Necenzurujeme.cz

Přijímejme rodiny s dětmi z blízkých kultur

Základní změnou v imigrační politice, a to bez ohledu odkud, by mělo být upřednostňování rodin s dětmi před samotnými muži, kteří pak často po práci pijí a páchají přečiny, místo věnování se rodině.

Tohle podle mě velmi přispívá k vysoké kriminalitě mnoha ekonomických migrantů. Vůbec bych se nedivil, kdyby právě toto způsobilo nárůst antipatie proti našim či polským pracovníkům v Británii, která nám svůj pracovní trh otevřela IHNED PO VSTUPU DO EU, nikoli až PO SEDMI LETECH JAKO Německo, hlásající rovnost všech, ale uplatňující tvrdý ekonomický nacionalizmus. A nedivil bych se, kdyby nadbytek samotných mužů byl hlavní příčinou i problémů s kriminalitou v Kvasinách, kde se jedná o převážně nemuslimské zahraniční dělníky. Tohle je nutno přehodnotit a jednoznačně dát signál, že rodiny s dětmi mají přednost!!!

Bude to možná méně výhodné pro ekonomiku, ale velmi přínosná investice pro naši společnost, mezilidské vztahy a kvalitu života. Většina chudších vrstev např. na Ukrajině, v Rusku či Srbsku…, nejsou zastánci liberálně-multikulti-gender extremizmu, právě naopak, lehce se integrují a vyznávají tradiční evropské hodnoty, takže imigrace rodin s dětmi ze zemí tohoto typu by mohla vyvážit imigraci muslimskou a v rámci EU zvednout počet obyvatel zastávajících původní evropské hodnoty.

Píši samozřejmě o ekonomických imigrantech, kteří by se u nás nebo v jiné zemi V4 trvale usadili. Navíc, větší diverzita (různorodost) v „imigračním mixu“ je dobrou prevencí proti tvorbě kulturních ghet, které vznikají, když v tomto mixu silně převažuje jedna kultura, navíc těžko slučitelná s kulturou naší. Drtivá převaha muslimských imigrantů do EU zavinila protimigrační nálady, kdyby muslimů bylo třeba 5 procent a většina imigrantů byla z nám blízkých kultur, vše by nejspíš bylo poněkud jinak.

Neslyšel jsem, že by si třeba Ukrajinci či Vietnamci tady halasně „vyřvávali“ nějaká privilegia neslučitelná s našimi bezpečnostními zvyklostmi typu nošení hidžábů (šátků) na zdravotnických školách při praxi, naopak často těžce pracují za nevalný výdělek, takže těchto přistěhovalců si velmi vážím, na rozdíl od těch, kteří, sotva se „rozkoukají“, už začnou cosi „krákat“ o tom, jak jsme „netolerantní“, „xenofobní“ a spol., protože se nechceme nechat islamizovat, protože nechceme podřezávat zvířata bez omráčení, což jim působí utrpení (halal porážky) či protože odmítáme akceptovat dětské sňatky! Když už jsem zmínil halal, nemohu si odpustit provokativní otázku, proč tedy v rámci multikulturní tolerance neumožníme podávat psí maso v čínských restauracích, pokud by dotyční psi byli utraceni „humánním způsobem“, nikoli týráni ve stylu halal porážek.

Kdyby se pak ukázalo, že většina ostatních imigrantů s integrací problém až tak nemá, donutilo by to politiky a intelektuály přehodnotit své přehnaně pro-islámské postoje a samotným muslimům by se dal signál – jestli chcete u nás uspět, podobně jako třeba Vietnamci, musíte se přizpůsobit našim pravidlům, pokud to odmítnete, ostatní vám nebudou důvěřovat a zůstanete „na okraji společnosti“. Myslím, že zde je třeba hledat hlavní důvod, proč v takových Spojených státech či Kanadě jsou i muslimové přece jen o něco více integrovaní než ve Francii, Belgii, Velké Británii, Německu či Švédsku. Ameriku mají dál, takže jsou jen jednou malou menšinou z mnoha, Evropa ovšem s muslimským světem přímo hraničí, tudíž v celkové imigraci tvoří muslimové většinu, což vytváří nezdravou nerovnováhu, umocněnou navíc přecitlivělou „sluníčkářskou“ ideologií, která z nich dělá „ublížené chudáčky“ a vychovává je k tomu, aby si stále něco „vyřvávali“ jako „malé ufňukané děti“, místo aby se chovali normálně, pokud je má většinová společnost brát jako rovnocenné, dospělé a zodpovědné lidi.

Další problém u muslimské komunity jsou zákazy sňatků muslimek s jinověrci či ateisty, ale i muslimští muži jsou v tomto omezeni, mohou se oženit s křesťankou nebo židovkou, ale už nikoli s ateistkou, buddhistkou nebo vyznavačkou třeba starých keltských nauk. A právě tohle muslimy od ostatních silně kulturně a společensky izoluje a nutí je uzavírat se do kulturních ghet. Není to tzv. islamofobie či nacionalizmus, je to jejich vlastní „sňatková politika“.

Citace

Co se týče sňatku křesťana a muslimky, něco takového je jednoznačně zakázáno a to přímo samotným Koránem:

 

وَلا تُنكِحُوا المُشرِكينَ حَتّىٰ يُؤمِنوا ۚ وَلَعَبدٌ مُؤمِنٌ خَيرٌ مِن مُشرِكٍ وَلَو أَعجَبَكُم ۗ أُولٰئِكَ يَدعونَ إِلَى النّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدعو إِلَى

الجَنَّةِ وَالمَغفِرَةِ بِإِذنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرونَ

 

Neprovdávejte dcery své za modloslužebníky, pokud tito neuvěří; a věřící otrok je věru lepší než modloslužebník, i když se vám tento více líbí. Takoví

lidé vás zvou do ohně pekelného, zatímco Bůh vás zve do ráje a k odpuštění, s dovolením Svým, a objasňuje znamení Svá lidem - snad si to připomenou! (Bekara:221)

Konec citace

ZÁKAZ SŇATKU MUSLIMKY S NEMUSLIMEM | VÁŠ lSLÁMSKÝ VZDĚLÁVACÍ PORTÁL V ČEŠTINĚ

Naproti tomu většina přistěhovalců třeba z Ukrajiny či Větnamu a podobných zemí nemá problém, aby si jejich dcery vzaly za manžela našince, který vyznává odlišnou víru, proto tady nemáme žádná ukrajinská ani vietnamská ghetta a muslimů tu zatím není dostatečný počet, aby taková ghetta vytvořili, ovšem stačí si zajet do Berlína či Paříže, případně do švédského města Malmö, kde je možno si udělat obrázek, jak to může dopadnout, když množství těch muslimských imigrantů, kteří se odmítají přizpůsobit evropské kultuře, překročí určitou hranici.

Ano, dřív, když např. běloška, která se vdala za černocha, byla bělošskou společností za tohle rozhodnutí „trestána“, tehdy byl opravdu na vině bělošský rasizmus. Jenže dnes je tomu naopak, dnes tyhle bariéry již nevytvářejí Evropané, ale příslušníci jiných kultur, kteří se chtějí „geneticky izolovat“, podle hesla – vrána k vráně –, které „hezky“ popsal nedávno zesnulý boxer Muhammad Ali. Jenže „sluníčkáři“ nám systematicky lžou, že jen my, běloši, se chceme segregovat, že jsme rasisté a nevím co, přitom nemalá část imigrantů jsou daleko tvrdší rasisté vůči nám, nemají zájem o nějaké multikulturní míšení, ale o „kořistění“ našich žen, které nutí podřídit se kultuře jejich, nevražící vůči kultuře naší. A právě toto plodí nepřátelství mezi takto neslučitelnými a antagonistickými civilizacemi, právě toto vytváří onen pověstný „střet civilizací“.

Obávám se, že velká část muslimských imigrantů by si přála jakousi formu „náboženského apartheidu“ (paralelní právo…), tj. všichni jsme si rovni, ale vy, nemuslimové, si mějte svoje právo, ale nás, muslimy, nechte řešit si své problémy našim vlastním právem – právem šaría, což se týká zjm. práva rodinného (sňatky, rozvody, atd.). Takovýto kulturně/náboženský apartheid je pro mě naprosto nepřijatelný, je nutné, aby pro všechny občany platila stejná práva, kdo tento princip neuznává, neměl by nám tu kazit soužití se slušnými a k integraci ochotnými přistěhovalci a měl by si najít jinou zemi!

A „velectění sluníčkáři“ by si zase měli uvědomit, že v momentě, kdy Evropa nevyřešila vlastní národní rozmíšky – Vlámové a Valoni v Belgii, Skotové v Británii, Baskové a Katalánci ve Španělsku či separatistické tendence v Benátkách a dalších severoitalských regionech…, a to zmiňuji jen tzv. „starou Evropu“, nikoli post-komunistické země…, je naprostou hloupostí chtít „nastolovat multikulturalizmus“ masovým přísunem imigrantů s takového kulturního prostředí, že soužití s nimi plodí více mezikulturních konfliktů než třeba konflikt mezi Angličany a Skoty nebo Vlámy a Valony!!! Takovýto naivistický a utopistický diletantizmus naopak posouvá lidi více k nedůvěře a antipatii vůči cizincům a imigrantům, ba troufám si říct, že „sluníčkářství“ přímo podněcuje mezikulturní nenávist!!! Dokud někteří zdejší muslimové nezačali „vykřikovat“ o právu na šátek ve škole, právu na tamto a na ono…, většina lidí s nimi žádný problém neměla, jenže to, co předvádějí „šátkoví aktivisté“ všeho druhu, jen provokuje většinovou společnost a podněcuje naštvanost na muslimy, stejně jako „výkřiky“, jací že jsme my, Češi, „netolerantní xenofobové“!

Tito lidé (Hatefree culture či tzv. Autonomní sociální centrum Klinika na Žižkově…) bojují zlem proti zlu a pak se diví, že výsledkem je dvojnásobné zlo! Velmi výstižný je „překlad“ názvu „Hatefree“ jako „svobodně nenávidět“, tito lidé totiž šíří a podněcují nenávist proti lidem s jiným názorem, zjm. proti vlastencům a hodnotovým konzervativcům, jako by se jednalo o nějaké „podlidi“. Jestli si někdo myslí, že někoho naučí toleranci tím, že s ním přestane kamarádit, protože miluje svou kulturu a svůj národ, nebo že se na něj za to bude dívat skrz prsty, jako to v mém případě učinilo mnoho členů spolku Idealisté.cz, včetně jejich předsedy Radima Hejduka, jsou na velkém omylu, spíše to může vyvolat efekt právě opačný.

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Přijímejme rodiny s dětmi z blízkých kultur

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse