Necenzurujeme.cz

Naše trika jsou bílá, symbolizují čistotu a otevřenost.

Naše trika jsou bílá, naše úmysly otevřené, naše záměry čisté. Bezpečnost našich ulic.  

 

Vlastnosti, které jsou cizákům neznámé. Jsme Slované, naše rasa je bílá a my se za svou rasu nestydíme. Jsme na svou rasovou příslušnost hrdí. Nemáme se za co stydět a nemáme nejmenší důvod svou rasu prznit. Náš národ, včetně bratrského národa Slováků, nikdy nekolonizoval cizí země. Naše bílé slovanské národy Čechů, Moravanů, Slezanů a bratrských Slováků, nikdy nevnucovali jiným národům svou nadřazenost. Naše slovanské národy se nikdy nesnažili ovládat jiné suverénní národy. My, národy slovanské, jsme pověstní svou pohostinností, svým přátelstvím, svou vstřícností vůči ostatním. My, národy slovanské, jsme pověstní svou solidaritou vůči trpícím a nuzným. Našim slovanským zvykem je, přivítat hosty chlebem a solí.

My, národy slovanské máme svou hrdost. Jsme hrdí na své tradice, na svůj folklór, na své zvyky a obyčeje. My, národy slovanské, jsme hrdí na své dějiny a hlásíme se ke svým předkům, k jejich odkazu.

Když k nám přijde cizinec, pohostíme jej.

Ale! Když k nám přijde někdo, kdo si nás chce podmanit, kdo nás chce pokořit, zotročit, kdo nám chce vnucovat cizí zvyky, nepatřící do našich tradic a zvyklostí a když někdo chce zničit a zakazovat nám ty naše, když nám chce někdo vnucovat své ideologie, své náboženství, které je vůči nám netolerantní, když nám chce někdo cizí odebrat a zničit naší identitu, naší národnost, naší pospolitost, naše tradice, naší víru, nebo svobodu nevíry... se zlou se potáže.

Verše slovenského básníka Sama Chalupky s názvem, Mor ho! Mor ho Detvo mojho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu... jsou i pro nás více aktuální, než v době jejich vzniku.

Právo, bránit svou vlast, je naše výsostné právo. Právo každého Slovana, který si cení své milované země.

Jsme Slované. Můžeme mít drobné odchylky v jazyku, ve svých zvycích a obyčejích, můžeme se lišit v názorech... ale toto je naše území, které založili naši předkové již od pradávna. Toto jsou naše země a naší svatou povinností je, uchránit a ubránit je před cizími dobyvateli, stejně, jako to činili naši předkové, kteří naše země uchránili pro nás, pro budoucí pokolení.

Dnes jsou vydány nové zákony a nařízení. Vydala je vláda, která zradila svůj lid, který ji volil. Vláda, která se za zlato, vidiny bohorovného postavení, za vidiny absolutní moci a beztrestnosti zaprodala cizákům, to jest vláda zlotřilá, která nemá práva vládnouti.

Tato vláda vydává zákony, které omezují lid. Tato vláda prohlašuje, že se nesníží k tomu, aby o těchto závažných otázkách rozhodoval pospolitý lid, neboli luza, jak nás členové vlády, na čele s premiérem nazývají. Je zajímavé, že při volbách přímo vyhledávali a přesvědčovali tytéž lidi, které dneska nazývají luzou, aby jim ta luza dala svůj hlas.

Jsme Slované. Jsme Češi. Máme svou státnost, máme svou hrdost.

Přidejte se k nám. Jsme občané, kteří se nechtějí již dále dívat na rozpínavost cizáků ani na kriminalitu protežovaných menšin a ostatních pachatelů trestních činů.

Jsme občanské hlídky. Jsme tu pro bezpečnost v našich ulicích. Jsme tu pro vás, slušné občany, kteří nechtějí nic jiného, než pracovat a podnikat, žít svůj spokojený život, aniž by je kdokoli ohrožoval a omezoval. Jsme tu pro lidi, kteří nechtějí, aby jim nepřátelští cizáci zakazovali žít podle svých obyčejů a zažitých tradic. Jsme tu pro lidi, kteří nechtějí být kriminalizováni v ulicích. Jsme tu pro lidi, kteří se chtějí podílet na rozvoji naší země. Jsme tu pro lidi, kteří zde chtějí žít v míru a bezpečí.

Nejsme politickou stranou. Nekandidujeme ve volbách. Náš cíl je jediný. Aby se lidé v naší zemi cítili bezpečně.

Přidejte se k nám. Přiložte svou ruku ke společnému dílu. Toto je naše vlast a naší vlastí i zůstane. Toto je naše země a v naší zemi platí stejné zákony pro každého. Bez rozdílu.

Přidejte se k nám a společně naší zemi ubráníme.https://www.facebook.com/groups/996991630415866/

http://obcane-pro-bezpecnou-zem.webnode.cz/ 

Štítky článku:

prestiž 1: 19,62 přečteno 1 262×

0 Hodnotit článek 13

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Naše trika jsou bílá, symbolizují čistotu a otevřenost.

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse