Necenzurujeme.cz

SKANDÁL: Člen Zelených učí mladé učitele na ZČU vymývat dětem mozky

Už jste přemýšleli nad tím, kde se na školách berou ti multi-kulti agitátoři, kteří útočí na naše děti? Já jsem v tomto směru pátral a došel jsem k alarmujícím faktům.

„Když chceš pokořit nepřítele, vychovej jeho děti,“ praví staré moudro. Proto se také každý nesvobodný režim snaží co nejvíce vymanit děti z rodiny a dostat je pod svoji kontrolu, aby na ně mohl ideologicky působit. A to samé vidíme už i u nás – psal jsem o tom např. zde.

Současný režim pořád odmítá překousnout, že lidé odmítají masově přijímat migranty z jiných kultur. Politici a kmotři totiž podcenili jednu věc. Většina Čechů má totiž ještě z minulého režimu jakýsi instinkt – pokud jim zvenčí podsouváte nějakou ideologii, zabliká jim v hlavě varovná kontrolka a intuitivně to odmítnou. Proto tento systém útočí hlavně na ty, kdo tuto imunitu postrádají – na naše děti.

A tento útok probíhá ve 2 krocích. Nejprve je třeba označit ty, kdo chtějí zachovat naši kulturu, za rasisty a xenofoby (to vidíme neustále v médiích). Druhým krokem je vychovat děti (po vzoru Pavlíka Morozova) v takové ideologii, aby tyto “xenofobní“ názory odmítaly a aby se z nich ideálně stali jacísi “prorežimní aktivisté“, které již dnes vidíme v ziskovkách (ty pak opět působí na školách a vymývají mozky dalším dětem, čímž se kruh uzavírá).

Všiml jsem si ale jedné důležité věci. Multikulturní výchovu na školách totiž nemají na starosti jen ziskovky, nýbrž i přímo vyškolení učitelé. Zajímalo mě, kde se tu berou, proto jsem začal pátrat přímo u zdroje – na pedagogických fakultách. A brzy se mi dostal do ruky materiál o praktikách, které probíhají na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Studenti pedagogiky tam navštěvují předmět s názvem “Multikulturní výchova a vzdělávání“, kde se učí, jak dětem vštěpovat multikulturalismus. Popis tohoto předmětu nechávám bez úprav, posuďte to sami:


 

Multikulturní výchova a vzdělávání

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je představit klíčové teoretické přístupy k soužití a setkávání kultur. Seznámit studenty s teoretickými východisky a reálnými aplikacemi multikulturalismu ve světě. Základem předmětu je aktivní poznávání ústředních pojmů oboru: kultura, etnikum, etnicita, multikulturalismus a výchova se zřetelem k přesahům mezi kulturami a prevenci rasismu a xenofobii. Představeny budou také významné multikulturní projekty připravené státními i neziskovými institucemi v ČR i v zahraničí.

Obsah:

Základem předmětu je objasnění a porozumění základním pojmům oboru. Na základě praktických zkušeností si studenti mohou ověřit možnosti a role výchovy a vzdělávání v prevenci rasismu a xenofobii. Cílem předmětu je také seznámit studenty s možným polem aplikace multikulturní výchovy v České republice. Představeny budou také stávající programy multikulturní výchovy připravené státními i neziskovými institucemi v ČR i v zahraničí.

 1. vymezení místa multikulturní výchovy v systému pedagogických disciplín (současné trendy v celosvětovém kontextu)
  2. objasnění ústředních pojmů: kultura, národ, gender atd.
  3. problematika předsudků, stereotypů a jejich eliminace
  4. oblast interkulturní komunikace - vliv kultury na výchovu a vzdělávání
  5. výchova, výchova uměním se zřetelem k přesahům mezi kulturami, prevenci proti rasismu a xenofobii
  6. prostředky, metody multikulturní výchovy
  7. aplikace multikulturní výchovy ve světě a ČR
  8. diskuze k stávajícím programům multikulturní výchovy připravené státními i neziskovými organizacemi v ČR i v zahraničí
  9. možnost práce s tématy MKV v prostředí konkrétní školy a třídy

 

Až mi přijde, že někdo opsal obsah učebnice marxismu-leninismu, jen místo „třídních nepřátel“ tam napsal „rasisty a xenofoby“. Z obsahu toho předmětu přímo čiší ideologie, ať už je to “eliminace předsudků“ (to, že s sebou islám přináší terorismus, je podle nich asi taky jen předsudek), “prevence proti rasismu a xenofobii“ (asi aby si děti mysleli, že kdo nechce nárůst kriminality jako v Německu, je xenofob), nebo “představení významných multikulturních projektů připravených státními i neziskovými institucemi.“

To ale není vše. Hned poté jsem se ve svém pátrání zaměřil na to, kdo tento předmět učí. Výsledek mě bohužel vůbec nepřekvapil. Učitelem je Roman Černík – aktivista a člen Strany zelených. Působení takovéhoto člověka, navíc jako garanta předmětu, který je spjat s politickou agitací, by ve svobodném pluralitním státu mělo být vyloučeno. Považuji za alarmující, že tento levicový extremista dostává prostřednictvím Západočeské univerzity prostor k šíření multikulturalismu – ideologie, která je nenávistná vůči nám, původním obyvatelům ČR.

Již dnes je politická agitace ve školách zakázaná. Multikulturní výchova je tudíž jasným porušením tohoto zákona. Proto je potřeba postupovat v souladu se zákonem a centrálně zakázat multikulturní výchovu na školách všech stupňů, čímž se tento kurz na ZČU stane bezpředmětným.

Kromě toho by představitelé Západočeské univerzity měli nést odpovědnost za to, že takovýto exces na akademické půdě vůbec připustili. A pokud by podobné případy přetrvávaly, mělo by se to odrazit i ve snížení státních příspěvků pro tuto školu.

Autor tohoto článku je místopředsedou Národní demokracie a kandidátem za ROZUMNÉ v Plzeňském kraji.

Štítky článku: multikultipolitikaškolství

prestiž 1: 29,54 přečteno 1 344×

7 Hodnotit článek 36

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

SKANDÁL: Člen Zelených učí mladé učitele na ZČU vymývat dětem mozky

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse