Necenzurujeme.cz

Čeká nás nová Mnichovská zrada?

Číslo jedna současných problémů je populační exploze v rozvojových zemích a s ní spojená imigrační krize a rozmach islámu,podporovaný islámskými despociemi a západními politiky. Bohužel tento problém koresponduje současně s upadající silou „Západu“ a to hlavně s ideovou a myšlenkovou degradací,která není schopna postavit islámské myšlenkové a populační expanzi rovnocennou protichůdnou ucelenou ideu, za niž by byli ochotni obyvatelé západu položit své životy.

Ruku v ruce postupují multikulturní a muslimští plánovači ve svém plánu změnit co nejrychleji demografické složení Evropy Vyústění těchto snah bude s největší pravděpodobností porobení původního obyvatelstva poměrně pokojnou cestou nebo násilně,případně kombinací obou cest. Pokojnou cestou se rozumí podrobení -přijmutí muslimských norem řízení společnosti ,včetně práva šaria,demokratickou cestou s masivním přijmutím islámu původní populací. Tyto islamizované populace potom budou šířit islám politickým nátlakem nebo invazí do okolních území,které budou islámu dočasně odolávat. Tím bude zabezpečeno , že islám získá nejmodernější vojenské technologie,které bude vyrábět původní zotročené obyvatelstvo a islámskou evropskou armádu budou tvořit hlavně imigranti vycvičení konvertity k islámu.

Nelze vyloučit ani násilnou změnu systému , kdy dojde k vyzbrojení potomků imigrantů i nově příchozích imigrantů ,kteří budou prosazovat své cíle na islamizaci společnosti násilím a proti nimž nebude ústřední moc zasahovat. Lze předpokládat , že tyto ozbrojené formace budou infiltrovat i na naše území,pokud již nebude islamizováno pokojnou cestou.

Jistě se mohu mýlit , a k výše popsaným problémům nedojde a pravdu budou mít multikulturalisté a dojde k fůzi islámu a multikulti a společnost „Západu“ dostane nový impuls ,podobný maurskému Španělsku v 7.-14.století. Bohužel i tento proces bude pravděpodobně velmi bolestný a změní Evropu tak , že bude spíše podobná Střednímu východu než původní Evropě.

Nesmíme zapomenout , že některé islamizované země budou vlastnit jaderné zbraně/Francie,Velká Británie/ a jistě nebudou váhat je použít.

Ve světle těchto skutečností je třeba se připravit na velmi rizikovou blízkou budoucnost. Dá se očekávat velký tlak na přijmutí migrantů .Předpokládaná doba je povolební období ,kdy můžeme vyhlížet novou Mnichovskou dohodu ,výměnu přijetí imigrantů za další ekonomickou spolupráci v rámci EU.O odporu naší zvolené reprezentace se nemusíme dělat nejmenší iluze,zvláště pokud budou mít v zádech pátou multikulti kolonu.

Je jasné , že pokud budeme existovat jako státní celek bez odstrašující vojenské síly,nemůžeme v žádném případě odolat tomuto ataku. Jelikož se rapidně blíží volby bylo by vhodné ,aby všechny politické strany/případně aspoň jedna/,které nepodporují islamizaci naší společnosti , rozpracovaly obrannou politiku státu dle návrhu výše uvedené analýzy.

Opět z mnoha možných řešení navrhuji ,aby stát podporoval organizačně i finančně bojově-brannou výchovu mládeže i ostatní populace/včetně ženského pohlaví/ ,která se bude odehrávat na základě dobrovolnosti a výběrovosti. Jako cvičitelé v těchto organizacích by mohli působit vojáci z povolání a případně veteráni z misí v zahraničí. Program těchto aktivit musí být pro zájemce atraktivní, včetně ostrých střeleb s ručními palnými zbraněmi a práce jednotky jako týmu při likvidaci protivníka. Všechny tyto aktivity by měly být pod kontrolou státních orgánů a armády. Občané podstupující tento výcvik by měli být pozitivně stimulování- např. zbrojní průkaz zdarma. Tyto vycvičené skupiny občanů, by pak byly možným základem pro další rozvíjení obrany v případě akutního ohrožení našeho území. Navrhuji tuto myšlenku předložit vojenským odborníkům k posouzení .

Štítky článku:

prestiž 1: 26,69 přečteno 662×

1 Hodnotit článek 26

Sdílejte článek na dalších sociálních sítích

Čeká nás nová Mnichovská zrada?

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

V interní diskusi je 0 příspěvků || Diskutovat

Facebook diskuse