Necenzurujeme.cz

Dlouhodobé nošení roušky způsobuje u dětí závažné komplikace

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny dne 23. 4. 2021 k bodu Informace vlády o podmínkách vstupu do škol

Hezké dobré poledne. Nezbývá mi moc času, nicméně si neodpustím komentář, byť chápu a respektuji nějaké zvykovosti ve Sněmovně. Ale tedy dnešní den, kdy se tady mělo jednat o otevření maloobchodu, které bylo zabojkotováno zástupci z ANO - chápu, mají na to legitimní právo - a posléze bod, který Trikolóra jako jediná opakovaně navrhuje a stále bude navrhovat, a to otevření, bezpodmínečné otevření škol pro děti, si kolegové s přednostním právem nechají pro svou exhibici za SPD. Tohle jsem si odpustit nemohla.

A teď se dostávám tedy k bodu, kterým vám tady chci přečíst, protože to jsou fakta, žádné dojmy. Mám takový pocit, že nemám šanci to dočíst do konce, protože náš bod byl zařazen pouze na dobu omezenou, nicméně předřadím to usnesení, které je zásadní a které chceme přijmout, a posléze se pustím do textu samotného a do rozsudku, naprosto průlomového rozsudku Výmarského soudu v Německu na základě největších, naprosto pevných dat a analýz, co se týká nakaženosti dětí atd. Takže usnesení Trikolóry, o kterém bych ráda, aby se hlasovalo, je:

Bod číslo jedna. Zrušit požadavek na provádění testů žáků českých škol jakožto podmínku pro přítomnost na prezenční výuce.

Za druhé. Zrušit požadavek na nošení roušek či respirátorů ve veškerých prostorách školských zařízení.

A za třetí. Umožnit všem žákům českých mateřských, základních, středních i vysokých škol okamžitě se vrátit k prezenční výuce. Všem a bez podmínek.

A teď začnu tím, čím jsem chtěla začít.

Vážené dámy a pánové, my, poslanci Trikolóry, opakovaně apelujeme, že podmínka negativního testu dvakrát týdně a podmínka nošení roušky po celou dobu přítomnosti dítěte ve škole je nejen naprosto zbytečná, nýbrž závažně poškozuje zdraví našich dětí. Po vydání rozsudku Okresního soudu ve Výmaru je výrok, který jsem právě vyřkla - a tady ten rozsudek držím a mohu komukoli, kdykoli poskytnout - už nikoli pouze kvalifikovaným názorem, ale naprosto jasným, nezvratným faktem, potvrzeným znaleckými posudky předních německých lékařů a epidemiologů.

Držím tady německý originál i český překlad profesora doktora Kristiana (Kildberdnera?), o něž se výmarský rozsudek opírá. Všechna má následující tvrzení jsou v tomto posudku prokazatelně uvedena a tvrdými daty, kterými u nás nikdo nedisponuje, jednoznačně prokázána. Pokud o tom má kdokoli pochybnosti, ráda mu poskytnu celé toto znění, aby si to mohl ověřit. Buď vytištěné či formou mailu.

Pokud chcete dál trvat na podmínce testů a nošení roušek pro naše děti, pak je tedy férové říct jejich rodičům, že zrandomizovaných kontrolovaných studií pro to dosud nevyplývají absolutně žádné důkazy, že by roušky či respirátory zabránily šíření infekce. Výsledky randomizovaných testů varují před používáním látkových roušek či respirátorů. Dosud jediná rozsáhlá randomizovaná kontrolní studie spíše naznačuje, že respirátory mohou ba naopak zvýšit riziko infekce. Zvýšené riziko infekce způsobené nesprávným zacházením s rouškami u dětí převažuje nad přínosy, které jsou dle randomizovaných kontrolovaných studií nízké až neexistující.

Infekce jsou ve školách poměrně vzácné. Je tomu tak jednoduše proto, že rozsáhlá metaanalýza ukazuje, že zejména u dětí mladších dvanácti let je méně pravděpodobné, že se nakazí a budou šířit virus méně často než dospělí. Pravděpodobnost infekce u asymptomatické osoby, což je sekundární míra napadení, je prokázána na 0,7 procenta. Ve skutečnosti mnoho údajů potvrzuje, že ve školách téměř nejsou žádné infikované děti nebo nákazy. Aktuální čísla z Rakouska jsou obzvlášť zajímavá, pokud jde o nošení roušek či respirátorů, protože na základních školách se nenosí ochranné pomůcky dýchacích cest a zároveň se nyní testuje třikrát týdne rychlotesty. Z těchto důvodů je relativně snadné odhadnout počet infikovaných žáků.

V týdnu od 22. do 28. února - je to nejnovější mimo jiné dostupný soubor veškerých údajů - bylo pozitivních pouze 0,08 procenta rychlotestů na základních školách. Pravděpodobnost, že by nakažený žák bez roušek či respirátorů ve školách blízkým kontaktem někoho nakazil, je tak malá a podle rozsáhlých studií sledování kontaktů je v řádu 0,5 procenta. Sto tisíc žáků základních škol by tudíž muselo roušku či respirátor nosit, aby se zabránilo jedné jediné infekci denně. Sto tisíc žáků na jednu infekci.

Během jednoho týdne bylo hlášeno více případů dětí a dospívajících s fyzickými onemocněními souvisejícími s nošením roušek a respirátorů, než celkový počet případů dětí a dospívajících s pozitivními výsledky testů SARS-CoV-2. Současně je také třeba jasně říci, že dlouhodobé nošení roušky způsobuje u dětí tyto závažné a prokázané komplikace a rizika. Zaprvé akumulace virů a bakterií na roušce či respirátoru, viry, bakterie a plísně se mohou hromadit na rouškách či respirátorech a být stále dokola vdechovány.

převzato z Parlamentní listy

Fórum Trikolóra Praha

Štítky článku: Trikolóra

prestiž 1: 14,70 přečteno 740×

0 Hodnotit článek 7

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Dlouhodobé nošení roušky způsobuje u dětí závažné komplikace

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse