Necenzurujeme.cz

Zneužívání dětí je zvěrstvo pane Oulický.

Pro polemiku nad blogy máme diskusi. Nicméně, kolegovi Oulickému diskuse nestačí a tak mne ve svém blogu oslovil, dokonce obvinil ze lži. Nezbývá mi, než odpovědět, pane Oulický.

Ve svém blogu http://michalmaly.blog.idnes.cz/c/288606/Knezi-zneuzili-620-deti-priznala-cirkev-A-kolik-tisic-nepriznala.html jsem se vyjádřil ke dvěma tematům najednou, protože jsem prostě nechtěl psát dva samostatné blogy. Vyjádřil jsem se k pohlavnímu zneužívání dětí ze strany předdstavitelů respektive členů církve a k církevním „restitucím“. Oboje považuji za nemravné, ačkoli zrůdnost zneužívání dětí nelze srovnávat s čímkoli.

Pan Oulický napsal hodně dlouhý blog. Až příliš, nicméně ani jeho délka nemůže přehlušit fakta. A sice to, že zneužívání dětí je zrůdné, že se jej představitelé církve dlouhodobě dopouštějí a že prakticky nikdy nebylo soudně potrestáno, protože se církev vždy hbitě snaží s obětmi vyrovnat mimosoudně. A to z peněz daňových poplatníků tam, kde neproběhla odluka státu od církve. Tam kde proběhla odškodnění hradí z peněz věřících.

Pan kolega bloger Oulický mi vyčítá:

Že jsem napsal, že ke zneužití 620 dětí v jednom regionu Austrálie došlo za 80 let a nikoli za posledních 20 let.

Pane Oulický, i kdyby tomu tak bylo, mění to něco na zrůdnosti toho, že jen v jednom regionu Austrálie církev pohlavně (jak sama přiznala) zneužila 620 dětí?

Pan Oulický mne obviňuje ze snahy o manipulativní podsouvání, že je snad zneužívání dětí nějakou programovou snahou katolické církve, když jsem napsal, že počet zneužitých dětí dosahuje pravděpodobně desítek tisíc.

Pane Oulický, podle statistické pravděpodobnosti, pokud bych vycházel z počtu obyvatel, dětí a církevních představitelů v jednom regionu Austrálie a porovnal výsledek se zbytkem světa, vyšlo by, že za posledních 100 let bylo církvemi pohlavně zneužito více jak 100 000 dětí (ani bych se nedivil, kdybych měl pravdu). Ale i kdyby jich bylo „jen“ 10 000, mění to něco na zrůdnosti toho, že ty děti byly pohlavně zneužity představiteli církve?

Jako jeden ze zásadních argumentů o tom, že údajně lžu, pan Oulický argumentuje tím, že se v církevních školách povinně nemodlí a že modlení je dobrovolné.

Pane Oulický, možná není povinné, ale je dobrovolně povinné. Nicméně, pane Oulický, co to mění na faktu, že církev jen v Austrálii pohlavně zneužila 620 dětí? A kolik ve zbytku světa? Pane Oulický, vy tedy garantujete, že se nemůže stát, že dítě nemůže být v církevní škole osaháváno? Chcete snad také tvrdit, že celibát kněžích nemá vliv na to, že absencí pro člověka přirozeného sexuálního vyžití si vybíjejí tuto absenci zástupci církve na bezmocných a bezbranných dětech? Já jen, pane Oulický, že argumentujete dědečky, vedoucími kroužků, vychovateli, trenéry. Jenže ti pane Oulický děti neznásilňují. Posledním argumentem, kterým jste mne pane Oulický dorazil je, když píšete,že celá řada pubescentů je po fyzické stránce natolik vyspělá, že jejich skutečný věk nemusí být vždy pachateli pohlavního zneužití zcela přesně znám. Takže většinu církevních představitelů pane Oulický omlouvá to, že jejich oběti, kterým strkali „církevní“ penis do konečníku, vypadaly dospěle?

Pane Oulický, omlouvám se, ale vaše argumentace mi připadá stejně demagogická, jako kdyby chtěl někdo omlouvat Hitlera, že vyvraždil miliony lidí, poslal statisíce a možná miliony Židů do plynových komor, když vlastě desítkám milionů Němců dal práci?

Pane Oulický, co dala církev mimo slepé víry v nesplnitelné lidem? Nevraždila snad mečem ve jménu víry? Neupalovala a nekonfiskovala majetky? Neprodávala odpustky? Neznásilňovala děti? Nekryla nacistické zločince a jejich konta? Přesto církev akceptuji a akceptuji víru každého člověka v cokoli. Co ale nemohu akceptovat jsou prokazatelná zvěrstva na dětech.

Pan Oulický tvrdí, že že naprostá většina kněžích nemá s celibátem problém.

Nicméně odborníci, lékaři, sexuologové tvrdí, že muž v produktivním věku, který stran ejakulace abstinuje s tím má vážné problémy a je-li abstinence dlouhodobá, má to na ně psychický dopad. Při abstinenci sexuálního vybití je pak až nenormální, aby dotyčný tuto abstinenci neřešil aspoň jednou týdně masturbací. Pane Oulický, jste sexuolog, nebo zaslepený věřící, který odmítá fakta? Protiargumentaci případem sbormistra Kulínského považuji jednak za demagogickou a navíc za trapnou.

Pan Oulický dále píše: Další část blogu pana Malého je jen oslím můstkem, kde se snaží rádobylogicky spojit hrůzy spáchané v Austrálii s problematikou Narovnání mezi státem a církvemi.

Pane Oulický, nejde o oslí můstek, jen v jednom blogu poukazuji na dvě nemravnosti, z nichž zneužívání dětí kněžími považuji za zrůdnost.

Pan Oulický garantuje, že Benešovy dekrety nebudou prolomeny. Je tedy vedle sexuologa i legislativcem? Já jen že se našlo dost zkušených právníků, kteří před prolomením Benešových dekretů varují a mají pro to pádné argumenty.

Pan Oulický mne v závěru svého blogu vyzval: Napsal jste, že jste pro vyrovnání mezi státem a církvemi. Nenapsal jste, stejně jako celá řada dalších, jak si toto narovnání představujete vy. Takže jste vlastně dlužen čtenářům i toto vysvětlení.

Pane Oulický, odpovím:

  • ne že není, ale církev je povinna svůj nárok soudu prokázat, tak jako podle práva svůj nárok u soudu musí doložit kterýkoli restituent, občan, či právnická osoba.

  • ohodnocení pozemků bude pro církve stejné, jako pro ostatní restituenty, a nikoli pětinásobné.

  • církev bude hradit daně z převodu nemovitostí tak, jako kterýkoli občan či právnická osoba tohoto státu.

  • návrh zákona musí zcela jasně garantovat hranici pro vracení majetku, kterou je 25. únor 1948 a neprolomitelnost Benešových dekretů.

  • zákon musí zcela jasně garantovat, že jeho přijetím nevznikne nárok na odškodnění ostatním právnickým osobám (podnikatelé, jejichž podniky byly komunisty znárodněny).

 

Pane Oulický, ve svém předlouhém blogu jste mne obvinil ze lží, snažil jste se zneužívání dětí bagatelizovat tím, že tak činil pan Kaplický a mohou tak činit vychovatelé, trenéři. Není vám taková argumentace pane Oulický trapná? Jakkoli byl pane Oulický váš blog dlouhý a bez podložené argumentace, mění něco na mnou uvedených faktech?:

Není známo, že církevní představitelé dlouhodobě pohlavně zneužívají děti, není fakkt, že jen v Austrálii jich zneužili 620, což ostatně přiznali? Pane Oulický, mění váš protestblog něco na zrůdnosti tohoto faktu?

Pane Oulický, pokud jste věřící a křesťan, mění váš prostestblog něco na faktu, že zákon o církevních „restitucích“ privileguje církve před ostatními občany už jen tím, že církve nemusí dokazovat své nároky, že mají dostat za pozemky 5 x více než občan tohoto státu, že jsou osvobozeny od daně z převodu nemovitostí?

Pane Oulický, mění váš protestblog něco na faktu, že pohlavní zneužívání dětí je zrůdné a že by mělo být po zásluze potrestáno a nikoli umlčováno úplatky ze strany církve?

Štítky článku:

prestiž 1: 57,28 přečteno 2 051×

0 Hodnotit článek 113

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Zneužívání dětí je zvěrstvo pane Oulický.

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse