Necenzurujeme.cz

Úpadek českého hornictví a geologie

Domnívám se že do diskuze o ochraně přírody a podmínkách udržitelného rozvije patří i pár následujících slov. Bohatství pocházející z podzemí umožnilo Čechům několikrát výrazně zasáhnout do evropského vývoje. Ať již šlo o Otakara II. - krále železného a zlatého, Karla IV. - otce vlasti, nebo císaře Rudolfa II. Zajímavé je, že doby následného hospodářského úpadku vždy znamenaly likvidaci hornictví.

Pověst o Daliborovi je obecně známá. To že nepřáteli horníků byli husité se sice v učebnicích nezdůrazňuje, ale je tomu tak. Zavírání dolů znamenalo vždy omezení vlivu na mezinárodním poli. Zásoby nerostných surovin, jakkoli jsou nevratné a bylo jich již hodně spotřebováno, na našem území dosud jsou a nikoli malé. České rudní hornictví bylo v devadesátých letech současnou politickou reprezentací zrušeno spíš administrativně než logicky. V současné době hrozí, že bude omezena i těžba uhlí.

Poslední roky čas od času chodím v Holešovicích kolem místa kde sídlila Geoindustrie n.p. Praha, od roku 1998. Při procházení ulicí Komunardů zde vidím místo budov kde závod sídlil vybagrovanou jámu. Působí to na mne depresivně. V Geoindustrii jsem byl v sedmdesátých letech zaměstnán jako prospekční geolog a geochemik i pozitivně hodnocen. Bez ohledu na kádrové problémy, pro které jsem musel opustit resort, byla pro mne Geoindustrie n.p. centrem solidního geologického průzkumu. Její změna v neměnící se jámu, je symbolem úpadku hornictví a geologie jako takové.

Věta: „Nedovolíme obnovení průzkumu a těžby zlata ani zahájení průzkumu a pozdější těžbu břidlicového plynu“, mne velmi rozesmutnila. Nevím kdo osobně jí prosadil do vládního programu, šlo ale o zástupce ČSSD a ANO. Bezpečně vím, že jde o slova velmi nerozumná. Zakazovat průzkum a těžbu, bez ohledu o jakou surovinu jde, je proti zdravému rozumu, stejně jako tahanice kolem prolomení nesmyslných těžebních limitů pro uhlí. Využívání surovinových zdrojů by mělo být součástí rozumné ochrany přírody. Násilná likvidace hornictví a geologického průzkumu bude znamenat zbytečné a velké výdaje až za čas bude třeba znovu hornictví budovat, a o tom že k tomu určitě dojde jsem přesvědčen.

Hrabě Kašpar Šternberk se k podobnému postupu likvidace hornictví v minulosti, vyjadřuje ve svém díle Nástin dějin českého hornictví, které vyšlo v roce 1836, takto: "Průmysl má ve světovém obchodu své těžiště, které nemůže překročit. Aby bylo možno vyrábět laciněji, musí být vynalezeny stroje, které způsobí, že lidé budou postradatelní. A právě tyto postradatelné bude nutno živit. Obdělávání polí odměňuje zemědělce při nynějších cenách obilí tak málo, že skýtá hubený zisk. Jestliže budou ceny obilí zvýšeny, nebude továrnám umožněno se pozdvihnout. Proto nezbývá než se ke vhodným dolům znovu vrátit." Díky tomu, že byl vyslyšen, došlo k výraznému rozvoji průmyslové výroby v 19.století. Je možné, že za několik let budou jeho slova znovu inspirovat naše národohospodáře.

 

 

 

Štítky článku:

prestiž 1: 13,28 přečteno 284×

0 Hodnotit článek 7

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Úpadek českého hornictví a geologie

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)
:
V zemi s hornickou tradicí, kde již v roce 1300 byl vydán Ius regale montanorum, se po roce 1989 děly podivné věci. Byl zrušen Český geologický úřad a…

V interní diskusi je 1 příspěvků | poslední příspěvek 6. 3. 2020 21:17 || Diskutovat

Facebook diskuse