Necenzurujeme.cz

Chystá se politický proces s děkanem Ševčíkem?

Zpráva o tom, že přes 2000 studentů VŠE požaduje demisi docenta Ševčíka se objevila snad ve všech našich mediích. Následovala po dvoudenní systematické mediální dehonestaci docenta Ševčíka a lžích, že chtěl strhnout vlajku Ukrajiny z budovy Muzea a účastnil se potyčky s policií.

Docent Ševčík je dlouhodobě u medií neoblíbený, protože říká bez obalu věci tak, jak jsou. To bude zřejmě hlavní důvod, proč má být odvolán, událost před Národním muzeem je jen záminka. Kdyby nebylo jí, našla by se jiná? Docent Ševčík totiž dlouhodobě pojmenovává věci tak, jak jsou, včetně příčin a důsledků. Ať je to Evropská unie, česká ekonomika, kroky vlády, cenzura, či dění na Ukrajině, nebo přijetí eura.

V sobotu kolem 18hodiny byl docent Ševčík i podle svědků osloven zraněným člověkem, který jej požádal o pomoc. Ševčík s ohledem na zraněného volal, zda někdo z lidí na blízku není lékař. Ten se mu přihlásil a společně zraněného doprovodili před vchod do NM, protože je požádal, aby mu pomohli identifikovat zraněného policistu. To se stalo. Nahoře pak doc. Ševčík žádal o zklidnění situace, mírnější postup policie a požádal o možnost mluvit s velitelem zásahu. Důkaz video:

Protože byl odmítnut, odcházel po rampě od vchodu do Muzea, když byl při poklidném odchodu policistou naražen na žulové zábradlí (zachyceno videem). To, co zde popisuji je doložitelné z veřejně přístupných fotografií a videí, které jsou se zvukem. Od docenta Ševčíka šlo o naprosto přirozenou spontánní reakci, kdy se snažil pomoci zraněnému člověku. Jednali byste v takové situaci jinak? Odvrátili se a odešli? Zač si zavolal rektor VŠE Ševčíka na kobereček, kvůli čemu požadují studenti jeho odstoupení?

Za to, že jednal jako čestný člověk a snažil se pomoci? Zjistili si ti, co volají po odvolání děkana fakta, tedy to, jak se celá věc skutečně udála, nebo je jejich požadavek postavený pouze na dehonestujících titulcích z novin a mediálních lžích? Celá hysterie je navíc vyvolána medii, ale i politiky, kteří dopředu hlásali, že demonstrace na Václavském náměstí je „proruská“. Přesto, že nakonec na demonstraci vlály pouze české vlajky, ale i to už je zřejmě podle některých politiků a novinářů podpora Ruska.

Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík zve na stránkách univerzity její studenty na přednášku s názvem „Kritické myšlení ve společenských vědách v podmínkách nastupující cenzury“. Je snad tato aktivita hlavním důvodem požadavku na jeho odstoupení či odvolání? Nastupující cenzuru a zatajování informací přece vnímá podstatná část naší společnosti, myslím, že dokonce její většina.

O snahách odvolat docenta Ševčíka media informovala již v říjnu 2022. Takto informovala CNN Prima: „Jsem tu ve volném čase, nereprezenuji názor žádné instituce. Tak mluví o svém vystoupení na protivládní demonstraci děkan Vysoké školy ekonomické (VŠE) Miroslav Ševčík. Studentům však vadí, že si ho lidé spojují s organizátory demonstrace, a tak poškozuje jméno VŠE. Podle rektora školy je ve hře Ševčíkovo odvolání. 

Tehdy se Ševčíka Akademický senát fakulty zastal. Učiní tak i dnes, nebo podlehne mediálnímu tlaku?

Zahájíme snad politické procesy? Jestliže dojde k odvolání děkana VŠE za něco, čeho se prokazatelně nedopustil, pak to dá za pravdu těm, kteří poukazují na porušování Ústavou zaručené svobody slova a práva na informace. Prosím, zastavte tu mediální štvanici na docenta Ševčíka. Prosím tímto rektora VŠE, pana doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D., Akademický senát národohospodářské fakulty a studenty VŠE, aby věc posuzovali podle faktů, bez emocí tak, jak se stala. Ničeho z toho, z čeho je doc. Ševčík obviňován, se nedopustil.

Pane docente Miroslave Ševčíku, je mi jasné, že jste pod obrovským mediálním tlakem, sám jsem před lety zažil něco obdobného na vlastní kůži. Moc Vás prosím, neustupujte tomuto tlaku v zájmu pravdy a spravedlnosti. Jednal jste jako čestný člověk, nedopustil jste se ničeho protiprávního či nemorálního. Prosím, neustupujte před dehonestací medií, před lží a až nenávistí.

Pokud byste odstoupil z funkce, byla by to prohra nás všech a přiznání viny na něčem, čeho jste se nedopustil. Nežijeme přece v době inkvizice. Petici, ve které Vám lidé vyjadřují podporu, podepsalo několikanásobně více lidí (4 236) , než kolik podepsalo požadavek na Vaše odvolání. Pokud jinde nevadí politizace školství a přednášky politiků na školách, pak nemůže vadit to, že děkan fakulty vysloví veřejně svůj názor, ani vadit to, pokud se zastane napadeného člověka.

Michal Malý, místopředseda MO Trikolora Praha

Napsáno pro Parlamentní listy

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Chystá se politický proces s děkanem Ševčíkem?

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse