Necenzurujeme.cz

Pojišťovny: Doktore, naočkuj seniora, dostaneš peníze navíc!

Možná jste také zaznamenali zprávu o tom, že od 1. září dostanou praktici extra bonus v případě, že přesvědčí k očkování proti covidu-19 pacienta staršího 65 let. Pojišťovny tak chtějí lékaře motivovat.

Motivovat k tomu, aby nezůstali nestranní, ale doporučovali pacientům očkování za úplatu. Lékaři, naštěstí, vnímají novinku spíše negativně.

Co je úplatek a co je korupce

Úplatek je podle trestního zákoníku „neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.“

Když budou ale uplácet všechny pojišťovny všechny lékaře, nebude se jednat o neoprávněnou výhodu, ale povšechnou nabídku.

Můžeme tedy takovou nabídku nazvat snad korupcí?

Korupci můžeme dle výkladu práva charakterizovat jako zneužití postavení, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování. Je motivováno snahou po materiálním zisku nebo získání jiných výhod. Korupce je projevem chyby v rozhodovacím a řídícím procesu. Součástí korupčního vztahu je vždy ten, kdo rozhoduje, jeho moc odchylovat se od stanovených pravidel, výměna takto vychýleného rozhodnutí za výhodu a nesprávnost, protiprávnost nebo amorálnost takového vztahu výměny. V širším smyslu je účast v korupčním vztahu etickým a mravním selháním jednotlivců.

Schopnost instituce korupci potlačovat a bránit se jí je indikátorem kvality vnitřní kultury celého institucionálního systému jako takového a z ní vyplývajících norem chování v příslušných institucích. Výskyt korupce může ohrozit životaschopnost demokratických institucí a tržních ekonomik a zároveň bezpečnost státu, a to jak z hlediska vnitřní, tak i vnější bezpečnosti.

Premiér Babiš k tomu uvedl: „My jsme to probrali na radě pro zdravotní rizika, pojišťovny chtějí motivovat naše praktiky, pokud ten praktik přesvědčí nějakého seniora nad 65 let, aby se poprvé naočkoval, tak ho chtějí motivovat částkou 380 korun, což si myslím, že je dobrá iniciativa. Uvidíme, jak to bude fungovat.“

Evidentně tyto peníze jdou také z té hromádky, kterou do veřejného zdravotního systému přispíváme my všichni.

Jaký bude postup lékaře

Prakticky to má vypadat tak, že lékař si v registru vyhledá příslušné pacienty, kteří ještě nebyli očkovaní a následně je osloví a pokusí se je poučit o výhodách očkování. Pokud dotyčné přesvědčí a oočkuje, pojišťovna lékaři z veřejného zdravotního pojištění vyplatí 380 korun. Už nyní lékaři dostávají úhradu ve výši 268 korun za podanou vakcínu. Částku 380 korun dostane nově lékař ještě k tomu navíc. Bonusová částka má lékaři uhradit čas, který stráví vyhledáváním pacienta a jeho edukací. Škoda, že podobnou aktivitu pojišťovny nevyvíjejí pro čas na edukaci například obézních pacientů.

Skutečně to vladě neevokuje systém kupčení? To se opravdu vláda zcela vědomě dopouští trestného činu uplácení a lékař tím, že úplatek přijme může jít sedět až na čtyři roky a ještě přijít o licenci?

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Pojišťovny: Doktore, naočkuj seniora, dostaneš peníze navíc!

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse