Necenzurujeme.cz

Špidlovo ANO pro EU a fialky zemědělců. Jak je to dnes?

Vzpomínáte ? Myslím kampaň před referendem o vstupu do EU v roce 2003. Kampaň těch, kteří prosazovali ANO pro vstup do EU byla za státní peníze. Oponenti měli smůlu, logicky neměli šanci objevovat se se svými názory tak, jako premier a členové vlády a neměli na kampaň finanční prostředky. Všude se na nás na plakátech usmíval za brejličkami premiér Špidla a tvrdil, jak se budeme mít báječně. Čeští důchodci žijící za své vysoké důchody v teplém Španělsku, zemědělci pěstující fialky, elektronický make-up a další nesmysly. Tak mne napadlo, jak ta tehdejší kampaň vlády ČSSD vypadá při pohledu zpět. Ostatně, vy jste spokojeni se současným stavem? Zaregistrovali jste, co na nás EU chystá? Víte o tom, že bude v mnoha věcech značně oslabena naše suverenita a hlavně, že bude oslabena naše ekonomika a konkurenceschopnost? Dali byste dnes své ANO pro vstup naší republiky do EU?

Předpokládám že zase budu pranýřován příznivci ČSSD, ale opravdu nemohu za to, že Vláda ČSSD Vladimíra Špidly podle mého názoru v roce 2003 vědomě manipulovala s informacemi a lhala lidem jen proto, aby docílila pozitivního výsledku referenda. Vláda tehdy musela vědět, že obsah reklamních spotů je nereálný i v horizontu 30 let a musela vědět o negativních dopadech pro naší republiku, které se projeví po jejím vstupu do EU. A tyto dopady se projevily. A projeví se ještě více. Je nám to jedno? Jistě, vstup do EU měl a má pro naši republiku výhody. Ptám se ale, zda tyto výhody opravdu rovnocenně vyvažují dopady negativní.

 

Kde jsou ti důchodci trávící zbytek svého života v teplém Španělsku? Mají existenšní problémy v Čechách, na Španělsko nemají šanci ani se zlevněným zájezdem na týden. Kde jsou ti bohatnoucí zemědělci? Nikde – bežte se podívat jak vypadají zemědělská hospodářství. Kolik Čechů studuje a za jakých podmínek Sorbonu z reklam pana Špidly? Ani jeden z reklamních spotů z roku 2003 dnes neplatí a nebude platit ani za 20 let. Jak je na tom po vstupu do EU podnikatel, tedy OSVČ? Stejně jako na koláži u tohoto blogu?

 

Víte třeba co nás čeká v nové smlouvě EU? Například: Prakticky ruší právo národního veta při rozhodování. Z národního do unijního rozhodování se přesouvá několik desítek pravomocí, které se týkají hlavně justice, vnitra či energetiky. Každý stát by měl, respektive musí mít suverenitu a tedy své vlastní pravomoce například v oblasti testního práva, pracovního a civilního práva. Tuto dosavadní suverenitu smlouvou ztratíme. Podle nové smlouvy bude mít náš hlas ještě menší váhu než dnes. Jen pro zajímavost, nové předpisy EU už mají přes 170 stan.

 

Proč nás vlastně EU chtěla? Není to jediný důvod, ale za povšimnutí stojí skutečnost, že v roce 2003 měla EU 370 milionů „spotřebitelů“. Kandidátské země představovaly přírůstek 107 milionů spotřebitelů a tedy odbyt. Po vstupu kandidátských zemí do EU začal tlak proti nízkým mzdám, přesčasové práci, proti flexibilitě pracovního práva, proti proplácení nevyčerpané dovolené a dalšímu. Proč? Jako obrana sociálních práv pracujících? Nikoli, EU šlo o jediné – o snížení konkurenceschopnosti nových členských států EU. Jinými slovy o to, abychom více spotřebovávali produkty EU a méně jich do EU dodávali.

 

Dalším velkým dopadem smlouvy bude oslabení naší ekonomiky, protože plánovaný přenos národních kompetencí na evropské omezí ekonomickou konkurenceschopnost naší republiky. Navíc veškeré změny a regulace přinášejí vynucené investice všem firmám. Velké to sice zvládnou snadněji, ale mále firmy tato opatření mohou zlikvidovat. EU stanovila například přesné rozměry včelích úlů a rámečků v nich. Naše měly jiný rozměr o několik milimetrů a bylo tedy nutno vyrobit nové. Představte si ale, že EU třeba změní normy a rozměry výroby dveří. Pak výrobce bude muset přestavět linku a vy, když si koupíte nové dveře budete muset vybourat zárubně, protože do těch starých dveře nebudou pasovat. Zítra nám EU nařídí, že nesmíme vyrábět špekáčky nebo kabanos, nebo určí, co přesně mají obsahovat.

 

Jen pro konkrétní doložení nebezpečí toho, že nám EU bude negativně ovlivňovat ekonomiku a konkurenceschopnost si dovolím připomenout, jak dopadli naši zemědělci a naše vyjednávání v roce 2002. První číslo je náš požadavek, druhé za pomlčkou je „návrh“ EU:

Plodiny pěstované na orné půdě: 2 407 377 ha – 2 221 800 ha

Kvóty na škrob: 45 000 tun – 17 000 tun

Kvóty na cukr: 505 000 tun - 445 200 tun

Kvóty na mléko: 3,1 mil. Tun – 2,5 mil. Tun

Prémie na skot: 305 000 ks býků – 231 600 ks býků

Prémie na krávy: 230 000 ks – 90 100 ks

Porážková prémie: 530 000 ks – 424 900 ks

Prémie na bahnice: 130 000 ks – 56 700 ks

 

Kde jsou ti zemědělci co bohatnou na pěstování fialek pane Špidlo? Představte si že naše republika vyrábí XY čehokoli a určité procento jde na vývoz. EU to XY ostřihá třeba o 40 %. Výsledek? Zrušené provozy, propuštění zaměstnanci, propad zahraničního obchodu a další důsledky tohoto jevu. Je vám to jedno?

Nevěnuji se zde zásadně tomu, zda Vláda ČSSD zmanipulovala kampaň před referendem o „ANO“, ani tomu, že se blíží presidentská volba a neporovnávám, který z presidentských kandidátů má jaký vstah k EU. Kladu sobě a čtenářům tři otázky:

  1. Jste spokojeni s vývojem u nás po našem vstupu do EU ? (Myšleno pasiva a negativa, která se u nás po vstupu projevila)

  2. Pokud by bylo dnes referendum o vstupu, hlasovali byste „ANO“?

  3. Máte obavy ze ztráty suverenity a ekonomické konkurenceschopnosti naší republiky v příštích letech? 

  4. Máte strach z migrace, terorismu, bojíte se o sebe a své blízké? (doplněno 21.9.2017)

 

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Špidlovo ANO pro EU a fialky zemědělců. Jak je to dnes?

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse