka, CSc. , Ing. Marek Stříteský, Ph.D. , doc. Ing. David Říha, Ph.D., MBA , Bc. Matěj Pokorný, Bc. Tomáš Reml, doc. Fakulta informatiky a statistiky: Ing. Jan Zouhar, Ph.D. , Ing. Martin Potančok, Ph.D. , doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D., Ing. Štěpán Staněk , Bc. Tomáš Mikulenka , Fakulta národohospodářská: Ing. Mgr. et. Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D., JUDr. Jan Vondráček, PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D. , Bc. Marek Koten, Bc. Květa Nevosadová, Fakulta managementu: doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc, Ing. Lucie Váchová, Ph.D., Ing. Jana Krbová, Ph.D., Bc. Davide Vitale, Ing. Petr Šimáček, CTVS: Mgr. Gabriela Fliedrová

a

Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE v Praze - vážení doc. PhDr. Ján Pavlík - předseda AS NF VŠE, prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc., prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., JUDr. Jan Vondráček, prof. Ing. Karel Zeman, CSc., Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., Ing. Michal Mec, Marek Koten, Petra Hrabová.

 

 

My, níže podepsaní občané České republiky, vyjadřujeme podpisem této petice nesouhlas s odvoláním děkana VŠE pana doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. z níže uvedených důvodů:

Docent Ševčík byl 11. března 2023 medii obviněn z toho, že se aktivně zúčastnil protestu na Václavském náměstí, dále, že se pokusil vniknout do budovy Národního muzea a strhnout z něj vlajku Ukrajiny. Dále byl medii obviněn z toho, že se zúčastnil potyčky s Policií ČR. Nic z toho však není pravda. Docent Ševčík zřejmě není u novinářů v oblibě, protože dlouhodobě kritizuje cenzuru, omezování svobody slova a tendenčnost médií.

 

Zdůvodnění nesouhlasu s odvoláním:

Jak je výše uvedeno, docent Ševčík se nedopustil ničeho, z čeho je obviňován. Nijak se aktivně do dění u Národního muzea nezapojil zejména ve smyslu snahy o proniknutí do budovy Muzea, či dokonce pokusu o stržení vlajky Ukrajiny. Byl pod rampou Muzea osloven policií údajně napadeným a zraněným člověkem s žádostí o pomoc a požádán, zda by pomohl s identifikací policisty, který jej napadl.

Docent Ševčík se snažil mezi okolostojícími sehnat lékaře, což se mu podařilo. Společně pak vyšli před vchod Národního muzea, kde napadený identifikoval policistu a docent Ševčík situaci vyfotografoval na mobilní telefon. Dále slušně žádal policisty o zklidnění situace a požádal o možnost promluvit s velitelem zásahu, což mu bylo odmítnuto. Poté pokojně z místa odešel.

Při odchodu, během sestupování po rampě, ve chvíli, kdy pokojně odcházel a natáčel si situaci na mobilní telefon, byl bezdůvodně napaden policistou a naražen na betonové zábradlí. Vše je zdokumentováno, k celému průběhu je dostatek veřejně přístupných fotografií a videí včetně zvukového záznamu. Docent Ševčík se nedopustil žádné trestné ani nemorální činnosti, která by jakkoli poškozovala VŠE.

Naopak, zachoval se jako řádný občan, který chtěl pomoci napadenému a zraněnému člověku a snažil se přispět ke zklidnění vyhrocené situace. Z těchto důvodů žádají níže podepsaní váženého pana rektora Petra Dvořáka a vážené členy Akademického senátu národohospodářské fakulty ke zpětvzetí návrhu odvolání docenta Ševčíka z funkce děkana fakulty.

Tato petice je zaslána vedení Národohospodářské fakulty v Praze a členům Akademického senátu Národohospodářské fakulty VŠE v Praze formou otevřeného dopisu.

 

V Praze dne 14. března 2023

Petenti:

Michal Malý, Praha 8, autor textu petice; Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, senátorka, Mohelnice; JUDr. Jindřich Rajchl, Hradec Králové, jako hlavní petenti.

Další petenti: RNDr. Milan Press Praha; MUDr. Martin Lukáč Praha 6; Josef Sláma Praha 3; RNDr. Jiří Vyhnalík, Praha 14; Lucie Hanusová Pardubice; Lída Pařízková Brno; Bc Jaroslav Kukla Praha 6; Blanka Kubištová, Spořice, okr. Chomutov; Tomáš Stříbrný Praha 8; Daniel Šilhavý Praha 9 Kyje; Jan Seidl, Praha 8; Květoslav Botek, Praha.

Pokud souhlasíte, petici můžete podepsat zde.

Michal Malý

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Malý, Hamplová a Rajchl píší rektorovi kvůli Ševčíkovi. Petice!

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse