Necenzurujeme.cz

Kandiduji do Senátu v Praze 8 a odpovídám na otázky

Odpověděl jsem na níže položené otázky ve volební kalkulačce. Protože asi ne každý má tu trpělivost se otázkami proklikat, rozhodl jsem se odpovědi zveřejnit i zde.

Měla by se uzákonit možnost celostátního referenda vypisovaného na základě petice.

Ne, jsem pro zavedení lidového veta v důležitých otázkách. O případném odchodu z EU by ale mělo rozhodnout referendum za předpokladu, že lidé nebudou tak masivně ovlivňováni prostřednictvím medií vládou, jak se tomu stalo při vstupu.

ČR by měla usilovat o zavedení společné evropské měny (euro).

Ne, přijetí je v současné době politickým a nikoli ekonomickým   tématem.

Projekt elektronické evidence tržeb (EET) by se měl zrušit.

Ano, podle mého nepřináší, co měla, náklady podle mého stěží pokryjí výnosy. Zaměstnává spoustu úředníků a zbytečně zatěžuje podnikatele.

Občané by měli mít možnost předložit návrh zákona pomocí petice.

 Ano, s tím souhlasím.

ČR by měla vystoupit z EU.

V tuto chvíli ne, i když k tomu spějeme. Nelze zbrkle odcházet. Současná podoba EU, která zasahuje do vnitřních záležitostí členských zemí však musí, skončit. Pokud by se tlak EU na suverénní členské země stupňoval, měly by členské země V4, spolu s Itálií, Rakouskem a případně dalšími státy koordinovaně, poklidným způsobem EU opustit.

Státy EU by měly řešit otázky týkající se azylu a uprchlictví jednotně a koordinovaně.

O dané věci musí vždy rozhodovat orgány České republiky.

ČR by měla zcela zastavit přijímání uprchlíků muslimského vyznání.

Ano, měla. Bohužel, většina "uprchlíků" neutíká před válkou, ale s nataženou rukou pro sociální podporu. EU takové finanční zatížení neunese, nejsou peníze ani pro naše důchodce. Kdo ale u nás chce žít, pracovat, respektovat naše zákony a zvyky a neměnit je, ten je vítán. Jsem pro, aby byli přijímáni dočasně ti, kdo prokazatelně před válkou prchají ze země konfliktu, nikoli ze sběrného tábora. Podmínkou je, že musí dodržovat naše zákony a zvyky a respektovat je.

Česká televize má zůstat nezávislá alespoň jako je dnes.

Ne v současné podobě. ČT by měla být rozhodně nezávislá, ale tom, zda dnes nezávislá je, značně pochybuji.

ČR by měla vystoupit z NATO.

Ne, NATO je stále pojistkou naší bezpečnosti. Musí ale být bezpodmínečně zachován jeho obranný charakter. U některých zahraničních misí mám velmi silné rozpaky.

ČR by měla být zůstat v Schengenském prostoru s volným pohybem občanů EU.

Ano, není důvod to měnit.

Odměny exekutorům by se měly podstatně snížit.

Ano, v některých případech jsou několikanásobně vyšší, než byla původní dlužná částka, jak je tomu například u pokut.              

ČEZ a České dráhy mají mít povinnost zveřejňovat svoje smlouvy v Registru smluv.

Ano, nevidím žádný důvod pro výjimku.

Mělo by se začít platit školné na veřejných vysokých školách.

Ano, zvýší to kvalitu a konkurenceschopnost. Systém je třeba přizpůsobit tak, aby byl dostupný všem sociálním vrstvám.

Zaměstnavatel by měl mít možnost dát výpověď bez udání důvodu.

Ne, pro tuto chvíli nesouhlasím, ale zákoník práce nemůže znevýhodňovat zaměstnavatele, tuto otázku je třeba dořešit.

Měla by se zavést "sektorová daň" pro banky.

Ne, není důvod. Odvod zisků do zahraničí by to neovlivnilo a zdražilo by to bankovní služby pro klienta, který by vše v konečném stadiu zaplatil.

K zajištění důchodů je nutné zvýšit věk odchodu do důchodu.

Ne, v žádném případě.  

Nejvyšší kontrolní úřad má mít právo kontrolovat ČEZ.

Ano, není jediný důvod, proč by neměl.

Finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu by se měl snížit.

Ne, nesouhlasím. Způsobilo by to zpomalení mnoha projektů zejména obcím.

Spotřební daň na alkohol by se měla zvýšit.

Ne. Nevidím jediný důvod pro její zvýšení. Spotřebu alkoholu to neovlivní na zaktivizuje to černý trh. Jeden odstrašující případ s desítkami mrtvých jsme tu už měli v metanolové kauze.

Povinnost posílat kontrolní hlášení k DPH by se měla zrušit.

Ano, náklady budou možný vyšší než výnosy a navíc jde o zbytečnou zátěž podnikatelů.

Měla by se zvýšit daňová progrese daně z příjmů u lidí (tj. vyšší sazba daně pro vyšší příjmy)

Ne, bylo by to potrestání úspěšných.

Konkurence mezi exekutory by se měla odstranit zavedením místní příslušnosti exekutorů.

 Ano, snížilo by to navyšování nákladů.

Insolvenční zákon by měl být upraven tak, aby umožnil návrat do ekonomicky aktivního života většímu počtu osob i za cenu zhoršení postavení věřitelů.

Ano, po určité době, např. po deseti letech, kdy dlužník učinil maximum pro úhradu dluhu. Posuzovat by se měly jednotlivé případy. V jiné pozici je důchodce, který uvěřil nějakému podvodu oproti těm, co bezhlavě nakupovali na půjčky.

Prezident má být i nadále volen přímo občany.

Ano. Bohužel, zavedení přímé volby nesplnilo zcela očekávání. Navíc máme parlamentní a nikoli přímou demokracii. Měnit tuto věc dnes je ale předčasné. Prezidentská kampaň pro mne byla smutným zážitkem, znevažujícím tuto funkci.

Povinné přidávání biosložek do paliv by mělo být i nadále zachováno.

Ne, přináší to více škod než užitku.          

ČR má finančně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Ne, podpora solární energie byla dostatečným varováním. Ještě dlouho ji všichni budeme splácet.

ČR má dělat proti klimatickým změnám více než nyní.

Ne, větru dešti opravdu neporučíme. Je třeba se lépe starat o krajinu včetně zemědělské půdy.  

ČEZ by měl pokračovat v plánu na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.

Ano. Dlouho zněla kritika, že elektrické energie máme nadbytek. Nyní se zjišťuje, že jí v budoucnu bude nedostatek.

Klecový velkochov zvířat (např. slepic) by měl být zakázán.

Ne, nesouhlasím. Zrušit ne, je ale třeba zlepšit podmínky takových chovů.

Do školek by se měly přijímat nedoočkované i neočkované děti

Ne, nesouhlasím.            

Gayové a lesby by měli mít možnost uzavřít manželství se všemi právy a povinnostmi, včetně možnosti adopce.

Ne, nesouhlasím. Homosexuální manželství nenaplňuje podstatu manželství. Nepodporuji ani adopci dětí stejnopohlavními páry.

Měla by se podporovat možnost výuky romštiny jako volitelného předmětu, pokud o ni bude mezi žáky zájem.

Ano, pokud bude podporována stejně, jako výuka ostatních jazyků.

Pěstovat marihuanu pro vlastní potřebu by mělo být legální.

Ano, pro vlastní potřebu souhlasím.

Používání glyfosátu (např. v Roundup) by mělo být zakázáno.

Ano, jsem pro zákaz.

Česká vláda by měla v případě nedostatku pracovníků (např. lékaři, řemeslníci) aktivně lákat zahraniční pracovníky.

Ne, je to zbytečné, v současné době k nám přichází dost pracovitých lidí.

ČR by měla financovat ze státního rozpočtu integraci cizinců legálně žijících na území ČR (např. kurzy češtiny).

Ne, nesouhlasím.

Pokuty za dopravní přestupky by měly odpovídat výši příjmů řidiče.

Ne, nesouhlasím.            

Národní podnik Budějovický Budvar by měl být privatizován.

Ne, nesouhlasím.            

Soudci by nadále měli být jmenováni do funkce doživotně.

Ano, je třeba toto zachovat. Jde o pojistku jejich nezávislosti. Odvolání soudců pouze v závažných případech.

Vláda by měla platit zálohu alimentů na děti za neplatící rodiče.

Ne. Je třeba ale více pomáhat v případě potřeby matkám samoživitelkám.

Vláda by měla finančně podporovat služby péče o děti mladší 3 let.

Ne, toto je třeba realizovat prostřednictvím obcí. Je třeba zajistit pomoc matkám samoživitelkám.

Senát by měl být zrušen             

Ne, je demokratickou pojistkou, ale měl by mít větší pravomoci.

 

Kandidáti na Vás chrlí ve volební kampani svá moudra a sliby. Já to nedělám a odpovídám na dotazy a otázky. Snažím se reagovat na to, co lidé chtějí, ne jim vnucovat svůj názor. A proto se Vás ptám, co potřebujete - napište ni. Kontakt je na mém webu. Bez ohledu na výsledek voleb se budu za věci, které potřebujeme, prát.

Šťastnou ruku u voleb a než se rozhodnete, podívejte se, co dělali ti, co dnes slibují.

Michal Malý


Člen ReV Strany svobodných občanů, člen  Liberálně-konzervativního křídla Svobodní Plus

protože usiluji o zachování suverenity a nezávislosti ČR, usiluji o skutečnou svobodu našich občanů: kandiduji do Senátu ve volebním obvodě 23 -  Praha 8 pod číslem 9

O nás musíme rozhodovat sami! Jde o naši zemi a budoucnost našich dětí. Prosím, podpořte Deklaraci nezávislosti České republiky

Mé odpovědi na nejčastější otázky naleznete ZDE:

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Kandiduji do Senátu v Praze 8 a odpovídám na otázky

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse