Necenzurujeme.cz

Úmrtnost na očkování 12-30 let je 3,5x vyšší, než na covid-19

Tabulky úmrtnosti dle očkovací látky. Horká související aktualita odjinud: Polské ministerstvo zdravotnictví – na covid-19 umírá 2x více osob, které jsou naočkovány oproti těm nenaočkovaným.

Úmrtnost na očkování pro věk 12-30 let je 3,5x vyšší, než úmrtnost na kovid.

 

Horká související aktualita odjinud: Polské ministerstvo zdravotnictví – na covid-19 umírá 2x více osob, které jsou naočkovány oproti těm nenaočkovaným.

 

Tabulky a informace o úmrtnosti očkovaných osob věkové skupiny 12 – 30 let sestavil z veřejných zdrojů Peter Lipták, který o sobě píše: „Som všeobecný praktik, lekár, pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.“

 

Poznámka Kurýr IN: Zdá se, že vše jede přesně tak jak TV Prima odvysílala v již 11 let starém pořadu .

 

Tabulka 1: Počty vakcín a aktuálne zaočkovaní k 10.6.2021

 

Komentář: V EU se nejvíce očkuje Pfizer (212 mil dávek), potom Astrou (63 mil dávek). Moderny se využilo zatím jen 30 mil dávek (cca 10%) a Johnsona pouze 10 mil dávek (cca 3%). Alespoň jednou dávkou bylo v EU očkovaných 185 mil dospělých občanů (podle přesných dat z ECDC vaccine-tracker (2)) a rozbíhá se očkování dětí.

 

Tabulka 2: Počty úmrtí po aplikaci jednotlivých vakcín podle příčiny smrti

 

Komentář: Zatím zemřelo v EU v souvislosti s očkováním proti kovidu spolu cca 14 000 lidí. Nejčastější příčina, která způsobuje smrt, není tolik medializována trombóza, ale celkový šokový stav z alergie, skoro 5000 úmrtí. Dokonce i psychické peripetie v souvislosti s očkováním mohou vést k smrti (188).

 

Tabulka 3: Souhrnné počty úmrtí po aplikaci jednotlivých vakcín

 

Komentář: Průměrná úmrtnost na 1 mil aplikovaných vakcín je zatím 75. To znamená, že z jednoho milionu očkovaných po očkování umírá 75 lidí. Vakcínou, po které se nejvíce umírá je Moderna. Přestože se jí dodalo pouze 30 mil kusů, zemřelo po ní 262 lidí z každého milionu očkovaných. To je 8x více než po PFIZER. Průměrná úmrtnost 75/1 mil očkovaných se nejvíce negativně dotýká nízko rizikových skupin, tj zdravých lidí do 65 let (včetně dětí), u kterých je riziko úmrtí na kovid prakticky nulové. Toto patří, spolu s používáním Moderni, k dnešním největším očkovacím otazníkem.

 

Tabulky spracoval autor zo zdrojov EMA a ECDC:

 

 1. Európska databáza hlásení nežiadúcich účinkov liekov vedená EMA, EudraVigilance:
  https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html
  COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
  COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)
  COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
  COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)

2. EU vaccine tracker ECDC

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#distribution-tab

 

Autor: , Peter Lipták, zdroj blog

 

Dále Peter Lipták píše v dalším článku blogu k očkování dětí:

 

Shrňme si fakta:

 

1. Děti a mladí dospělí ve věku do 30 let mají dnes na Slovensku pravděpodobnost 99,998% že na kovid nezemřou a když vyloučíme chronicky nemocné děti tak tato jejich pravděpodobnost stoupne na prakticky 100%. Optimistický výhled nám tu trošku kazí obezita našich dětí a mládeže, ale i tak se pohybujeme někde mezi 99,998 a 100%.
Ve věkové kategorii od 12 do 30 let máme na Slovensku cca 1 milion osob. Podle Tabulky 1 práce autorů z Institutu zdravotních analýz MZSR(1) lze odhadnout, že v této věkové kategorii dosud zemřelo na kovid cca 20 osob. Zemřelo 20 osob, dětí od 12 let a mladých dospělých do 30 let z jejich celkového počtu cca 1 000 000. Zpravidla se jednalo o osoby postižené chronickým onemocněním a určit zda tito chroničtí pacienti zemřeli na kovid nebo komplikace svého chronického onemocnění, jistě nebylo jednoduché. Takže pravděpodobnost úmrtí na kovid je v této věkové kategorii (12-30 let) 0,002% (zemřelo 20 z 1 000 000 osob). Tak jako u dospělých, pravděpodobnost velmi stoupá u pacientů s chronickými nemocemi, kterých je ale v této věkové kategorii naštěstí velmi málo a naopak se snižuje prakticky na úplnou nulu u celkem zdravých lidí.

 

2. Po očkování proti kovidu dnes podle evropské databáze EudraVigilance ,která je vedena Evropskou lékovou agenturou (EMA) je k 5.6.2021 registrovaných cca 14 000 úmrtí po podání vakcín proti kovidu (2). Při v současnosti očkovaných cca 185 000 000 (*) osob v EU to představuje úmrtnost vakcíny cca 0,0075%, to znamená, že zemřelo 75 z 1 000 000 očkovaných osob. Z jednoho milionu osob, které chceme na Slovensku očkovat, které jsou mezi 12-30 rokem, má zemřít 75 osob?

 

3. Pro srovnání uvádím, že po každoročním očkování proti chřipce se úmrtí prakticky nevyskytují a toto očkování (proti chřipce) je nejen účinné ale v dosavadní historii světa i téměř absolutně bezpečné. Proto se takovému očkování (proti chřipce) může mluvit oprávněně preventivní očkování a lze jej doporučit provádět plošně a zvyšovat tak kolektivní imunitu. Ohrožení vyplývající z tohoto preventivního očkování je zanedbatelné oproti ohrožení z onemocnění (chřipka), proti kterému se očkuje. Ústavní právník JUDr. Drgonec v této souvislosti upozorňuje v rozhovoru s Martinou Valachová(3) na to, že Mezinárodní trestní tribunál v Haagu v souvislosti s protikovidovým očkováním už vede řízení proti Dánsku a Norsku. Podle tam předložených důkazů úmrtnost na covid v těchto státech je 0,12%. Úmrtnost na vakcíny je 0,377%. Podle tohoto soudního podání 3x více lidí umírá v Dánsku a Norsku na následky očkování proti kovidu, jak na samotný kovid. To je podobný výsledek jako u naší skupiny dětí a mladých lidí jako níže uvádím.

 

4. Takže upozorňuji odbornou i laickou veřejnost na fakt, že úmrtnost na podání vakcíny proti kovidu ve věkové kategorii 12-30 let vychází více než 3,5x vyšší, než je v této věkové kategorii úmrtnost na kovid.A podobně to platí i pro nerizikovou populaci do 65 let. Takže jakýkoliv význam očkování vnímaného jako prevence před onemocněním kovid se u dětí, ale iu nerizikové dospělé populace do 65 let, ztrácí.

 

5. Paní doktorka Elena Prokopová z PROBABY , hlavní odbornice MZSR pro pediatrii a pan doktor Lengvarský, ministr zdravotnictví ČR probuďte se! Pokud ve vás dřímá ještě cosi z medicíny, nebo máte rádi děti a lidi! Je to vaše zodpovědnost!

 

6. A to už vůbec nemluvím o možných chronických nežádoucích účincích mRNA vakcín, o kterých dnes ještě pouze diskutují vědci na celém světě. Vyslovují obavy z obou složekmRNA vakcíny, z lipidové nanočástice iz mediátorů RNA. Předpokládají vakcinační hypersenzitivitu způsobenou protilátkami ( ADE a VAH ), autoimunitní onemocnění, neurodegenerativní onemocnění, poškození plodnosti, prionovým choroby, editaci genů smíchanou znečišťující DNA. Samotný spike protein má kauzální vztah k poruchám krevní srážlivosti, ke vzniku trombóz a právě ten nové vakcíny přece produkují. Někteří vědci hovoří o chybě ( profesor Byram Bridle z univerzity v Ontariu), Pokud se postavil vývoj a výroba vakcín proti kovidu na tomto trombózu způsobující proteinu (4). Spike protein může způsobit kardiovaskulární a kognitivní problémy (5). Po vakcínách Pfizer a Moderna jsou stovky hlášení o poruchách srážení krve (6). Po očkování by neměl vznikat stav horší než je nemoc (7). Vybral jsem pouze namátkově některé články, kde vědci ve světě diskutují nad užitkem vakcín proti chorobě COVID-19.To fakt si tu na Slovensku nebo v EU někdo vážně myslí, že za necelý rok zkoumání známe už všechny odpovědi i na otázky, které se jen teď vynořují?

A teď tedy na základě dvouměsíční studie organizované firmou Pfizer chtějí očkovat všechny děti jejich mRNA vakcínou, i když nelze vyloučit, že popisované chronické následky mohou mít na jejich zdraví, ale také na jejich plodnost celoživotní negativní vliv, nebo i fatální účinek?

 

7. Na základě dnešních poznatků příznivý zdravotní význam může mít očkování pouze u dětí, které mají závažné chronické onemocnění, nebo pokud je dítě velmi obézní, podobně jako to platí i u dospělých do 65 let. Ale i proto se zatím celé toto očkování provádí pouze experimentální, neboť i u rizikových skupin je velmi sporná toxicita S- proteinu.Vzhledem ke své vysoké akutní úmrtností u nerizikové populace dětí i dospělých a nevyjasněným otázkám chronických následků, nemělo by být očkování proti kovidu mRNA vakcínami určené pro plošné očkování celé populace, která nakonec je proti kovidu přirozeně odolná i bez tohoto očkování a navíc jsou k dispozici i účinné jiné postupy pro prevenci a léčbu (vitamin D, ivermektin …).Takové očkování s nepřiměřeně vysokou úmrtností, se přece nedá nijak využít k plošné podávání s cílem posilování kolektivní imunity. Určitý bezprostřední benefit z tohoto očkování mohou mít pouze rizikové skupiny, zejména chronicky nemocní pacienti, kde je očkování z hlediska poměru risk / benefit dnes považovány za plně indikováno. Ale o to naléhavější je iu rizikových skupin urgentně indikováno hledání nových, ale pro život, reprodukci a zdraví bezpečnějších vakcín.
A na závěr opakuji známé vyjádření nejvíce citovaného světového Epidemiologie Martina Kulldorffa:

 

„Myslet si, že každý musí být očkován je vědeckou chybou, stejně jako je ní, myslet si, že nikdo by neměl být očkován.“ Zdůrazňuje, že „děti nepotřebují očkování ani ti, kteří již mají přirozenou imunitu po překonání Covid-19. „Faktem je, že děti nemají žádné dramatické průběhy onemocnění, většinou jsou bezpříznakové. Očkování pro ně nemá žádný benefit, ale má spoustu rizik „.

 

(*) Upřesnění a aktualizace dat 11.6.2021 podle databáze ECDC https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

 

Zdroje:
(1) Komentář Institutu zdravotních analýz MZSR (IZA): https://www.health.gov.sk/Zdroje/Sources/dokumenty/iza/Covid19_Komentar-k-hospitalizaciam_IZA_210223.pdf

 

(2) Aktuální čísla hlášených nežádoucích reakcí podle evropské databáze EudraVigilance , k jednotlivým vakcínám, která je vedena Evropskou lékovou agenturou (EMA)

 

COVID-19 mRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
COVID-19 mRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)

 

(3) Jan Drgonec: Podle zákona by se mělo očkování proti Covid-19 dít zcela jinak, než jak se denně provádí

 

(4) Rozhovor profesora Bride z univerzity v Guelph v Ontariu s Alex Pierson
Alex mluví s doktorem Byram Bridleom, docentem pro virovou imunologii na univerzitě v Guelph o nové recenzované studii, která naznačuje, že mohou existovat důvody, proč se mohou vyskytovat vedlejší účinky jako zánět srdce, Vittel (imunologicky podmíněné trombózy) a další nebezpečné nežádoucí účinky po očkování, například v souvislosti s produkcí s-proteinu

 

(5) Rozhovor prof. Bride pro www.lifesitenews.com   ve kterém výzkumník vakcín připouští „velkou chybu“, tvrdí, že S-protein je nebezpečným „toxinům“. Nový výzkum objevuje neočekávaně naočkovaný S-protein v krvi. Protein souvisí s krevními sraženinami, poškozením srdce a mozku a potenciálními riziky pro kojící děti a plodnost.  https://www.lifesitenews.com/news/vaccine-researcher-admits-big-mistake-says-spike-protein-is-dangerous-toxin

 

(6) Vakcíny Johnson & Johnson a AstraZeneca COVID jsou pod mikroskopem kvůli jejich potenciálu způsobit tvorbu krevních sraženin, vědci však varují, že vakcíny Pfizer a Moderna představují podobné rizika. https://www.lifesitenews.com/news/scientists-warn-pfizer-moderna-vaccines-may-cause-blood-clots-too

 

(7) Horší než nemoc? Přezkoumání možných nežádoucích následků vakcín mRNA proti COVID-19
přehledný článek z časopisu International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research2 (1), May 10, 2021

 

 

Štítky článku:

prestiž 1: 12,55 přečteno 994×

0 Hodnotit článek 4

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Úmrtnost na očkování 12-30 let je 3,5x vyšší, než na covid-19

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse