Necenzurujeme.cz

Násilí v křesťanství a v islámu

Častokrát slýchávám argumenty typu – co „kopete“ do islámu, vždyť inkvizice, křižácké výpravy, náboženské války mezi katolíky a protestanty, všechna náboženství jsou přece stejná. Já nesouhlasím.

Začněme tedy křesťanstvím. To je založeno v první řadě na učení Ježíše Krista, proto také i jeho název, Angl. „christian“, je odvozeno od slova Kristus. A co najdeme v jeho učení? Snad inkvizici? Snad výzvy k upalování kacířů? K nenávisti vůči nevěřícím/pohanům? Pravý opak – dočtete se tam, abyste milovali své nepřátele, abyste odpouštěli, a když dostanete facku, abyste nastavili i druhou tvář. Dokonce, když byl Ježíš křižován, i ve svém utrpení prohlásil o svých trýznitelích, teda takto je to aspoň napsáno v Bibli… �  otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Z toho plyne, že násilí, kterého se dopouštěly církve, ať už ta katolická nebo ty ostatní…, bylo v naprostém rozporu s křesťanským učením.

Ano, je tu ještě Starý zákon, ale i jeho tvrdost Ježíš zpochybňoval viz – kdo jsi bez viny, hoď první kamenem, nebo sobota byla stvořena pro člověka, nikoli člověk pro sobotu…, týkalo se zákazů některých činností o šabatu. A nejdůležitější věc, která z toho vyplývá, na rozdíl od islámu, je, že pakliže křesťanské zlořády nemají oporu v písmu a vymyslela si je církevní vrchnost, tak stejná vrchnost je může zrušit. A u drtivé většiny se tak již stalo.

A nyní k islámu. Např. ono často propírané kamenování za cizoložství je obsaženo v tzv. hadíthu/hadísu…, hadíthy jsou, pokud vím, příběhy ze života proroka Mohameda, jak se stavěl k různým situacím, včetně otázky trestu za cizoložství. Není to záležitost, kterou by zavedl nějaký mocný chalífa několik století po založení islámu, aby je jiná muslimská duchovní autorita mohla „jen tak“ zrušit, jako katolická církev zrušila např. upalování kacířů. Ostatně pro kacíře (odpadlíky od víry) má islám jediný trest, a to trest smrti, což je praktikám středověké církve velmi podobné. Ovšem tento trest smrti si rovněž nevymysleli nějací muláhové, ulemové, ajatolláhové apod., ale vychází z hadíthů a jistou oporu pro něj lze nalézt i v Koránu, viz zde…, stejně jako svatá válka, džihád. Pokud jde o postoje k nemuslimům, tak opět vývoj od „lepšího“ k „horšímu“, ve starších pasážích Koránu můžeme najít ono tolerantní � vy máte své náboženství a já mám své náboženství…, ovšem v pozdějších pasážích Koránu, který byl Mohamedovi „zjeven“, když již byl se svými přívrženci pronásledován mekkánskými vládci, najdete ony výzvy k zabíjení nevěřících. A platí zásada, že novější verše mají přednost před těmi staršími.

Tak mi řekněte, jak mají muslimové „zrušit“ svou šaríu a násilnou formu džihádu, když to, na rozdíl od křižáckých výprav či pálení čarodejnic, mají „černé na bílém“ ve své svaté knize, příp. v oněch hadíthech, jež by se daly přirovnat k novozákonní knize o Skutcích apoštolů??? A právě v tomto vidím největší problém, pokud jde o integraci většiny muslimů do naší společnosti. K tomu, aby muslim mohl přijmout aspoň základní evropské hodnoty a žít podle nich, musel by se stát „vlažným“, tedy velmi nedůsledným muslimem. Naopak, pokud by chtěl zůstat muslimem poctivým, který věří ve stoprocentní pravdivost Koránu, příp. oněch obecně uznávaných hadíthů, nemůže zároveň žít po západním způsobu. Muslim se např. nemůže oženit s ateistkou, ale pouze s muslimkou, židovkou či křesťankou, zatímco muslimka je na tom ještě hůř, ta si nemůže vzít ani žida či křesťana, ale pouze muslima – opět zakotveno přímo v Koránu!

Korán �  súra 2, verš 221:

„Nevstupujte ve sňatek s modloslužebnicemi,A pokud neuvěří; a věřící otrokyně je věru lepší než modloslužebnice, i když se vám tato více líbí. Neprovdávejte dcery své za modloslužebníky, pokud tito neuvěří; a věřící otrok je věru lepší než modloslužebník, i když se vám tento více líbí. Takoví lidé vás zvou do ohně pekelného, zatímco Bůh vás zve do ráje a k odpuštění, s dovolením Svým, a objasňuje znamení Svá lidem - snad si to připomenou!“

http://islamweb.cz/koran/koran.php?action=search&sura%5B%5D=-1&word=modloslu%9Eebn%EDky

A právě toto je podle mě hlavním důvodem, proč se muslimské komunity tak často uzavírají do svých kulturně-náboženských ghet, místo aby postupně splynuly s většinovou společností.

A právě pro skutečnosti, které jsem stručně a zjednodušeně popsal v tomto svém článku, nemohu schvalovat „vítací politiku“ vůči muslimským přistěhovalcům. Necítím k muslimům žádnou nenávist, ovšem nepřeji si, aby se u nás či v EU usidlovali lidé, kteří jsou pevně přesvědčeni, že podle božího zákona je nutné kamenovat cizoložníky a zabíjet odpadlíky od islámu, protože je to v naprostém rozporu s našimi moderními zákony, s naší kulturou a způsobem života!

Pokud je toto mé přesvědčení protizákonné (stále věřím, že není a že žiju ve svobodném, demokratickém a sekulárním státě…), pak se raději nechám uvěznit, než abych „odvolal“ jako Galileo Galilei, a pak si někde v ústraní řekl – a přece se točí!

A na závěr hudební vložka:

…Karel Černoch - Temno ( 1969 )

 

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Násilí v křesťanství a v islámu

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse