Necenzurujeme.cz

Výzva proti KH, EET a Babišovi

Parlamentem pozoruhodně snadno prošla novelizace Zákona o DPH (č. 235/2004 Sb.) zavádějící institut kontrolních hlášení[1] (KH) z dílny ministra financí a jeho satrapů. V platnost vstoupil  k 1. 1. 2016 a od tohoto okamžiku jsou podnikatelé a živnostníci odíráni o čas a tím i peníze s jeho zpracováním.

Kontrolní hlášení

Důvodem k zavedení KH byla dost účelová argumentace, že mají zamezit tzv. karuselovým podvodům, ale již mnoha analytiky bylo zavčasu dokladováno, že finanční správa má k tomu, aby je odhalila, dostatek informací i z řádných daňových podání a jen se tím dokazuje její neschopnost a nevýkonnost. Plošné zavedení KH tedy (krom toho, že uvaluje plošnou presumpci viny na každého daňového plátce), bude však mít i své ekonomické a sociální dopady.

Důsledkem zavedení budou jen dvě možnosti. Buď budou nuceni plátci ve stejném objemu, jaké jsou náklady KH, redukovat vlastní náklady, a pokud uvážíme, že zásadními jsou náklady mzdové, důsledek je předpokládatelný: vzroste tlak na propouštění těch postradatelnějších, anebo tlak na nižší růsty mezd (či poklesy), než by ekonomika dovolovala. Jak to, že soudružka ministryně socialistických věcí neřvala, až se okna třásla?

Anebo podnikatelé přiměřeně zvýšeným nákladům zdraží své výrobky, což se jim vzhledem k zahraniční konkurenci příliš chtít nebude. V podstatě by se se státem vynucenými vícenáklady dostali v případě exportu do pozice ekvivalentní s vývozním clem, což je zcela absurdní opatření. V případě domácího prodeje se stanou dovozní artikly relativně lacinější, než domácí produkce.

V obou případech bude tedy KH působit antiekonomicky a proti zájmům domácích podnikatelů; vydělají na něm zahraniční producenti, kteří takovým etatistickým nesmyslem zatíženi nejsou. (Lživě nám bylo vicepremiérem do očí tvrzeno, že ve všech okolních státech jsou KH též zavedena. Není to pravda!) Jak to, že ministr hospodářství (když už tak zbytečného ministra máme) neřval, až se Strakovka otřásala???

Odpověď není složitá. Svým myšlením (i historií) patří do skupiny marxistických ekonomů (budu-li chtít být tolerantnější, pak mezi keynesiánce, tedy ty, kteří jsou přesvědčeni, že ekonomiku má v první řadě centrálně řídit a regulovat stát).

Osoby samostatně výdělečně činné

Než se pustím do dalšího rozboru, zabývejme se chvíli nějakými čísly. Sobotkova socialistická vláda začala, společně s ANO, ovládaným oligarchou Babišem, vládnout na konci ledna 2014. V tomto roce bylo evidováno 972 000 podnikatelů a živnostníků. (Oproti minulému roku jich podle internetových údajů ubylo o 5 tisíc.) Ano. Téměř milión lidí se živil na vlastní odpovědnost a bez potřeby státu. I kdybychom odečetli z celkového počtu obyvatelstva děti a starce, šlo by o pouhou ⅕ produktivní populace. To je zoufale málo. V roce 2015 udává Hospodářská komora vzrůst počtu OSVČ o 30 tisíc, ale podle všeho jde o naprosto vylhané číslo. Dokumentují nám to údaje z roku letošního. V květnu 2016 je již vykázán počet jen 572 000 podnikatelů a živnostníků s poklesem OSVČ o dalších 7000 (není udáno, vůči jakému stavu)!

I při vědomí, že některé živnostenské listy jsou jen „zaparkované“ a jedno číslo je možná eviduje a druhé možná nikoliv, šlo by za dva roky o pokles na 56 % předchozího stavu. Ergo kladívko, vláda Dluhoslava Sobotky za dva roky zlikvidovala (anebo odstavila) 44 % podnikatelů. V každém případě jejich počty dramaticky klesají.

Při zadání dotazu (?) se však dovíme, že v měsíci červnu 2016 bylo evidováno 792,9 tis. podnikatelů s meziročním poklesem o 25,8 tisíce, což odporuje minulému údaji. Přitom živnostníci jsou též velmi významným zaměstnavatelem: Ke konci listopadu roku 2015 dohromady zaměstnávali 264 305 zaměstnanců a spolu se svými zaměstnanci také tvoří téměř 22 % všech ekonomicky aktivních obyvatel České republiky s odhadem ročního obratu přes 835 mld. korun. [2]

Ta čísla prostě nesedí. Tvrzený permanentní pokles je udáván v malých desítkách tisíc, zatímco agregát klesá ve stovkách tisíc. (Chtěl jsem získat nějaká skutečná čísla, ale ministerstvo na maily nereaguje. Asi je pod jeho úroveň bavit se s nějakými sprostými podezřelými.) Takže to shrňme: letos je pravděpodobně evidováno něco mezi 500–800 tisíci soukromých podnikatelů, tedy už jen cca ⅟₁₀ občanů v produktivním věku. Zbytek, cca 3,9 až 4,2 milionu, jsou buď státní zaměstnanci, nebo státní úředníci, v obou případech ekonomicky neproduktivní, živení tou vydíranou a týranou menšinou. Dost nehezká bilance.

Elektronická evidence tržeb

Placená a lživá reklama Ministerstva financí: „Přechod na EET by měl být podle nové úpravy zákona pro české podnikatele maximálně jednoduchý, nenákladný a neomezit jejich hlavní činnost.“

Vrátím se teď k původnímu tématu, k nadcházejícímu zavedení EET. Přes všechny proklamace ministerstva, že náklady na zavedení jsou marginální, opak je pravdou. Když opominu, kolik už utratilo samo ministerstvo (a jsou to již dnes stovky milionů z veřejných rozpočtů) a to nejen na pořízení vlastního software, ale i na prolhanou a manipulační propagační kampaň, prosákala na veřejnost informace, že v podstatě minimální náklad na vybavení ekonomické jednotky pro EET obnáší jednorázovou částku (předem ztrátovou, negativní investici) 24 000 Kč, plus měsíční náklady min. 900–1000 Kč. (Ať pan ministr neblbne veřejnost tím, že si ji mohou živnostníci odepsat z daní! Zaplatit to musí z vlastních výnosů a zkrátí jim to zisky. To, že je to nákladová položka je samozřejmé, ještě aby náklady danili!!!)

To je dost značná částka! Pokud se to pokusím agregovat na základě minulé kapitoly, pak stát vynutí na podnikatelích a živnostnících dodatečný náklad v prvním roce v kumulované hodnotě nějakých 23 miliard na pořízení nepotřebného vybavení a v každém následujícím roce pak provozní náklady nejméně 7,4 miliardy korun. Za řekněme pět let, pokud živnostníci přežijí, z nich vytáhne stát násilím částku 53 miliard jen na provoz věci, kterou k chodu firem nepotřebují a nepřejí si ji.

Pokud budeme uvažovat jen trochu ekonomicky, pak stát, pro vlastní plezír (či socialistický fanatismus) okrade ekonomiku každoročně o soukromý aktivní kapitál ve výši přes 10,6 mld., který už nebudou moci podnikatelé použít na investice, rozvoj a inovace, což je přesně cíl, kam je třeba tyto prostředky směřovat, ne do eráru. (Pravda, nabalíkuje se na tom několik „spřátelených velkofirem“.)

Jeden mocipán, jehož „podnikání“ je výsostně podezřelé a tyjící z dotací nejen Evropské unie, s druhým mocipánem po uši v dluzích (už jste zaplatili dluh za Lihový dům?), si dovolují ukrást lidem pod rukama desítky miliard výsledků jejich práce jen proto, aby se erár ještě více nažral. Je to čistá a naturalizovaná zvrácenost! Pro sebe a svou moc si dovolí krást lidem libovolné objemy majetku s cílem posílení vlastní moci, kterou znovu a opakovaně uplatní proti těm, kteří pracují a vydělávají vlastní prací. Dráb přijde, uloupí vám jídlo, pití i osivo na příští rok a přitom mává nad hlavou karabáčem represí a sankcí a křičí: „víc zaplať, ty svině, copak myslíš, že my krademe zadarmo?“

Neumím si představit, v devadesátých letech, kdy jsme se pokoušeli odpoutat od socialismu, a lidé začínali podnikat na vlastní pěst, že by Klausova vláda nakázala, jak a kdy můžete mít podnikatel otevřený vlastní krám! Vyoknili bychom ji za to! A právem. Dnes je ticho po pěšině. Dnešní neobolševická vláda úspěšně zavádí státní fašismus a lidé mlčí. Lidé přestali reagovat na plíživou ztrátu svobod. Na sílící státní tlak k návratu od nesmělého liberalismu zpět k reálnému socialismu.

Závěrem, abych ukončil tento traktát, apeluji na živnostníky a podnikatele: stát, reprezentovaný socialistickými ideology, kteří soukromé podnikání z duše nenávidí, zneužívajícími svého momentálního mocenského monopolu, se snaží šmahem zničit to, co jsme zde v potu tváře, jeden každý živnostník, přes 27 let budovali.

Jenže jsme to my, kteří celé to současné obludárium nedobrovolně platí, ne stát! A kdo platí, ten poroučí! Proto nám zbývá jen jediná cesta. Vzepřít se včas, protože až ten absurdní systém jednou vstoupí v platnost, už se jej nikdy nezbavíme, a ti, kteří podnikání zabalí, už nikdy znovu nezačnou. Odmítněme se podřídit zvrácené diktatuře!

Apeluji na Vás: využijme ke své záchraně krajní nástroj, občanskou neposlušnost. Nekupujme si žádné EET pokladny, neodesílejme státu on-line naše soukromé informace o tržbách, nevykazujme žádná kontrolní hlášení! Stát je tu pro nás a ne my pro něj. Stát má lidem sloužit, ne se stát otrokářem a vyděračem! Jeho zvůle už přesáhla mez tolerance.

Deset lidí, kteří se této zvůli vzepřou, zavřou snadno na Špilberk. Sto tisíc lidí už zavřít nemohou, není kam. Musíme najít jednotu a ignorovat je, když už na Špilberk, kam by za zneužívání moci patřili, nedostaneme my je.

Oni mají moc jen dočasně svěřenou, naše moc je reálná.


[1] S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

[2] Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) uvádí k poslednímu dni roku 2015 v České republice 975 952 živnostníků, kteří vykonávali svoji podnikatelskou činnost (žel data ČSSZ nejsou veřejně přístupná). Živnostenský rejstřík naproti tomu uvádí, že za první pololetí roku 2015 působilo v Česku 2 049 981 živnostníků. Tedy více než dvojnásobek (v seznamu ČSSZ nejsou živnostníci, kteří činnost přerušili či nejsou z jiného důvodu aktivní, a neplatí tedy za sebe pojištění, aniž by živnost zcela ukončili). Další statistiky přitom uvádějí opět odlišné počty. Například Český statistický úřad zveřejnil 11. prosince loňského roku, že živnostníků je v České republice 1 798 199, a údaje se vztahovaly ke konci roku 2014.  Společnost CRIF — Czech Credit Bureau zase uváděla ke konci listopadu roku 2015 celkem 893 672 ekonomicky aktivních fyzických osob podnikatelů. Nikdo prostě přesně neví (anebo nechce říci), kolik živnostníků skutečně je.

Štítky článku: BabišdaněEETekonomietotalita

prestiž 1: 26,51 přečteno 1 002×

1 Hodnotit článek 25

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Výzva proti KH, EET a Babišovi

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse